Kuvasz

(UK) We have bred 3 litters of kuvasz. But in the future we will have kuvasz only for pets and guarding our company. 
(S ) Vi har fött upp 3 kullar av kuvasz. Men i framtiden kommer vi att ha kuvaszerna endast som sälskap och väktare på vårt företag.
(FIN) Olemme kasvattaneet 3 kuvasz pentuetta. Mutta tulevaisuudessa tulemme  pitämään kuvaszeja vain seurana ja yrityksemme vartijana.


________________________