Otsikko

Katso tekstiä - sen ei pitäisi olla punainen eikä sen pitäisi olla isompaa kuin alla olevissa kappaleissa. Jos tämä teksti on punaista ja se on muuta perustekstiä isompaa, selain lukee väärin sijoitetun @import at-säännön.


MS IE 6.0 Windows selaimella käytös on DTD-riippuvainen. Sillä kuten eräillä muilla selaimilla selaimilla on eräänlainen "DTD-kytkin". Tämä dokumentti on HTML 4.01 Strict. Versio, jossa ei ole DTD-kuvausilmoitusta.

Seuraavissa teksteissä näkyy CSS-spesifikaatioinden näkökulmasta katsoen virheellisten class ja id nimien hyväksymisessä. On kuitenkin huomionarvoista se, että spesifikaatioissa on eroja. Listaan alla merkittävät erot:

Selaimia ei ole reilua vertailla toisiinsa vaan niitä tulee vertailla siihen spesifikaation jota ne ilmoittavat tukevansa (jotkut selainvalmistajat ilmaisevat minkä mukaan selain toimii) tai mitä selaimelta voidaan sen iän puolesta edellyttää.

Itse ja erään Mac-käyttäjän testaamat selaimet hyväksyvät id- ja luokkavalitsinten nimet seuraavasti (jos en ole toisin ilmoittanut selaimet ovat Windows-selaimia; st.-comp. = standard-compliant = standardien noudattamiseen pyrkivä moodi):

MS IE 4.0 MS IE 5.0 MS IE 5.5,
MS IE 6.0
ei st.-comp.
MS IE 6.0
st.-comp,
MS IE 5.0 Mac
Netscape 4.04 Netscape 4.79 Netscape 6.0 Mozilla 0.9+, Netscape 6.1+ Opera 5.12, Opera 5.0 Beta 4 Mac Opera 6.0x Opera 7.0 Beta1
Odotettu käytös: CSS1 CSS2 CSS2 CSS2 CSS1 CSS2 CSS2 CSS3 CSS1 CSS2 CSS2.1
1.

Tässä on class="1abc".

[EI OK!] [EI OK!] [EI OK!]               [EI OK!]
2.

Tässä on class="-abc".

                     
3.

Tässä on class="a_bc".

  [OK!] [OK!] [OK!]   [OK!]   [OK!]   [OK!] [OK!]
4.

Tässä on id="1abc"

[EI OK!] [EI OK!] [EI OK!]       [EI OK!] [OK!]      
5.

Tässä on id="-abc".

[EI OK!] [EI OK!]         [EI OK!] [OK!] (?) [EI OK!] [EI OK!] [EI OK!]
6.

Tässä on id="a_bc".

  [OK!] [OK!] [OK!]   [OK!]   [OK!]   [OK!] [OK!]

Huomautukset:

  1. Tieto siitä, että Opera 5.x on suunniteltu siten, että CSS2:een laitettua korjausta ei ole huomioitu perustuu s-postikeskusteluihin samoin kuin uusimpien Netscape/Mozilla selainten CSS3-tuki. En voi antaa Web-osoitetta, joista asiat voisi tarkistaa.
  2. Sääntöjen ryhmittäminen saattaa muuttaa tilannetta Operan kohdalla.