http://gamma.nic.fi/~wirmaila/lehtiart/VUartikkelit/
TAKAISIN ARTIKKELILUETTELOON

VIRMAILAN UUTISET
WIRMAILAN RUSTHOLLIN SUKUYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

Numero 19 
Toimittaja Kalevi Vuorela
Heinäkuu 2000
 
Virmailan sukua Internetissä ja sukututkimusta
Tarja Laaksonen
 
“1500-luvulla Padasjoen Virmailassa eläneen  
hakkapeliitan, ratsutilallisen  Heikki Pietarinpojan jälkeläiset  muodostavat Wirmailan rusthollin suvun.  
Yhdistyksen kotisivut palvelevat sukuun kuuluvien henkilöiden  ja sitä selvittävien henkilöiden ja 
kaikkien sukututkijoiden välisenä yhteyskanavana, jolla on mahdollista tavoittaa niin 
kotoisessa Suomessamme kuin myös eri puolille maailmaa asettautuneet suvun jäsenet.  
Vaikka Heikki Pietarinpojan jälkeläisiä jo tunnetaankin tuhansia, 
sukupuun moni oksa odottaa edelleen tunnistajaansa ja  vuosi vuodelta puuhun kasvaa uusia versoja. 
Heille kaikille haluamme tarjota mahdollisuuden löytää juurensa Päijänteen rannoilta.  
Ensimmäistä kertaa sivuilla vierailevan kannattaa aloittaa SIVUKARTASTA 
Uusimmat ja täydennetyt sivut löydät  KOTISIVUPÄIVITYKSISTÄ...”
 

Tämä on ote Virmailan rusthollin suvun Internet-kotisivun ensimmäiseltä sivulta, joka julkaistiin kuluvan vuoden helmikuun lopulla. 
Muiden sivujen pääotsikot ovat :
 


Sukuun liittyviä mm. paikallisuutisia varten on omat sivunsa, joilla on otteita mm. Padasjoen Sanomissa julkaistuista artikkeleista. Sukuneuvoston, suvun jäsenten ja sukua tutkivien henkilöiden yhteystietoja lisätään sivuille sen mukaan, kuin asianomaiset henkilöt toimittavat ne sivujen ylläpitäjälle Internetissä julkaisua varten. Vieraskirjaan voi kirjoittaa terveisensä suvulle suoraan sähköpostin avulla. Erikoisesti suvun nuoret ovat tutustuneet sivuihin ja lähettäneet viestejä ilahduttavan aktiivisesti! Muutenkin sivut ovat saaneet hyvän vastaanoton, käyntejä on noin kolmen kuukauden ajalta maalis-toukokuussa kertynyt jo yli 800, joka merkitsee keskimäärin 5-8 käyntiä päivässä. Suomen kielisten sivujen lisäksi on muutama englannin kielinen sivu, joilla niilläkin on ollut käyntejä noin 50. Suomen ulkopuolella asuvien suvun jäsenten yhteystietoja ym. uutisia varten on omat sivustonsa. 

Sukututkimuksen apuvälineenä tietokonetta on alettu käyttämään enenevässä määrin viime vuosina. Sukututkimusohjelmien kehittyminen ja Internetistä löytyvien tietokantojen lisääntyminen on suorastaan mullistanut sukututkimusta harrastavien mahdollisuudet etsiä tietoja sukujen historiasta, kirkonarkistoista, muiden tutkijoiden tutkimuksista jne. Esim. Suomen Sukututkimusseuran Internet-sivut (http://www.genealogia.fi) ovat erinomainen tietolähde kaikille sukututkimuksesta kiinnostuneille henkilöille. Yhteyksiä muihin samoja sukuja, paikkakuntia jne. selvittäviin tutkijoihin ja harrastajiin löytyy sukututkijaluettelosta, jota täydennetään ja päivitetään jatkuvasti. Sukututkimusta harrastavien henkilöiden keskustelu- ja tiedonvaihtokanava on sähköpostilista, johon lähetetyt viestit ovat vapaasti luettavissa postilistan arkistossa. 
Monilla sukuseuroilla on omat Internet-sivustonsa, tämän esimerkin innostamana toteutui myös Virmailan suvun saattaminen Internet-aikakauteen.  Virmailan sukua tutkivista ja selvittävistä henkilöistä on muodostumassa yhteistyöverkosto, jonka ansiosta on jo näiden muutaman kuukauden aikana löytynyt uusia täydennyksiä Virmailan sukukirjoissa esiteltyihin sukuhaaroihin. Tietoa näistä uusista löytyneistä sukupuun oksista liitetään sivuille sitä mukaan, kun täydennyksiä sivujen ylläpitäjälle toimitetaan.

Myös yhteistyö muiden Virmailan sukuun läheisesti liittyviä sukuja tutkivien henkilöiden välillä on lisääntynyt. Esimerkkinä Orimattilan Luhtikylän Tuisku-Camenaeus suku, johon kuuluu runsaasti myös esim. Hollolassa, Hämeenkoskella ja Kärkölässä asuvia henkilöitä. Virmailan suvun ja Hollolan Toivolan Bucht -sukujen välisiä avioliittoja löytyi Tuisku-Camenaeus –sukuseuran puheenjohtajan, Bucht- suvun tutkijan ja sukukirjan kirjoittajan Pauli Hele’nin avustuksella kymmenkunta ensisilmäyksellä. Näiden avioiden jälkeläisethän kuuluvat molempiin sukuihin vanhempiensa kautta ja näin heillä on mahdollisuus tutustua Bucht-sukuisiin esivanhempiinsa Tuisku-Camenaeus sukukirjoista, joista no 5. on erikoisesti Bucht-sukukirja. Tietoja näistä yhteyksistä ym. suvuista löytyy Virmailan suvun Internet-sivuston otsikon “MUUT SUVUT” kohdalta.

Yhteistyön lisääminen entisestään sukuhaarojen selvittämistä harrastavien henkilöiden  ja sukututkijoiden välillä on erittäin toivottavaa riippumatta siitä, onko ko. henkilöllä käytössään esim. sähköposti tai ei. Tuloksena yhteistyöstä on uusien sukuhaarojen ja yhteyksien löytymisen lisäksi myös sukututkimuksen laadun parantaminen. Aineistoja vertaamalla ja tarkistamalla tiedoissa olevat virheet tulevat paremmin havaituiksi ja korjatuiksi. Suvun selvittämisessä tulee myös usein eteen ongelmakohtia, joiden ratkaisemista helpottaa yhteistyö.  Esim. kirkonkirjojen tuhouduttua tulipalossa joudutaan asiakirjatietoa sukulaisuussuhteista etsimään muista asiakirjoista hyvinkin aikaavievästi, ja siltikin voidaan joutua tyytymään vain oletusten esittämiseen, kun varmaa toteennäyttöä perhesuhteista ei löydy. 

Monilla sukuseuroilla on esim. tutkijoiden välisiä tapaamisia ja sukukokousten yhteyteen saatetaan järjestää erityinen ‘sukukammari’, jossa on mahdollisuus kysellä tietoja ja keskustella sukua tutkivien henkilöiden kanssa. Tutkijoiden välisissä tapaamisissa voidaan eri sukuhaarojen selvitystä koordinoida ja sopia esim. miten uusi tieto välitetään toisille tutkijoille ennen seuraavan sukukirjan julkaisemista. Myös tutkimusten päällekkäisyyksiltä voidaan näin paremmin välttyä. Internet-sivut ovat nykyajan tiedonvälitystekniikan tarjoama mahdollisuus. Sähköpostilla voi tiedot lähettää vaikkapa kymmenen hengen ryhmälle samansisältöisinä samalla kertaa muutamassa sekunnissa, kustannuksia tästä lähetyksestä kertyy puhelinmaksuna noin 1 mk!  Tämä on uusi lisämahdollisuus yhteydenpidolle tavallisen kirjepostin ja puhelimen käytön lisäksi. 

Eräs sukututkimuksen tietokoneistumiseen liittyvä edistysaskel olisi Virmailan kirjojen saaminen myös sähköiseen muotoon tietokoneella luettavaksi esim. CD-levyllä. Tämä helpottaisi ja nopeuttaisi huomattavasti sukututkijaa nyt kirjoissa esiintyvien, henkilöhakemistosta puuttuvien sukunimien, talojen ja paikkakuntien etsimisessä. Näin tehostuisi osaltaan uusien tutkimustulosten yhtymäkohtien löytäminen ja liittäminen jo valmiin sukukirjan tietoihin. 
On huomattava, että sukukirja on  ‘ainaisesti’ säilyvä tietolähde ja arvokas teos, jota ei saa pyrkiä korvaamaan pelkästään esim. CD-levykkeellä. 
Samoin Internet-tiedosto on suhteellisen lyhytikäinen tietolähde verrattuna painettuun kirjaan. Voimme edelleen lukea 100 vuotta sitten painettua kirjaa juuri sellaisena, kuin se painosta aikoinaan lähti; tietotekniikan kehitystä edes 10 vuoden päähän emme voi ennustaa, vain kuvitella, mitä se mahdollisesti voi olla...

Virmailan suvun Internet-sivujen täydentäminen ja laajentaminen suvun jäseniä, sukututkijoita ym. kiinnostuneita palvelevaksi tieto- ja yhteydenpitovälineeksi riippuu paljolti siitä, mitä aineistoa sivujen ylläpitäjä onnistuu käytettäväkseen saamaan sivuille muokattavaksi ja siirrettäväksi.
Tässä toivotaankin kaikkien suvun jäsenten ja sukuhaarojen selvittämistä tekevien henkilöiden apua. Yhteystiedot, sukututkimustulokset ym. aineiston voi lähettää allekirjoittaneelle. Erikoisesti toivotaan ulkomailla asuvien henkilöiden yhteydenottoa, koska heidän tavoittamisensa on sivujen ylläpitäjälle lähinnä salapoliisin työhön verrattavaa etsimistä.

Toivon, että mahdollisimman moni vierailisi sukumme Internet-sivuilla. Tässä on perheen tietokonetta käyttävällä nuorisolla ja suvusta kiinnostuneilla vanhemmilla mahdollisuus löytää uusi yhteinen ‘harrastus’, josta kaikki ikäpolvet saavat uutta näköalaa. Eri sukupolvien tutustuessa yhdessä Virmailan sukuun Internet-maailmassa lisääntyy kaikkien sukutietämys sekä samalla on vanhemmalla tietokonetta ehkä vierastavalla sukupolvella mahdollisuus todeta tietokoneen tarjoavan muutakin kuin ‘pelaamista ja hyödytöntä huvi-surffailua’. Lopuksi voi vaikkapa lähettää tervehdyksen koko suurelle Virmailan heimolle kirjoittamalla viestin vieraskirjaan.
Internetiin on mahdollisuus tutustua ilmaiseksi myös esim. kirjastoissa, sieltä saa tarvittaessa käyttöopastusta. Yksinkertaisimmillaan käyttö ei ole se vaikeampaa kuin television kauko-ohjain, jolla valitaan arki-iltaisin klo 18.30  kanava 3, kun halutaan seurata uusimmat käänteet ‘Kauniissa ja rohkeissa’.

Toivon Teille kaikille antoisia surffausretkiä Virmailan sivuilla. Mielelläni otan vastaan uusia ideoita sivujen parantamiseksi ja tietysti meitä kaikkia kiinnostavaa ‘Virmailan sukuista’ aineistoa niin sähköpostilla kuin tavallisessa postikirjeessäkin.

Terveisin
Tarja Laaksonen
Ampumakentänkatu 9, 20360 Turku
Sähköposti: tarlaa@netti.fi


 

TAKAISIN ALKUUN