[Alku]
Sivutaulukko
[Edellinen] [Seuraava]
En Koti
[S-posti] [Apua]
 
Yleisiä sivuja: Etsintäsivuja: Esipuhe jne.: Ohjeita:
 
 
Pääsivut: Liitesivut: Standardit jatkos.:
 
 
Termien jatkos.:
Ehdotelmat:
 
 
Harjoittelu: Muita sivuja:
 
 
Muut sivustot:

Varjolaatikot - Shadow boxes

Jokaisella alivalikolla on ikään kuin yksi varjolaatikko. Tosiasiassa varjolaatikoita on kaksi. Alempi on ensimmäisessä mallissa läpinäkyvä. Valikon taustalla on aktiivinen taustalaatikko, jonka avulla valikko sulkeutuu automaattisesti. Toisessa mallissa alemmalle varjolaatikoille ja taustalaatikolle on laitettu taustavärit havainnollistamaan niiden todellisia sijainteja.

Mustilla varjolaatikoilla on siirtymä suhteessa alempiin laatikoihin. Laatikot eivät ole aktiivisia ja ne estävät "liukastumisia" eli tahattomia valikoiden sulkemisia. Ne tekevät mahdolliseksi myös sen, että MS IE 4.x Windows selaimilla voidaan sulkea avoimet valikot onmouseover tapahtumankäsittelijäattribuutilla. Varjolaatikot toimivat "eristeenä" valikoiden ja alla olevan aktiivisen sulkemisalueen välillä.


Malli 1 - Model 1 Malli 2 - Model 2

Each sub-menus have as if one shadow box. In fact all sub-menus have two shadow boxes. The lower is in the first model transparent. Behind the menu is an active background box, which closes the menu automatic. In the second model I have set background colors for the background box and lower shadow boxes in order to show, where they really are.

The black shadow boxes have offset in the respect of the lower boxes. Boxes are inactive and they prevent "slipping" (closing sub-menus by accident). They make possible to close open menus with the onmouseover event handler attribute in MS IE 4.x for Windows browsers. Shadow boxes work as "insulations" between menus and active closing area(s) below the menu.

[Alku]