[Alku]
Luettelen alla aihealueittain tekemäni aihepiirit. Paluulinkkeinä tähän aihepiiriin on tämä valikko ja sivun yläreunassa oleva linkki Aihepiiriluettelo.
 
 
 Etsi sivuiltani: [Apua]
AihepiiriluetteloCSS-oppaan etusivuYleisinfo - Ohjesivut > Selainsuositukseni > Käyttöjärjestelmät (jakso 1/2)

Käyttöjärjestelmät

Windows 95+

Mielestäni monipuolisin CSS2-tuki on Opera-selaimissa. Opera-selaimet tukevat hieman selainkohtaista CSS:ää mutta eivät lainkaan CSS3-ehdotelmia.

Opera 5.0 tuli markkinoille mainosrahoitetteisena puoli-ilmaisena versiona (engl. ad-sponsored freeware/ adware; rekisteröidyt käyttäjät eivät näe mainoksia). Pienen kokonsa ansiosta (ladattavan tiedoston koko on noin 2 MB 5.x selaimissa ja 3-4 MB 6.x selaimissa ilman Java-tukea) se on nopea ladata verkosta. Opera Softwaren nykyinen tekninen johtaja on W3C:n CSS:n pääarkkitehti (Chief Technology Officer) Håkon Wium Lie, joten teknistä tietämystä CSS:n toteuttamiseen yhtiössä pitäisi olla.

Erityisesti tulostus toimii parhaiten Operalla hyvin toimivien sivukatkojen ja eräiden erityisesti tulostuksessa hyödyllisten ominaisuuksien vuoksi (printtiversiot poikkeavat näytöllä olevista versioista; niissä on vain vähän kuvia ja olen poistanut niistä osan tekstiä). Opera tukee myös "diaesitysmuotoa"[S], jota muut selaimet eivät tue lainkaan. Olen havainnut Opera 6.0 -selaimessa joitakin yleisiä toimintaongelmia, jotka on korjattu Opera 6.01:ssä. Oman kokemukseni mukaan suosittelen 6.01+ versioiden asetamista.

Olen toistaiseksi havainnut Opera 5.x+:ssä vain muutamia uusia CSS-toteutuksia Opera 4.x -sarjaan nähden. Ilmoitan, mikäli jokin piirre toimii vain 5.0x, 5.1x tai 6.x -sarjan selaimissa. Opera 5.x+ näyttää kaikki W3C CSS1 Test Suite sivut mainitut CSS1-piirteet lukuun ottamatta tyylisivuen valitsemista vaihtoehtoisista tyylisivuista - Opera 7.x -selainsarja tukee niitäkin. Useimmat CSS1 virheet, joista olen huomauttanut 3.6x:n suhteen eivät koske uudempia versioita. Opera lataa tilanteesta riippuen sivut sangen nopeasti or hitaasti. Opera 7.x -sarjan selaimissa on korjattu monia pieniä mokia (toki muutama uusikin on tullut) ja siihen on lisätty uusia tuettuja piirteitä, myös joitakin CSS3 piirteitä.

Kaikki testaamani Opera 7.x -sarjan viralliset selaimet ovat olleet jonkinasteisia pettymyksiä. Niissä on mielestäni yleisesti ottaen huonompi CSS-tuki kuin Beta 2:ssa. Opera 7.x tulostaa Web-sivut huonommin kuin Opera 5.x -sarjan selaimet. Parhaiten toteutetut tulostuspiirteet ovat Opera 6.x -sarjan selaimissa. Opera 7.50 kaatuu helposti, mutta Opera 7.51 tuntuu vakaalta. En voi suositella Opera 7.x -sarjan selainta ainoaksi asennettavaksi Opera-selaimeksi.

CSS2:n esittämisen suhteen Netscape 6.x+ -selaimissa on hieno ja moderni "esityskone" (rendering engine), Mozilla Gecko. Mielestäni uusi Mozilla toteuttaa kaikki CSS1:n piirteet ja sangen laajasti CSS2:ta. Noin 8/2002 alkaen Mozilla 1.1 ja Netscape 7.0 -selaimissa on mielestäni; yleisesti ottaen hieman parempi normaalin näyttöesityksen CSS2-toteutus kuin uusimmissa Opera-selaimissa. Ne näyttävät sivuni lähes virheettä. Uusimmat Mozilla Gecko -selaimet tukevat osittain tulostukselle tärkeitä sivukatko-ominaisuuksia, joten tulostuspiirteet ovat niissä lähes Operan luokkaa.

Sen lisäksi että Mozilla Gecko -selaimet tukevat hyvin CSS2:ta ne tukevat paljon sellaisia ominaisuuksia, jotka alkavat -moz- etuliitteellä. Ominaisuuksien kohdalla useimmat niistä eivät ole epästandardeja ominaisuuksia vaan kokeellisia CSS3-toteutuksia (jos -moz- etuliite on liitetty näennäiselementteihin- ja luokkiin [S] tai muihin valitsimiin kyse on aina epästandardeista toteutuksista). Koska lopullisessa CSS3-spesifikaatiossa ominaisuudet saatetaan määritellä toisin kuin väliaikaisissa vedoksissa (working drafts) Mozilla Gecko -selaimet eivät tue niitä ilman etuliitettä. Mozilla Gecko tukee myös paljon muita CSS3:een ehdotettuja piirteitä sekä selainkohtaista CSS:ää.

Uusimmat Mozilla Gecko -selaimet toimivat sangen luotettavasti ja ne ovat nopeita selaimia. Ne vaativat kuitenkin enemmän resursseja kuin Opera. Mikäli tietokoneessa on paljon tehoa ja muistia uusimmat Mozilla Gecko -selaimet ovat sangen suositeltavia selaimia.

Aiemmissa versioissa on paljonkin ongelmia, vaikka Mozilla 0.9/ Netscape 6.1x-6.2x näyttää sivustoni lähes suunnitellulla tavalla. Netscape 6.0:ssa on yleisiä toimintaongelmia ja se on hieman kaatumisherkkä. Netscape 6.2.1 toimii erittäin hitaasti. Netscape 6.1-6.2.1/ vastaavat Mozilla 0.9 -selaimet toimivat muuten sangen hyvin, mutta ne kaatuvat yritettäessä tulostaa sivuja, joilla tiettyjä upotettuja objekteja (koskee ainakin sivuja, joilla on IFRAME elementtejä).

Vanhimmilla 4-sarjan selaimissa kuten Netscape 4.04:ssä on erittäin huono CSS-toteutus ja ne kaatuvat helposti. Netscape 4.7x -sarjan selaimet (olen testannut Netscape 4.79) toimivat sangen luotettavasti, mutta niissäkin on lähes yhtä huono CSS-toteutus kuin vanhemmissa versioissa.

MS IE 5.5x+ näyttää sivuston sangen hyvin, MS IE 5.0 kohtuullisen hyvin ja MS IE 4.0 vain välttävästi. MS IE 4.x-5.5 -selaimissa on kuitenkin perustavalaatuisia CSS-toteutusvirheitä. Käsittelen pahimpia virheitä sivulla Taustat ja reunat[S]. Nnämä virheet on pääosin korjattu MS IE 6.0 versiossa.

MS IE 5.5x+ tukee jossakin määrin sivukatkosääntöjä, mutta ei niin hyvin kuin Opera 4.x+. Oikeasta paikasta katkeavien sivujen luominen on selaimelle suhteellisen työlästä. Olen yrittänyt kuitenkin useilla sivuilla määritellä sivukatkot niin, että sivusto tulostuisi silläkin suhteellisen hyvin. Koska olen uudistanut sivuja viime aikoina, en voi viimeksi uudistamilla sivuilla taata optimaalista tulostusta, sillä sellaisen laatiminen MS IE:lle on erittäin työlästä.

MS IE 5.5+ tukee myös joitakin CSS3:een tehtyjä ehdotelmia. Useimmat niistä kuuluvat ns. i18n piirteisiin (käsittelen niitä lyhyesti sivulla Fontti- ja tekstimääreet + mediatyypit[S]). Ne ovat hyödyllisiä aasialaisille. Selain tukee jonkin verran myös epästandardia CSS:ää.

MS IE -, Mozilla Gecko - ja Opera-selainten lisäksi mielenkiintoinen vaihtoehto on NeoPlanet. Se ei ole kuitenkaan itsenäinen selain vaan ainoastaan käyttöliittymä MS IE ja Mozilla Gecko esityskoneille. Sen ainoa etu on siinä, että esityskonetta voi tarvittaessa vaihtaa. Netscape 6.x:n (kuten myös Opera 5.10+:n) tavoin käyttäjä voi muuttaa sen ulkoasua (skin = iho, mutta suomenkielisessä Opera 5.11:ssä sen vastineeksi on annettu tapetti, joka englanniksi on wallpaper).

Alla on lista omissa testeissäni parhaiten CSS-oppaan CSS2-piirteiden näyttävistä Windows-selaimista. Olen suorittanut arvion sen perusteella, miten selaimet toteuttavat sivuillani käytettyjä eri mediatyyppejä ja -ryhmiä[S] (näyttöesitystiloilla ja erityisesti normaalilla näyttöesitystilalla on suurimmat painoarvot) sekä miten dynaamiset valikot toimivat (niiden toteutuksesta on toisella sivulla oma taulukko[S]). Tämän vuoksi arvio kertoo paljon yleisestikin selainten CSS2-tuen laajuudesta ja tasosta. Koska Opera-selainten erot ovat erittäin versiokohtaisia, Operasta on esillä useita eri versioita

Annan arvion asteikolla 4,0-10,0. Saatu pistemäärä kerrotaan ensin painotuskertoimella ja jaetaan sen perustella siten, että maksimiarvo voi aina olla enintään 10,0 (painotuskertoimet on mainittu alla olevassa taulukossa). Kullankeltainen taustaväri merkitsee parasta arviota. Punainen taustaväri merkitsee huomautuksen arvoisesti virheellistä toteutusta. Tähtiarvio on suoritettu seuraavalla tavalla:

Mozilla 1.1, Netscape 7.0 Opera 7.0 Beta 1 Opera 7.0 Beta 2 Opera 7.10 Opera 6.04 MS IE 6.0 Painotus-
kerroin:
Maks. pistem:
Kuvaruutuesitystilojen kokonaisarvio: 8,9 (17,8) 9,7 (19,4) 9,9 (19,8) 9,7 (19,4) 8,4 (18,2) 7,9 (15,8) 2,0 20,0
Normaali näyttöesitys: 9,9 (16,8) 9,7 (16,5) 9,9 (16,8) 9,7 (16,5) 9,6 (16,3) 9,3 (15,8) 1,7 17,0
"Diaesitysmuoto": - 9,7 (2,0) 9,9 (2,0) 9,7 (2,0) 9,6 (2,0) - 0,2 2,0
Vaihtoehtoiset normaalit näyttöesitykset: 9,9 (1,0) 9,7 (1,0) 9,9 (1,0) 9,7 (1,0) - - 0,1 1,0
Tulostus: 9,2 (9,2) 9,5 (9,5) 8,0 (8,0) 8,3 (8,3) 9,9 (9,9) 9,0 (9,0) 1,0 10,0
Kokonaispistemäärä: 27,0 28,9 27,8 27,7 28,6 24,8 - 30,0
Keskimäärin: 9,0 9,7 9,3 9,2 9,5 8,3
Painotettu kokonaisarvio: 2. 1. 3.
Tähdet: [Tahti] [Tahti] [Tahti] [Tahti] [Star] [Tahti] [Tahti] [Tahti] [Tahti] [Star] [Tahti] [Tahti] [Star] [Star]

Alla on edellisen arvion perustelut:

Perustelujen huomautukset:

  1. Opera 7.x+ ja Mozilla Gecko -selaimet tarjoavat ylimääräisiä navigointinappeja LINK-elementin avulla. En ole arvostelussa ottanut niitä huomioon.

  2. Leveyskontrollinen luominen MS IE:lle edellytti erityiskikkailun, jonta mainitsen toimivuussivulla[S].

  3. Mozilla 1.3x/Mozilla 1.4x sivut yleistoimivuus on heikompi kuin Mozilla 1.1 -selaimessa.

  4. Opera 7.0 Beta 1-2:ssä tulostuksen esikatselutilassa elementeiltä puuttuu reunukset. Reunukset kuitenkin tulostuvat Beta 1:ssä, mutta ei Beta 2:ssa ja 7.10:ssa. Kappaleiden ensimmäinen kirjain tulostuu useimmiten Opera 7.0 beeta -selaimissa väärin (tämä virhe on korjattu 7.1x -sarjassa), mutta tuotettu sisältö toimii aiempia versioita paremmin. Paras tulostus saavutetaan tällä hetkellä Opera 6.x -sarjan selaimilla.

  5. Kaikilla aihepiireillä ei ole erityistä CSS:ää Operan diaesitysmuodolle eikä Mozilla Gecko/ Opera 7.x+ -selaimille ole määritelty vaihtoehtoisia tyylisivuja. Jos CSS-sivuilla ei olisi ollut erityistä CSS:ää, erityisesti MS IE olisi saanut paremman arvion. Arvosteluasteikko on siksi lievempi kuin normaalisti.

  6. Olen antanut Opera-selaimille lisäpisteistä kokoruutunäyttötilasta, koska CSS-sivuille on määritelty kokoruutunäytölle erityinen CSS. Kokoruutunäyttötila ja normaali näyttötila ovat molemmat kuvaruutunäyttötiloja. Koska Opera tukee kolmea esitysmuotoa, sillä on mediatyyppien tukemisen suhteen laajin CSS2-tuki.

  7. Koska vaihtoehtoisilla tyylisivuilla niillä on CSS-sivuilla vähemmän merkitystä kuin Operan kokoruutunäytöllä niillä on pienin painoarvo kuvaruutunäyttötiloja arvioitaessa. Kokonaisarvioon ei kuulu käyttäjän tyylisivut, sillä Web-sivustojen tekijä ei voi määritellä niitä (käsittelen käyttäjän CSS:ää eräällä sivulla[S]).

  8. Netscape 6.x+ -selaimet perustuvat Mozilla 0.x-1.x[S] selaimiin. Mozilla-selaimet ovat kehitellyversioita ja Netscape kaupallisia versioita. Saman päiväyksen omaavat selaimet ansaitsevan useimmiten saman arvion. Ensimmäiset viralliset versiot Mozilla 1.1 ja Netscape 7.0 omaavat melkein saman päiväyksen, mutta Netscape perustuu Mozilla 1.0.1 -selaimeen. En ole havainnut sivuillani em. selaimilla mitään eroa.

  9. Koska CSS3 ei ole valmis, en ole ottanut huomioon mahdollisesti käyttämieni CSS3-piirteitä. Olen listannut tuetut CSS3 piirteet englanninkielisissä taulukoissa CSS table 1[S], CSS table 1b[S], CSSTable 2[S] ja CSSTable 2b[S]. Laajin CSS3-tuki on Mozilla Gecko -selaimissa. Jos CSS3-piirteet lasketaan mukaan, uusissa Mozilla Gecko -selaimissa on laajin CSS-tuki.

  10. Käsittelen muita selaimia koskevia perustavalaatuisia toimintanäkökulmia toimivuussivulla[S].

Keijo Kortelainen: Tyylimäärittelyjen käytöstä aiheutuvat hyödyt ja haitat, CSS tyylimäärittelyjen yhteensopivuus eri selainten kanssa; CNet: PC Magazine (Opera 5.02); NeoPlanet; Microsoft: CSS Enhancements in Internet Explorer 6 Public Preview.

Mac

MS IE 5.x Mac -selaimen sanotaan olevan CSS-toteutuksen suhteen MS IE 5.x Windows-versiota paremman. Se on kokonaan eri selain kuin MS IE Windows -selaimet. Sillä on eri suunnittelijat ja eri esityskone (Tasman).

Operasta on tällä hetkellä saatavana Mac-versioina. Suurin piirtein samat Mozilla Gecko -selaimet kuin Windowsiin ovat saatavissa myös Mac-käyttöympäristöön. Mozilla Gecko -selaimet suunnitellaan siten, että ne pitäisi toimia kaikissa käyttöympäristöissä samoin. Saamani s-postin mukaan nenäyttäävät dynaamiset valikkoni suhteellisen hyvin.

Window-selainten kriteerein mukaisen arvion perusteella Mac-selaimet asettuisivat samaan järjestykseen kuin Windows-selaimetkin. Saamani s-postin mukaan MS IE 5.0 Mac ei tue sivukatkosääntöjä, joten sivutettu media ei toimi, joten ainakin tässä suhteessa em. selain häviää uusimmille Windows-selaimille.

MS IE 5.0 Mac -selaimen JavaScript-tuki on saamieni s-postien perusteella selvästi huonompi kuin Windows-versiossa. Dynaamiset valikkoni eivät toimi selaimessa yhtä hyvin kuin MS IE 5.0+ Windows -selaimissa

.

Saamani tiedon mukaan MS IE -selaimia ei enää kehitellä. Operakin on vaarassa, sillä saatavilla on Safari -selain. Erään saamani kuvakaappauksen perusteella Safari-selaimessa on loistava CSS2-tuki, Opera ja Mozilla Gecko -selainten veroinen, ehkä jopa parempi! Tosin erään s-postin mukaan JavaScript-tuki on huono. Tietämykseni ei kuitenkaan riitä antamaan Mac-selaimista mitään suositusta.

Muut käyttöympäristöt

Opera ja Mozilla Gecko -selaimet tarjoavat Linux/ Solaris käyttöympäristöön Windows-version tasoisia selaimia. Operan kohdalla uusimpia selainversioita ei välttämättä ole saatavissa Linuxiin. Linux käyttöjärjestelmässä Mozilla Gecko -selaimilla on useita erilaisia käyttöliittymiä. Esim. Galeon käyttää Mozilla Gecko esistyskonetta. Sillä on kevyempi käyttöliittymä kuin vastaavalla Netscape-selaimella. Näin ollen se toimii pienemmillä resursseilla. On ehkä kuitenkin suositeltavaa asentaa Mozilla 1.x -selain, sillä muissa selaimissa saattaa olla vanhentunut esityskone, jota ei voi päivittää uusimpaan Geckoon.

Linux käyttöjärjestelmäässä KDE käyttöliittymän kanssa tulee tiedostoselain Konqueror. Sen esityskonetta kutsutaan nimellä KHTML, mutta selaimen voi oletettavasti konfiguroida toimimaan myös Geckon kanssa. Tosin Konqueror 3.1 näyttää sivuni jossain suhteessa paremmin kuin Gecko 1.3.-1.5 ja Opera 7.x viralliset selaimet. Kuten eräillä Mozilla Gecko -selaimilla sillä on vakavia ongelmia PNG-kuvien kanssa.

Galeon; New Architect.

Saamani s-postin mukaan eräät Mozillan OS/2 -selaimet kaatuvat joillakin hakupalvelusivuilla.

Operasta on saatavissa valmiita ja beetaversioita lisäksi QNX, FreeBSD, BeOS, OS/2 ja Symbian OS (EPOC) käyttöjärjestelmiin. Saamani s-postin mukaan OS/2-selaimet ovat vastaavien Windows-versioiden tasoisia. Periaatteessa Opera Softwarella olisi valmiuksia tehdä Symbian OS -käyttöjärjestelmään selain, joka tukee neljää mediatyyppiä (screen, projection, handheld ja print).

Operaa on esitetty 29.05.2001 oletusselaimeksi Symbian käyttöjärjestelmässä:

Symbian and Opera Software today announced an agreement to include Opera as the default browser in Symbian's reference designs for Communicator devices.
...
Symbian's reference designs for Communicators enable a wide range of pen and keyboard based devices to be developed by Licensees, combining voice and data communications with powerful Internet and data capabilities the first one scheduled to ship being the Nokia 9210 Communicator which will be available in H1, 2001.

Opera on nykyisin oletusselain esim. Nokia 9210i Communicator ja useissa Psionin kännyköissä.

Opera press releases: Symbian enhances wireless Internet offering with Opera.

[Alku]