ETELÄ-POHJANMAAN
RUDOLF STEINER -KOULU

 

 

Lyhyt kouluinfo

Koko koulun valokuva

Opettajien valokuva

Lukiokurssit

Hakeminen lukioasteelle

 

Globalisoituvassa maailmassamme sosiaaliset taidot, empatia, taito puhua suoraan, kyky ja halu oppia uutta, monitaitoisuus, ennakkoluulottomuus sekä avarakatseisuus ovat inhimillisiä avuja, joita nyt ja tulevaisuudessa arvostetaan ja tarvitaan niin työelämässä kuin yksityiselämässäkin.

Etelä-Pohjanmaan Rudolf Steiner -koulu, joka on perustettu vuonna 1987, on kansainvälisesti tunnettuun ja tunnustettuun steinerpedagogiikkaan perustuva oppilaitos, joka jakautuu peruskouluasteeseen ja lukioasteeseen. Steinerkoulu tarjoaa monipuolisen yleisinhimillisen koulutuksen, joka sisältää teoreettisten opintojen lisäksi myös taiteita ja kädentöitä ja pyrkii siten vastaamaan ajan vaatimuksiin.

 

 

9. luokan oppilastöitä taidehistorian kurssilta

Perusaste

Perusasteella lapsia opettaa ensimmäiset kahdeksan vuotta luokanopettaja. Hänen lisäkseen lasten opetuksesta huolehtivat mm. kieliopettajat sekä liikunnan ja uskonnon opettajat. Yhdeksännellä luokalla luokanopettajan tilalle astuvat eri aineiden aineenopettajat. Yhdeksänvuotisen peruskouluasteen jälkeen oppilailla on samat edut ja oikeudet kuin peruskoulun suorittaneilla. Peruskouluaste on maksuton.

Lukioaste

Kolmivuotiseen lukioasteeseen liittyy ylioppilaskirjoituksiin johtava neljäs opintovuosi. Lukioasteemme tarjoaa kolmen ensimmäisen vuoden aikana teoreettisten opintojen lisäksi myös taiteellisia ja kädentaidollisia kursseja. Neljäs lukiovuosi keskittyy ylioppilaskirjoituksiin.

Olemme lukioasteen osalta liittyneet lokakuussa 1999 liitännäisjäseneksi Seinäjoella toteutettuun nuorisoasteen koulutuksen NUKO-yhteistyöhön. Se merkitsee opiskelijoillemme mahdollisuutta valita SeNuko-yhteistyössä mukana olevista kouluista kursseja aina kaksoistutkintoon saakka. Vastaavasti meidän kursseillemme voi vapaasti osallistua.

Lukioasteella koulun omilla oppilailla on tarvikemaksu, joka on tällä hetkellä 300 mk/kk kymmenen kuukauden ajalta.

Tarvikemaksu kattaa mm. oppikirjat, lukemistot sekä muun oppimateriaalin.

12. luokan oppilastyö arkkitehtuurin historian kurssilta

 

Kysy lisää!

Yhteystiedot: