Vihreän liiton logo

suomeksi


Toiminta

Näkökantoja

Vaalit

Hallitus

Valtuustoryhmät

Säännöt

Linkkejä

Toimintakertomus
Jäsenmaksu

 

Liity jäseneksi!
 
Tietoa vihreiden tavoitteista yleisesti täällä 

Vaasan vihreän valtuustoryhmän ja Vaasanseudun vihreiden kokoukset ovat avoimia kaikille, myös ei-jäsenille.

Kokouksemme ovat valtuuston kokouksia edeltävinä sunnuntai-iltoina klo 17. 

Kokouspaikkamme on Teknisen keskuksen saunakabinetissa Kirkkopuist. 26 A 4.krs. Sisäänkäynti palokadun puolelta. Esteetön pääsy.

----------------

Vaasanseudun vihreät ry
 
Hallitus
Juha Tuomikoski puh.joht.
Juha Tuomikoski
050-3577859 - juha.r.tuomikoskiATnetikka.fi

Varapuheenjohtaja
Tapio Osala
0400-761185   tapio.antero.osala _ AT gmail.com

Juha Ossi
juha.ossi_AT_netikka.fi

Taloudenhoitaja
Sisko-Margit Osala
siskomargit.osala_AT_ gmail.com

Tytti Hyttilä-Huhta

Mirjam Silvén

Eeva Simons, sihteeri 

Anna Swanljung

Varajäsenet
Asko Halme
Emmi Juutilainen

________________________


Kuntavaalit 2008
Vaasanseudun vihreät ry ei ole vastaanottanut/pyytänyt puolueen ulkopuolista vaalirahoitusta.
Vaasan vihreät kaupunginvaltuutetut
-Tytti Hyttilä-Huhta
-Tapio Osala
-Anna Swanljung
eivät ole saaneet/vastaanottaneet tai pyytäneet ulkopuolista vaalirahoitusta.


Vaasan vihreä valtuustoryhmä 2009-2012
Tapio Osala, puh.joht. (ääniä vaaleissa 279)
Anna Swanljung, varapj. (217)
Tytti Hyttilä-Huhta, sihteeri. (165)
Olli Autio, 1. varajäsen (140)
Sisko-Margit Syväoja, 2. varajäsen (118)
Ville Kaukonen, 3.varajäsen (102)


Vaasan vihreät vaalityössä 2008
Vaalityössä Sisko-Margit Syväoja, Anna Swanljung, Tapio Osala ja Ritva-Hillevi Halme Rewell Centerissä 21.10.2008

Lue vihreiden vaalilehti nro 1  ja  vaalilehti nro 2

Vaasan 2008 kuntavaaliEHDOKKAAT

Mustasaaren ehdokkaat


Vaasan vihreiden kuntavaaliohjelma 2008

OIKEUDENMUKAISUUS, TASAVERTAISUUS JA
                VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ
 
  Vaasanseudun Vihreiden kunnallisvaaliohjelma 2008

Vihreät ovat poliittinen voima, joka haluaa toimia eriarvoistuvaa yhteiskuntaa
tasa-arvoistamalla. Kaikille kuuluu puhdas asuinympäristö, jossa ihmiset
elävät keskenään sosiaalisessa vastuussa ja vastuullisina luonnon
monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Vihreät ojentavat kätensä yli puoluerajojen
niille voimille, jotka haluavat kehittää ja kaavoittaa Vaasaa kestävien
ratkaisujen pohjalta.

 
1. Askeleen edellä ympäristöasioissa

Vapaat, kaikkien käytössä olevat rannat, luonnonmukaiset
viheralueet sekä lähimetsät ovat vihreiden mielestä hyvinvoinnin ja
asuinviihtyvyyden kulmakiviä.
 
Vihreät tukevat tavoitetta muodostaa Vaasasta työssäkäyntialueen
kokoinen kunta.
Maankäytön suunnittelun onkin jo nyt lähdettävä toteutuvasta kuntakoon
muutoksesta. Tämä on ympäristökuntalaisille viesti siitä, ettei myöskään
niiden alueita päästetä näivettymään uudessa Vaasassa.

Uudet kunnanosakeskukset

Uusi Vaasa tulee koostumaan monesta elinvoimaisesta kunnanosakeskuksesta
(Laihia, Merikaarto, Vöyri, Sulva, Vallgrund jne). Emme näe järkevänä
imuroida väkeä liikaa tämänhetkisistä naapurikunnista nyky-Vaasan alueelle.
Kannatamme sen sijaan nyky-Vaasaan maltillista kasvua ja tehokkaan harkittua
maankäyttöä, joka takaa asuinviihtyvyyden.
Elinkeinotoimemme on tehtävä vakuuttavat, uusien kunnanosakeskusten
työpaikkojen lisäämissuunnitelmat. Välimatkat ovat kunnanosakeskusten
taajamissa pienet, ja rakentamiskelpoista maata on lähellä tarjolla myös
lisäasukkaille. Yhdyskuntasuunnittelun tehtävä on mahdollistaa asuminen ja
palvelut lähellä työpaikkaa.

Kaavoitus, joukkoliikenne

Nyky-Vaasan vireillä oleva yleiskaavahanke on heti
keskeytettävä ja aloitettava sen sijaan työssäkäyntialueen kokoisen kunnan
yleiskaavatasoinen suunnittelu.
Kaavoituksen pohjaksi on kartoitettava etukäteen laissa mainitut seikat, kuten eläinlajit ja muinaismuistot. Näin vältytään tarpeettomilta valituksilta.
Nyky-Vaasan viheralueita ei pidä ottaa enää enempää rakennusmaaksi, vaan
asuinrakentaminen on suunnattava vajaakäytössä oleville alueille (esimerkiksi
Sundom, Gerbynniemi, Vaskiluodon varasto-, terminaali- ja
teollisuushallialueet, Melaniemen ja Pappilanmäen väliset pellot, Klemettilä).
Uuden Vaasan uudisrakennusalueet, kokonaan uudet lähiöt, tulee keskittää
rautatien varteen, sillä uskomme ja toivomme autoilun tulevaisuudessa
vähenevän. Panostaminen joukkoliikenteeseen on aloitettava heti, koska
yksityisautoilun yhä kasvavat kustannukset lisäävät sen kysyntää.

Asuminen

Kannatamme tehokkaiden omakoti-/pientalotonttien kunnallisen tarjonnan
maltillista lisäämistä nyky-Vaasan alueella.
Vuokra-asuminen on moderni, eurooppalainen asumismuoto. Kaupungin tulee tarjota laadukkaita ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja riittävästi.
Taajamissa kannatamme tiivistä rakentamista yhdistettynä kaikille vapaisiin
rantoihin, luonnonmukaisiin viheralueisiin ja lähimetsiin.  Hajautettu
yhdyskuntarakenne tulee kalliiksi.

Viheralueet

Viheralueiden tuhoaminen on lopetettava. Kaupungin rannat on säilytettävä
kaikille yhteisinä. Luontoalueet, kuten Vaskiluodon metsä, ovat viihtyisyydellemme ja terveydellemme tärkeitä. Kaupunginosien välissä on oltava selkeät viheralueet. Puistojemme
ja lähimetsiemme käsittelyn on oltava hellävaraisempaa, ”hallittua
hoitamattomuutta”. Haluamme monotonisten nurmikenttien tilalle
helppohoitoisia ja kauniita kukkaniittyjä!

Ilmastonmuutos - Energia

Ilmastonmuutos on maailmalaajuinen ongelma, mutta sitä torjutaan myös
kunnissa.
Vaasa on uusiutuvan energiateknologian suurtuottaja. Kuitenkin Vaasassa on
ilmakehäämme kuormittamassa yksi maamme suurimmista hiilivoimaloista. Vaasa
pystyy halutessaan vaikuttamaan siihen, miten täällä energiaa tuotetaan. On
häpeällistä, että tuulivoimateknologian eturivin vaasalaiset yritykset eivät
voi kotikaupungissaan esitellä vierailleen tuulivoimaloita. Moderneja vaasalaisteknologiaan
perustuvia tuulivoimaloita on saatava myös Vaasaan. Vaasan on
myös teoissa satsattava uusiutuvaan energiaan. Vaasa on julistettava
ydinvoimavapaaksi vyöhykkeeksi.

2. Perusturva kaikille

Kunnan päätehtävä on järjestää ja ylläpitää palveluita, jotka takaavat perusturvan kaikille kuntalaisille. Kuntalaiset ovat yhteisönsä yhdenvertaisia jäseniä. Työnteon kannattavuutta lisättäisiin ja perusturvaa parannettaisiin siirtymällä perustuloon. Se vahvistaisi jokaisen ihmisen arjen turvallisuutta.

Lapset

Elämänlaatua on vapaus valita erilaisista päivähoitomuodoista. Pienet ryhmäkoot päiväkodeissa ovat viisas tapa edistää lasten hyvinvointia. Vihreät kannattavat Vaasa-lisällä laajennettua  valtakunnallista kodinhoitotukea.

Perusterveydenhuolto

Terveydenhuollon kustannukset uhkaavat karata käsistä.
Perusterveydenhuolto on koko julkisen terveydenhoidon selkäranka. Sille on osoitettava resursseja niin paljon, että se kykenee palvelemaan kuntalaisia laadukkaasti ja tehokkaasti. Tällöin myös paine erikoissairaanhoitoon vähenee.

Mielenterveyspotilaat

Hoitotakuun on toteuduttava myös psyykkisten sairauksien hoidossa. Mielenterveyspotilailla on oltava oikeus tasa-arvoiseen kohteluun. Paljon tukea tarvitseville mielenterveyskuntoutujille on turvattava mahdollisuus ympärivuorokautisesti valvottuun asumiseen. Päihde- ja mielenterveyskuntoutus tulee hoitaa samanaikaisesti.
Lasten ja nuorten psyykkiset ongelmat ovat lisääntyneet ja tulleet vaikeammiksi.
Psyykkisesti sairastuneet lapset ja nuoret ovat suuressa syrjäytymisvaarassa koulunkäynnin ja opiskelun keskeytyessä. Voimavarojen suuntaaminen heihin tulee yhteiskunnalle takaisin moninkertaisesti tulevina vuosina. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle on osoitettava riittävästi resursseja. Ennaltaehkäiseviin lastensuojelutoimenpiteisiin ja varhaiseen puuttumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Erikoissairaanhoito

Vaasan sairaanhoitopiirin tuottamia erikoissairaanhoidon palveluita käyttävät eniten vaasalaiset. Sairaanhoitopiirin ylin päätösvalta on sen valtuustolla. Kunnallisvaalien tulos ratkaisee sekä piirin uuden valtuuston että sen hallituksen kokoonpanon.
Sairaanhoitopiirille on saatava pikimmiten päivitetty ja asiantuntijoita kuunnellen laadittu strategia, joka on riittävän pitkäjänteinen, ja jota todella toteutetaan.
Strategian tulee turvata työrauha myös sydänkirurgialle ja Huutoniemen psykiatriselle sairaalatoiminnalle, joiden ”alasajo” on heti lopetettava.

Työllistyminen
 
Työ on keskeinen keino lisätä osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. Paluuta työelämään pitkittyneen sairastamisen tai työttömyyden jälkeen on tuettava. Työllistymisen ja työn säilyttämisen tukitoimenpiteiden tulee kohdistua sekä työnantajaan, työyhteisöön että työntekijään.

Ikääntyminen
 
Suomi on yksi Euroopan nopeimmin ikääntyvistä maista. Sosiaali- ja terveydenhuollolta vaaditaan ennennäkemättömän suurta hoidon kapasiteetin lisäämistä. Hoidon tulee painottua avohoitoon.

Osa vanhuksista on hoidettava tulevaisuudessakin pitkäaikaislaitoksissa. Suurin osa selviytyy kuitenkin kotihoidon, kotipalvelun, kotisairaanhoidon, ateria- ja turvapalvelun sekä eriasteisesti tuetun palveluasumisen piirissä.
Omaishoito on ylivoimaisesti edullisin hoitomuoto. Siitä pitäisi tehdä säännönmukaisesti ja yhtenäisin perustein tuettu hoitovaihtoehto.
Ikääntyneille on taattava mahdollisuus laaja-alaiseen sekä myös ennaltaehkäisevään kuntoutukseen.

3. Koulutus ja kulttuuri parasta pääomaa vaasalaisille
 
Koulutus
 
Vaasa on koulukaupunki, jolla on pitkät perinteet. On tärkeää, että
Vaasa huolehtii riittävästä resursoinnista koulutukseen myös tulevaisuudessa.
Näin turvataan pätevän henkilöstön saatavuus opetustehtäviin lähivuosina, joina eläköityminen on kiihkeimmillään,ja oppivelvollisuuden piiriin tulevat ikäluokat kasvavat.
 
Riittävän pienet päivähoito- ja perusopetusryhmät koko koulutaipaleen ajan,
mutta erityisesti koulunkäynnin alkuvaiheessa, takaavat hyvät
oppimistulokset. Nykyään on yhä enemmän erityistä tukea tarvitsevia
oppilaita myös yleisopetuksen luokissa. Koulujen tulee panostaa niihin
toimiin, joilla näitä oppilaita tuetaan. Myös vuosiluokkiin
sitomattoman opetuksen tarpeita tulisi ennakkoluulottomasti tarkastella.
Tämä palvelisi erityisesti erityisoppilaita ja kesken koulupolkua opetuksen
piiriin tulevia maahanmuuttajaoppilaita.
 
Opetuksen tukipalvelujen saatavuus on turvattava. Esimerkiksi
koulupsykologien palkkaamisessa on ollut vaikeuksia. Vaasan
koulupsykologeille maksamaa palkkaa tulisi tarkistaa. Oppilaanohjauksen
riittävistä resursseista yläkoulussa ja toisella asteella olisi
huolehdittava. Tällä tavoin ennaltaehkäistäisiin virhevalintoja
jatkokoulutukseen hakeutumisessa.
 
Myös lukio-opetukselle on taattava riittävät resurssit, jotta ei muodostu
liian suuria opetusryhmiä. Luokaton lukio luo irrallisuuden ja turvattomuuden tunteita. Vihreiden mielestä Vaasa voisi toimia pilottikuntana paluussa luokkamuotoiseen lukioon.
 
Aikuiskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen resurssit on turvattava. Vaasan
yliopiston ja ympäröivän yhteisön välistä vuoropuhelua on lisättävä.
Vihreät haluavat vaikuttaa vahvan kaksikielisen korkeakouluyksikön syntymiseen Vaasaan. Korkeakoulutoimintaa olisi monipuolistettava kaupungin lahjoitusprofessuurein.
 
Kulttuuri
 
Kulttuuri luo hyvinvointia. Vaasalla on hyvät edellytykset kehittyä
todelliseksi kulttuurikaupungiksi. Kotikaupunkimme on valtakunnallisesti
tarkasteltuna resursoinut kiitettävästi kulttuuripalveluihin.
Vaasan kulttuurille sijoittamat rahat ohjautuvat kuitenkin muita kaupunkeja
enemmän virallisille taidelaitoksille.
 
Vihreiden mielestä harrastajat ovat tärkeitä kulttuurin ja taiteen
uusintajia. Jos kaupunki katsoo kulttuurityöksi vain virallisten
taide- ja kulttuurilaitosten tuottaman toiminnan, halvaannutetaan yhteisön
mahdollisuudet säilyä vireänä ja omaleimaista kulttuuria tuottavana
yksikkönä. Maahanmuuttajien ja vanhusten omaehtoisen kulttuuritoiminnan ja
-palvelujen käytön tukeminen vaativat myös enemmän paneutumista.
 
Rytmi- ja kevyen musiikin harrastajien ja harjoittajien tilanne on Vaasassa
erityisesti nuorten osalta sietämätön, koska asianmukaisia harjoittelu- ja
esiintymispaikkoja ei ole riittävästi. Yksi Suomen hienoimmista
rockklubeista (Club 25)on sulkenut ovensa. Werstaan tilat on päästetty
ala-arvoiseen kuntoon. Lukuisia harjoitustiloja on viimeisen kymmenen vuoden
aikana suljettu. Vaasa tarvitsee konserttitalon, jossa huomioidaan sekä rytmi- ja kevyen musiikin että myös taidemusiikin harjoittajien tarpeet. Talossa tulisi olla niin esiintymis- kuin
harjoitustiloja.
 
Kulttuurikentän suuret mahdollisuudet häviävät hajanaiseen
hallintokulttuuriin. Kulttuurin synergiaetuja ei päästä toteuttamaan
täysipainoisesti, koska taidelaitosten välistä tiiviimpää yhteistyötä ei voida
harjoittaa. Vaasalle ominaista on myös se, että kulttuurilautakunnan jakamat
avustusmäärärahat olivat vertailukaupunkien pienimmät. Lisäksi
kulttuuriavustusten jako on painottunut Vaasassa kaupunginhallitukselle, jolla
ei ole kulttuuritoimen veroista tietotaitoa.
 
Siksi vihreät katsovat, että kaupungin tulee

1. tukea myös rytmi- ja kevyen musiikin harrastajien ja ammattilaisten toimintaa huolehtimalla riittävien harjoitustilojen ja sopivien esiintymispaikkojen järjestämisestä erityisesti nuorille ja ryhtyä sen vuoksi välittömästi toimenpiteisiin monitoimisen musiikki-/kulttuuritalon saamiseksi Vaasaan
2. valvoa, että vanhusten ja maahanmuuttajien osallistumista kulttuurin tuottajina ja kuluttajina tuetaan
3. huolehtia taiteenharjoittajien ja -harrastajien riittävästä ja asianmukaisesta avustamisesta
4. turvata riittävä henkilöstö yleisen kulttuurityön osa-alueelle
5. säilyttää itsenäinen kulttuuritoimi sekä koota kaikki kulttuuri- ja taidelaitokset tiiviimmin yhteisen lautakunnan alaisuuteen

4. Avoimuus ja yhdenvertaisuus hyvän kotikaupungin tunnusmerkeiksi

Naisten ja miesten tasa-arvo

Kaupungin on tuettava miesten ja naisten tasa-arvoa työelämässä, erityisesti
kunnan omassa henkilöstöhallinnossa. Epätervettä jakoa ”miesten” ja
”naisten” töihin on ehkäistävä siten, että naisvaltaisille aloille suositaan
mahdollisuuksien mukaan miesten palkkaamista ja päinvastoin. Myös
esimiestasolla on suosittava aliedustetun sukupuolen ylenemistä. Tämän
”positiivisen syrjinnän” tulee toteutua myös koulujen sisäänotossa.

Lastenhoito heikentää naisten ura- ja eläkekehitystä. Vaasan on taattava
nuorille naisille mahdollisuuksien mukaan pysyviä työsuhteita ja
kannustettava miehiä pitämään enemmän vanhempainvapaita.
 
Oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen

Vaasan tulee puuttua aktiivisesti seksuaaliseen häirintään sen oman
henkilöstön piirissä. Häirintään syyllistyviä esimiehiä ei pidä suojella.

Naisiin kohdistuu myös Pohjanmaalla laajamittaista raakaa väkivaltaa, joka
jää suurelta osin piiloon rikostilastoista ja sanomalehdistä. Tämä
väkivalta-aalto voidaan pysäyttää yhdistetyllä sosiaali-, hoito- ja poliisityöllä. Erityisen tärkeitä ovat turvakodit, joiden rahoitus on turvattava kaikissa olosuhteissa. Väkivalta tuottaa fyysisistä ja
psyykkisistä ongelmista kärsiviä naisia, häiriintyneitä ja väkivaltaisia
lapsia ja vankiloissa istuvia miehiä. Ennaltaehkäisy on myös taloudellisesti kannattavaa.

Miehetkin voivat joutua väkivallan kohteiksi. Sosiaalitoimella on oltava
resurssit myös heidän suojaamisekseen
 
Suomen ja ruotsin kielen yhdenvertaisuus

Jokaisen kuntalaisen on voitava vastaisuudessakin saada kaikki kunnan
palvelut suomeksi tai ruotsiksi. Tulevaisuudessa tähän on kiinnitettävä
enemmän huomiota, kun paheneva työvoimapula pakottaa tinkimään
kaksikielisyysvaatimuksesta yhä useammassa työtehtävässä.

Vaasan seudun kuntayhteistyö tiivistyy ja saattaa johtaa kuntaliitoksiin.
Tällöin on huolehdittava siitä, että omakieliset palvelut säilytetään
esimerkiksi kunnan osahallinnon kautta.

Maahanmuuttajat
 
Maahanmuuttajille on taattava riittävät mahdollisuudet integroitua
yhteiskuntaan ja työelämään. Heille on järjestettävä riittävät
tulkkipalvelut, riittävästi lukutaito- ja kieliopetusta sekä
tarkoituksenmukaista ammatillista koulutusta. Maahanmuuttajataustaisille
lapsille on taattava heille soveltuvat opetuspalvelut. Maahanmuuttajien
palkkaamisen tarpeettomat esteet on poistettava. Aikuisina Suomeen
muuttaneilta ei tule vaatia kaksikielisyyttä, jos työtehtävät voidaan
järjestää niin, että palvelut toimivat sekä suomeksi että ruotsiksi.

Keskeisimpien vähemmistökielten (venäjä, arabia, persia, kurdi) edustajia on
palkattava tavallisimpiin sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin. Näin
toteutuu entistä paremmin kuntalaisten oikeus omakielisiin palveluihin.

Työperusteinen maahanmuutto tulee edelleen yleistymään. Vaasan on
huolehdittava siitä, että kotoutumispalvelut tavoittavat myös työssäkäyvät
maahanmuuttajat ja heidän perheensä. Työelämässä olevien maahanmuuttajien
kohtelun on oltava tasavertaista.

Pakolaiset ovat yksi keskeinen maahanmuuttajaryhmä. Vaasan ei tule tinkiä nykyisestä
vastaanottokiintiöstään. Monet vainoa ja kidutusta kokeneet maahanmuuttajat tarvitsevat myös riittävät psyykkiset tukitoimet jaksaakseen paneutua kotoutumiseen ja uuden kielen opiskeluun.

Maahanmuuttajille on järjestettävä mahdollisuus pitää yllä äidinkieltään,
perinteitään ja uskontojaan, mikäli ne eivät ole ristiriidassa Suomen lain
kanssa.
 
Monikulttuurisuus tarkoittaa sitä, että luomme maahanmuuttajille todellisia
osallistumismahdollisuuksia. Näin he voivat rikastuttaa yhteiskuntaamme ja työelämäämme kulttuurisilla, kielellisillä ja muilla taidoillaan.

Seksuaalivähemmistöt

Seksuaalisten vähemmistöjen edustajiin kohdistuu Pohjanmaallakin voimakas
epävirallinen painostus, joka saa heidät pysyttelemään näkymättömissä,
”kaapissa”. Vaasan on luotava sellaista avoimuuden ilmapiiriä, että muutkin kuin heterot voivat esiintyä omana itsenään ja muodostaa itselleen sopivia perheitä ja parisuhteita.

Vammaisryhmät

Vammaisilla tulee olla mahdollisuuksien mukaan oikeus itsenäiseen asumiseen
ja avustaja- ja tukipalveluihin. Kaupungin on huolehdittava siitä, ettei heidän
liikkumiselleen aseteta tarpeettomia esteitä. Eri vammaisryhmiä on ”vedettävä” heitä koskevien päätösten valmisteluun. Omaishoitajien palkkauksessa Vaasan tulee näyttää esimerkkiä.

5. Valta kuntalaisille

Päätöksenteko on saatava aidosti kansanvaltaiseksi. Asiat, jotka kuuluvat valtuuston toimivaltaan, on myös päätettävä valtuustossa – ei suljetuissa kabineteissa tai hyväveliseuroissa. Asioiden valmistelun on oltava avointa. Kaikki asian käsittelyyn vaikuttavat tosiasiat on tuotava valtuuston tietoon, jotta päätös voidaan tehdä laillisessa järjestyksessä.

Kuntaliitos on parempi vaihtoehto kuin uudet kuntayhtymät, jotta päätäntävalta ei karkaa liian kauas kuntalaisista.

Vaasan tulee olla vastuullinen työnantaja. Työntekijän ääntä on kuultava häntä koskevissa asioissa. Viranhaltijat on nimettävä pätevyyden ja sopivuuden perusteella, ei jäsenkirjan mukaan. Kannatamme kuntalaisten valitsemaa pormestaria.

Vaasan palvelut kuntalaisilleen on rakennettava sen heikoimpia jäseniä varten. Yhteiskunnan sivistystason mittari on, kuinka se kohtelee heitä. Jos joutuu taistelemaan itselleen kuuluvista palveluista, on niissä pahasti vikaa.

Kunnan perustehtävä on tuottaa asukkailleen palveluita. Vaasan tuen yrityksille on oltava tasaveroista, läpinäkyvää ja lainmukaista.

Vihreässä Vaasassa valta kuuluu kansalle.


Mustasaaren ehdokkaat:
Ulla-Helena Kapiala, FT, lehtori
NUMERO 16 (Mustasaari)
Timo Lumme, FM, toim.joht.
NUMERO 17 (Mustasaari)

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009
VAASANSEUDUN VIHREÄT RY
EUROVAALIT
Yhteistyössä Kokkolan ja Pietarsaaren vihreiden kanssa järjestettiin kahden vihreän  eurovaaliehdokkaan vaalikierros Pohjanmaalla ja myös Vaasassa : oululainen Lawson Hellu Latekoe 18.04. Rewell Centerissä ja helsinkiläinen Heidi Hautala 10.05. Miratalolla. Läsnäolijoita oli yhteensä muutamia kymmeniä. Heidi Hautalan vierailu uutisoitiin Jakobstads Tidnigenissä, Pohjalaisessa ja Vasabladetissa.
N. 10 aktiivia jakoi talkoovoimin n. 3200 vaalilehteä lähinnä Vaasan alueelle. Lehtien jako vaikutti havaittavasti kaupunginosakohtaiseen vaalitulokseen.
27 henkeä edusti vihreitä vaalilautakunnissa, suuri osa heistä uusia kasvoja.
Lisäksi kampanjoitiin vaalijulisteilla, tekstareilla ja facebook-viesteillä.
Vihreät saivat Vaasassa 1253 ääntä (vuoden 2004 eurovaaleissa 1314).
KANNANOTOT
VAASAN KUNTAVERON KOROTUS. Marraskuussa tehdyssä kannanotossa esitettiin korotusta Vaasan kuntaveroon, perusteena että ”muut vaihtoehdot – säästöt tai velanotto - ovat kestämättömiä sekä eettisesti että taloudellisesti”. Kuntaverokannanotto jäi lähes täydelliseen uutispimentoon.
VASKILUODON VOIMA OY:N TURVEVOIMALA. Marraskuussa tehtiin toinenkin kannanotto, jossa tuomittiin Vaskiluodon Voima Oy:n suunnitelma lisätä voimakkaasti turpeen käyttöä uusissa biokaasutuslaitoksissaan. Yhdistys arvioi turpeen huonoksi energiavaihtoehdoksi ”ympäristönsuojelun, ilmaston ja talouden kannalta”. Nykyiseen kaukolämmön tuotantolähteeseen kivihiileen otettiin seuraava kanta : ”Kivihiilen käyttöä on suunnitelmallisesti vähennettävä Vaasan sähkön- ja energiantuotannossa. Tämä saavutetaan monien keinojen yhdistelmällä : puuhakkeen käytöllä, tuulivoimalla, maalämmöllä, uudella Westenergyn jätteenpolttolaitoksella ja ennen kaikkea energiankäyttöä säästävillä rakenteellisilla ja toiminnallisilla muutoksilla.” Turvevoimakannanotto julkaistiin Pohjalaisessa ja Vasabladetissa.
VIRON VIHREIDEN VIERAILU
Kolme Viron vihreiden edustajaa vieraili Vaasassa 06.08. - 08.08. : Paul Lettens (Tallinnan vaalipäällikkö kuntavaaleissa 2009), Andres Siplane (Pärnu rohelisten puheenjohtaja) ja Viive Ollo (pärnulainen kuntavaaliehdokas). He tutustuivat Taiteiden yöhön, Vaconiin, Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen maahanmuuttajakoulutukseen ja Vaasan kaupungin hallintokäytäntöihin. Vihreiden yhteiskokoontumisessa Pohjanpirtilläoli mukana parikymmentä henkeä, joukossa  paljon uusia kasvoja. Tiedotusvälineet sivuuttivat vierailun kokonaan.
Yhteydenpito Vaasan ja Pärnun vihreiden välillä on jatkunut, ja Pärnusta on tullut kutsu vastavierailulle.
SISÄINEN TIEDOTUS
Yhdistyksemme asioista on tiedotettu jäsenistölle sähköpostilistallamme. Jokaisen hallituksen kokouskutsu on toimitettu sähköpostilistalle, ja sen yhteydessä on ollut lyhyt yhteenveto ajankohtaisista asioista. Sähköpostilistalla on tiedotettu myös hallituksen kokousten välillä esille nousseista aiheista.
Sähköpostilistalla on ajoittain noussut vilkkaita keskusteluja esim. Raippaluodon tuulivoimahankkeesta.
ULKOINEN TIEDOTUS
Yhdistyksen nimissä on lähetetty tiedotusvälineisiin tiedotteita tärkeimmistä kannanotoista, tapahtumista ja henkilövalinnoista. Niiden läpimeno on ollut vaihtelevaa.
Yhdistyksen aktiivijäsenet ovat olleet suhteellisen näkyvästi esillä ainakin Pohjalaisen ja Vasabladetin yleisönosastoilla. Kirjoituksia on julkaistu mm. eurovaaleista, ilmastonmuutoksesta, kiinteistöyhtiö Pikipruukista, terveysasemien lakkauttamisesta, Vaasan kaupungin budjetista ja Vaskiluodon Voima Oy:n turvevoimahankkeesta.
Yhdistyksen internet-sivujen uusiminen oli vuoden 2009 toimintasuunnitelmassa mutta jäi toteuttamatta. Yhdistyksen tiedostusjohtajana toimi Juha Tuomikoski.
VAASAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSTEHTÄVÄT
Vaasanseudun vihreillä oli Vaasan kaupungissa kolme kunnanvaltuutettua : Tytti Hyttilä-Huhta, Tapio Osala (valtuustoryhmän pj) ja Anna Swanljung, varavaltuutettuina Olli Autio (sitoutumaton), Sisko-Margit Osala ja Ville Kaukonen.
Vaasan kaupungin suunnittelujaostossa oli Anna Swanljung, varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnassa Tytti Hyttilä-Huhta (varapj), toisen asteen koulutuslautakunnassa Vesa Heinonen ja Ville Kaukonen, sosiaali- ja terveyslautakunnassa Sisko-Margit Osala.
Pikipruukin hallituksessa oli Tapio Osala (hallituksen pj).
HALLITUS
Yhdistyksemme hallituksessa olivat vuonna 2009 Anu Eloranta, Sisko-Margit Osala (taloudenhoitaja), Tapio Osala (varapj), Juha Ossi (sihteeri), Mirjam Silvén, Eeva Simons, Anna Swanljung ja Juha Tuomikoski (pj), varajäseninä Asko Halme, Tytti-Hyttilä-Huhta ja Emmi Juutilainen. Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa.

YHTEISTYÖ MUIDEN VIHREIDEN YHDISTYSTEN KANSSA
VIHREÄ LIITTO.  8 yhdistyksemme jäsentä osallistui Vihreän liiton puoluekokoukseen Jyväskylässä toukokuussa. Juha Ossi valittiin puolueen hallituksen varajäseneksi. Outi Pantsar valittiin puoluevaltuuston varsinaiseksi ja Ingela Wikman varajäseneksi.
VAASAN VAALIPIIRIN VIHREÄT. Juha Ossi valittiin Vaasan vaalipiirin vihreiden puheenjohtajaksi ja Ingela Wikman varapuheenjohtajaksi. Lisäksi VaVaVin hallituksessa olivat yhdistyksemme jäsenet Outi Pantsar ja Juha Tuomikoski (varajäsen).
VAASAN VIHREÄT NUORET JA OPISKELIJAT. Vaasanseudun vihreiden hallituksessa oli 4 VaaVin jäsentä : Anu Eloranta, Eeva Simons, Anna Swanljung ja Emmi Juutilainen, joten yhteydet näiden kahden järjestön välillä olivat tiiviit ja hyvät.

LIITY JÄSENEKSI!
 


 

© 11.6.2007 Vaasanseudun vihreät ry.