[Alku]
Luettelen alla aihealueittain tekemäni aihepiirit. Paluulinkkeinä tähän aihepiiriin on tämä valikko ja sivun yläreunassa oleva linkki Aihepiiriluettelo.
 
 
 Etsi sivuiltani: [Apua]
AihepiiriluetteloCSS-oppaan etusivuYleisinfo > Sivujeni toimivuus eri selaimilla > Sivujeni toimivuus Opera-selaimilla (jakso 2/4)

Sivuston toimivuus Operalla

Aiheet

Yleistä

CSS-oppaan kuten kaikkien muidenkin tekemieni yksittäisten sivujen tai aihepiirien ulko- eli esitysasu näkyy lähes 100% suunnitellulla tavalla Opera 6.01+ -selaimilla sekä näyttö- että tulostusesitysmuodoissa (annan tarkemmat perustelut selainsuositussivulla).

Käyttämäni CSS-piirteet ovat sellaisia piirteitä, jotka osoittavat, että uusimmassa Operassa on kaikki mediatyypit ja -ryhmät[S] huomioiden laajin CSS2-tuki. Toki Operassa on joitakin piirteitä, jotka toimivat muissa uusissa selaimissa, mutta ei Operassa. Sellaiseksi voi esim. mainita eräät dynaamiset muutokset.

Opera näyttää yleisestikin Web-sivustot sangen hyvin. Jos sivustot on tehty olemassa olevien yleisesti käytettyjen virallisten spesifikaatioiden mukaan (kuten HTML 4.01 ja CSS2) ja sivut näyttävät Operassa oudolla tavalla, vika on yleensä sivuston suunnittelijan. Web-sivustot näkyvät Operassa virheellisesti yleensä seuraavista syistä:

 1. Sivustolla käytetään epästandardia koodausta (esim. epästandardia DHTML:ää).
 2. Sivuston koodaus on erittäin heikkolaatuinen ja virheellinen.
 3. Sivustolla käytetään lisäosaa/lisäosia (plug-ins), jota selain ei tunnista.

Näissä tapauksissa Opera voi näyttää sivut oudosti, linkit eivät toimi ja selain voi jopa kaatua (Opera kaataa kuitenkin koko käyttöjärjestelmän äärimmäisen harvoin; käynnistämällä ohjelma uudelleen sillä voi palata virhettä edeltäneeseen tilanteeseen ja kopioida ongelmallinen linkki toiselle selaimelle). Mielestäni virheet johtuvat yleisesti enemmänkin virheellisestä suunnittelusta kuin itse selaimen tekemistä virheistä (lue eräs sitaatti[S]). Opera on myös hieman herkkä serveriongelmille. Koska se yrittää ladata sivut maksimaalisella nopeudella, se ei huonoissa yhteysolosuhteissa jää odottelemaan yhtä kauan kuin MS IE, mikä voi johtaa ohjelman kaatumiseen.

Opera Software: Press FAQ.

Olen käyttänyt Operaa seuraavista syistä:

 1. Siinä on zoom-toiminto, joka on ikänäköiselle todella hyödyllinen. Yleisimmin käytetyissä selaimissa ei voi suurentaa kiinteäksi määriteltyä tekstiä selaimen pikalikoista. Tekstikoon muutos saattaa vaatia MS IE Windows selaimissa asetuksien muuttamista radikaalillakin tavalla. Näitä muutoksia joutuisi tekemään useaan kertaan erittäin hankalalla tavalla. Hankalasti toteutettavat muutoksetkaan eivät auttaisi, jos tekstit olisivatkin pieniä kuvia.
 2. Operassa on monipuolinen ikkunointi:
  • Mahdollisuus käyttää MDI käyttöliittymää (Multi Document Interface), johon kuuluu mm. ikkunoiden vierekkäin asettamisen toiminto (tile - se on versiossa 5.12 käännetty virheellisesti limittäin). Käytän usein kahta rinnakkaista ikkunaa.
  • Avatut ikkunat voi tallentaa istuntotiedostoihin (selain tallentaa niihin kaikki ikkunoiden ominaisuudet, kuten zoomaussuhteet ja sijainnit). Kun Operan avaa seuraavalla kerralla, se avaa haluttaessa vaikka kuinka monta ikkunaa yhdellä valinnalla. Uusimmissa selaimissa useamman istunnon avaaminen samalla kertaa avaa useamman kuin yhden käyttöliittymän.
 3. Sen käyttöliittymässä on vakiona painikkeet seuraaville toiminnoille (niiden käyttö on helpompaa kuin MS IE:ssä, jota käyttäjä ei ole kehittelyohjelmalla muokannut):
  • Vaihda kuvien lataamisen/näyttämisen ja näyttämättömyyden välillä.
  • Vaihda asiakirja- ja käyttäjämuodon välillä. Tällä toiminnolla voi laittaa nopeasti päälle ja ottaa pois päältä käyttäjän tyylisivut[S] (käytän yleensä CSS-tiedostoa jonka voit ladata itsellesi[S]).
  • Esikatsele asiakirjaa sellaisena kuin se näyttää tulostettuna/ normaalinäyttö.
 4. Käyttöliittymässä on pudotusvalikko lähes kahdellekymmenelle hakukoneelle (listassa ensimmäisenä on Google).
 5. Merkitsemällä tekstiä ja klikkaamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta saa esille mm. toiminnon, jolla merkityn tekstin voi lähettää hakukoneella etsittäväksi.
 6. Operassa on erittäin hyvä muokattavuus. ini-tiedostoja editoimalla voi luoda esim. uusia valikkokomentoja ja pikanäppäimiä (menu.ini ja keyboard.ini). Uusien hakukoneiden lisäämiseen ja vanhojen muokkaamiseen on tehty oma ohjelmansakin, Opera Search.ini Editor.
  mini strona Opera PL: Opera Search.ini Editor.

Myönnän toki, että myös MS IE:n käyttöliittymässä on käteviä toimintoja (oletuksena olevan hakukoneen tilalle saa lisäohjelmana tehokkaan hakuohjelman).

Selainkohtaisia vihjeitä

Opera Software:
What's new in Opera 5.10, XML in Opera.

Tiedossa olevia ongelmia

Uusissa selaimissa ei ole kovin paljon sellaisia CSS2-puutteita, jotka rajoittavat Web-suunnittelua. Löysin kuitenkin kaksi alla mainittua piirrettä, jotka ovat rajoittaneet omaa Web-suunnitteluani:

Selaimessa on myös seuraavia pienempiä CSS-ongelmia:

Lisäksi olen havainnut seuraavia muita toimintaongelmia (Opera 5.12:ssa on vähiten yleisluonteisia toimintaongelmia):

[Alku]