http://gamma.nic.fi/~wirmaila/lehtiart/
TAKAISIN ARTIKKELILUETTELOON

VIRMAILAN UUTISET
WIRMAILAN RUSTHOLLIN SUKUYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

Numero 22 
Toimittaja Kalevi Vuorela
Heinäkuu 2003
 
 SUKUKIRJOIHIN

  
 II osan sisältö
 Virmailan suku, II osa, 2. painos
  
tiedot kirjaan toimitettava tämän vuoden aikana, 
kirja ilmestyy loppuvuodesta 2004.

 
TIEDOT ja ENNAKKOTILAUKSET
Kalevi Vuorelalle
Itäinen Pitkäkatu 66 B 34, 20700 Turku  
tai
suoraan TÄSTÄ
 


Sukukirjamme II osan uuden painoksen valmistelutyö alkoi jo viime vuoden alkupuolella ja on siitä lähtien jatkunut enemmän tai vähemmän intensiivisesti. Useista sukuhaaroista on saatu jo melko runsaasti uutta ja entistä  perusteellisempaa ja täsmällisempää tietoa. Aineistoa voi edelleen lähettää kirjan toimittajalle tämän kesän ja ensi syksyn aikana, vuoden 2003 loppuun mennessä. Sen jälkeen kirjan sivut ja aakkosellinen hakemisto on järjestettävä lopulliseen muotoon, toden ensi vuoden puolella lähetettävät lisätiedot eivät enää ehdi mukaan. 

Siksi toivonkin, että kaikki, jotka ovat havainneet kirjan ensimmäisessä painoksessa puutteita tai virheitä 
oman sukunsa tai muiden sukujen kohdalla, lähettäisivät korjaus- ja täydennysehdotuksensa viipymättä. 
Tämä koskee varsinkin niitä hämäläisiä, jotka ovat aikoneet lähettää tietoja 
mutta eivät vielä ole ehtineet tarttua toimeen.

Kannattaa ilmoittaa aivan pienetkin täsmennykset, kuten syntymä-, vihkimis- ja kuolinajat tai kotipaikkakunnalta poismuuttaneet sukulaiset, joita ei vielä ole tavoitettu. Tämä koskee varsinkin niitä, jotka ovat 1900-luvulla muuttaneet Lahteen tai muihin kaupunkeihin. Sukulaiset ehkä tietävät heidän olinpaikkansa, mutta virkatodistusten avulla heidän etsimisensä on usein kovin vaikeaa tai jopa mahdotonta. Esim. Helsingistä olemme kyllä saaneet lukuisia täsmällisiä virkatodistuksia sinne muuttaneista, mutta monet ovat edelleen muuttaneet sieltä muille paikkakunnille, jolloin jäljet ovat kadonneet. Ehkä hankalin tilanne on satojen Lahteen muuttaneiden kohdalla, koska sieltä on vaikeata saada vastausta tiedusteluihin. Sukukirjan uskottavuuden kannalta olisi tärkeätä, että kaikista sukuhaaroista saataisiin ainakin perustiedot nykypäiviin asti.

Kukin perhe voi tietenkin itse harkita, mitkä tiedot se haluaa lähettää. Mitään arkaluontoisia tai negatiivisia seikkoja emme toki halua sijoittaa kirjan sivuille. Sen sijaan olisi hyvä saada ainakin lyhyt luonnehdinta kunkin elämänvaiheista, ammatista, asuinpaikasta jne.

Voitte lähettää myös kirjan 1 osaan kuuluvia täydennyksiä ja korjauksia. 
1 osasta ei tosin ole uutta painosta näköpiirissä, koska I osan edellistä painosta on vielä saatavissa 200-300 kappaletta, 
mutta kirjan II osan uuden painoksen loppuun liitetään täydennysluku, 
johon 1 osan täydennykset kootaan. 
Tällöin kustakin perheestä käytetään samoja tunnusnumeroita kuin 1. painoksessa, joten kaikki toivon mukaan löytyvät ilman ongelmia.

Myös kirjan kuvitusta voidaan jonkin verran uusia, parantaa tai lisätä. Jos suvustanne on käytettävissä paremmin onnistuneita, selkeämpiä ja suvun historiaa ajatellen luontevampia valokuvia kuin kirjan 1. painoksessa olevat kuvat, pyydän lähettämään niitä kopioina, jotta ne voitaisiin tarvittaessa sijoittaa sukunne kohdalle entisten kuvien tilalle tai lisäksi. 

Samalla toivoisin runsaasti ennakkotilauksia kirjan uutta painosta varten. 
Ennakkotilaukset ovat näet painatustyön taloudellinen perusta. Yhdistyksen tileillä ei ole niin runsaasti varoja, että uusi painos voitaisiin kokonaan rahoittaa niiden avulla. Mitä useampia ennakkotilauksia, sitä parempi. Suurempi painos merkitsee myös sitä, että hinta yhtä kappaletta kohti jää pienemmäksi. Tilauksia ei tarvitse välttämättä maksaa ennen kirjan valmistumista, mutta ne varmistavat sen, että kirjapainolasku voidaan hoitaa heti kirjan ilmestyttyä. Tilauksia voi lähettää tämän vuoden aikana ja vielä ensi vuoden alussa, jolloin painoksen suuruus on päätettävä.

Sukukirjaterveisin K. V.
 

TAKAISIN ALKUUN