[Alku]
Testaa CSS-oppaan navigoinnin toimivuutta!
 
   
 Etsi sivuiltani: [Apua]
AihepiiriluetteloCSS-oppaan etusivuOppaan lisäsivut > C Mitä käsitekaavioita ja termipuita CSS:ään liittyy

C Mitä käsitekaavioita ja termipuita CSS:ään liittyy

Aiheet

[Alku]

Käsitekaaviot

HTML/XML kommenttimerkkaus (comment tag)

kommenttimerkkaus (comment tag)
alkutunniste (open identifier) lopputunniste (end identifier)
merkintäerotin (markup open delimiter) kommenttierotin (comment open delimiter) kommenttierotin (comment close delimiter) merkintäerotin (markup close delimiter)
<! -- tekstiä -- >

[Alku]

Elementtimerkkaukset (element tags)

elementti (element)
alkumerkkaus (start-tag) loppumerkkaus (end-tag)
alku-
erotin
(open delimiter)
yleistunniste (generic identifier) loppu-
erotin
(close delimiter)
alku-
erotin
(open delimiter)
yleistunniste (generic identifier) loppu-
erotin
(close delimiter)
< HTML > Sisältö </ HTML >

[Alku]

Termipuut

Tunnisteet (identifiers)

CSS:ssä on kahdessa merkityksessä tunnisteita. Ensinnäkin selaimen tulee löytää kuvauslohkoille kohde-elementit. Selain tarvitsee suhteessa päädokumenttiin elementti- ja sääntötunnisteita. Näitä voisi kutsua vaikka ulkoisiksi tunnisteiksi. Toiseksi CSS tarvitsee kielen sisäisiä tunnisteita, jotta selain pystyy lukemaan oikein yksittäiset tyylisivut. Selaimen tarvitsee tunnistaa käytetyt ominaisuudet. Se tarvitsee kielen sisäisten sääntöjen ja ominaisuuksien tunnisteita. Varsinaisten termien selitysten lisäksi olen täydentänyt listaa muualla havaitsemieni termien suhteen.

W3C: CSS2: 4 CSS2 syntax and basic data types[Pw].

[Alku]

Merkintäkoodit (markup codes)

Näiden lisäksi xml-ilmoituksen kaltaista merkintää käyttävät palvelinpuolen skriptit, esim. PHP3 (<?php ... ?>; ASP ja monet muut palvelinpuolen skriptikielet käyttävät sen sijasta <% ... %>).

[Alku]
   
Copyright Tapio Markula 1999-2003, Salo (kotisivu, s-posti - lisää s-postiosoiteeseen pisteellä erotettuna nimeni, Tapio Markula) (@dnainternet.net) - ei julkiskäyttöön ilman sopimusta.
Get Expression!
Editori, jolla saa luotua standardit täyttäviä HTML ja XML dokumentteja. Tämän sivuston sivut on useimmissa tapauksissa tarkastettu Dave Raggetin (W3C) tekemällä HTML-Tidy apuohjelmalla ja satunnaisesti W3C-organisaation virallisella koodintarkastusohjelmalla. Useimpien sivujen syntaksin pitäisi olla sopusoinnussa W3C:n XHTML 1.0 spesifikaation kanssa. Testaa tämä sivu!
Informaatiota selaimista, jotka näyttävät tai tulostavat tämän sivuston parhaiten.
[Hae Opera] [Hae Mozilla!]
CSS-opasta on viimeksi muutettu 20.12.2004