tutkielma| liitteet | kuvat| kartat
linkkejä  | MultiBalanCE
pääsivulle
 

Tähän olen koonnut kartat Keskimaasta ja Belelriandista. Kartat ovat valitettavasti melko isoja, mutta  enemmän pienentäminen olisi tehnyt niistä epäselviä. Vieressä on pieni selostus kartan alueesta ja kartan koko pikseleinä. Klikkaamalla kuvaa saatkoko version.
 
 


Beleriandin pienempi kartta, josta näkyy Beleriandin yleiskuvaja tärkeimpien haltiaruhtinaitten asuinalueet. 1305 * 795


Beleriandin laajempi kartta. 2762 * 2139Keskimaan kartta Kolmannen Ajan lopulla. 2667 * 2040
 


Tarkempi kartta Gondorin ja Mordorin alueista. 2307 * 1812

Send e-mail to web-master: Timo.hiekkanen@nic.fi