[Alku]
Luettelen alla aihealueittain tekemäni aihepiirit. Paluulinkkeinä tähän aihepiiriin on tämä valikko ja sivun yläreunassa oleva linkki Aihepiiriluettelo.
 
 
   
 Etsi sivuiltani: [Apua]
AihepiiriluetteloCSS-oppaan etusivuOppaan lisäsivut > C Mitä käsitekaavioita ja termipuita CSS:ään liittyy

C Mitä käsitekaavioita ja termipuita CSS:ään liittyy

Aiheet

[Alku]

Käsitekaaviot

HTML/XML kommenttimerkkaus (comment tag)

kommenttimerkkaus (comment tag)
alkutunniste (open identifier) lopputunniste (end identifier)
merkintäerotin (markup open delimiter) kommenttierotin (comment open delimiter) kommenttierotin (comment close delimiter) merkintäerotin (markup close delimiter)
<! -- tekstiä -- >

[Alku]

Elementtimerkkaukset (element tags)

elementti (element)
alkumerkkaus (start-tag) loppumerkkaus (end-tag)
alku-
erotin
(open delimiter)
yleistunniste (generic identifier) loppu-
erotin
(close delimiter)
alku-
erotin
(open delimiter)
yleistunniste (generic identifier) loppu-
erotin
(close delimiter)
< HTML > Sisältö </ HTML >

[Alku]

Termipuut

Tunnisteet (identifiers)

CSS:ssä on kahdessa merkityksessä tunnisteita. Ensinnäkin selaimen tulee löytää kuvauslohkoille kohde-elementit. Selain tarvitsee suhteessa päädokumenttiin elementti- ja sääntötunnisteita. Näitä voisi kutsua vaikka ulkoisiksi tunnisteiksi. Toiseksi CSS tarvitsee kielen sisäisiä tunnisteita, jotta selain pystyy lukemaan oikein yksittäiset tyylisivut. Selaimen tarvitsee tunnistaa käytetyt ominaisuudet. Se tarvitsee kielen sisäisten sääntöjen ja ominaisuuksien tunnisteita. Varsinaisten termien selitysten lisäksi olen täydentänyt listaa muualla havaitsemieni termien suhteen.

W3C: CSS2: 4 CSS2 syntax and basic data types[Pw].

[Alku]

Merkintäkoodit (markup codes)

Näiden lisäksi xml-ilmoituksen kaltaista merkintää käyttävät palvelinpuolen skriptit, esim. PHP3 (<?php ... ?>; ASP ja monet muut palvelinpuolen skriptikielet käyttävät sen sijasta <% ... %>).

[Alku]