[Alku]
Luettelen alla aihealueittain tekemäni aihepiirit. Paluulinkkeinä tähän aihepiiriin on tämä valikko ja sivun yläreunassa oleva linkki Aihepiiriluettelo.
 
 
 Etsi sivuiltani: [Apua]

Erityiskohdistuskeinot

Aiheet

Käyttöliittymä

Mediatyyppeihin verrattava asia on käyttäjän omien asetusten huomioiminen fontin väreissä jne. Tämän kappaleen tulisi näkyä käyttöjärjestelmän työpöydän teksti- ja taustavärillä. CSS2 (ei CSS1) tarjoaa mahdollisuuden käyttää systeemifontteja (caption, icon, menu, message-box, small-caption, status-bar) pikakirjoitteen osana (esim. p {font: status-bar ...}). En pidä niiden käyttämistä kovin mielekkäänä muuten kuin erikoiskäytössä, esim. tulevaisuudessa käsipuhelimille suunnitelluilla sivuilla. Esimerkin vuoksi tässä lauseessa on käyttöjärjestelmän fontti.

Käyttöliittymäominaisuuksiin kuuluvat myös outline ja cursor (tässä kappaleessa cursor:wait).

Selainkohtaisia huomautuksia:

  1. Systeemivärit toimivat ainakin Mozilla Gecko, MS IE 4.x+ ja Opera 5.1+ -selaimissa.

  2. ääriviiva eli ominaisuus outline on toiminut joissakin Netspace 6.0:n esiversioissa (viimeksi testaamissani Mozilla Gecko -selaimissa siitä on kätössä selaimen tyylisivuissa[S] epästandardi muunnelma -moz-outline, jota käsittelen englanninkielisissä CSS-kommenteissa[S]) ja se toimii moderneista selaimista vain Opera 7.x+:ssa, joskin ainakin Beta1:ssä hieman virheellisesti.

  3. Mozilla Gecko, MS MS IE:ssä ja Opera 7.x -selaimissa toimii osittain myös ominaisuus cursor (kaikki arvot eivät toimi paitsi Opera 7.x:ssä).

  4. Uudet Mozilla Gecko -selaimet tukevat myös epästandardeja systeemifontteja ja -värejä.


W3C: CSS2: 18 User interface[Pw].
Muita sivustoja: Opera Software: What's new in Opera 5.10.

[Alku]

Kansainvälisyys

Käyttäjän huomioimista on myös hänen kielensä mukaisesti tehdyt sivut. Tätä pyrkimystä kutsutaan W3C piirissä termillä internationalization (se lyhennetään usein muotoon i18n). On mahdollista luoda samaan dokumenttiin oikealta ja vasemmalta kirjoitettavaa tekstiä (kuten esim. hepreaa) käyttämällä ominaisuutta direction, jota käsitellään spesifikaation luvussa 9. Tämä on kuitenkin itselleni äärimmäisen harvoin tarvittava piirre enkä ole sitä testannut.

Muut i18n piirteet käsitellään CSS2 spesifikaation luvussa 12. Siinä tuodaan esille, että on mahdollista tehdä kielikohtaisia sitaatteja käyttäen elementtiä Q (= quote = sitaatti. Myös erityisten listatyyppien käyttö on mahdollista (käsittelen listoja omalla sivulla[S]).

W3C: CSS2: 9 Visual formatting model, 9.10 Text direction: the 'direction' and 'unicode-bidi' properties[Pw], 12 Generated content, automatic numbering, and lists [Pw].

CSS3:n uudet kohdistuspiirteet

CSS3 menee pidemmälle kansainvälisyysperiaatteen suhteen. Siinä on mm. ominaisuus layout-grid.

Viittasin aiemmin yhteen uuteen at-sääntöön. CSS3:een on lisätty myös käyttöliittymäominaisuuksia. Merkittävimmät uudistukset koskeva sivutettua mediaa. Myös Håkon Wium Lien ehdotus tekstin palstoituksesta (multi-column layout) olisi hyödyllinen. Käsitteleen viimeisellä sivulla[S] joitakin CSS3:een liittyviä piirteitä. Seuraavaksi tutkimme kuitenkin hieman ankkureita ja linkkejä.

Selainkohtaisia huomautuksia:

  1. Erityissitaatit toimivat Mozilla Gecko ja Opera 4.x+ -selaimissa - katso erästä mallia[S][Pw]).

  2. CSS3:een lisätyt listatyypit toimivat Mozilla Gecko -selaimissa.

  3. MS IE 5.5+ Windows tukee eräitä CSS3:een ehdotettuja i18n-piirteitä, joita käsittelen englanninkielisissä CSS-kommenteissa[S].


W3C: CSS3:n working draft -sivut: CSS Namespace Enhancements (W3C Working Draft 25 June 1999), International Layout (W3C Working Draft 10-September-1999), Multi-column layout in CSS (W3C Working Draft 22 June 1999), Paged Media Properties for CSS3 (W3C Working Draft 28 September 1999), User Interface for CSS3 (W3C Working Draft 16 Feb 2000).

[Alku]