(Kalastuksen päivällä tänään 10.6.2000 nousi verenpaineeni: Loimulohena myytiinkin sateenkaarirautua eli kirjolohta. Tulipa mainittua myyjälle mielipiteeni asiakkaan harhauttamisesta!)

( 26.5.2000 saimme kuulla, että ns Norjan lohi on erittäin kyseenalainen ruoka - se elää lääkkeiden avulla ahtaissa altaissa - monet luulevat sitä oikeaksi vapaaksi loheksi - sitä se ei ole! Osta Merenkurkun siikaa sillä se on Suomen puhtain kala ja työllistää oikeita rannikkokalastajia!)

VALTUUSTOALOITE Vaasan kaupunginvaltuusto 2.3.1998

SIIRTYMINEN MERENKURKUN KALAAN VAASAN KAUPUNGIN KEITTIÖISSÄ

 

Sateenkaariraudun, jota harhauttavasti kutsutaan (kirjo)loheksi ja josta valmistetaan m.m "lohikeittoa", kasvattaminen verkkoaltaissa on erittäin pahasti vesistöjä kuormittavaa.

Nollapäästöihin on mahdollista päästä mutta koska vesistöjen kuormittaminen on kasvattajalle halvempaa kuin uuden teknologian käyttöönotto, saastuttaminen jatkuu.

Pelkästään Saaristomerelle kalankasvatuksen aiheuttama kuormitus vastaa 500.000 -

2 .000.000 ihmisen (haitta-aineesta ja laskentatavasta riippuen) jätevesipäästöjä.

Vaikka kuormitus tuotettua kalakiloa kohti onkin rehujen kehittelyn ansiosta vähentynyt, niin silti vielä vuoden 2005 tavoitteiden mukaan kalankasvatus ylittää esim. fosforipäästöillään sekä kaikkien Suomen yhdyskuntajätevesien sekä kaikkien teollisuuslaitosten päästömäärät. Fosfori ja typpi rehevöittävät vesistöjä aiheuttaen m.m. myrkyllisiä sinileväkukintoja.

Peruskoulun biologiassa ekologia varsin ansioituneesti kertoo m.m. vesiemme kuormituksesta ja sen syistä mainiten myös kalankasvatuksen. On varsin ristiriitaista kun koulun ruokalassa tarjotaan ekologisesti erittäin tuomittavaa rautua eli "kirjolohta".

Kuten hyvin tiedämme niin Vaasa , kuten muutkin kunnat, ponnistelevat jätevesiensä puhdistuksen kanssa. Vaasa maksaa vesiensä likaamisesta miljoonia huvilanomistajille ja kalastajille. Suurten ponnistelujen jälkeen on Påttin puhdistamo viime vuonna (1997) päässyt 92 % puhdistustehoon fosforin osalta. Samaan aikaan kalankasvattajat voivat saastuttaa vesiämme ilmaiseksi!

Kun yhteiskunta vaatii teollisuutta ja yhdyskuntia vähentämään päästöjään ja nyttemmin jopa maataloutta vähentämään hajakuormitustaan, niin on paradoksaalista kun samalla yhteiskunta ( tässä : Vaasan kaupunki) ostaa suuria määriä tätä vesistöä saastuttavaa rautua ("kirjolohta").

Ainoana keinona vesistöjemme pelastamiksi m.m. myrkkyleviltä näemme raudun ostorajoitukset ja tätä kautta viljelyn vähentämisen nykymenetelmillä.

Siis me allekirjoittaneet esitämme:

Kestävän kehityksen mukaisesti siirrytään käyttämään paikallisten rannikkokalastajien pyytämiä villeinä ja vapaina kasvaneita puhtaita kaloja, esimerkiksi Merenkurkun karisiikaa ja silakkaa.

Vaasan kaupunki luopuu kokonaan avoimissa verkkokasseissa kasvatetun sateenkaariraudun ("kirjolohen") ostoista vuoden 1998 loppuun mennessä.

Ulkomaisen ja alueemme ulkopuolelta tuotetun kalan käyttöä vältetään.

Sateenkaariraudun ostorajoitus ei koske viljelijöitä, jotka ovat siirtyneet ekologisesti kestäviin menetelmiin eli nollapäästöihin ja kotimaiseen rehuun.

Samalla toivomme, että Vaasan kaupunki voisi olla aktiivisesti mukana kehittämässä projektia, jolla tehtäisiin mahdolliseksi paikallisen kalan käytön huomattava lisäkäyttö vaasalaisten ravintona.

Tapio Osala