KIITOS  Pietarinkadun Oilers ja Vaasa Legends lauantain upeasta suorituksestanne !

 

Pelinne oli upea SHOW, josta ”ei jääkiekosta mitään ymmärtäväkin”, nautti suunnattomasti.

Ja ennen kaikkea se miksi te pelasitte, se vasta on jotakin, jotakin jolle täytyy nostaa hattua, ja nöyrästi kiittää. Suuri kiitos myös idean isälle ja toteuttajalle Tapio Osalalle.

Vaasan ensi- ja turvakoti - Vasa mödra- och skyddshem ry. sai pelituloina 71.886 mk. Tämän saivat aikaan, kaikki lippunsa lunastaneet, yht.1688 katsojaa.

 

Tämänkertainen avustuskohde poikkeaa jonkin verran Pietarinkadun Oilersien aiemmista avustukohteista, jotka ovat pääsääntöisesti olleet lasten sairaaloita. Meidänkin toiminnassamme lapset ovat etusijalla.  Lapsella ei aina ole hyvä olla, vaikkei vakavaa fyysistä sairautta olisikaan.

 

Turvakoti tarjoaa turvapaikan perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhatessa ja tarkoituksena on ehkäistä perheväkivaltaa ja lievittää sen seurauksia, tukea vanhemmuutta ja turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen. Väkivalta perheessä traumatisoi myös lasta, vaikkei hän itse olisikaan suoranaisesti väkivallan kohteena. Työskentelemme erikseen lapsen, naisen ja miehen kanssa. Jokaisella on oma tarina, oma kokemus väkivallasta kotona. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja oikeus saada apua. Työmuotoina kaikkien kanssa erikseen sekä yksilö- että ryhmätyö. 

 

Vaasan ensi- ja turvakoti on mukana v 1997 alkaneessa ja v.2001 päättyvässä, maanlaajuisessa Lapsen aika- projektissa, jossa on kokeiltu ja kehitetty yksilö- ja ryhmätyömuotoja perheväkivallan todistajina tai kokijoina olleiden lasten kanssa työskentelyyn.

 

Ensikoti on paikka jossa riskiolosuhteissa elävää, raskaana olevaa naista, tai jo synnyttänyttä äitiä, tai tulevia nuoria perheitä tuetaan vanhemmuudessa ja elämän hallinnassa.

 

Vaasan ensi- ja turvakodin oma projekti ” Perhe lapsen tukena - vanhemmuus iän ikuinen” toimii kahdella taholla. Väkivaltatyö on miehen kanssa tehtävää työtä perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteissa. Tavoitteena: lapsen ja naisen turvallisuudesta huolehtiminen ja tukea väkivallan tekijää löytämään myönteisiä vaihtoehtoja väkivallan sijaan.

 

Toinen alue on isätyö, jossa tavoitteena on etsiä uusia työmuotoja, joiden avulla voidaan tukea isän vanhemmuutta ja isän ja lapsen suhdetta eron jälkeen. Toimintamuotoina isäryhmät; joissa isät tapaavat toisiaan ja jakavat kokemuksiaan, sekä yhteiset tapahtumat joissa isät ja lapset ovat yhdessä.

Vaasan ensi- ja turvakodilla on myös ympärivuorokautinen puhelinpäivystys numerossa 3129666.

 

Seija Risberg, toiminnanjohtaja

Vaasan ensi- ja turvakoti