Kaikissa kolmessa taulukossa on kolme taulukkosolua, mutta alemmista on poistettu näkyvistä display:none käyttäen yksi solu - toisessa vasemmalta ja toisessa oikealta

Alkusivu
Koti
Taidetta
Taidetta
Alkusivu
Koti

Alkusivu
Koti
Taidetta
Taidetta
Alkusivu
Koti

Alkusivu
Koti
Taidetta
Taidetta
Alkusivu
Koti