[Alku]
Luettelen alla aihealueittain tekemäni aihepiirit. Paluulinkkeinä tähän aihepiiriin on tämä valikko ja sivun yläreunassa oleva linkki Aihepiiriluettelo.
 
 
 Etsi sivuiltani: [Apua]
AihepiiriluetteloCSS-oppaan etusivuOppaan lisäsivut > S Millaista terminologiaa olen käyttänyt > Valintajärjestykseen ja periytymiseen liittyviä termejä (CSS2 5-6) (jakso 4/7)
 1. Valintajärjestykseen ja periytymiseen liittyviä termejä (CSS2 5-6):
  • Adjacent sibling element = viereissisarelementti (ks. selitys ([S] [Pw])).
  • Ancestor element = esi-isä elementti, esiäiti elementti (omaan terminologiaani sopisi paremmin jälkimmäinen, vaikka yleensä käytetään edellistä).
  • Child element = lapsielementti Elementti A on elementin B lapsielementti, jos A esiintyy B:n osana suoraan, ilman, että rakenteessa on niiden välissä muuta elementtiä.
  • Descendant, descendant element = perilliselementti.
  • Descendant selector = perilliselementtivalitsin.
  • Following element = jälkeen tuleva elementti, jälkeinen elementti , jälkeiselementti.
  • Inheritance = periytyminen.
  • Important rule = tärkeyssääntö. Normaalin valintajärjestyksen ohittava poikkeussääntö, jolla jokin ominaisuus määritellään painoltaan muita korkeammaksi. Sanan sääntö käyttäminen on kuitenkin ongelmallista (ks. asiaan liittyvää alaviite ([S] [Pw])).
  • Parent element = emoelementti (ks. myös perustelut ([S] [Pw])).
  • Cascading order = porrastettu valintajärjestys, porrastettu järjestys. limitetty järjestys. Suomen kielessä on joissakin tilanteissa luontevampaa käyttää alkukielistä ilmausta hieman pidempää ilmausta, jotta asia tulisi selkeämmin esille. On kuitenkin syytä muistaa, että kyseinen ilmaus ei tarkoita viittaa vain valitsimiin, vaan koko prosessiin eli asiallisesti tarkoitan samaa kuin porrastettu valintaprosessi tai limitetty valintaprosessi.
  • Pattern matching = hahmonsovitus, hahmontunnistus (To find a match = löytää samanlainen kuin mallina oleva esine; CSS:ssä "esine" on elementti; kyseessä on yleinen teknis-tieteellinen termi). Siihen liittyy seuraava alikäsite tai oikeammin termin sovellus:
   • A matching pattern = tunnistettava hahmo. Kyseessä on termin pattern matching johdannainen, kuvaileva ja selittävä ilmaus, jolla tarkoitetaan johonkin tilanteeseen tai kohteeseen sopivaa hahmoa. Tarkoittaa asiallisesti samaa kuin contextual selector ([Pw]), mutta näkökulma on eri.
  • Preceding element = edeltävä elementti.
  • Priority = prioriteetti (= etummuus(järjestys), etummaisuus).
  • Rule. rule set = sääntö, sääntökokoelma.
  • Weight = paino, mikäli sitä käytetään sanan priority synonyyminä. Kyseessä on Säännön "paino" eli ensisijaisuus (priority) suhteessa muihin sääntöihin.
[Alku]