http://gamma.nic.fi/~wirmaila/kirjaesit/VSI2p.htm
sivu päivitetty 17.12.2001
     
TAKAISIN SUKUKIRJOIHIN
VIRMAILAN KIRJA 
1981 
VIRMAILAN SUKU I  1.p. 1996
VIRMAILAN SUKU II 
2000
    
    
VIRMAILAN SUKU

Kalevi Vuorela

I OSA
Toinen, lisätty painos

ilmestynyt joulukuussa 2001

Kustantaja: Wirmailan rusthollin sukuyhdistys r.y.
Kansi ja päällys: Päivö Suomela

ISBN 952-91-3376-6
Painopaikka: Padasjoen  kirjapaino 2001


Saatavana 
Taidekahvila Patamuorissa,
Keskustie 16, 17500 Padasjoki (puh. 03-551 2353) sekä 
Heinon Kirjakaupassa
17800 Kuhmoinen (puh. 03-555 1231). 

Myyntihinta  noin 380 mk.
 

Sisältö

 

    

Sukukirjamme I osan toinen paino ilmestyy r
akenteeltaan ja suureksi osaksi aineistoltaankin 
ensimmäisen painoksen kaltaisena. Sen julkaiseminen tuli välttämättömäksi, 
koska ensimmäinen painos myytiin loppuun noin puolentoista vuoden kuluessa. 
Monet sukulaiset, jotka vasta kirjan ilmestyttyä tulivat tietoisiksi kuulumisestaan Virmailan sukuun, 
halusivat teoksesta oman kappaleen
ja tahtoivat lisätä siihen täydennystietoja oman sukuhaaransa osalta.

Täydennystietoja on kertynyt monista suvuista hyvinkin runsaasti. 
Osa niistä (92 sivua) lisättiin erillisenä osana sukukirjan II osaan, joka ilmestyi keväällä 2000.
Nämä lisäykset on nyt siirretty 'oikealle' kohdalleen, 
niin että ne liittyvät kiinteästi kyseisen suvun tai perheen kuvaukseen. 
Samalla tavoin on menetelty niiden täydennys- ja korjaustietojen suhteen,
jotka ovat tulleet tekijälle kirjan II osan ilmestymisen jälkeen. 
Olen iloinen kaikista täydennyksistä ja täsmennyksistä 
ja kiitän sydämellisesti niiden lähettäjiä ja eri sukuhaarojen tarmokkaita tutkijoita.
Lisätiedot on täytynyt esittää kirjassa tiiviisti ja melko suppeasti, 
jotta aineisto ja sivumäärä eivät kasvaisi kohtuuttomasti. 
Samasta syystä kuvitustakaan ole paljoa voitu lisätä.

Perheiden ja henkilöiden numerointi on säilytetty täysin samana kuin ensimmäisessä painoksessa. 
Sen sijaan II osan täydennysluvun tilapäinen numerointi (numerot 13415-14327) on poistettu, 
ja kyseiset henkilöt on siirretty I osassa annetun alkuperäisen numeronsa kohdalle. 
Kun esim. Puolakan/Torkkelin suvun kantaisän Antti Juhonpojan (s.4.4.1768) tunnusnumero on 2227, 
hänen jälkeläisensä numeroidaan seuraavasti: 2227-1, 2227-2, 2227-53 jne.

Toinen painos ei vielä suinkaan ole täydellinen kuvaus Virmailan suvusta, 
mutta toivottavasti hieman edellistä täydellisempi.

Haaksvalkamassa 1.5.2001 
Kalevi Vuorela.