Öjenin suojelualue ja kartta             Kuvia Öjenistä               TapioOsala.com       

  Öjenin  luonnonsuojelualueen syntyhistoria 

 

ojenkuva.jpg (13005 bytes)

Nämä jäivät viimeisiksi Öjenistä kaadetuiksi puiksi...
 

 

 

 

 

 

 

HÄR LITET PÅ SVENSKA 

Öjen "huomattiin" keväällä 1993. Vaasan kaupungin metsäosasto anoi kaupunginhallitukselta 10 hehtaarin avohakkuulupaa alueelle (yli 5 hehtaarin aukoille piti silloin anoa toimenpidelupaa koska alue oli kaavoittamista varten toimenpidekiellossa - alueelle kaavailtiin asuinaluetta ja teollisuutta – kaupunki oli järjestelmällisesti vuosia ostanut metsää –ei toki rauhoitettavaksi – alueelta).

Asia jäi pyynnöstäni pöydälle kaupunginhallituksessa lisäselvityksiä varten*. Metsä oli alueen luonnonharrastajille tuolloin melko tuntematon (60-luvun luontoharrastajien mukaan se oli kaukana "meren takana" - vasta 1974 tuli silta ja penger Vaasasta Sundomiin).
Kävi ilmi että Öjen oli yllättävän suuri, hieno ja monimuotoinen. Satelliittikuvassa se erottui  Vaasan seudun ainoana vanha metsänä. Alue oli vuosikymmeniä vireillä olleen uusjaon takia jäänyt normaaleilta metsähakkuuilta rauhaan. Kutakin metsänomistajaa odotti palstojenvaihto ja haluttiin säästää oma metsä arvokkaana että saataisiin yhtä hyvä vaihdossa. Samalla suurin metsänomistaja Vaasan kaupunki hankki kaikki myyntiin tulleet palstat itselleen kaavailtua teollisuus/asuntoaluetta varten.  Kaupunki kasvatti osuutensa lähes 250 hehtaariin.

Ympäristöministeriössä huomattiin satelliittikuvasta vanhan metsän "kasauma" ja luontoväenkin mielenkiinto metsään heräsi. Öjenin suojelemista vaativia mielipidekirjoituksia oli lehdissä.

Vaasan Ympäristöseura oli aktiivinen ja Vaasan Lääninhallituksen ympäristöosasto epäsi hakkuuluvat alueelta.
Ympäristöministeri Pekka Haaviston ja ympäristöviranomaisten avustuksella Öjen liitettiin "vanhojen metsien suojeluohjelmaan". 


Metsästä löytyi runsaasti vanhoille metsille tunnusomaisia lajeja – onpa siellä erittäin tiheä liito-oravapopulaatiokin – yli 50 reviiriä. Indikaattorilajeja (kasveja, sieniä, kääpiä) löysi vaasalainen sieni- ja kääpäasiantuntija Matti Kyröläinen.

Öjen  kuuluu nykyisin sekä vanhojen metsien suojeluohjelmaan että Natura-ohjelmaan ja se on Metsähallituksen Länsi-Suomen luontopalveluiden turvallisessa hallinnassa. 

Öjenin  metsä säilyi kaikkien vaasalaisten käytössä ja silti saatiin siitä hyvä korvaus valtiolta!(4 mmk + Maaherrantalo). Aluksi penseästi suojeluhankkeeseen suhtautunut Vaasan kaupunginjohtaja Seppo Sanaksenaho myönsi julkisesti syystalvella 2000 että Öjenin metsän suojelu oli hyvä asia Vaasalle. 

Luontopolku vihittiin virallisesti käyttöön vuoden 2005 syksyllä.

Tapio Osala

* Kävi ilmi, että metsä olikin jo avohakattu (tai silloisin termein jätetty "siemenpuuasentoon") ennen kuin lupaa oli edes käsitelty. Kaupungin jo käydessä lunastusneuvotteluja alueesta valtion kanssa kaupungin metsäosasto aloitti uudet hakkuut ilman lupaa. Se aiheutti jupakan : rikosilmoitus ja poliisikuulusteluja metsänsuojelijoita kohtaan...Syytteitä ei kuitenkaan nostettu. Nuo vähäisiksi jääneet hakkuut jäivät kuitenkin viimeisiksi ja onnellinen loppu kuitenkin saatiin.