[Alku]Tämän tekstin yläpuolella oleva nuoli ei saisi rullautua sivun mukana.
The arrow above this text should not scroll among the page.
Testilohko. Tämä lohko on Opera 6.01 selaimella 100 px ikkunan alareunasta, vaikka sen pitäisi olla aivan sen alareunassa.
A test block. This block is in Opera 6.01 100 px from the bottom even if it should be in the bottom of the viewport (window).
CJS
In English:
CSS3
Esittelyt Kristilliset Rippikoulu Piirroksiani Luontosivuja CSS-opetus Hakemisto
In English:
Help pages

Testejä -Tests: Operan asemointiongelmia - Position problems of Opera

Aiheet

Esipuhe

Huomautus. Tämän sivun teksti on erään CSS-sivun teksti ja se on tällä sivulla vain täytteenä.

Note. The text in this page from a page from my Finnish CSS-site and it is just for filling.

Seuraavien elementtien ei tulisi rullautua kiinteiksi määriteltyjen elementtien ylitse. Following elements should not scroll over fixed positioned elements.Sivut on tarkoitettu sekä henkilöille, jotka eivät koskaan ole käyttäneet CSS:ää (ja tuskin ymmärtävät mitään HTML-kielestäkään) että ammattilaisille, jotka etsivät uusia kikkoja. Jos et ole koskaan käyttänyt CSS-määrittelyjä, älä yritä heti käyttää kaikkia mahdollisuuksia, vaan opettele asioita vähitellen. Palaa sivuille uudelleen, jos jokin asia jäi epäselväksi.

Sivustosta on olemassa sekä suomen että englanninkieliset versiot (englanninkielinen versio on merkitty En). Se on kielellisesti tarkempi, sillä olen voinut kirjoittaa koko ajan alkuperäistermeillä. Voit milloin tahansa vaihtaa englanninkieliseen versioon ja siitä takaisin suomenkieliseen (merkitty En).

Molemmat ovat olleet esillä W3C-organisaation CSS-sivuilla 1999. Nykyisin on esillä linkki suomenkieliseen sivustoon (Some non-English resources: > Finnish: tutorial).

Sain eräältä Netscape 6.x:n suunnittelijalta englanninkielisen version sisällöstä hyvän arvion. Englanninkielisen sivuston kielestä pidettiin kuitenkin huonona, kuten seuraavasta palautteesta käy ilmi:

The English is poor (which is understandable since English is not your first language). For example, you have "Block elements should not put inside in-line elements", which should be "Block elements should not be put inside in-line elements". "Remark that in the end-tag is the forward slash" should be "Note that in the end-tag is the forward slash". There are so many small English errors like these that the text is difficult to read.

Korjasin nuo, mutta vastaavanlaisia virheitä jäi sivustolle. Olen saanut joidenkin sivujen osalta apua kielen korjaamiseksi. Toivon, että internetissä olevissa englanninkielisissä sivuissa olisi vähitellen hyvä kieli.

Suomenkieliset vierailijat ovat yhtä lukuunottamatta pitäneet sivuston asiasisältöä hyvänä. Paras arvio esitysasusta on seuraava (sitaatti on muistinvarainen, joten se ei ole ihan sanatarkka):

Internetin tyylikkäin sivusto kun otetaan huomioon se, kuinka paljon asiaa se sisältää...

Yritän opettaa mahdollisimman ruohonjuuritasoisesti, jotta voisit kiivetä tyvestä latvaan. Pane mieleesi nimenomaisesti juuri puu. Kerron sinulle näillä sivuilla eräästä "puusta"!

Alla olevan otsikko pitäisi olla myös ikkunan alareunassa.
A heading like below should always be also on the bottom of the viewport.

Tärkeitä taustatietoja

Tärkeitä taustatietoja

W3C:
CSS: Cascading Style Sheets, level 2 CSS2 Specification(Zip-tiedosto), CSS-validator.
Muut sivustot:
CSS Enhancements in Internet Explorer 6 Public Preview, Termitalkoot, Webstandards.

[Alkuun]

Mitä uutta?

Sen jälkeen kun tein tärkeimmät sivut, olen lisännyt muutamia sivuja. Lisätyt sivut löytyvät pääosin A-Q listatuista liitesivuista. Niillä kuten myös joillakin johdantoluonteisilla sivuilla (merkitty kirjaimilla O ja E ennen numeroita 1-12) voi olla jatkosivuja.

Uusimpia käyttämiäni Windows-selaimia ovat Opera 6.01, Microsoft Internet Explorer 6.0 ja Netscape 6.2. Olen saanut myös MS IE 5.0 Mac käsittelevää s-postia. Alla on muutamia linkkejä selainvalmistajien sivuille:

Microsoft: CSS Enhancements in Internet Explorer 6 Public Preview.
Opera Software: What's new in Opera 5.10, XML in Opera.
Mozilla organization.

Tulostusta varten olevat sivukatkot eivät ole enää ihanteellisia MS IE:lle, mikä oli alkuperäinen tarkoitus. Poistin joitakin tulostusta koskevia pakollisia sivukatkoja, koska en voi enää taata niiden oikeaa paikkaa, mistä johtuen eräillä viimeksi uudistamillani sivuilla rivikatkot toimivat lähes optimaalisesti enää Opera selaimilla. Tulostuksen saaminen optimaaliseksi MS IE:lle vaatii niin paljon ylimääräistä työtä, että minulla ei riitä siihen aikaa.

Annoin aiemmin mahdollisuuden käyttää kehyksiä, mutta 12.12.2001 jälkeen kehyssettejä ei ole enää käytössä.

Seuraavassa on lista viimeisimmistä uudistuksista (kun muokkaan listaa, poistan yleensä editointipäivästä laskien kuukautta vanhemmat muutokset, mutta listaan aina vähintään kymmenen ja enintään kaksikymmentä kohtaa):

 1. 27.03.2002. Päivitin liitesivun, joka käsittelee dynaamisia valikoita[S]. (Lisäsin sen 25.03.2002. Siirsin sivulta 10[S] sekä MS IE ongelmia[S] koskevalta sivulta osan materiaalia tälle sivulle. Päivitin myös erään kysymyksen FAQ-sivulla[S].)
 2. 26.03.2002. Päivitin sivustojeni toimivuutta[S] käsittelevän sivun.
 3. 21.03.2002. Päivitin yleiset selailuohjeet[S].
 4. 15.03.2002. Lisäsin huomautuksen CSS:n käännökseen sivulle 1.b[S]. Laitoin vastaavan huomautuksen myös termiluetteloon[S].
 5. 15.03.2002. Päivitin liitesivun, joka käsittelee Operan ongelmia[S] (lisäsin sivun 12.03.2002).
 6. 13.03.2002. Päivitin sivulla 11[S] jaksoa joka käsittelee selainten DHTML/DOM-tukea.
 7. 12.03.2002. Päivitin selainsuosituksia[S] käsittelevän sivun.
 8. 12.03.2002. Korjasin sivulla 11[S] kohtaa, jossa käsitellään position:fixed.
 9. 07.03.2002. Päivitin selainten ongelmia[S] koskevan liitesivun.
 10. 05.03.2002. Korjasin sivulla 6[S] jaksoa, joka käsittelee tuettuja mediatyyppejä.
 11. 01.03.2002. Päivitin WWW-standardeja[S] käsittelevän liitesivun.

HTML-Kit -ohjelmalle tekemälläni englanninkielisellä sivustolla on oma lista viimeisimmistä uudistuksista[S]. Myös sitä kannattaa seurata, sillä em. sivustolla on mm. kaksi CSS-taulukkoa (1[S] & 2[S]) ja niille kommenttisivut.

[Alkuun]

Netissä olevat sivut (kuvat mukaan lukien) ovat pääosin vapaasti käytettävissä yksityiskäyttöön, mutta julkinen opetuskäyttö ei ole luvallista (yksittäisiin sivuihin saa toki viitata). Käyttämääni terminologiaa käsittelevällä sivulla[S] on muista sivuista poikkeava käyttöoikeus. Luomiani uusia termejä ei saa käyttää kaupallisissa julkaisuissa (kuten ATK-sanakirjoissa tai WWW-palveluissa) keskustelematta kanssani. Osa termien tekijänoikeuksista kuuluu myös muille kuin minulle. Sen sijaan termejä saa käyttää ja kopioida kaikkiin ei-kaupallisiin tarkoituksiin, mikäli lähde mainitaan.

Mikäli sivuja käytetään julkisessa opetuksessa, niiden asiasisältöä ja ulkoasua ei saa olennaisilta osin muuttaa (lisäykset olisi hyvä laittaa erillishuomautuksina), jotta sivut on tunnistettavissa tekemikseni. Mikäli joku havaitsee virheitä eri selaimia koskeviin huomautuksissa tai muissa ohjeissa, toivon, että saan siitä palautteen sähköpostilla (lue kuitenkin selaimia koskeva huomautus). Olen laatinut julkiseen opetuskäyttöön seuraavat hinnat:

Ota yhteyttä, mikäli haluat käyttää sivustoani julkisesti. Lisään hintoihin tarvittaessa inflaatiokorotuksen. Olen ollut opettamassa CSS:stä alla luetelluissa paikoissa.

Cyberdecadesin järjestämä työttömille suunnattu Internet-kurssi ().
Helsingin Evankelinen Opisto, Verkkoviestintä/Internet-kurssi ().

[Alkuun]