Yhteinen esirukous Hyvä Jumala, Auta meitä muistamaan vastuutamme itsestämme, toinen toisistamme ja koko luomakunnasta. Anna eri tehtävissä toimiville viisautta toimia oikeudenmukaisesti ja hoitaa luonnon rikkauksia niin, että seuraavienkin sukupolvien olisi täällä hyvä elää. Rukoilemme sinua maamme ja kansamme puolesta. Rukoilemme tasavallan presidentin ja hallituksen, eduskunnan ja kaiken julkisen vallankäytön puolesta. Rukoilemme seurakuntamme nimikkolähettien puolesta...! Rukoilemme niiden puolesta, joita vainotaan Kristuksen nimen tunnustamisen tähden. Kristus, Vapahtajamme, sinä tulit ihmisen rinnalle ja sait syyttömänä osaksesi kärsimyksen ja kuoleman. Sinä tunnet ihmisen pelon ja ahdistuksen, kärsimyksen ja väärinkohtelun kivut. Herra, maailma on tänäänkin täynnä vääryyttä ja väkivaltaa, kärsimystä ja köyhyyttä, sortoa ja kriisejä, sotia ja julmuutta.