GÅLÖREN  Petolahti, Petalax, Maalahti, Malax


Gålörenin  tarkka sijainti 

Sijainti Vaasaan nähden/

Gålörenintien alkuun on 28,15 km Rantatien alusta, Vaasan lentokentän läheltä. Petolahden Västervägenin risteyksestä vielä noin 300 m Molpeen päin.

Gålörenin risteys Rantamaantiellä
Gålörsvägen-Strandvägen
Gålörens utsiktstorn- Gålörenin lintutorni
Webmaster: Tapio Osala

 

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
Gålören 1920
Gålören fiskhamn 1920-talet
(Maj-Lis Sjöbergs arkiv). Gålörenin satama 1920-luvulla. Meren allot loiskivat hiekkapohjaisessa rannassa, joka nykyään on kaukana....


Gålörens fågeltorn blev färdig augusti 2011.

Julen 2011 steg vattnet över +100 cm och spolade is och vass  till hamnen. Några bryggor lossnade men inga alvarliga skador skedde.


Vinter 2012 i februari.


första besökar med båt
Torni valmistui elokuussa 2011.


banken
Tornet blev färdig 3.8.2011

riutta
Gålörenin rantaan muodostui "riutta" syksyllä 2010. Linnut viihtyvät sillä. Mm. juhannusviikolla pitkäjalka.. En sällsynt fågel Styltlöpare obseverades i Gålören sommaren 2011.

 

talko

Tapio, Rolf och Lasse på kalkspridningstalko

2011-7-19

Hamnen i augusti 2011. Många båtplatsägare passade på och skaffade nya bryggor. Hamnen blev uppsnyggad av båtplatsäagare.översvämning

Så här har det också sett ut i Gålören båthamn (nov. 2005). 


Maj-Lis Sjöberg: Ur Gålörens historia 

s1

s2

s3


Husen i Gålören "förr i världen" (enl. Majlis Sjöberg ritning)

Förr i världen


Gålörens
 -exakt läge

Karta över byggnader i Gålören

Gålörsvägen börjar från Strandvägen, 28,15 km från Vasa flygfält, 300m efter Standvägens ochVästervägens (Petalax) korsning mot Molpe.

Gålörens fågeltorn blev färdig augusti 2011.

Tornet finansierades av EU/Aktion Österbotten samt av Petalax och Nyby byars skifteslag samt byggdes på talko av bybor


 Vessla i Gålören 18.11.2006

 vessla