Quick menus: Presentations[Presentations] Christianity CSS[CSS-site] Help pages[HTML-Kit] My drawings

Linkitysmalli 2 - Linking model 2

Tämä sivu on malli, minkäkaltaisen systeemin haluaisin luoda. Alla on kuvakaappaus MS IE 5.5 Widowsista (Mozilla 0.9 näyttää lähes samalta), kun kolmatta alivalikkonuolta on klikattu (valikon esitysasu on nykyisin hieman erilainen). Alivalikoissa ei ole vieritystä.

A Model, which kind of system I would like to use. Below is a screen capture from MS IE 5.5 for Windows (Mozilla 0.9 renders almost at the same way) after the third sub-menu arrow has been clicked (today the presentation of the sub-menus are a little bit different). Sub-menus don't have scrolling.

Mallimenu 2 - Model menu 2

Selainkohtaisia vihjeitä - Browser-specific advice:

Linkitysmallit- Linking models: 1 (alivalikoissa on vieritys - sub-menus have scrolling), 2 (alivalikoissa ei ole vieritystä - no scrolling in the sub-menus).