Geenien korjaussysteemi

Soluissa syntyy jatkuvasti mutaatioita, joissa sen perimään kirjattuusi viestiin tulee virheitä. Jos elimistö ei korjaisi näitä virheitä, syntyneet geneettiset vauriot estäisivät solujen toiminnan. DNA:n kahdentumisen aikana virhetaajuus on 10-4 DNA-polymeraasin korjaustoiminnan ansiosta virhetaajuus pienenee määrään 10-8. Kahdentumisen jälkeen DNA:n oikeaa emäspariutumista vartioivat kymmenet entsyymit, jotka pilkkovat pois väärin pariutuneet alueet. DNA-polymeraasi korjaa DNA:n käyttäen hyväksi vastinsäikeen informaatiota. Tällä tavoin mutaatiotaajuus pienenee määrään 10-10...10-11 emästä ja solunjakautumista kohden. Vasta korjauksen epäonnistuttua mutaatio jää pysyväksi. Em. teksti on Reinikaisen kirjasta sivulta 76.