Ilman puita, puistoja ja lähimetsiä ovat taajamat epäviihtyisiä. Taajaan asutulla alueella puut ei ole vain tontihaltijan asia - sehän vaikuttaa koko alueen viihtyisyyteen ja kiintestöjen arvoonkin. Naapuritontin puu kaunistaa myös sinun pihapiiriäsi! Suomessa on totuttu itse päättämään omista asioista, ainakin nyt omasta pihapiiristä ! On siis vielä 2000-luvullakin varsin vieras ajatus että omalla pihalla kasvavan puun - parhaassa tapauksessa itse istutetun - kohtalosta päättäisi joku muu kuin MINÄ ITSE!  Maaseudun haja-asutuksesta kaupunkimaisempaan taajama-asutuksenn siirryttäessä on kuitenkin yhä enemmän otettava muitakin huomioon - omalla tontillaankin. Rakennusjärjestys, asemakaava, rakennuskaava,  rakennuslupa,  asemapiirros asettaa tonteille oikeuksia ja velvoitteita. Tämä on vielä tunteita herättävä seikka sen eteen joutuvalle...  Vaasassa on asia kohtalaisessa hallinnassa - kolme virkamiestä käsittävä "puutoimikunta" käsittelee punnkaatoanomukset asemakaava-alueella - aina ei kuitenkaan anomuksia tehdä vaan jopa naapurisopuakin koettelevia luvattomia puuntaaatoja sattuu....  Tästä syystä seuraava:


VALTUUSTOALOITE

 

Puun kaatamiseen asemakaava-alueella tarvitaan Vaasassakin lupa. On kuitenkin ilmennyt, että puita kaadetaan luvatta esimerkiksi sen takia, että puusta putoilee lehtiä tai mahlaa autojen päälle.

Luvattomasta puun kaadosta ei ole Vaasassa, kuten esimerkiksi Helsingissä, määrätty seurauksia.

Allekirjoittaneet esittävät, että luvattomasta puun kaadosta asemakaava-aluella määrätään seuraamuksena (sakkona) esimerkiksi hevoskastanjasta 75 000 mk, jalavasta ja tammesta 50 000 mk, lehmuksesta ja muusta suuresta puusta 40 000 mk j.n.e. korvaus sekä velvoite istuttaa kaatajan kustannuksella täysikasvuinen samanlajinen puu kaadetun tilalle.

Korvausvarat voitaisiin ohjata vahinkorahastoon. Vahinkorahastosta taas voitaisiin tarvittaessa korvata itsestään kaatuneiden puiden aiheuttamia vahinkoja.

 

Vaasassa 2.3.1998

 

Tapio Osala

( tämä aloite ei johtanut tulokseen - väitettiin ettei se lakipykälien mukaan ole mahdollista - Helsingissä kuitenkin tällaisset sanktiot ovat voimassa...)