http://gamma.nic.fi/~wirmaila/vuosikokous/vuosikok2017korpilahti/...
  Wirmailan Rusthollin sukuyhdistys ry, vuosikokous 6.8.2017 Korpilahden yhtenäiskouluESITYSLISTA
yhdistyksen säännöt

1 §                 Kokouksen avaus

2 §                 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta

3 §                 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 §                 Kokouksen työjärjestys

5 §                 Käsitellään vuoden 2016 tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
Toimintakertomus vuodelta 2016

                  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelle 2016

                  Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2018

                  Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2018 Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

                  Sukuneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.

Erovuorossa: Riitta Jakara, Hilkka-Mari Lehto, Terttu Suomela, Pekka Särkiö, Sipi-Heikki Tapanila ja Seppo Unnaslahti.  

10§               Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

11§               Seuraavan vuosikokouksen paikka

12§               Kokouksen päättäminen

alkuunTOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016


 

Wirmailan Rusthollin sukuyhdistys ry:n puheenjohtajana on toiminut Inkeri Haarla-Kettunen, varapuheenjohtajana Riitta Jakara, sihteeri/rahastonhoitajana Anneli Pastila ja jäsensihteerinä Sirkka Kuntonen. Yhdistyksen kotisivuja ylläpitää Tarja Laaksonen.

 

Sukuneuvosto

Sukuneuvosto on kokoontunut kaksi kertaa, 10.1.2016 Lohjalla Immulassa ja 24.4.2016 Sysmässä Virtaan Vanha-Kartanossa.

 

Vuosikokous

38. vuosikokous pidettiin 7.8.2016 Sysmän Teatteritalolla, jonne kokoontui lähes 180 henkeä. Vuosijuhla aloitettiin perinteisesti jumalanpalveluksella Sysmän kirkossa, jossa saarnasi pastori Heli Mäkelä. Juhlapuheen vuosijuhlassa Teatteritalolla piti entinen pääministeri ja eduskunnan puhemies Paavo Lipponen, joka valaisi ansiokkaasti äitinsä puolelta sukunsa juuria Sysmään ja yhteiskunnan kehitystä viime vuosisadalta. Musiikkiesityksistä vastasivat Ulla Toivonen, Liisa Tommio, Tuula Mesiä, Eeva Onninen ja Jorma Heinonen. Juhlassa oli esillä kansallispukuja, joita esitteli Leena Kemppinen.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Sysmän kunnan hallituksen puheenjohtaja Mika Järvinen.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin sääntötyöryhmän valmistelema esitys yhdistyksen sääntöjen uusimisesta. Olennaisina muutoksina ovat mm. yhdistyksen jäsenyysehtojen laajennus koskemaan puolisoita ja muita sukuyhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita sekä sukuneuvoston jäsenmäärä 20-25 henkilöä.

Erovuoroiset Inkeri Haarla-Kettunen, Veijo Naarajärvi, Minna Perälä, Marja Soikkeli valittiin uudelleen, lisäksi sukuneuvostoon valittiin sääntömuutoksen johdosta vuonna 2015 valitut Paavo Lipponen, Leo Suomaa ja Anneli Pastila.

Vuosikokouksen jälkeen toteutettiin kiertoajelu bussilla Nuoramoisten ja Ravioskorven kylissä.

 

Koulutus/tutustumiskäynti

Yhdistys järjesti vierailun Hämeenlinnan maakunta-arkistoon 13.10.2016. Järjestelyistä vastasi Mari Salonen.

 

Virmailan Uutiset

Virmailan Uutisten toimituskuntaan kuului Mari Salonen päätoimittajana ja jäseninä Seppo Unnaslahti, Veijo Naarajärvi, Sirkka Kuntonen ja Pekka Pastila. Lehdessä oli tarinoita suvun vaiheista ja eri sukuhaaroista. Lehti ilmestyi heinäkuussa.

 

Virmailan suvun kohtaloita ja muita painotuotteita on ollut myynnissä edelleen. Lisäksi myytävänä on ollut tankoviirejä, pöytästandaareja, serviettejä sekä huopapatalappuja.

 

Jäsenasiat

Jäsenrekisteriä on hoitanut jäsensihteeri Sirkka Kuntonen. Jäsenmäärä 31.12.2016 oli yhteensä 806, josta 414 vuosijäsentä ja 392 ainaisjäsentä.

 

Sukututkimustoimikunta

Sukututkimustoimikunnan kokoonkutsujana on toiminut Tarja Laaksonen. Sukututkimusta on jatkettu, DNA tutkimuksia on tehty ja joitain menossa.

 


alkuunTOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018Vuosi 2018 on Wirmailan Rusthollin sukuyhdistys ry:n 40. toimintavuosi.

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, edistää sukututkimusta, selvittää suvun vaiheita, edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsenten keskuudessa ja kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa.

Vuoden 2018 painopisteenä on tiedottamisen kehittäminen ja sukututkijoiden verkostoitumisen jatkaminen sekä sukututkimustiedon säilyttämisen kehittäminen ja sukututkimuskäytänteiden omaksuminen ja levittäminen jäsenistön tietoisuuteen. Vuonna 2016 on perustettu sukututkimusryhmä, joka jatkaa työskentelyään ja kehittää yhdistyksen sukututkimusta ja sukututkimusaineiston ylläpitämistä.

Wirmailan Rusthollin sukuyhdistys ry järjestää elokuun ensimmäisenä sunnuntaina sukujuhlan ja sen yhteydessä vuosikokouksen. Vuosikokouksessa valittava sukuneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Sukuneuvosto ylläpitää ajantasaista jäsenrekisteriä vuosi- ja ainaisjäsenistä. Jäsenrekisteriä hoitaa jäsensihteeri. Jäsenhankintaa tehostetaan edelleen.

Syyskaudella järjestetään sukututkimukseen liittyvää koulutusta tai tutustumiskäynti sukututkimusta edistävään kohteeseen.

Sukuyhdistyksen nimeämä toimituskunta julkaisee Wirmailan Uutisia, joka ilmestyy heinäkuun alussa. Yhdistyksen näkyvyyttä lisätään kehittämällä kotisivuja ja Facebook-sivuja aktiivisena tiedotuskanavana. Kotisivuilla julkaistaan myös suvun jäsenten toimittamia kirjoituksia suvun vaiheista.

Wirmailan Rusthollin sukuyhdistys osallistuu aktiivisesti Sukuseurojen Keskusliiton toimintaan ja valtakunnallisiin sukututkimustapahtumiin.

 

 WIRMAILAN RUSTHOLLIN SUKUYHDISTYS RY:n sukuneuvosto

 

 


alkuun