[Alku]
Luettelen alla aihealueittain tekemäni aihepiirit. Paluulinkkeinä tähän aihepiiriin on tämä valikko ja sivun yläreunassa oleva linkki Aihepiiriluettelo.
 
 
 Etsi sivuiltani: [Apua]

Käytetty JavaScript-koodaus

Aiheet

Mallitiedostot

DHTML/DOM valikoissa JavaScrip-koodaus liittyy HTML ja CSS-koodaukseen. Systeemi tarvitsee toimiakseen yhden JavaScript- ja muutaman CSS-tiedoston sekä ohjauksen dokumentin HEAD-elementin sisään sekä BODY-elementin sisälle ns. tapahtumankäsittelijöihin (event handlers). Seuraavia mallitiedostoja (olen käyttänyt niitä suomen- ja englanninkielisillä CSS-sivuilla) voi käyttää apuna suunniteltaessa dynaamisia valikoita:

Yleisiä huomautuksia:

[Alku]

Funktiot

Dynaamisten valikoiden linkit voivat olla itse sivulla tai ne voidaan tuotattaa JavaScript-koodauksilla or palvelinpuolen systeemeillä. Esimerkkisivuilla linkit ovat taulukoissa. JavaScript, jota olen käyttänyt määrittää vain sen, mitkä valikot paljastetaan/ piilotetaan ja millä tavalla paljastaminen/ piilottaminen tapahtuu.

Dynaamisten valikoiden toimintaidea on hyvin yksinkertainen. Sivun tekijä määritellään lohkoja, jotka toimivat dynaamisina valikkoina. Näille annetaan id-attribuutti, joilla on tapahtumankäsittelijöissä vastaava arvot eli parametrit (käytetään myös nimitystä argumentit). Yleisimmät tapahtumankäsittelijät ovat onmouseover, onmouseout ja onclick - viimeksi mainittu voidaan korvata href="javascript:" tilanteissa, missä ei tarvita tapahtumankäsittelyn ohella tavanomaista linkitystä). Opetan niiden käyttöä. Funktioita, jotka Web-suunnittelijan täytyy tunnistaa dynaamisten valikoiden suunnittelussa on vain kolme:

[Alku]