[Alku]
Luettelen alla aihealueittain tekemäni aihepiirit. Paluulinkkeinä tähän aihepiiriin on tämä valikko ja sivun yläreunassa oleva linkki Aihepiiriluettelo.
 
 
 Etsi sivuiltani: [Apua]
 1. Muotoilukäsitteet (CSS2 9-11):
  Visual formatting model = visuaalinen muotoilumalli
  Visual effects= visuaaliset efektit
  • Anonymous block box = nimetön lohkolaatikko.
  • Box generation = laatikon luominen.
  • Box offset = laatikon siirtymä (suhteessa johonkin).
  • Clear = tyhjentää.
  • Clipping = leikkaaminen.
  • Compact box = kompakti laatikko.
  • Canvas = kangas, kuvapinta , piirtopinta. Kyse on alueesta, jolla dokumentti esitetään. Sen rinnalla käytetään sanaa viewport (ks. näiden ero perusteluista ([S] [Pw])).
  • Containing block = säilyttävä lohko (= lohko, joka toimii säilyttimenä; ks. myös Container element).
  • Display properties = näyttöominaisuudet (tässä ei tarkoiteta näyttöruudun ominaisuuksia vaan display kuuluu itsekin CSS-ominaisuuksiin ja display tarkoittaa miten jokin elementti esitetään näytöllä (esim. display:list-item = näytä elementti listaelementin LI tavoin).
  • Float, floating = kelluva.
  • Flow = virtaus.
  • Layered presentation = kerroksellinen esittäminen, johon liittyy alikäsitteitä:
   • Stack level = pinotaso.
   • Z-index = päällekkäisyysindeksi (kyseessä on pinotason ilmaiseva ominaisuus.
  • Overflow = ylivuoto.
  • Positioning scheme = asemointimalli (= tiettyyn paikkaan sijoitusmalli), johon liittyy alikäsitteitä:
   • Absolute = absoluuttinen.
   • Fixed = kiinteä.
   • Relative = suhteellinen.
   • Static = staattinen.
  • Run-in box = juoksutettu laatikko. Kyseisellä ominaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaksi lohkoelementtiä yhdistetään siten, että ensimmäinen lohkoelementti "juoksutetaan" toisen lohkoelementin alkuun.
  • Text direction = tekstin suunta, johon liittyy seuraava alikäsite:
   • Unicode-bidi = kaksisuuntainen unicode (sana unicode viittaa standardiin The Unicode Standard: Version 2.0 ([Pw]), jolloin sitä ei pitäne kääntää; bidi on lyhenne sanasta bi-directional ja unicode todennäköisesti sanoista universal code); tällä ominaisuudella hallitaan vasemmalta ja oikealta kirjoitettavien kielten (kuten heprea) asemointia.
  • Viewport = katselukanava ([P] [S] [Pw]).
  • Visibility = näkyvyys (aliominaisuudet: hidden = piilotettu ja visible = näkyvä).
[Alku]