Valon Galaktisen Liiton tiedotteita
Sheldan Nidlen kautta


Päivitetty 10.12.03

9. joulukuuta 2003

14. lokakuuta 2003

30. syyskuuta 2003

23. syyskuuta 2003

16. syyskuuta 2003

28. helmikuuta 1998

29. marraskuuta 1997

25. marraskuuta 1997

12. heinäkuuta 1997

17. kesäkuuta 1997

14. kesäkuuta 1997

10. kesäkuuta 1997

20. toukokuuta 1997

17. toukokuuta 1997

29. huhtikuuta 1997

26. huhtikuuta 1997

22. huhtikuuta 1997

19. huhtikuuta 1997

15. huhtikuuta 1997

12. huhtikuuta 1997

8. huhtikuuta 1997

5. huhtikuuta 1997

25. maaliskuuta 1997

22. maaliskuuta 1997

18. maaliskuuta 1997

15. maaliskuuta 1997

11. maaliskuuta 1997

8. maaliskuuta 1997

4. maaliskuuta 1997

1. maaliskuuta 1997

25. helmikuuta 1997

22. helmikuuta 1997

18. helmikuuta 1997

13. helmikuuta 1997

8. helmikuuta 1997

2. helmikuuta 1997 – aseiden täystuho

28. tammikuuta 1997 – valittujen henkilöiden koulutus

22. tammikuuta 1997 – Liiton kaksi julkilausumaa, konferenssi Marsissa

15. tammikuuta 1997 – Hale-Boppin seuralaisen toimet, Muut Inhimilliset Olennot

7. tammikuuta 1997 – siirtyminen fotonivyöhön, salailu jatkuu

30. joulukuuta 1996 – Auringon ilmiöt, uusi hologrammi

25. joulukuuta 1996 – fotonivyön kohtaaminen, ilmiöt taivaalla

22. joulukuuta 1996 – massalaskeutumisten ja Auringon muutokset, Hale-Boppin seuralainen

19. joulukuuta 1996 – ennakoimattomat tapahtumat, Intergalaktinen Unioni

12. joulukuuta 1996 – laskeutumishilat, kohtaaminen Australiassa, varotoimenpiteet

4. joulukuuta 1996 – Nibiru, ylilentojen lisääntyminen, fotonivöiden törmäys

27. marraskuuta 1996 – Maan magneettiset muutokset, Hale-Bopp, tietoisuuden kasvu

22. marraskuuta 1996 – RNA/DNA:n muutokset, Siriuksen Rauhanenkeli, Avaruuslähettiläät

Alkuperäiset tekstit englanniksi


18. maaliskuuta 1997 (6 Manik, 15 Ceh, 5 Eb)

Tervehdys! Kuten lupasimme, tulemme antamaan hieman lisää tietoa planeettanne holografisista sisustuksista kuin myös jumalaisesta suunnitelmasta koskien jokaista väestönne sieluryhmittymää. Tämänkertainen tieto keskittyy ensisijaisesti kahteen ensimmäiseen ryhmittymään eli ”tähtikylvöön” ja ”kehittyneisiin Maasieluihin”. Lisäksi tarjoamme uutta informaatiota planeetastanne ja sen massalaskeutumisista. Joten aloitetaan tämä lyhyt keskustelu massalaskeutumisten jälkeisen toimintasuunnitelman yksityiskohdista. Karkeasti ottaen tämä materiaali voidaan jakaa kahteen osaan – sisustusten toimintasuunnitelmaan ja opetusohjelmaan. Aloitamme sisustusten toimintasuunnitelmasta.

    Kuten viimeksi totesimme, 30 ensimmäistä holografista sisustaa on nyt saatu valmiiksi. Nämä prototyypit ovat vasta ensimmäiset sadoista tuhansista vastaavista tiloista, jotka rakennetaan seuraavan kuuden galaktisen kuukauden aikana. Tärkein kysymys ei ole niiden tarkka lukumäärä ja sijainti vaan se, kuinka teidät siirretään noihin tiloihin nopeasti. Tämän ongelman ratkaisu on ainutlaatuinen valikoima teknologioita, joita puolustusvoimiemme tiedemiehet ja teknikot ovat muuttaneet. Ei nyt niin kauankaan aikaa sitten yleensä oli äärimmäisen tarpeellista käyttää kaukosiirtoa siirtämään suuria määriä sekä henkilöstöä että materiaalia kiertoradalla olevilta avaruusasemilta planeetalle tai evakuoida nämä planeetalta odottaviin aluksiin niin nopeasti kuin mahdollista.

    Edellisestä seuraa, että oikein mitoitettuna rahti- ja kuljetusalusten kapasiteetti on varsin mittava. Esimerkiksi saatavilla olevat liki miljoona alustamme pystyisivät käyttämään kaukosiirtoa siirtääkseen helposti kaikki asukit näiltä 30 määritetyltä kaupunkialueelta henkilökohtaisine tavaroineen lyhyemmässä ajassa kuin tunnissa. Olemme kuitenkin laatineet erityissuunnitelman, joka pidentää tämän ajan liki kuuteen tuntiin. Tähän evakuointisuunnitelmaan liittyy lukuisia osa-alueita. Ensiksikin haluaisimme, että kaikilla valituilla Maan ihmisillä olisi aikaa päättää, mitä henkilökohtaisia tavaroita ottaa mukaan. Toiseksi haluamme heidän kertovan nopeasti sukulaisilleen ja ystävilleen tulevasta olinpaikastaan. Kaikki lähimmät perheenjäsenet ovat mukana evakuoinnissa. Lopuksi haluamme varata aikaa lyhyeen koulutukseen, jossa kerrotaan kuinka käyttää sitä uutta tekniikkaa, jonka kanssa he joutuvat tekemisiin.

    Sen vuoksi käyttöön on otettu suunnitelma, joka mahdollistaa suurimman kuviteltavissa olevan määrän vuorovaikutusta Maan asukkaiden ja Galaktisen Liiton henkilökunnan välillä. Uudet ympäristöt ovat paratiiseja verrattuna Maan pinnan vanhoihin ympäristöihin. Sitäpaitsi jokainen voi ottaa mukaansa tarpeelliseksi kokemansa tavarat. Mitkä tahansa muut tavarat on mahdollista luoda helposti prosessoreilla, joilla jokainen kotitalous on varustettu. Kukaan ei joudu eristyksiin. Viestintätekniikka kuten holografinen videoneuvottelu ja erilaiset telepaattiset laitteet tekevät mahdolliseksi viestiä välittömästi kenen kanssa niin mielii. Lopuksi tarjoamme nopean n. 30 minuutin koulutuksen tämän kehittyneen tekniikan käytön valmistelemiseksi. Tähän pakettiin kuuluu pikainen yhteys kehen tahansa teknikkoon, jota saatetaan tarvita näiden laitteiden onnistuneeseen käyttämiseen.

    Päästyään näihin uusiin asumuksiin huomaa hyvin pian tärkeän seikan. Koulutusmuoto ja välittömät velvollisuudet perustuvat nimenomaan siihen, mihin sieluryhmittymään kukin kuuluu. Nämä sieluryhmittymät on kuvattu edellisissä viesteissä. Tarkastellaan nyt hiukan syvällisemmin näitä sieluryhmittymiä ja niiden velvollisuuksia massalaskeutumisten jälkeisessä ympäristössä. Tässä keskustelussa pitäydytään kahdessa asiassa – niiden tehtävissä ja siinä kuinka nopeasti mikäkin ryhmittymä pääsee täyteen tietoisuuteen.

    Ensimmäinen tarkasteltava sieluryhmittymä on ns. ”tähtikylvö”. Tämä nimenomainen kategoria kattaa liki kaksi prosenttia Maan väestöstä. Te edustatte sitä, mitä kutsumme mielellämme maanpäälliseksi työryhmäksemme. Te upeat sielut olette saapuneet tänne galaksimme monista osista ja joissakin harvoissa tapauksissa jopa muista galakseista. Jokaisella teistä on suuri vastuu toimia sekä opettajana että neuvonantajana lajitovereillenne. Monet Galaktisen Liiton neuvonantajista ovat viettäneet useita inkarnaatioitaan planeetallanne. Teillä on kuitenkin nyt hallussanne erityinen tietämys siitä mitä on tapahtumassa maailmassanne. Elintärkeä kokemuksenne on nyt ja tulevaisuudessa elintärkeä yhdistävä tekijä koko koulutusprosessia ajatellen.

    Tämä on pääsyy siihen, että teillä on saattanut olla aikaisemmin unia, joissa teiltä on kyselty päivittäisestä elämästänne tällä planeetalla. Monelta teistä vain kyseltiin ja sitten pantiin unohtamaan tämä kokemus. Liiton kontaktihenkilöiden ryhmät yrittivät saada käsitystä siitä mitä maailmassanne tapahtuu. Antamienne tietojen ansiosta nämä kontaktihenkilöryhmät ovat suunnitelleet hyvin paljon nopeutetun koulutusohjelman teitä varten. Tämä ohjelma alkaa noin kaksi tuntia ennen massalaskeutumisia. Käytämme suojattua skalaaritekniikkaa ottaaksemme aluksi yhteyttä teihin telepaattisesti. Kun taivaallisen tyynnyttävä musiikki alkaa, siirrämme teidät kaukosiirron avulla erikoisaluksiin, jossa teidät koulutetaan ja muunnetaan täyteen tietoisuuteen. Juuri ennen kuin massalaskeutumiset alkavat, teidät lähetetään siirtosäteen avulla takaisin olinpaikkoihinne. Tehtävänne on avustaa kaikkia niitä Maan ihmisiä, jotka ovat paniikissa tapahtumien takia. Avustatte myös muita henkilöitä sopeutumaan uusiin ympäristöihinsä massalaskeutumisten jälkeen.

    Toinen ryhmä, jota tarkastelemme, koostuu kehittyneistä Maan sieluista. Tämäkin ryhmä voidaan jakaa samoin kolmeen alaryhmään. Ensimmäinen alaryhmä koostuu niistä sieluista, jotka on valittu avustamaan ”tähtikylvöä” ja Galaktisen Liiton neuvonantajia heidän tehtäviensä suorittamisessa. Monet näistä olennoista ovat parhaillaan läpikäymässä ”heräämisprosessia” ja alkamassa ymmärtää sitä, mitä planeetallenne on tapahtumassa. Heille annetaan etuasema täyden tietoisuuden saavuttamisen suhteen, jos heitä tarvitaan avustamaan meitä 10-päiväisessä nopeutetussa koulutuksessa, joka valmistelee useimmat teistä uusiin tietoisiin todellisuuksiinne.

    Toinen alarymä koostuu niistä sieluista, jotka ovat päättämässä tämänhetkistä Maan karmista kiertoansa. Se kattaa yli 77 prosenttia Maan ihmisväestöstä. Tämä sielujen alaryhmä on pääsyy koko massalaskeutumisoperaatiolle. Useimmat näistä yksilöistä eivät ole kyenneet täysin ymmärtämään niitä suuria muutoksia, joita heidän ympärillään tapahtuu. Kuitenkin heillä on tunne siitä, että jotain on tapahtumassa. Valitettavasti tämä tunne on täysin hautautuneena niihin moniin pelkoihin, jotka ovat osana heidän ympäristöään ja geenejänsä. Heidän koulutuksensa koostuu erityisestä omakohtaisesta konsultaatiosta kuin myös nopeasta opetuksesta käyttäen erilaisia kehittyneitä oppimistekniikoita. Nämä erikoisvalmisteiset tekniikat valmistavat heidät nopeasti, jotta he voivat olla täysin mukana luomassa Maan uutta galaktista sivilisaatiota.

    Kolmanteen ja viimeiseen Maan sielujen alaryhmään kuuluvat ne, jotka ovat täysin valmistautumattomia tähän muuntumiseen. Tähän alaryhmään kuuluu vähemmän kuin prosentti Maan ihmisväestöstä. Heitä arvioivat parhaillaan valitut Liiton erikoisneuvonantajat. Tämä sielujen alaryhmä siirretään erityiseen planeettajärjestelmään Seulasten tähtirykelmään heti massalaskeutumisten jälkeen. Tämänhetkisen profiilin mukaan suurin osa heistä voidaan kääntää kohti Valoa. Ne, jotka kääntyvät, saavat mahdollisuuden palata Maahan. Ne muut, jotka eivät saa, inkarnoituvat vähemmän ystävällisiin maailmoihin, joissa he viimein voivat oppia tarpeelliset karmanläksynsä.

    Kohdistetaan huomio nyt planeettaanne. Viime viikkojen aikana planeetan magneettikenttä on alkanut putoilla tasolle, joka merkitsi varsin voimakasta pyrkimystä siirtyä uuteen ulottuvuuksienväliseen todellisuuteen ennen galaktisen kuukauden loppua. Tämän mahdollisen ongelman kumoamiseksi Liiton tiedemiehet aloittivat valitun ohjelman stabilisoidakseen Maan magneettikenttää ja muita tähän liittyviä ilmiöitä. 16. maaliskuuta 1997 (4 Chicchan, 13 Ceh, 5 Eb) he esittelivät joitain Maan hologrammiin tekemiänsä muutoksia, jotka viivästävät hieman Maan kaipuuta päästä ulottuvuuksienväliseksi olennoksi. Tämä ohjelma saatetaan loppuun 19. maaliskuuta 1997 (7 Lamat, 16 Ceh, 5 Eb) mennessä.

    Nämä uudet muutokset Maan hologrammiin mahdollistavat paremmin sen, että sen muutoksen vaiheet sopivat siihen niille asetettuun ajanjaksoon, josta Henkinen Hierarkia ja Galaktinen Liitto ovat sopineet. Tämän prosessin ansiosta voimme todella panna täytäntöön massalaskeutumisten toimintasuunnitelman viimeiset vaiheet jumalaisen aikataulun mukaisesti. Juuri nyt massalaskeutumisjoukkueen eri osastot kokoavat tämän suunnitelman viimeisiä palasia yhteen. Kuten olette huomanneet, tämä suunnitelma on koostunut hyvin monimutkaisista vaiheista, jotka on saatu päätökseen. Jäljellä on enää vain hyvin, hyvin, hyvin harvoja vaiheita, jotka erottavat meidät massalaskeutumisoperaation käynnistämisestä.

    Eräs näistä elintärkeistä toimista on poistaa suuri määrä pelkoa tavalliselta väestöltä. Tämä osatekijä on Enkelihierarkianne päähuolenaihe. He toivoisivat teidän tietävän, että heidän erityistoimensa auttavat teitä saamaan tämän pelon hallintaan. Keskustelemme kuitenkin tästä ohjelmasta paljon tarkemmin seuraavassa viestissämme. Kaikkien on tärkeätä ymmärtää se, kuinka helppoa tämä pelko on saada hallintaan. Tiedämme että tämä ohjelma voidaan toteuttaa helposti ja siten saada asetettua viimeiset massalaskeutumisten vaatimat energiakuviot kohdalleen. Kunhan tiedätte, että nämä massalaskeutumiset tapahtuvat hyvin, hyvin, hyvin, hyvin pian.

    Lopetellaan tämä viesti muutamiin kaikille asianosaisille suunnattuihin sanoihin. Ensiksikin, Galaktinen Liitto on saamaisillaan valmiiksi historiansa suurimman ensikontaktioperaation. Emme suorita tällaisia tehtäviä ilman mittavaa ajatustyötä ja strategiaa. Tämä on todellakin ollut uskomaton koulutusohjelma koko henkilöstölle, joka toimii komennossamme. Toiseksi, haluaisimme todella kiittää kaikkia teitä Maa-planeetalla olevia siitä mittavasta avusta ja kärsivällisyydestä, jota olette meitä kohtaan osoittaneet. Ei ole helppoa läpikäydä sitä suurta määrää muuntumista, jota olette läpikäyneet ja sen päälle vielä elää rajoittuneessa kolmiulotteisessa todellisuudessanne. Olette käyneet paljon läpi tämän laskeutumisprosessin toimeenpanemiseksi. Kolmanneksi haluaisimme kiittää Maa-planeettaa (Gaiaa) ja sen Henkisiä Hierarkioita. He ovat ylittäneet heiltä vaaditut velvoitteensa reilusti auttaakseen meitä saamaan tämän operaation loppuun onnistuneesti. Lopuksi haluaisimme kiittää kaikkia Luojan luomia, jotka ovat avustaneet meitä tämän operaation saattamiseksi päätökseen menestyksellisesti. Lähdemme nyt luotanne Rakkauden, Valon ja Ilon tervehdyksin. Selamat Ja!


15. maaliskuuta 1997 (3 Kan, 12 Ceh, 5 Eb)

Tervehdys! Tulemme tänään, te kaikki rakkaat, mukanamme paljon tärkeitä uutisia. Nämä tiedot koskevat pääosin planeettaanne, massalaskeutumisia ja ylösnousun/muuntumisen prosessianne. Sen jälkeen kun viimeksi keskustelimme kanssanne, merkittäviä askelia, joita lyhyesti kuvaamme, on Ensikontaktiryhmä pannut monilla alueilla täytäntöön. Nämä tärkeät askeleet koskevat yllämainittuja aiheita: nyt ne myös ottavat täysin mukaan tarvittavan vuorovaikutuksen Henkisen Hierarkian ja ulottuvuuksienvälisien sivilisaatioiden laajan joukon välillä. Olemme nyt selvästi sen partaalla, että koko Fysikaalinen Luomakunta otetaan mukaan tähän valtaisaan planetaarista muuntumista varten olevaan operaatioon. Tämä mahdollisuus nousee esiin määräyksestä, jonka Liiton Pääneuvosto toi julki 13. maaliskuuta 1997 (1 Ik, 10 Ceh, 5 Eb).

    Tässä käskyssään Galaktinen Liitto vihdoin antoi luvan kaikille kiinnostuneille osapuolille olla täysin mukana tässä galaktisen ykseyden ikimuistoisessa taidonnäytteessä. Galaksimme johdon näkemys on se, että on tullut aika näyttää koko Luomakunnalle se mitä on saavutettu. Tämän operaation koordinointi luovutettiin Ensikontaktiryhmälle siinä missä Solaarisen järjestelmän tilapäiselle Johtoneuvostollekin. Tämän tilapäisen Johtoneuvoston organisoi alunperin sekä Henkinen Hierarkia että Galaktinen Liitto varhain viime vuonna. Se laitetaan muodollisesti viralta ja korvataan pikaisesti pysyvämmällä neuvostolla heti massalaskeutumisten päätyttyä.

    Tämä tilapäinen johtoneuvosto toimii tällä hetkellä pääjohtoryhmänä koko massalaskeutumisoperaatiolle. Sen täydellisellä tuella toimii Liiton Ensikontaktiryhmä. Näihin organisaatioihin liittyneenä on myös yhteyshenkilöiden erikoisryhmä, joka koordinoi eri Henkisiä Hierarkioita, Elohimin Neuvostoja ja Ajan Herroja, jotka ovat operaatiossa mukana. Nämä eri organisaatiot muodostavat nyt tarpeelliset yhteyshenkilöryhmät ja muut joustavan hallinnan työryhmät, jotka toteuttavat Liiton Pääneuvoston määräykset. Tällä tavoin kaikki osapuolet, jotka niin haluavat, voivat olla täysillä mukana massalaskeutumisoperaatiossa ja aurinkokuntanne muuntumisessa täyteen tietoisuuteen.

    Tästä uudesta kehityksestä huolimatta massalaskeutumisoperaatio etenee aikataulun mukaisesti. Laivaston eri osaset ovat nyt paikoillaan ja alustavien holografisten sisustusten rakennus valmistuu 17. maaliskuuta 1997 (5 Cimi, 14 Ceh, 5 Eb). Esityslista- ja Ajoituskomitea on juuri lopetellut kokoussarjansa. Nämä kokoukset perustivat pysyvän esityslistan massalaskeutumisia ja niihin johtavia vaiheita varten. Tämän informaation avulla meillä on nyt mahdollisuus kuvailla pääpiirteissään joitain muutoksia, joita parhaillaan on menossa planeetan yllä ja ympärillä.

    7. maaliskuuta 1997 (8 Cib, 4 Ceh, 5 Eb) Liiton Tiedemiehet paikallisen Elohimin Neuvoston avustuksella avasivat erikoisen alueen planeetan ympärille jäljittelemään Maan ylempää ilmakehää salaisen hallituksen tiedemiehiä varten. Tämä alue saattaa aika ajoin vääristää planeetan ympärillä olevaa erityistä hologrammia. Sen tarkoitus on tehdä Maan tiedemiehille mahdottomaksi niiden laitteiden tarkka kalibrointi tai käyttö, joita he parhaillaan kiireisesti kehittävät. Sen takia tähdet eivät aina näytä normaaleilta. On erittäin onnetonta, että maailmanne suurimmat hallitukset ovat niin määrätietoisia yrityksessään vastustaa eivätkä ilmoita olemassaolostamme julkisesti Maapallon ihmisväestölle.

    Viime lähetyksessämme keskustelimme siitä kuinka maapallon väestö inkarnoitui planeetallenne. Nyt haluaisimme selittää, kuinka Henkinen Hierarkia hyödyntää tätä väestöä. Henkisen Hierarkian kannalta tärkein ryhmä on kolmas ryhmä, jota kutsuimme nimellä ”valaistuneet laiskurisielut”. Antaaksemme paremman käsityksen heistä kuvailtakoon heitä ”vähemmän kehittyneiksi” sieluenergioiksi. Näistä olennoista on nähtävissä se, että galaksinne kehittyy nyt vaiheittain.

    Kukin tähtijärjestelmä otti käyttöönsä yksiselitteisen elämänkuvion kun se luotiin. Nämä elämänkuviot mahdollistavat tietyntasoisen inhimillisen elämän syntymisen silloin, kun se koskee kyseisen tähtijärjestelmän Henkistä Hierarkiaa. Tätä evolutionaarista kuviota on nyt nopeutettu galaksissanne. Siitä johtuen paikallisia Henkisiä Hierarkioitanne pyydettiin antamaan näiden vähemmän kehittyneiden sielujen kehityksen nopeutua sillä tavalla, että ne ottavat osaa planeettanne muuntumisprosessiin. Nämä kehitykseltään nopeutetut sielut voivat sitten toimia katalysaattoreina vielä pikaisemmalle kehitykselle omissa tähtijärjestelmissään. Vaikutus on se, että istutatte ”siemeniä” niitä tulevaisuuden ensimmäisiä kontakteja varten, joissa tähtijärjestelmänne toimii pääkoordinaattorina.

    Meille on kerrottu paljon siitä, kuinka väestö on hyväksynyt koko prosessin, jolla Maan väestöä siirretään erilaisiin holografisiin sisustuksiin. Joten kuvaillaan nyt mikä ja miksi päätös tehtiin. Aluksi on sanottava, että planeettanne haluaa, että se palautetaan neitseelliseen tilaansa niin pian kuin mahdollista. Henkinen Hierarkia on informoinut meitä tiukasti siitä, ettei se aio sallia näiden siirtokuntien olemassaolon jatkuvan enää. Ainoat vaihtoehdot olivat joko katastrofi tai täydellisesti suunnitellut maanalaiset yhteisöt. Me ja Henkinen Hierarkia valitsimme vakaan suunnittelun vaihtoehdon. Tämä suunnittelu tarkoittaa sitä, että Galaktinen Liitto hyödyntää kehittyneintä teknologiaansa luodakseen hiukan muuntuneen version tämänhetkisestä todellisuudestanne.

    Kuvitelkaa, jos haluatte, sekä ympäristö että asuinpaikka, joissa toteutuvat hartaimmat toiveenne, ja joita voi muuttaa tahdonmukaisesti. Kuvitelkaa myös paikka, missä kotitaloustöiden rankkuus on kokonaan poistettu. Venyttäkää mielikuvitustanne nähdäksenne maailman, jota on käytännössä mahdotonta erottaa nykyisestä. Tämä paratiisi poistaa myös kodittomuuden, köyhyyden ja muut tämänhetkisen yhteiskuntanne ongelmat. Se todellakin on parannus nykyiseen todellisuuteenne verrattuna. Ainoa iso ero on se, ettei enää ole tarvetta korkeisiin toimistorakennuksiin, joten niitä ei uudessa ympäristössä enää ole. Kerromme jossain myöhemmässä viestissä, kuinka saamme hoidettua tämän tehtävän Henkisen Hierarkian kanssa niin nopeasti.

    23. maaliskuuta 1997 (11 Eb, 0 Mac, 5 Eb) asti Henkinen Hierarkia vuodattaa planeetallenne korkeampaa ja erittäin parantavaa energiaa. Galaktisen Mac-kuukauden (23. maaliskuuta ja 11. huhtikuuta välisenä) aikana Henkinen Hierarkia alkaa lähettää sellaista energiaa, joka virittää fysikaalisia ja valokehoja taivaalliseen laskeutumismusiikkiin sekä toimiin, jotka liittyvät massalaskeutumisiin. On tullut aika käsitellä pois sellaiset pelot, jotka liittyvät koko ensikontaktioperaatioon. Tämä ponnistus on tarpeellinen, koska osa väestöstä on joutunut kokemaan sellaisia energioita, jotka kasvattavat ja/tai luovat pelkoja.

    Nämä energiat tulevat kolmesta päälähteestä – hallitusten salaisista psyykkisen sodankäynnin ohjelmista; useista viihdemedioista, eritoten kokoillan elokuvista ja televisiosta; ja lopuksi omista synnynnäisistä prosesseistanne, jotka tulkitsevat kaiken tuntemattoman mahdolliseksi pelonaiheuttajaksi. Nämä elementit täytyy saattaa ristiriitaisiksi ja korvata ne toiminnoilla, jotka mahdollistavat sen, että rakkaus ja totuus pääsevät tietoisuuteenne ja niistä tulee sisäisen erottelukykynne viimeinen tuomari. Tämän vaikutuksen aikaansaamiseksi Henkinen Hierarkia aikoo vähentää kaikkien mahdollisten pelkojen määrää antamalla sekä sopivia energioita että välttämätöntä tietoa hälventämään ja korvaamaan näitä pelkoja. Nämä hengelliset mekanismit sidotaan musiikkiin, joka aloittaa massalaskeutumisten muodolliset vaiheet. Laskeutumisoperaatioihin kiinnitetyt enkelit menevät vielä pidemmälle pitämällä yllä tätä rauhoittavaa värähtelyä kunnes massalaskeutumiset on saatu tehtyä.

    Henkinen Hierarkia haluaa meidän kertovan, että planeetan suurimpia mannerlaattoja säädetään 18. ja 25. maaliskuuta 1997 (6 Manik, 15 Ceh, 5 Eb and 13 Ik, 2 Mac, 5 Eb) välisenä aikana. Näitä säätötoimenpiteitä ei tulisi pitää pelottavina katastrofeina. Ne ovat yksinkertaisesti vain planeetan tekemiä eräiden osiensa säätöjä, jotka valmistavat sitä lopulliseen ylösnousuunsa. Tämä ylösnousu tapahtuu noin kymmenen päivää massalaskeutumisten päättymisen jälkeen. Koska tämän prosessin alku on hyvin, hyvin, hyvin lähellä, teillä pitäisi olla intuitiivinen tunne siitä, että myöskään tapaamisemme ajankohta ei ole kovin kaukana.

    Lopetellaan tämäkin viesti muutamiin viisauden sanoihin. Ensiksi, me haluamme tehdä kaikille tiettäväksi, että massalaskeutumisemme maailmaanne on hyvin, hyvin, hyvin, hyvin lähellä toteutumistaan. Toiseksi, haluamme saattaa tietoon, että hyvin, hyvin pian havaitsette eräitä epätavallisia ilmiöitä taivaalla. Suhtautukaa niihin viimeisenä enteenä pikaisesta saapumisesta maillenne. Tajutkaa lopuksi, rakkaat, että se mitä täällä teemme, ei ole pelastus. Se on vain keino avustaa teitä muuntumaan helposti ja nopeasti. Saavumme ilossa, rakkaudessa ja Valossa keskuuteenne osaksi erinomaisten ennustusten toteutumista. Tämä aika on täyttymyksen ja hurmion. Selamat Ja!


11. maaliskuuta 1997 (12 Ahau, 8 Ceh, 5 Eb)

Tervehdys! Saavumme nyt jumalaisten veljiemme ja sisariemme luo mukanamme lisätietoa aiheista, joista keskustelimme viimeksi. Sen lisäksi meillä on myös joitain sangen mielenkiintoisia uutisia planeetastanne ja aurinkokunnastanne. Lopuksi paljastamme joitain kiehtovia asioita siitä mitä on tapahtunut tässä galaksissa sitten viime keskustelujemme.

    Aloitetaan siitä kuinka väestönne on koottu suorittamaan syvällistä kohtaloanne. Kuten huomautimme viimeksi, Henkinen Hierarkia on päästänyt tällä hetkellä kolmenlaisia sieluryhmiä inkarnoitumaan maailmaanne. Heidän jumalainen tarkoituksensa oli antaa planeettanne täyttää kohtalonsa tulla valtavaksi Valon keskukseksi. Nyt, saatatte kysyä, kuinka nämä eri ryhmät ovat jakaantuneet väestön keskuudessa? Vastaus tähän oivalliseen kysymykseen voidaan antaa kahdessa erilaisessa muodossa.

    Jaottelu voidaan tehdä ensiksi prosentuaalisesti. Nämä tämän nimenomaisen tapauksen kannalta tarpeelliset prosentuaaliset osuudet ovat seuraavat: ensimmäinen kategoria, ”tähtikylvö”, sisältää vähemmän kuin 2% kokonaisväestöstä. Toinen kategoria, ”Maasielut”, mahtuu n. 85% osuuteen kokonaisväestöstä. Lopuksi, ”valaistuneiden laiskurisielujen” kategorian voidaan katsoa vastaavan liki 13% Maan ihmisväestöstä. Jokainen kategoria on kooltaan tietynsuuruinen, jotta erityisen koostumuksen avulla on saata luoduksi ”kriittinen massa” Maan ihmisväestöstä. Sen voi kuvitella olevan jumalaisesti luotu resepti tietoisuuden valtavan siirtymän aikaansaamiseksi. Tämän syyn takia tästä monimuotoisesta sekoituksesta on tulossa se inhimillinen muuntuminen, jota Maan jumalainen kohtalo selvästi halajaa.

    Toiseksi näitä kategorioita voidaan tarkastella siten, että niissä ilmenevät galaksinne tietyt inhimilliset avainelementit. Tästä seuraa se, että jokainen kategoria tuo mukanaan nuo olennaiset elementit, sekä positiiviset että negatiiviset, jotka symbolisoivat jokaista galaksin tunnettua inhimillistä yhteisöä. Tämän ainutlaatuisen sielujen sekoituksen laati Henkinen Hierarkia siksi kohtalon ”sopaksi”, joka elättelee toivoa koko galaksin inhimillisyyden lisäämiseksi. Te todellakin olette se jumalainen resepti tuomassa tähän galaksiin sekä sen rauhan että valaistuneisuuden. Teidän pitäisi nähdä itsenne kiehumassa taivaallisessa ”painekeittimessä”. Taitava ”pääkokki” on lopettelemassa jumalaista tehtäväänsä ja hyvin, hyvin, hyvin pian tarjoatte tyynnytystä ei vain tälle galaksille vaan koko Luomakunnalle. Tietäkää, että me kaikki ymmärrämme sekä tämän uskomattoman ongelmakentän laajuuden että syvyyden – erittäin vaikean tehtävänne olla perustana uudelle inhimilliselle todellisuudelle.

    Jokaista teistä on huolellisesti valmisteltu siirtymään täyteen tietoisuuteen. Useimpien osalta on lyöty lukkoon se, kuinka ja milloin tämä tietoisuuden siirtymä tapahtuu. Mitä jokaisen tulisi tajuta, on se, ettei tämä siirtymä ole ihan helppo tehtävä. Kuitenkin siitä voidaan selviytyä hyvinkin helposti ja nopeasti. Se mitä olisi vielä ymmärrettävä on se, että jokainen teistä on todellisuudessa hengen jumalainen hologrammi ja tehty materiasta, joka on muotoiltu jumalaisesta valosta. Tämä Korkeimman Luojan jumalainen valo on jakaantunut holografisten muotojen virtuaaliseen ikuisuuteen.

    Nämä toisiinsa liittyneet holografiset muodot ovat muodostaneet kaiken Fyysisessä ja Henkisessä Luomakunnassa. Kumma kyllä, rajoittuneen kolmiulotteisen todellisuuden parametrit määräävät sen, että erilaiset muodot ovat sekä kiinteitä että vielä varsin rajoittuneita fysikaalisen elämänsä aikana. Mitä hyvin pian havaitaan on se, että todelliset realiteetit ylittävät sangen paljon sen tieteellisen tietämyksen, joka on tällä hetkellä todellisuutenne saatavilla. Voimassa on sääntöjä ja totuuksia, jotka ovat täysin ristiriitaisia verrattuna niin sanottuihin ”universaaleihin” lakeihin tieteessä ja uskonnoissa. Eräs näistä ristiriidoista koskee tätä tietoisuuden siirtymää, jota parhaillaan koette. Se on yhtä aikaa sekä ihme, että huolellisesti rakennettu jumalaisen lain koetus.

    Tästälähin jokainen segmentti tästä epätavallisesta hologrammista, jota tarvitaan luomaan tämän tietoisuuden siirtymän testi, on täynnä arvoituksia ja paradokseja. Tärkein näistä on tämän tapahtuman ajankohta ja se kuinka tähän operaatioon osallistuvat siihen vaikuttavat. Olemme valinneet päivämäärän, joka heijastaa sellaisia elementtejä, jotka toimivat parhaiten ylläkuvatun siirtymän osalta. Kuten kaikki hyvät kokit, mekin tiedämme sen, kuinka tärkeää on olla keittämättä liikaa ”keittoamme”. Emme aio tulla yhtään aikaisemmin kuin mitä tarve vaatii. Kuitenkin, pyydämme teitä ystävällisesti tietämään, että valmistumisen aika on kovin lähellä ja me ilmestymme hyvin, hyvin, hyvin pian.

    Jatkaessamme tätä keskustelua pyydämme teitä huomaamaan sen, että olette osa laajaa muodonmuutosta. Tämä muodonmuutos tapahtuu hyvin monilla todellisuuden tasoilla. Esimerkiksi teidän tasollanne olette muuntautumassa täysin erilaisiksi ihmisiksi. Tämä toimenpide tapahtuu kahdella tasolla – hengellisellä ja fyysisellä. Viimeisessä viestissämme koskettelimme hyvin lyhyesti erilaisia fyysisiä muutoksia, joita tehdään täyden tietoisuuden valmistelemiseksi. Nämä muutokset ovat osa kaavasta fysikaalisen ja hengellisen todellisuuden yhteennitomiseksi. Mutta mikä tätä muutosta ohjaa ja kuinka se ”sopii” siihen mitä nyt ymmärretään todellisuudella?

    Ensimmäinen motivoija on tämän erityisen Luomakunnan aikataulu. Tämä aikataulu on olemassa monilla tasoilla ja monissa muodoissa. Se voidaan nähdä vaikka erikoislaatuisena välittäjänä, joka painaa holografisia muotoja tasolta toiselle. Sitä ”liikuttaa” jumalainen laki. Jumalainen laki on joukko lausumia tai syvällistä tietämystä, joka luo monitodellisuuksia. Jokaisella monitodellisuudella on joukko erityisiä julistuksia tai valon ja äänen ”paketteja”, jotka tekevät sen oikeutetuksi. Nämä monitodellisuudet ovat laajuudeltaan ikuisia ja noudattavat Maailmankaikkeuden kolmea lakia. Nämä kolme lakia ovat: Luomakunnan Laki, Todellisuuden Laki ja Ilmituomisen Laki. Jokainen laki sallii toisen lain olemassaolon. Mallin mukaan yksinkertaisesti luodaan, asetetaan sopivat rajat ja sitten tuodaan se ilmi. Kaikki asiat maailmankaikkeudessa toimivat näiden yksinkertaisten sääntöjen mukaan. Emme vie tällä kertaa enempää aikaa tämän käsitteen selvittämiseksi, vaan teemme sen myöhemmässä viestissä.

    Maan Henkiset Hierarkiat pyytävät meitä selittämään joitain ilmiöitä, joita Maa-planeetalla on parhaillaan tapahtumassa. Viime päivien aikana holografisten sisustusten ensimmäinen vaihe on saatu valmiiksi. Nämä ympäristöt ovat valmiina asuttamista varten 15. maaliskuuta 1997 (3 Kan, 12 Ceh, 5 Eb) mennessä. Henkinen Hierarkia on myös saattanut loppuun toimenpiteet näiden asumusten asuttamiseksi nopeasti tarpeen niin vaatiessa. Sen lisäksi Galaktisen Liiton Yhteyshenkilöiden Erikoisryhmä on saanut ensimmäisen analyysinsä valmiiksi. Tämän perusteellisen raportin hyväksyi Ensikontaktiryhmän Johtokomitea yksimielisesti 10. maaliskuuta 1997 (11 Cauac, 7 Ceh, 5 Eb). Liiton Pääneuvosto hyväksyi sen 11. maaliskuuta 1997 (12 Ahau, 8 Ceh, 5 Eb).

    Edellisten lisäksi planeetta käy läpi Maan mannerlaattojen erikoisvalmistelua. Tämä testaus tapahtuu 12.– 21. maaliskuuta 1997 (13 Imix, 9 Ceh, 5 Eb – 9 Oc, 18 Ceh, 5 Eb) välisenä aikana. Tämä testaus saattaa aiheuttaa epästabiilisuutta Maan pinnan mantereilla. Kuitenkaan syytä suurempaan huolestuneisuuteen ei ole. Suuri osa äkillisistä siirroksista tehdään eteerisillä tasoilla, jolloin ne enemmänkin aistitaan kuin tunnetaan fyysisesti. Eli ei mitään syytä huolestua suuremmin. Nuo säädöt on yksinkertaisinta vain nähdä tarpeellisina ennen kuin planeetta lopulta voi saattaa päätökseen oman tietoisen muuntumisensa.

    Haluaisimme nyt lopettaa tämän viestimme tähän. Pyydämme teitä muistamaan, että me täällä Galaktisessa Liitossa olemme vain yksi osa kokonaisryhmää, joka on tullut avustamaan sekä teitä että planeettaanne muuntautumisessanne. Emme ole nyt tulossa pelastamaan teitä vaan toimimaan kätilöinä avustaen siirtymisprosessianne uuteen todellisuuteen. Tämä uusi todellisuus on todellakin varsin tärkeä meille. Siitä huolimatta se on sitä, minkä te ihmisinä ja planeettana olette vakaasti sitoutuneet suoraapäätä saavuttamaan. Tietäkää, että me Valon organisaationa olemme täysin käytettävissänne varmistaaksemme onnistumisenne tässä ikimuistoisessa ponnistuksessa. Pysykää toiveikkaina ja rakkaudessa, sillä nämä hyveet varmistavat menestyksenne tämän asian suhteen. Enkelineuvostojen ja Elohimin Neuvostojen avulla olemme hyvin, hyvin, hyvin pian luonanne. Selamat Ja! (Pysykää Ilossa!)


8. maaliskuuta 1997 (9 Caban, 5 Ceh, 5 Eb)

Tervehdys! Saavumme siunaten rakkaita veljiämme ja sisariamme, jotka ovat niin pitkään joutuneet kestämään rajoittuneen kolmiulotteisen tietoisuuden lohdutonta maailmaa. Tänään tuomme paljon tietoa täyteen tietoisuuteen paluuseen johtavasta koulutuksesta siinä missä tietoa siitäkin mitä parhaillaan on tapahtumassa sekä planeetallanne että galaksissanne. Joten aloitetaan keskustelulla koskien paluuprosessia täyteen tietoisuuteen.

    Viimeisten vuosikymmenien aikana Maan Enkelihierarkiat ovat ohjanneet prosessia varmistaakseen sen, että Maa tapaa kohtalonsa merkittävänä käännekohtana galaktisen rauhan saavuttamiselle. Tämä toiminta tarkoitti sitä, että planeettaa on valmisteltu sen palauttamiseksi ulottuvuuksienväliseen asemaansa ennen kuluvan vuosituhannen päättymistä. Osana tätä operaatiota on planeetan pinnalla olevien ihmisten jatkuva tarkkailu, jota on jatkunut viimeisen yli seitsemän vuosikymmenen ajan.

    Henkinen Hierarkia haluaa säästää Maan ihmiskunnan ja palauttaa mahdollisimman monen teistä täysin tietoiseen tilaan. Tämä evolutionaarinen ohjelma on johdattanut kaikki tällä hetkellä Maan päälle inkarnoituneet ihmiset osaksi erittäin monimutkaisia erityisarviointeja ja toimintarutiineja, jotka ovat nyt saavuttaneet erityisen kynnyspisteen. Tämän kynnyksen saavuttaminen on nyt ryhmitellyt Maan ihmiset kolmeen erilliseen kategoriaan.

    Ensiksikin, on Valotyöntekijöitä, jotka ovat pääasiassa erityisen motivoitunutta ”tähtikylvöä”. He ovat täällä ensimmäisiä täyteen tietoisuuteen aktivoitavia. He toimivat maanpäällisenä henkilöstönä, joka on tullut avustamaan Galaktista Liittoa ja Henkistä Hierarkiaa selvittääkseen tilannetta muille maanpäällisille tovereilleen massalaskeutumisten aikana. Tämän seurauksena jokainen on otettu mukaan varsin paljon kiihdytettyyn valmisteluohjelmaan. Lopetettuamme Maan väestön kategorisoinnin palaamme tähän valmisteluohjelmaan. He ovat se ”erikoisjoukko”, joka avustaa meitä siinä äkillisessä muutoksessa, jota sivilisaationne tilanne nyt vaatii.

    Toiseksi, on myös niitä kehittyneitä sieluja, jotka ovat viemässä loppuun sielukiertonsa määrätietoisten Maan inkarnaatioidensa osalta. He ovat saaneet aikaiseksi paljon sellaista, joka mahdollistaa tämän planetaarisen yhteiskunnan valmistumisen täyteen tietoisuuteen. Heidän rakkautensa, viisautensa ja tietämyksensä avulla voidaan tunnustaa sekä planeetan että sen ihmissivilisaation ahdinko. He ovat se perusta, jonka päälle on voitu rakentaa suuren muutoksen onnistuminen planeetallanne hyvinkin pian.

    Lopuksi, on myös erityisiä kehittyviä sieluja, jotka ovat peräisin sellaisista inhimillisistä ja rajoitetuista yhteiskunnista muista maailmoista, joiden ympäristöt ovat Maatakin kammottavampia. He ovat täällä oppimassa tästä upeasta muuntumisesta viedäkseen oppimansa takaisin aikaisempiin maanulkopuolisiin yhteiskuntiinsa niiden tulevaisuuden avataroina ja erityisinä hengellisinä olentoina. Tällä tavoin nämä yhteiskunnat voivat käyttää heidän tietouttaan hyväkseen muuntuakseen nopeasti rakastavammiksi ja valontäyteisemmiksi yhteiskunniksi.

    Nämä kategoriat on tarkoitettu käytettäväksi vain opastuksena. Niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi sellaista sisäistä uskoa varten, jolla korottaa itsensä kuuluessaan johonkin ryhmään. Jokainen on tullut täyttämään jumalaista tehtävää. Niin tekemällä voi oppia asioita, joiden ansiosta sieluenergiat voivat jatkaa matkaansa aina Luojan jumalaiseen valoon asti. Tämä sielun kehittyminen antaa mahdollisuuden jalostaa sekä ymmärrystään jumalaisesta laista että siitä kuinka paremmin hyödyntää oikeiden jumalaisten suhteiden periaatteita muiden kanssa. Te olette täällä palvellaksenne jumalaisena prototyyppinä hyvin uskomattomasta muutoksesta, joka ei vaikuta vain maailmaanne vaan koko Luomakuntaan.

    Avain muuntumiseksi täyteen tietoisuuteen nopeasti on sidoksissa fysikaalisen todellisuuden kahteen aspektiin. Ensimmäinen on entsyymijärjestelmän luonne. Tämä järjestelmä pystyy muuttamaan nopeasti aineenvaihduntaa ja muuttamaan myöskin äkkiä koko kehon toimintaa. Toisena on kehon sisäisen RNA/DNA:n tai geenikemian luonne. Nämä kaksi järjestelmää toimii myöskin suhteessa fysikaalista kehoa ympäröiviin eteerisiin kehoihin. Sen takia kukin järjestelmä on kokonaisvaltaisessa suhteessa toisiin. Avain on siinä, että ne aktivoidaan oikeassa järjestyksessä.

    Toimintarutiini niiden ihmisten osalta, joita on nopeutettu äkkiä, (”tähtikylvö”) on sellainen, että ensin vaikutetaan heidän eetterikehoihinsa samoin kuin niihin energiaväyliin, joita nämä kehot käyttävät kulkiessaan lihan läpi. Samaan aikaan kehon RNA/DNA-rakenteisiin aletaan vaikuttaa voimallisesti. Operaation lopuksi kehoon luodaan huolellisesti järjestetty entsyymiryöppy, joka tekee sen erittäin herkäksi tietyille ulottuvuuksienvälisille valotaajuuksille.

    Tällä hetkellä olemme saavuttaneet sen pisteen, jossa olemme rakentaneet RNA/DNA:n uudelleen ja luoneet järjestelmän, jolla varmistaa oikeanlainen entsyymien ryöpytys. Ainoa jäljellä oleva asia on oikeaoppisesti tarkkailtu valoterapia. Sen lisäksi Galaktinen Liitto on nimittänyt joukon kunnostautuneita neuvonantajia kouluttamaan teitä tehtäviänne varten sekä opettamaan täyden tietoisuuden etiikkaa. Tätä koulutusta annetaan sekä unitilan aikana että meditaatioiden aikana annettujen erityissuggestioidenkin avulla.

    Tehtävää on vielä paljon, mutta olemme saavuttaneet paljon viime kuukausien aikana. Me emme ole puolestamme huolissamme siitä, etteikö tätä alustavaa koulutusohjelmaa saataisi toteutettua aikataulussa. Edellisen lisäksi olemme saaneet käyttöömme paljon nopeuttavaa koulutustekniikkaa, jonka avulla täysi vauhti voidaan saavuttaa vähemmän kuin 20 minuutin täyden syventymisen aikana juuri ennen kuin massalaskeutumisoperaatio alkaa muodollisesti. Tämän ansiosta ei ole mahdollista, että valitsemamme henkilöt epäonnistuisivat heille asetettujen tehtäviensä suorittamisessa.

    Silläaikaa planeettanne on keskellä valmistelujaan valmistuakseen täyteen ulottuvuuksienväliseen todellisuuteensa. Eräänä osana tämänhetkisessä tilanteessa on ilmakehän alustava valmistelu taivaankannen synnyttämistä varten. Tämä prosessi on luonut joitain epätavallisia energia- ja sääilmiöitä, jotka ovat tulleet huomatuiksi planeetallanne. Lisäksi sitä on ohjannut Auringon hologrammin muuntaminen, mikä on aiheuttanut ilmakehän lämpenemistä Auringon suoran säteilyn siirtyessä pohjoiseen päin. Sen takia näiden ilmiöiden vaikutuksia havaitaan kasvavassa määrin tänä aikana ennen massalaskeutumisia. On syytä tiedostaa, että tämä on ennakointia niille huomaaville muutoksille, jotka ovat kietomassa maailman syleilyynsä.

    Galaktisen Liiton Pääneuvosto piti kokouksen 7. maaliskuuta 1997 (8 Cib, 4 Ceh, 5 Eb) päättäen hyväksyä kaikki ne lisäykset ja korjaukset, jotka Ensikontaktiryhmä on heille antanut. Tämä toimenpide tarkoittaa sitä, että voimme aloittaa prosessin valitaksemme suhteellisen pysyvät päivämäärät massalaskeutumisille. Tämän lisäksi paikallinen Elohimin Neuvosto on perustanut erityiset tähtiportit tarpeellisina pitämiään toimenpiteitä varten. Olemme parhaillaan huolehtimassa niistä viimeisistä tärkeistä asioista, joita vaaditaan onnistuneen massalaskeutumisoperaation varmistamiseksi. Se erityinen hetki, jota odotamme, on nyt lähestymässä nopeasti. Aivan lähitulevaisuudessa huomaatte joitain asioita, jotka toimivat mainiona ennusteena näille tyynnyttäville tapahtumille.

    Lopetetaan tämä viesti lyhyisiin tiedotuksiin. Ensiksikin, huolimatta monista fyysisistä ja hengellisistä katastrofeista, joita olette joutuneet kestämään, pyydämme teitä pysymään iloisina ja toiveikkaina. Ajankohta, jolloin tämänhetkinen todellisuutenne lakkaa olemasta, on lähellä. Toiseksi, Henkisen Hierarkian antamaa rakkauden ja yhteistyön sanomaa olisi syytä kuunnella. Muistakaa, että olette yksissä tuumin tässä tilanteessa ja että te kaikki olette todella Enkeleitä ottamassa osaa puhtaasti inhimilliseen kokemukseen. Lopuksi, tajutkaa täysin se, että te kaikki olette täällä täysin jumalaisessa tarkoituksessa.

    Se tietoisuuden muuntuminen, jota olette läpikäymässä, antaa meille kaikille tässä galaksissa lopulta mahdollisuuden saavuttaa galaktinen rauha sekä kaikkien inhimillisten olentojen yhdistyminen ja mahdollisuuden laajentaa valoamme ja tietämystämme toimimalla muiden galaksien kanssa vuorovaikutuksessa. On todellakin aika jumalaisen ennustuksen täyttymiselle. Lähdemme monin rakkauden ja valon siunauksin. Selamat Ja!


4. maaliskuuta 1997 (5 Ben, 1 Ceh, 5 Eb)

Tervehdys! Tällä kertaa tarjoamme hiukan lisätietoa massalaskeutumisista, Maan muutoksista ja ihmiskunnan Ylösnousuprosessista. Aluksi meidän on kuitenkin otettava huomioon se mitä niin moni teistä ajattelee siitä prosessista, jota olette joutuneet kestämään. Joten aloitetaan lyhykäiseksi jäävä viestimme muutamin sanoin kuvaten sitä, mitä teille on tapahtumassa tässä kolmiulotteisuuteen rajoittuvassa tietoisuudessa.

    Monet teistä aloittelevat parhaillaan hitaasti vaikeaa muuntumista päivittäisestä alakuloisuuden ja/tai epätoivon tunteesta onnellisuuden ja ilon tunteisiin. Tämä mutkikas matka saattaa vaikuttaa loputtomalta. Suotta kuitenkaan huolestua matkan pituudesta. Pikemminkin olisi keskityttävä seuraaviin varsin tärkeisiin tosiseikkoihin.

    Ensiksikin, Enkelilliset Neuvonantajanne muuntavat kiireellä säännöllisesti kolmiulotteista todellisuutta (vaikkei siitä olisikaan täysin tietoinen). Muistakaa kaikkina aikoina, että Enkelilliset Neuvonantajanne rakastavat teitä syvästi ja huolehtien. Tämä suurenmoinen prosessi on samoin riippuvainen niistä suurista muutoksista, joissa olette mukana sekä rotuna kulkien kohti täyttä inhimillisyyttä että osana planetaarista järjestelmää, jota parhaillaan palautetaan alkuperäiseen neitseelliseen tilaansa.

    Lopuksi olisi tajuttava se, että Galaktinen Liitto on keskellä tehtäväänsä saattaa päätökseen ihmissivilisaation valmistelut ensimmäistä yhteydenottoa varten. Tehtävämme ei ole pelkästään pelastaa teidät, nopeuttaa siirtymistänne täyteen tietoisuuteen vaan myös luoda galaktinen yhteiskunta. Tämä toimenpide on jumalaisen johdatuksen mukainen, koska nyt on tullut aika, jolloin ulkopuoliset tahot voivat palata siirtämään teidät ja tämänhetkisen todellisuutenne pikaisesti samalle viivalle muun Fyysisen Luomakunnan kanssa. Tähän toimenpiteeseen ei pitäisi suhtautua kevytmielisesti. Se on alku uudelle ulottuvuuksienväliselle todellisuudelle ja planeetan ja sen koko biosfäärin uudelle jaolle. Todellakin, se on alku aivan uudelle aikakaudelle tietoisessa todellisuudessanne.

    Nyt kun nämä tärkeät asiat tulivat käsitellyiksi, palataan siihen, mitä massalaskeutumisoperaation osalta on tapahtumassa. Esityslista- ja Ajoituskomitea piti useita kokouksia 1.– 5. maaliskuuta 1997 (2 Oc, 18 Sac, 5 Eb – 5 Ben, 1 Ceh, 5 Eb). Näissä kokouksissa keskusteltiin ensimmäisen yhteydenoton valmistelun aikaisten asioiden luonteesta ja laadittiin uusia kriteerejä laskeutumisprosessia varten. Näitä asioita, joista päätettiin, olivat myös seuraavat:

 1. Laskeutumislaivastoa laajennetaan sisällyttämällä siihen toiset puoli miljoonaa alusta ja 250 000 lisäneuvonantajaa uutta kaupunkien uudelleensijoitusohjelmaa varten. Nämä alukset miehistöineen ovat asemissaan 11. maaliskuuta 1997 (12 Ahau, 8 Ceh, 5 Eb) mennessä.
 2. Paikallinen Elohimin Neuvosto on pyytänyt huolehtimaan siitä, että he voivat käyttää erityistä avaruus-aikaenergiaa, jota he haluavat soveltaa ennen laskeutumisten alkua. Tämän elementin mukaanotto toimintasuunnitelmaan sopi komitealle samoin kuin se, että paikalliselle Elohimin Neuvostolle annetaan 10 minuuttia aikaa tätä tehtävää varten. Tämä osatehtävä lisätään laskeutumisprosessiin 5. maaliskuuta 1997 (6 Ix, 2 Ceh, 5 Eb) mennessä.
 3. Erityinen Yhteyshenkilöryhmä, joka asetettiin muodostamaan välittömästi holografiset sisustukset kaikkia kaupunkien uudelleensijoitusprojekteja varten, on pyytänyt, että sen ensimmäisen vaiheen aikataulua voitaisiin pidentää 9. maaliskuuta 1997 (10 Etznab, 6 Ceh, 5 Eb) asti.

Nämä pienet muutokset ovat parantaneet sekä laskeutumisoperaation tehokkuutta että sen tehoa. Laskeutumislaivasto on nyt varautunut kaikkeen mahdolliseen ja pystyy täyttämään kaikki ne kriteerit, jotka sille asetettiin. Tämän Galaktisen Liiton suuren ensikontaktin laivaston komentaja on antanut korkeimmantasoiset tunnustuksensa Esityslista- ja Ajoituskomitealle sen perusteellisuudesta ensikontaktin laivaston valmistelemisessa ja myös valtuutuksensa onnistuneesta suorittamisesta.

    Henkinen Hierarkia, joka on vastuussa Maan fyysisten ja eteeristen kehojen muutoksista, haluaisi myös lausua muutamia kommentteja siitä, mitä on ajoitettu tapahtuvaksi planeetallanne piakkoin. Näissä tulevissa muutoksissa on useita asioita, joita Maan pinnalla asuvien tulisi ymmärtää.

 1. Taivaankannen rakennusaineet otetaan napojen jäähuipuista, laajoista merijäätiköistä sekä meristä. Siksi odotettavissa on lisääntyvää jäähuippujen ja suurjäätiköiden sulamista valtamerialtaisiin sen lisääntyessä voimakkaasti juuri ennen ja hyvin pian laskeutumisten jälkeen. Kaikkia rannikkoalueita tarkkaillaan läheltä, jotta voidaan varmistua siitä, ettei mitään tahattomia tulvimisia tapahdu.
 2. Planeetan magneettikenttää säädetään äkkinäisesti ja uusi stabiili Schumanin resonanssiarvo 12,5 asetetaan juuri ennen laskeutumissuunnitelman alkua. Tämä muutos tehdään sen takia, että Maa voi pikaisesti valmistautua läpäisemään fotonivyön nollavyöhykkeen n. 8–10 päivää ensikontaktin jälkeen.
 3. Planeetta alkaa tutista kuin epäsuhtainen hyrrä muutamia tunteja ennen massalaskeutumisten alkua. Tämä toimenpide tehdään sen takia, että planeetan eri eteeriset ja fyysiset kehot voidaan valmistella niitä siirroksia varten, jotka varmistavat sen alkuperäisen rakenteen saavuttamisen nopeasti – tarkoittaa Atlantiksen ja Lemurian mannerten nopeata nousua kuuden kuukauden sisällä laskeutumisten päätyttyä.

Nämä muutokset mahdollistavat Maan paluun helposti neitseelliseen tilaansa ja sen mukautumisen nopeasti niihin muutoksiin, joita siltä odotetaan. Enkelilliset Vallat, jotka ovat mukana tässä prosessissa haluavat vakuuttaa kaikille Maan inhimillisille asukeille, että nämä muutokset tehdään tuottaen mahdollisimman vähän häiriötä ympäristöillenne. Näiden toimien tarkoituksena on valmistella planeettaa täyden tietoisuuden saavuttamista varten eikä suinkaan luoda täysimittaista maailmanlaajuista katastrofia.

    Edelläkuvattujen Ylösnousua kuvaavien suunnitelmien lisäksi Henkinen Hierarkia ja Galaktinen Liitto haluavat saattaa tiedoksi, että tekeillä on toimintatapoja niitä varten, jotka on valittu olemaan osana massalaskeutumisoperaation ensimmäistä aaltoa. Jonossa on kaksi eri pääkuviota.

    Ensiksikin, Liiton neuvonantajat valmistelevat harjoitusohjelmaa, jonka avulla välittömät tavoitteet saavutetaan tunteja ennen laskeutumisia, niiden aikana sekä niiden jälkeen.

    Toiseksi, nämä samat neuvonantajat, jotka ovat tekemisissä asiaan perehtyneiden Enkelillisten neuvostojen kanssa, laativat nyt suunnitelmaa, jota käyttäen täysi tietoisuus annetaan niille maanpäällisen työryhmän jäsenille, joita tarvitaan laskeutumisoperaation onnistumiseksi.

    Tämä pelisuunnitelma kuvataan myöhemmin. Useimmilla tähän toimenpiteeseen osallistuvilla on jo vahva aavistus siitä, että heidät on valittu näihin ohjelmiin.

    Lopetellaan tämä viesti muutamiin sanoihin koskien ensimmäistä yhteydenottoa. Aika on nopeasti lähestymässä sitä hetkeä, jolloin suunnitelmamme pannaan täytäntöön. Toivomme teidän tajuavan sen, että olemme hyvin, hyvin pian keskuudessanne. Suunnitelmassamme on enää vain muutamia pieniä asioita, jotka on toteutettava ennen kuin voimme viimein saapua.

    Pyydämme teiltä kärsivällisyyttä, ja tietäkää, että jäljellä oleva aika kuluu hyvin, hyvin nopeasti. Ennen kuin tiedättekään, tämä maallinen kolmiulotteinen todellisuus, joka on tällä hetkellä uppoutunut rajoittuneeseen tietoisuuteen, on vain paha uni, joka on häipynyt ikiajoiksi. Joten, iloitkaa ja tehkää asioita, jotka tuottavat teille onnellisuutta ja täyttymystä. Siinä on alku niille asioille, jotka kulkeutuvat mukana uuteen todellisuuteen. Lähdemme ilon, valon ja rakkauden siunauksin. Selamat Ja!


1. maaliskuuta 1997 (2 Oc, 18 Sac, 5 Eb)

Tervehdys! Saavumme luoksenne suurella ilolla ja mukanamme informaatiota siitä, mitä aurinkokunnassanne ja galaksissanne on tapahtumassa. Todellakin, koko Luomakunta odottaa henkeään haukkoen viimeisiä toimenpiteitä, jotka pian johtavat ensimmäisen yhteydenottoon tässä aurinkokunnassa. Planetaariset Hierarkianne ovat informoineet meitä siitä mitä on odotettavissa seuraavan galaktisen kuukauden aikana. Joten aloitetaan heidän informaatiollaan.

    Maailmanne Henkiset Hierarkiat ovat kertoneet tuovansa alkusoittona tehtäviensä päättymiselle uuden parantavien energioiden aallon. Nämä parantavat energiat esitellään 2. maaliskuuta 1997 (3 Batz, 19 Sac, 5 Eb) ja ne jatkuvat 21 päivän ajan tai 23. maaliskuuta 1997 (4 Batz, 19 Mac, 5 Eb) asti. Näiden parantavien energioiden tarkoitus on luonteeltaan kaksijakoinen.

    Aluksi uudet energia-aallot auttavat parantamaan ja uudelleenelävöittämään kehoja. Valo- ja fyysisen kehon energiakenttien väliset yhteydet ovat läpikäyneet melkoisen muuntumisen ja ne ovat stressaantuneet huomattavasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Nyt on aika pitää taukoa ja valmistautua ylösnousuprosessin seuraavaan ja viimeiseen askeleeseen. Tämä tauko pidetään, koska meidän on tarpeen suunnata uudelleen sitä tapaa, jolla tämä viimeinen porras ojennetaan teille. Riippumatta valitsemastamme tavasta olemme päättäneet ojentaa sen teille niin lempeästi ja niin paljon nopeutettuna kuin nyt vain on mahdollista.

    Toiseksi, nyt on aika tehdä ylösnousua varten tarvittavat viimesäädöt. Nämä säädöt koostuvat monentasoisista hienosäädöistä ja useiden sellaisten tekniikoiden käytöstä, joiden avulla ylösnousu tapahtuu helposti sen ajan koittaessa. Nämä erilaiset säädöt jakaantuvat pääosin kolmeen eri tyyppiin.

    Ensiksikin, tietoisen mielen ja hengellisen maailman välillä on yhteys. Aivan liian kauan planetaarinen sivilisaationne on laiminlyönyt sen kehittämistä. Nyt on tullut aika antaa se teatraalisesti takaisin sivilisaatiollenne. Valitettavasti tämä osa-alue on viimeisiä niistä tietoisen mielen säädöistä, jotka tarvitaan ennen ylösnousun (täyden tietoisuuden) saavuttamista. Tämän yhteyden valmiiksisaattamista on viivytetty ja sen korvikkeeksi otettiin maailmanlaajuinen hengellisen heräämisen ohjelma kunnes riittävä massatietoisuus saavutettiin. Nyt olemme valmiita ottamaan seuraavan askeleen.

    Toisena on fyysisen ja hengellisen olemuksenne tasapainottaminen planeetan energioiden ja eetterikehojen kanssa. Suurin osa maan ihmisasukkaista on menettänyt lähes kokonaan läheisen yhteytensä Maa-äitiin. Elämänkiertonne ovat nyt pahoin epävireessä planeettanne sykleihin verrattuna. Sen seurauksena biologiset sykliset rytminne eivät kulje samassa rytmissä Maan pulssien kanssa. Viimesäätöihin kuuluu näiden elintärkeiden rytmien esittely uudelleen todellisuudessanne. Tällä tavoin teistä tulee todellisia planetaarisia kansalaisia ja maailmanne vartijoita.

    Lopuksi yhteys hengellisten neuvonantajienne ja tietoisen mielenne välillä säädetään niin, että tämä todellisuus tulee täysin ilmiselväksi. Tämä yhteys on yleensä ensimmäisiä, joita palautetaan. Koska niin monet teistä kuitenkin ovat niin riitasointuisia, Henkiset Hierarkiat eivät ole toimeenpanneet sitä tavalliseen tapaan. Jokatapauksessa tämä yhteys asetetaan todellisuutenne asianmukaisten tasojen välille osana loppusäätöjä, jotka toteutetaan seuraavan galaktisen Mac-kuukauden aikana (3.– 23. maaliskuuta).

    Näiden toimien aikana myös itse planeetan ylösnousuprosessi on käynnissä. Maan Henkiset Hierarkiat ovat olleet työn touhussa säätäen planeetan energiakehoja valmistellen sen resonanssikierrosten nostoa niiden seuraaville tasoille. Nämä korkeammat värähtelytasot nostavat planeetan sen oman neljänteen ulottuvuuteen johtavan ylösnousun kynnykselle. Tästä johtuen neljäs ulottuvuus sellaisena kuin se on planeettanne ympärillä nyt, on romahtamassa uuteen todellisuuteen. Tämä romahdus aurinkokuntanne läheisyydessä on ollut omiaan murentamaan sitä erottelua, joka vallitsee kolmannen ja neljännen ulottuvuutenne todellisuuksien välillä.

    Tämä huikea kehitys on tehnyt mahdolliseksi monet sellaisista hengellisistä ja energeettisistä ilmiöistä, joista olette tehneet havaintoja viimeisen vuosikymmenen aikana. Se on myös antanut Henkisille Hierarkioille ja Galaktiselle Liitolle mahdollisuuden vaikuttaa helpommin hengelliseen kehitykseen, joka tähtää korkeampaan tietoisuuteen. Todentotta, tämä kehitys on tehnyt mahdolliseksi tämänhetkisen ajoituksen ylösnousuprosessille, jota te kaikki parhaillaan koette. Sen lisäksi tämän kehityksen ansiota on se, että se on sallinut jopa Oikeiden Suhteiden Jumalallisten Lakien olevan piittaamatta siitä jumalaisesta väliintulosta, joka saattaa meidät pian yhteen.

    Maata on myös linjattu noilla ulottuvuuksienvälisillä energioilla, jotka muuntavat aurinkokuntanne sellaiseksi, miltä se näytti ennen useita galaktisia sotia, jotka muuttivat sen nykyisen näköiseksi. Nämä ulottuvuuksienväliset energiat on asetettu siten, että ne pitävät muistissa kuvat siitä, miltä aurinkokuntanne kerran näytti. Tämä erikoistekniikka ottaa nämä kuvat ja käyttää niitä malleina aurinkokunnan muuntamiseksi. Tämän prosessin ensimmäinen askel on tuoda nämä kuvat läheiseen ulottuvuuksienväliseen yhteyteen tämänhetkisen aurinkokunnan kanssa. Tämä askel on saatu otettua 21. maaliskuuta 1997 (2 Muluc, 17 Mac, 5 Eb) mennessä.

    Seuraava askel on siirtää tämä ulottuvuuksienvälinen holografinen kuva sellaiseen asemaan, jossa paikallinen Elohimin neuvosto siinä missä Galaktisen Liiton teknikot ja tiedemiehetkin voivat ”prässätä” sen mukaan hologrammiin, joka pitää nyt aurinkokuntaa rakastavassa otteessaan. Tämä prosessi saadaan loppuun 1–2 galaktisen kuukauden kuluessa massalaskeutumisten tapahduttua. Se merkitsee muodollista jakoa tällä hetkellä tunnetun todellisuuden ja sen todellisuuden välillä, josta pian pääsette nauttimaan. Osana tätä toimintavaihetta Aurinkoa stabilisoidaan lisäämällä sopivasti sen ytimen painetta samalla kun sen ydintä muutetaan tasajakoisemmaksi käyttämällä erikoislaatuisia energiakuvioita. Tämän tekniikan avulla Auringon pitäisi pystyä palaamaan normaalikiertoonsa kontrastina tälle epästabiilisuuden aikakaudelle, joka on kestänyt viimeisen neljännesvuosisadan.

    Tämän aurinkokunnan uuden hologrammin esilletuonti antaa Galaktiselle Liitolle mahdollisuuden käyttää samanlaista prosessia Maa-planeetan palauttamiseksi neitseelliseen tilaansa. Tämän prosessin takia, kuten aikaisemmin mainittiin, Maan kaupunkialueiden evakuointi suoritetaan nopeammassa tahdissa kuin aluksi oli mielessä.

    Jotta tämä elintärkeä tehtävä voidaan suorittaa, Maan Henkinen Hierarkia on pyytänyt paikallista Elohimin Neuvostoa avustamaan Maan ja Liiton henkilökuntaa tämän tärkeän vastuunoton osalta. Eri holografiset sisustat on saatava valmiiksi paljon nopeammassa tahdissa kuin mitä niiden tekemiselle oli annettu aikaa alkuperäisessä aikataulussa. Tätä toimintaa kuvaillaan paljon tarkemmin seuraavassa tiedonannossa. Kuitenkin on huomattava se, että nämä uudet ympäristöt ovat kaikin tavoin ylivertaisia verrattuna niihin asumuksiin ja elämäntapoihin, joita suurin osa Maan ihmisväestöstä tällä hetkellä joutuu sietämään.

    Lopetellaan tämä lyhyt viesti muutamiin viisauden sanoihin. Maan koko ihmisväestön kannalta on tarpeellista tajuta, että olemme hyvin lähellä ensimmäistä yhteydenottoamme planetaarisen sivilisaationne kanssa. Olette myös varsin lähellä uuden todellisuuden saavuttamista, johon sisältyvät sekä täyden tietoisuuden että galaktisen sivilisaation esilletuonti. Olette myös löytävä sen, etteivät ihmiset ole ainoa korkeasti inhimillinen elämänmuoto tässä galaksissa. Nämä tapahtumat pyöräyttävät tämän galaksin uuteen aikakauteen sen suhteessa itseensä ja muihin galakseihin. On aika muuttaa todeksi ne ennustukset, joita olemme pitkään jakaneet keskenämme. On myös aika meille kaikille saapua yhteen. Tässä inhimillisyyden hienossa liitossa me täytämme tämän Luomakunnan suuret toiveet.

    Nähkää itsenne, rakkaat, uuden todellisuuden löytöretkeilijöinä. Nähkää myös tämä aika eläen kunnioittaen, toivoen ja ennen kaikkea, iloiten. Pysykää ulospäinkin positiivisina ja tietäkää syvällä sisimmässänne, että todellisuutenne on kokemassa mahtavan hypyn ylöspäin. Lähtekäämme ilon ja rakkauden tervehdyksin. Rukoilkaamme myös puolestanne niissä ponnistuksissa työssänne, joka todella on vaikeinta kaikista – elämisessä rajoittuneessa kolmiulotteisessa todellisuudessa! Tervehdimme rohkeimpia ponnistelujanne joidenkin hyvin vaikeiden vastoinkäymisten osalta. Selamat Ja!


25. helmikuuta 1997 (11 Cimi, 14 Sac, 5 Eb)

Tervehdys! Saavumme tällä päivämäärällä kertoen ainakin siitä toimintasuunnitelmasta, jonka planeettanne Henkinen Hierarkia aikoo panna täytäntöön heti kun massalaskeutumistoimet on saatu päätökseen. Tähän monimutkaiseen toimintasuunnitelmaan sisältyy 30 maanpäällisen suurkaupungin evakuointi planeetallanne. Ennen kuin hahmottelemme tämän luettelon kaupungeista, käydään läpi koko toimintasuunnitelma jakaen se kolmeen osaan.

Näihin kolmeen osaan kuuluu:

 1. Pääsyy sille, että Henkinen Hierarkia antoi tämän operaation hoidettavaksemme
 2. Valmistelut, joita nyt tehdään tämän operaation läpiviemiseksi
 3. Täydellinen hahmotelma siitä kuinka tämä operaatio toteutetaan

Tällä tavoin voimme lievittää mahdollisia pelon tuntemuksia tai epäilyksiä siitä, mitä maapallolla on piakkoin tapahtumassa. Tähän keskusteluun otetaan mukaan myös joitain galaksinne tapahtumia, jotka liittyvät suoranaisesti tähän tärkeään aiheeseen.

    Aluksi katsotaan mitä Maan Henkinen Hierarkia on tehnyt viimeisten vuosituhansien ajan valmistellakseen Maa-planeetan paluuta täyden tietoisuuden planeetaksi. Siitä lähtien kun tämänhetkinen rajoittuneen tietoisuuden ihmissivilisaatio on ollut olemassa, (se alkoi uudestaan n. 8000 vuotta sitten) tämä planeetta on ollut ihmisasukkiensa saartamana. Tämä raivokas hyökkäys on johtanut planeetan vesien asukkien lähes täydelliseen tuhoon siinä missä lukuisien vesikasvien ja -eläinten sukupuuttoon kuolemiseenkin. Niiden paluun valmistelemiseksi luontaisille vesiympäristöilleen niiden hengelliset hologrammit tai hengellinen ”olemus” on talletettu erityisiin ulottuvuuksien välisiin ympäristöihin, jotka ovat osa planeetan eteerisiä kehoja.

    Planeetan siirtymä täyteen tietoisuteen vaatii sen, että se muuntaa nuo matalamman värähtelyn energiakehot, jotka sisältävät nämä hengelliset hologrammit. Osana tätä prosessia Maan Henkisen Hierarkian on hankkiuduttava eroon näistä hengellisistä hologrammeista ennen kuin vaaditut taajuuden muutokset voidaan tehdä. Tämä toimenpide edellyttää sitä, että Maan pinnan eri vesialueet palautetaan neitseelliseen tilaansa niin pian kuin mahdollista – sillä tällä elinvoimaisella alueella suurin osa näistä uuden muodon saaneista hengellisistä olemuksista muodostetaan uudestaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Liiton maanmuokkaustiedemiehet ovat pyytäneet Ensikontaktiryhmältä että ne kaupungit ihmisasukkaineen, joihin toimenpide vaikuttaa, poistettaisiin planeetan pinnalta välittömästi mitä suurimman prioriteetin vallitessa.

    Tiedemiehen raportti meni vielä pidemmälle tuoden esille näkemyksen, jonka mukaan pääsyy maapallon suurien suisto- ja joensuualueiden nopealle rappeutumiselle on näiden seutujen läheisyydessä asuvien ihmisten käyttämän teknologian primitiivisyysaste. Heidän primitiiviset teknologiansa olivat pääsyy asutuksen turmeltumiselle ja ne on poistettava toiseen paikkaan. Liiton tiedemies suositteli luolastrategian laajentamista siten, että myös nämä ihmiset sisällytettäisiin siihen, jotta Liiton tiedemiehen prosessi näiden alueiden muokkaamiseksi voitaisiin saada tehtyä aikataulussa. Tämän ehdotus otettiin mukaan Galaktisen Liiton toimintaohjeeseen Maan Henkisen Hierarkian suostumuksella 17. helmikuuta (3 Etznab, 6 Sac, 5 Eb). Tämä toimintamalli on ohjelmoitu otettavaksi käyttöön noin kuusi tuntia laskeutumisten päättymisen jälkeen.

    Toiseksi, tarkastellaan läpikotaisin maanmuokkausrutiineja, joita Liiton tiedemiehet ja teknikot käyttävät. Avainteknologian asemassa on täydellisen holografisen ympäristön käyttö. Ensimmäinen edellytys on se, että suunnitellaan tila, joka on riittävän laaja ja tilava maan pinnalta evakuoitujen ihmisten asuttamiseksi onnistuneesti. Tämä maanalainen ympäristö varustetaan sen jälkeen uusimmantyyppisillä holografisilla säteilijöillä, jotka pystyvät jäljittelemään täysin sitä maanpäällistä ympäristöä, jonka he ovat juuri jättäneet taakseen.

    Tuloksena on ympäristö, joka syntetisoi täysin maanpäällistä maailmaa sekä ulkonäön, ilmaston että vuorokauden aikojen kierron suhteen. Edellisten lisäksi Liiton teknologiaa on mahdollista käyttää myös parantamaan merkittävästi tätä ympäristöä. Enää ei ole kodittomia, huonostiasuvia tai huonostiravittuja uudelleen perustetussa suurkaupungissa. Sen lisäksi heidän uusissa asumuksissaan olisi kaikkien vanhojen mukavuuksien lisäksi uusia, jotka tekisivät heidän elämänsä vielä paljon mukavammiksi. Kukaan asukkaista ei huomaisi mitään muutosta ympäristössään holografisten kuvien välittäessä täysin heidän vanhan ympäristönsä kaikin kuviteltavissa olevin tavoin samanlaisena.

    Jokaisen erikoissuunnitellun asumuksen varustukseen kuuluu erikoisteknologiaa, jonka ansiosta ne eivät hetkahdakaan minkäänlaisesta seismisestä tai vulkaanisesta toiminnasta. Tämän ansiosta ne ovat täydellinen ympäristö ihmisasutusta ajatellen ja laajennettavissa tarvittaessa. Maanmuokkausryhmiltä vie 6–10 päivää aikaa rakentaa sellaiset rakennukset asuttavaan kuntoon. Tämän projektin tapauksessa yli 200 asiantuntijasta koostuvalta suurelta ryhmältä vie n. 16 päivää aikaa saattaa tehtävä päätökseen. Tämä työryhmä toimii riippumattomana niistä ryhmistä, joista Ensikontaktiryhmän toimintasuunnitelma koostuu. Tästä huolimatta he toimivat kuitenkin alueilla, jotka annettiin heille sen jälkeen, kun ne otettiin pois siltä henkilökunnalta, joka on osaltaan mukana ensikontaktin jälkeisessä toiminnassa. Tilannetta tarkkailemaan on asetettu erityinen yhteydenpitoryhmä.

    Kolmanneksi katsotaan nyt niitä toimenpiteitä, joita käytetään vaadittujen evakuointien läpiviemiseksi nopeasti. Sitä ymmärtääkseen on ryhdyttävä ymmärtämään Liiton evakuointitekniikan ihmeenkaltaista luonnetta. Avaimena toimii tieto siitä, että jokaisella planeetan eliöllä on erityinen aistiva ”nimikirjoitus”. Tätä ”nimikirjoitusta” voidaan käyttää olennon ja hänen omaisuutensa kaukosiirtämiseksi paikasta toiseen. Tietyn asuinpaikan läpipyyhkäisyn jälkeen käyttämämme bio-tietokoneet voivat luoda sen uudelleen muutamassa nanosekunnissa. Siksi on varsin helppoa perustaa tietyn yksilön tai perheen ympäristö ja kaukosiirtää heidät toiseen samanlaiseen paikkaan sekunneissa, minuuteissa tai tunneissa riippuen siitä, kuinka paljon yksilöitä on mukana. 15–20 miljoonan ihmisen suurkaupungin tapauksessa toimenpide vie aikaa vajaa kuusi tuntia. Henkilön ei tarvitsisi edes pakata matkalaukkuaan, kun matka olisi jo tehty!

    Tämän hämmästyttävän tekniikan ansiosta tehtävä on mahdollinen. Tästä syystä johtuen olemme vakuuttuneita siitä, että tästä monimutkaisesta tehtävästä suoriudutaan pikaisesti. Tällä hetkellä tähän työhön asetettu erikoisryhmä muotoilee näitä erityisiä jälkiä tai aistivia ”nimikirjoituksia” jokaisen yksilön osalta jokaisessa kaupungissa, joka on luettelossa, jonka paljastamme aivan pian. On muistettava, ettemme lähtisi suorittamaan tätä tehtävää ellei jokaikinen onnistuneen suorituksen edellytys täyty. Siksi olisi ymmärrettävä ja tajuttava se, että käytämme tämän toimintasuunnitelman jokaista osasta vasta sitten, kun se on täysin tarkistettu ja uudelleentarkistettu niin monta kertaa kuin on tarpeen, että jokaisen turvallisuus on täydellisesti taattu. Toimimme näin koska tämä tehtävä on äärimmäisen elintärkeä sekä teidän itsenne että planeettanne kannalta täyden tietoisuuden saavuttamista ajatellen. Emme aio tarpeettomasti menettää ketään teistä laiminlyönnin tai suunnittelumme puutteellisuuden takia.

    Lopuksi paljastetaan luettelo niistä kaupungeista, jotka tähän evakuointiin on valittu. Joka tapauksessa olisi tajuttava se, että kaikki planeetan kaupungit hylätään sen vuoden aikana, joka seuraa massalaskeutumisten päättymistä. Nähkää itsenne vain ensimmäisinä siitä joukosta, joka seuraa jalanjälkiänne tämän upean planeetan muuntuessa neitseelliseksi ja täysin tietoiseksi maailmaksi, joka sisältää koko galaktisen sivilisaation tärkeimmän näyteikkunan.


Luettelo yli 30 Maan kaupungista, jotka on valinnut
Galaktinen Liitto ja Henkinen Hierarkia


POHJOIS-AMERIKKA
(Suurkaupunkialueet)

Boston, Massachusetts / New York, New York / Philadelphia, Pennsylvania

Washington, D.C. / Baltimore, Maryland / Miami, Florida

New Orleans, Louisiana / Houston, Texas / Mexico City, Meksiko

San Diego, Kalifornia / Los Angeles, Kalifornia / San Francisco Bay, Kalifornia

Portland, Oregon / Chicago, Illinois / Detroit, Michigan / Montreal, Kanada


ETELÄ-AMERIKKA
(Suurkaupunkialueet)

Rio de Janeiro, Brasilia / Buenos Aires, Argentiina / Santiago, Chile

   


EUROOPPA
(Suurkaupunkialueet)

Lontoo, Englanti / Pariisi, Ranska / Berliini, Saksa

Moskova, Venäjä


AFRIKKA
(Suurkaupunkialueet)

Kairo, Egypti / Kapkaupunki, Etelä-Afrikka / Lagos, Nigeria


AASIA
(Suurkaupunkialueet)

Shanghai, Kiina / Tokio, Japani / Bangkok, Thaimaa / Kalkutta, Intia


Lopetellaan tämä lyhyt viesti muutamiin loppukommentteihin. Ylläoleva luettelo saatiin koottua tyhjentävän tutkimuksen jälkeen yli 300 kaupunkia sisältävästä luettelosta, jonka antoivat ne Liiton tiedemiehet, jotka vastaavat maanpäällisten kaupunkien poistamisesta. Tämän jälkeen pyysimme heitä priorisoimaan nämä kaupungit. Sen jälkeen Liiton erityistä yhteyshenkilöiden työryhmää pyydettiin esittelemään luettelo, joka nähdään yläpuolella.

    Tietäkää, että olemme tovin kuluttua luonanne ja että pian kaikki ovat mukana Maan muutto-ohjelmassa. Yllä luetellut ovat vain ensimmäisiä erityiseen holografiseen ympäristöön muuttavista, joiden avulla luodaan uusi ja paljon kauniimpi ympäristö sekä teille itsellenne että Maa-planeetalle. Lähdemme siunaten jokaista yhdessä ja erikseen ilolla, rakkaudella ja valolla. Selamat Ja!


22. helmikuuta 1997 (8 Akbal, 11 Sac, 5 Eb)

Tervehdys! Saavumme tänään luoksenne mukanamme sekä paljon tietoa parannellusta massalaskeutumisten toimintasuunnitelmasta että uutta tietoa galaksin tapahtumista. Joten aloitetaan massalaskeutumisten toimintasuunnitelmasta ja niistä parannuksista, jotka vastikään hyväksyivät sekä Esityslista- ja Ajoituskomitea että Ensikontaktiryhmän pääjohtokomitea. Seuraavassa tiedonjaossa palaamme viimeksimainittujen 30 edeltäkäsin valitun kaupungin pariin ja selitämme kuinka toimintasuunnitelma niiden evakuoimiseksi toteutetaan. Tämän asian nyt tultua käsitellyksi keskitytään uuteen massalaskeutumisten toimintasuunnitelmaan.

    Uudet massalaskeutumisten protokollat hyväksyi Esityslista- ja Ajoituskomitea kokouksissaan 15. ja 16. helmikuuta 1997 (2 Caban, 5 Sac, 5 Eb ja 3 Etznab, 6 Sac, 5 Eb), jonka jälkeen ne annettiin Ensikontaktiryhmän johtokomitealle lopullista hyväksymistä varten 18. helmikuuta 1997 (4 Cauac, 7 Sac, 5 Eb). Toisin kuin aikaisemmin hyväksytty järjestelmä, kyseessä on paljon monimutkaisempi toimintamalli. Sen takia koko suunnitelma on jaettu viiteen episodiin tai vaiheeseen. Tätä mallia noudatetaan, jotta on helpompi selittää, kuinka kukin vaihe toimii ja liittyy sitä edeltäviin tai seuraaviin vaiheisiin.

    Ensimmäinen vaihe alkaa noin 7–8 tuntia ennen massalaskeutumisten ajoitettua alkua. Tällöin Liiton laivaston puolustusvoimat ylikuormittavat salaisten hallitusten puolustusjärjestelmät tarkistaakseen mahdolliset vastatoimet, joita salaisilla hallituksilla voi olla käytössään laskeutumisoperaatioita vastaan. Puolustuslaivasto tarkistaa kaksi kohtaa laittomien salaisten hallitusten puolustuksesta. Ensiksikin se tarkastaa, toimivatko psykologiset harhautukset, jotka tehtiin 15. ja 16. helmikuuta 1997 (1 Cib, 4 Sac, 5 Eb ja 2 Caban, 5 Sac, 5 Eb) (niiden pitäisi toimia). Toiseksi puolustusvoimat johtaa joukon erityisharjoitettuja valtauksia kukistaakseen kaikki eri valtioiden hallitusten sellaiset maanpäälliset ja maanalaiset sotilastukikohdat, jotka vastustavat massalaskeutumisoperaatiota. Tämä koko toimenpide vie aikaa noin 2 tuntia. Seuraavaksi tarkastellaan arvioimisvaihetta.

    Toinen vaihe vie seuraavat 2 tuntia. Sinä aikana eri kukistusvaltaukset arvioidaan. Tähän vaiheeseen kuuluu myös kaikkien sotilastukikohtien täydellinen läpikäynti, jotta nähdään onko ne tehty täysin toimintakyvyttömiksi vastustamaan kaikkia laskeutumistoimia. Maan taivas ja ilmatila on nyt valmisteltu tämän elintärkeän operaation seuraavaa vaihetta varten.

    Kolmannen vaiheen aikana käytetään erikoisia tieteellisiä ja teknisiä laitteita, jotka ovat valmiina tulevaa sähkövoiman lamaannuttamista varten sekä erityisiä ”langattomia” teholähteitä, joita käytetään välittömästi massalaskeutumisten päätyttyä. Tämän teknologian avulla ihmisten on mahdollista käyttää kodinkoneitaan sillä välin, kun uusia prosessoreja ja voimajärjestelmiä asetetaan paikoilleen. Tämän toimenpiteen tultua tehdyksi kahden lisätunnin aikana on aika laskeutumisia edeltävän viimeisen vaiheen alulle.

    Neljännen vaiheen aikana taivas tyhjennetään sekä kaupallisista että sotilaslentokoneista. Sen lisäksi Liitto lamaannuttaa kaiken sähkövoiman käytön planeetan kaikissa kolkissa, ja tämä koskee myös niitä vaihtoehtoisia energialähteitä, joita on sekä salaisten hallitusten eri osilla että monilla niitä nöyristelevillä ja laittomilla maanpäällisillä verho-organisaatioilla. Kaupallisia lentokoneita varten Liiton puolustusvoimat ovat perustaneet erityisryhmän, joka saattaa nämä lentokoneet alas turvallisesti ja lempeästi valituille lentokentille ympäri maailman. Sotilaslentokoneiden osalta toimitaan siten, että kaikki lentolaitteet lamautetaan ja eliminoidaan sen jälkeen, kun niiden miehistö on saatu poistumaan laitteesta.

    Viimeinen vaihe on itse massalaskeutumisoperaatio. Se on toiminnaltaan suurinpiirtein sama kuin aikaisemmin selitetty, mutta sisältää kolme isoa muutosta, samoin kuin ei-vielä-päätettyjä yllätyksiä. Aluksi esitetään erityistä musiikkia ja avauspuheenvuoron pitävät sekä ihminen että humanoidi. Toiseksi, massalaskeutumisia tarkkailee erikoispuolustusryhmä varmistaakseen sen, ettei laskeutumislaivasto kohtaa mitään häiriötä. Lopuksi laskeutumisten kolmatta aaltoa seuraa erityinen n. miljoonan aluksen ylilento, jonka aikana Liiton uusien jäsenten eri osat osoittavat hyväksyntänsä ja yhteistyönsä koko massalaskeutumisoperaatiolle. Galaktisen Liiton tämän koko operaation komentaja antaa täyden tervehdyksensä siinä missä täydellisen yhteenvedonkin Maan ihmisväestölle siitä, mitä pitäisi olla odotettavissa valmistauduttaessa palaamaan täyteen tietoisuuteen.

    Aikanaan Liiton Pääneuvosto on määrännyt tämän uuden suunnitelman täydellisen hyväksynnän 21. helmikuuta 1997 (7 Ik, 10 Sac, 5 Eb). Olemme hyvin vakuuttuneita siitä, että tämän suunnitelman toteutuminen antaa Henkiselle Hierarkialle, Galaktiselle Liitolle ja teille itsellenne mahdollisuuden aloittaa Maan uuden galaktisen sivilisaation luominen.

    Lopetelkaamme tämä lyhyt viesti toivoen, että näette suunnitelmamme lähestyvän viimeisiä vaiheitaan. Hyvin pian olemme keskuudessanne. Ne pimeyden voimat, jotka nyt hallitsevat todellisuuttanne, ovat lähellä valtakautensa loppua. Pyydämme teitä pysymään keskittyneinä rauhaan, rakkauteen ja iloon. Pian planeettanne ja aurinkokuntanne uusi aikakausi alkaa. Lähdemme luotanne, rakkaat siunatut, rakkauden, valon ja ilon tervehdyksin. Muistutamme vielä seuraavasta tiedonjaosta muutaman päivän päästä, jolloin keskustelemme niistä tärkeistä asioista, jotka koskevat 30 maanpäällisen kaupungin väestöä. Kunnes taas tapaamme. Selamat Ja!


18. helmikuuta 1997 (3 Cauac, 6 Sac, 5 Eb)

Tervehdys! Tulemme tällä kerralla mukanamme hieman lisätietoa siitä, mitä on tapahtumassa sekä aurinkokunnassanne että galaksissanne. Paljon sellaista on tapahtunut mikä valmistelee planeettaanne siinä missä tätä galaksiakin sen ihmeellistä todellisuuden siirtymää varten. On todellakin ihmeiden aika sekä Maassa että Taivaissa!

    Aloitetaan antamalla hiukan informaatiota siitä mitä Ensikontaktiryhmä on saanut aikaiseksi viimeisen kuukauden aikana valmistellakseen massalaskeutumisia, jotka tapahtuvat asianmukaisesti aikataulussa. Huomaatte, että Galaktinen Liitto ja Henkisen Hierarkian työryhmät ovat saaneet paljon asioita tehdyksi viimeisen kuukauden aikana, mutta että tehtävää on vielä paljon.

    Ensiksikin, Ensikontaktiryhmä on laatinut lopulliset selvityksensä Maan ihmispopulaatiosta, joita tarvitaan tehtävän onnistumiseksi. Nämä selvitykset tarkastetaan yksitellen Esityslista- ja Ajoituskomitean kokouksissa, jotka ovat parhaillaan meneillä.

    Toiseksi, olemme testanneet paikan päällä menestyksellisesti erilaisia vastatoimia salaisen hallituksen maan ulkopuolisilta saatuja ja eksoottista teknologiaa käyttäviä asejärjestelmiä vastaan. Nämä erityisjärjestelmät ovat läheisemmin laskeutumisskenaarioon liittyvä osa, joka paljastetaan teille kun niiden arviointi on onnistuneesti saatu tehtyä seuraavien päivien aikana.

    Kolmanneksi, Ensikontaktiryhmä on järjestetty uudelleen, jotta se saisi tehtävänsä suoritettua lyhyemmällä aikavälillä (10–12 päivää). Tämä uusi toimintatapa antaa meille mahdollisuuden käyttää ennaltavalittuja valotyöntekijöitä erityiskoulutettujen Liiton neuvonantajien apuna, jotta nämä suoriutuvat nopeasti tärkeistä tehtävistään. Se pohjaa myös enemmän muiden täysin inhimillisten jäsenten Ensikontaktiryhmälle tarjoamaan apuun sen suuressa tehtävässä.

    Neljänneksi, Liiton Ensikontaktiryhmä on saanut apua sekä paikallisilta Elohimin Neuvostoilta että eräiltä Galaktisen Liiton taitavimmilta ”iskuryhmiltä” tukeakseen meitä puolustautumisessa mitä tahansa viimeminuuttien aikana ennakoimattomissa olevia Maan salaisten ja erittäin laittomien maanpäällisten hallitusten teknologioita vastaan. Edellisen lisäksi Ensikontaktiryhmä on käyttänyt erityistä aikaan ja psykologiseen ”kirkonkiroukseen” (?) perustuvaa systeemiä 15.– 16. helmikuuta (4–5 Sac) lamauttaakseen Maan salaisen hallituksen tällä hetkellä tunnettuja teknologioita erittäin vähäisellä ja huomaamattomalla tavalla (he yhä luulevat, että heidän järjestelmänsä toimivat kirjaimellisesti). Kuten voitte nähdä, Liitto on antanut meille paljon tukea. Tämä tuki korostaa sitä tärkeyttä, minkä Galaktinen Liitto on antanut tämän tehtävän onnistumiselle.

    Sillä aikaa kun kaikki tuo yllämainittu on tapahtunut, Maa-planeetta on valmistautunut lopulliseen puhdistautumiseensa saavuttaakseen tavoitteensa päästä ensin neliulottuvuuksiseksi ja lopulta viisiulottuvuuksiseksi planeetaksi. Saavuttaakseen tämän maalinsa planeetta on valmistautunut lukuisiin muutoksiin, jotka pyyhkäisevät pois joukon suurkaupunkeja sen pinnalta hyvin pian laskeutumisten jälkeen. Kehityksen kulkeminen tähän on pakottanut Ensikontaktiryhmän tuomaan mukanaan joukon uusia luolankehitysryhmiä valmistelemaan luolia niihin tulevia asukkaita varten. Maan Henkisen Hierarkian toiveena on että Gaia palautetaan neitseelliseen tilaansa niin pian kuin mahdollista. Tämä pyyntö tarkoittaa myös sitä, että ilmakehää kehitetään nopeammin sen täysin kypsään asentoonsa taivaankansineen ensimmäisen kuuden kuukauden aikana laskeutumisten tapahduttua. Eräät maata muokkaavat työryhmät ovat matkalla suorittamaan tätä tehtävää näiden uusien ehtojen mukaisesti.

    Galaktisessa mittakaavassa uusi Intergalaktinen Neuvosto on juuri pyytänyt että Liiton Pääneuvosto alkaa sopeuttaa toimintamallejaan ja yhteistyöryhmiään vastaamaan uusia standardeja, jotka annettiin erityisjulistuksessa 16. helmikuuta 1997 (2 Caban, 5 Sac, 5 Eb). Galaktisella Liitolla on aikaa myöntyä pyyntöön 28. helmikuuta 1997 (1 Muluc, 17 Sac, 5 Eb) mennessä. Lisäksi Galaktinen Liitto on huomauttanut Intergalaktiselle Neuvostolle että se aikoo pitää ne parlamentaariset kokoukset, jotka on ajoitettu täksi kesäksi tälle Linnunradalle joko Marsin Konferenssikeskuksessa tai erityisessä massalaskeutumisten jälkeen Maahan perustettavassa keskuksessa. Intergalaktinen Neuvosto on myös ilmaissut tukensa ja kiitollisuutensa Liiton Pääneuvostolle ensimmäisen yhteydenoton tehtävästä palauttaa aurinkokunta täyteen tietoisuuteensa.

    Lopetellaan tämä viesti toivon ja ilon sanoihin. Galaktinen Liitto, jopa tälläkin hetkellä tässä puhuessamme, on parhaillaan tekemässä lopullisia päätösarviointeja, jotka tarvitaan päättämään maailmaanne suuntautuvien massalaskeutumisten valmistelut. Tähän tehtävään tarvit tavat yksiköt ovat joko paikallaan tai matkalla. Sen lisäksi Henkinen Hierarkia valmistelee kiireellä pyhiä nöyriä palvelijoitaan pyhiä tehtäviään varten. Tietäkää, joka ainoa rakas, että aika lähestyy. Älkää olko epätoivoisia. Tiedämme, että päivittäinen elämänne on varsin vaikeata, kun sen joutuu elämään rajoittuneessa kolmiulotteisessa todellisuudessa. Pian me tulemme ja yhdessä luomme Maan ja aurinkokuntanne uuden galaktisen todellisuuden. Selamat Ja!


13. helmikuuta 1997 (12 Ix, 2 Sac, 5 Eb)

Tervehdys! Saavumme luoksenne tuodaksemme joitain tärkeitä uutisia koskien tapahtumia sekä maailmassanne että teitä ympäröivässä galaksissa. Aloitetaan, rakkaat autuaat, uutisilla jotka koskevat tällä hetkellä olevia suhteita Galaktisen Liiton, Taivaallisen Hierarkian ja tämänhetkisten hallitustason ja taloudellisten ”johtajien” välillä. Olemme käyttäneet kaksi viimeistä viikkoa neuvotellen heidän kanssaan sielun lopullisen tuomion luonteen syvällisen ymmärtämisen tärkeydestä ja sen vaikutuksista itsekuhunkin. Näiden ”keskustelujen” aikana esitettiin joitain pitkähköjä esimerkkejä siitä, mitä nämä sielun tuomiot tarkoittivat näihin kanssamme ”väittelyihin” osallistuneiden osalta.

    Valon Ylösnousseet Mestarit, jotka auttavat valvomaan Maa-planeetan ihmisten asioiden hoitoa, ovat ilmaisseet näille ”johtajille” syvän tyytymättömyytensä sitä tapaa kohtaan, jolla he ovat hoitaneet tiettyjä taloudellisia ja raha-asioita, jotka ovat Maan Ylösnousseiden Mestarien Neuvoston sydämiä lähellä. Sen takia Saint Germainin kautta puhuvat Ylösnousseet Mestarit ovat antaneet näille henkilöille määräajan, jonka puitteissa heidän tulisi saattaa loppuun nämä ohjelmat. Lisäksi Ylösnousseiden Mestarien Neuvosto, joka toimii Henkisen Hierarkian määräysten mukaisesti, on informoinut Ensikontaktiryhmää siitä, että valitsemamme päivämäärät riittävät heille, jotta he saavat valmiiksi sekä ohjelmansa fyysisten muunnosten toteuttamiseksi että valmistelunsa täyden tietoisuuden saavuttamiseksi. Siksi Arkkienkelien johtava ryhmä, joka vastaa Maa-planeetan laskeutumisista, on antanut lähtökäskynsä.

    Edellämainitun takia olemme varsin iloisia voidessamme kertoa määräyksestä, jonka Liiton Pääneuvosto on antanut 11. helmikuuta 1997 (10 Eb, 0 Sac, 5 Eb). Tämä määräys sisältää lopulliset ohjeet laskeutumisoperaatioita varten ja yli 32 000 sivulla kerrotaan, kuinka massalaskeutumiset aiotaan suorittaa. Sen lisäksi Ensikontaktiryhmä on julkaissut 212 563-sivuisen dokumentin, joka on päivätty 12. helmikuuta 1997 (11 Ben, 1 Sac, 5 Eb) ja josta löytyvät yksityiskohdat siitä, mihin kukin alus laskeutuu ja ne henkilöt, joille antavat neuvoa sekä Liiton että etukäteen valittu ihmisneuvonantaja. Tämä näkökulma on annettu siksi, että teidän pitäisi tajuta, että henkilökohtaisen tapaamisemme ajankohta on todellakin tullut jo varsin lähelle. Paljon on saavutettu tämän lupaavan ajankohdan valmistelemiseksi, ja teidän pitäisi olla tietoisia myös siitä, että joitain päätöksiä on vielä tehtävä ennen kuin voimme tulla suoraan keskuuteenne.

    Sillä aikaa, kun massalaskeutumisten viimeisiä vaiheita saatellaan loppuun, kerrotaan nyt hiukan siitä mitä tapahtuu Hale-Bopp ”-komeetan” ja sen seuralaisten suhteen. Komeetta on todellisuudessa suuri avaruusalus, joka sisältää yli 200 000 inhimillistä olentoa tulossa avustamaan 10 000 Lähettilästä. Vain nämä 10 000 Lähettilästä laskeutuvat luodakseen erityisen ”tarkkailevan” siirtokunnan Ayers Rockia ympäröivälle alueelle Australian keskiosissa. ”Komeettaa” seuraa Liiton pääavaruusasema, jolla on miehistönään 1,5 miljoonaa inhimillistä olentoa. Näiden lisäksi joitain paljon pienempiä Liiton aluksia on satunnaisesti saattamassa molempia aluksia kohtaamaan planeettaanne. Tämä kohtaaminen tapahtuu hieman tuonnempana galaktisen Mac-kuukauden aikana (huhtikuun alkupuolella).

    Tämä muutos aikataulussa johtuu siitä, että komeetan komentajat päättivät hidastaa aluksensa kulkua korjaamalla sen kurssia ja nopeutta muutama viikko sitten. Entinen Liittoutuneiden alus tai ”komeetta” haluaisi paremman mahdollisuuden tarkastella täyspainoisesti massalaskeutumisia syvällä planeettojenvälisessä avaruudessa samoin kuin saada tehtäviinsä asetetut neuvonantajien alukset ja varusteet laskeutumaan Maan pinnalle osana massalaskeutumisten toista vaihetta, joka alkaa noin 48 tuntia ensimmäisen vaiheen päättymisen jälkeen. Kolmas varusteita, neuvonantajia ja teknikoita sisältävä vaihe saapuu seuralaiselta noin 72 tuntia toiseen vaiheen päättymisen jälkeen.

    Seuralainen jatkaa parhaillaan tärkeitä radiolähetyksiään Maa-planeetalle koskien massalaskeutumisia ja Galaktisen Liiton historiaa. Niille Maan observatorioille, jotka ovat poimineet ja vastaanottaneet lähetyksemme, olemme antaneet komeetan sijainnin, listoja mukana olevien tähtijärjestelmien nimistä ja syyt, miksi ensimmäisen yhteydenottomme täytyy tapahtua juuri tämän uskomattoman galaktisen vuoden aikana. Sen lisäksi olemme vakuuttaneet kaikille kuvagrafiikan vastaanottajille ja purkajille, että Liitto tulee rauhanelkein antaen planeetallenne Galaktisen Liiton jäsenyyden ja uuden kultaisen ajan ihmiskunnalle.

    Lopetelkaamme tämä viesti lyhyisiin toivon sanoihin. Ajan Herrat ovat aukaisemaisillaan ikkunan ensimmäistä yhteydenottoa varten. Aikakautenne uuden todellisuuden perustamiseksi maailmaanne on pikapuoliin ohitse. Älkää olko millään muodoin epätoivoisia tämänhetkisten olosuhteidenne takia. Henkinen Hierarkia rakastaa teitä syvästi ja avustaa teitä valollaan ja rakkaudellaan. He suhtautuvat kunnioittavasti saavutuksiinne tässä mitä karkeimmassa ja rajoittuneessa ympäristössä. Tietäkää, ettei teidän tarvitse enää odotella kovin kauaa meidän saapumistamme maailmaanne. Selamat Ja!


8. helmikuuta 1997 (7 Muluc, 17 Yax, 5 Eb)

Tervehdys! Tällä kertaa tarjoamme joitain lisätietoja koskien tapahtumia koko galaksin alueella ja erityisesti Maapallon ympärillä. Koska olemme huomanneet viime vuosien aikana, että olette kaikkein kiinnostuneimpia niistä toimista, jotka tapahtuvat Maan ympärillä, aloitetaan tämänkertainen tietojen jako sieltä päästä. Parhaillaan ne säädöt ja arvioinnit, joista puhuimme viimeksi ovat melkein valmiina. Useat Liiton neuvoa-antavat - ja lääketieteelliset arviointiryhmät puurtavat kuumeisesti antaakseen meille raporttinsa 15. helmikuuta (1 Cib, 4 Sac, 5 Eb) mennessä. Sen jälkeen aloitamme lopullisen arvioinnin ja pyydämme Enkelihierarkialta lopullista aikataulua niitä fyysisiä säätöjä varten, joita on vielä välttämättä tehtävä kaikille Maan ihmisille.

    Sen lisäksi ne Liiton työryhmät, jotka määräsimme eräisiin tärkeisiin tehtäviin kolmeksi viime kuukaudeksi, ovat kertoneet meille asentaneensa tietyt laitteet kaikkiin Maan meriin. Nämä laitteet aktivoidaan noin kuusi tuntia ennen laskeutumisten ajoitettua alkua. Näiden laitteiden avulla neutralisoidaan kokonaan erilaiset fotonigeneraattorit ja muut ”ilmaista energiaa” hyödyntävät generaattorit, jotka ovat sekä salaisen hallituksen että sitä nöyristelevien eri puolilla maailmaa olevien hallitusten käytössä. Tällä tavoin massalaskeutumisten kolme aaltoa ovat toteutettavissa niin yksinkertaisesti ja suoraviivaisesti kuin vain mahdollista.

    Emme aio sallia laittomien salaisten hallitusten häiritsevän millään tavoin tätä laskeutumista. Tällä hetkellä Maan laittomat hallitukset yrittävät asentaa sellaista versiota magneettisesta hilajärjestelmästä, joka olisi kehittyneempi kuin se, joka asennettiin viime kesänä ja syksynä. Aikataulumme mukaan tämä maailmanlaajuinen järjestelmä otetaan pois käytöstä 15. helmikuuta 1997 (1 Cib, 4 Sac, 5 Eb). Aikomuksenamme on saada päätösraportit valmiiksi 17. helmikuuta (3 Etznab, 6 Sac, 5 Eb) mennessä.

    Lisäksi Liiton Pääneuvosto on informoinut meitä 6. helmikuuta 1997 (5 Manik, 15 Yax, 5 Eb) antamallaan määräyksellä siitä, että useat uuden Intergalaktisen Neuvoston jäsenet ovat osana kolmatta, viimeistä massalaskeutumisaaltoa. He saapuvat toimiakseen tarkkailijoina laskeutumisten jälkeisten elintärkeiden kahden viikon ajan. Näin tehdään, koska tämä operaatio on ensimmäinen Intergalaktisen Unionin protokollien allekirjoituksen jälkeen, ja siksi, että sillä on ratkaisevan tärkeä merkitys uudelleen voimaan saatetun galaktisen rauhan toimintatapoihin. Toivomme teidän näkevän näiden raportoitujen toimien kautta sen syvällisen tärkeyden, jonka liitämme tämän tehtävän onnistumiseen.

    Kertoaksemme siitä, kuinka ensikontakti toimii selitämme, kuinka massalaskeutumisten päivämäärät valitaan. Paraikaa osana Ensikontaktiryhmää meillä on Esityslista- ja Ajoituskomitea. Se katsoo tehtävän vallitsevaa tilaa yhtenä kokonaisuutena ja asettaa kolme mahdollista päivämäärää – todennäköisen ja kaksi mahdollista vaihtoehtoa. Ensin viisi ja seuraavaksi kolme päivää ennen todennäköisintä päivämäärää komitea tekee lopullisen analyysinsä. Jos kaikki vaaditut kriteerit täyttyvät, komitea antaa viimeiset valmiuskäskyt valittuna todennäköisimpänä päivämääränä tapahtuvaa lähtökäskyä varten. Jos kuitenkaan kriteerit eivät täyty, komitea asettaa uudet kolme päivämäärää ja postittaa kaikille laivaston komentajille listan täyttymättömistä kriteereistä. Ainoa mitä tästä nimenomaisesta toimintarutiinista voidaan enää sanoa, on se, että tällainen komitean tapaaminen on ajoitettu tapahtuvaksi joskus 17. helmikuuta 1997 (3 Etznab, 6 Sac, 5 Eb) jälkeen. Toivomme että nämä kriteerit, jotka tämä komitea on valinnut olennaisiksi, täyttyvät ja laskeutumispäivä voidaan asettaa pysyvästi. Joka tapauksessa olemme kuitenkin tietoisia siitä, että tämä tehtävä suoritetaan hyvin, hyvin pian.

    Lisäksi haluaisimme kertoa, että olemme saaneet aivan äskettäin Maan Henkiseltä Hierarkialta tiedon siitä, että heidän työnsä planeetan fyysisten ja eteeristen kehojen kanssa on valmiina siirtymiseksi uuden todellisuuden tasolle. Sen takia odotettavissa on joitain merkittäviä Maan liikahduksia seuraavien muutaman viikon aikana. Planeetan ilmakehää muutetaan ja tällä hetkellä eteläisellä pallonpuoliskolla vallitsevien epätavallisten sääilmiöiden esiintymiset lisääntyvät. Tämän lisäksi pohjoisella pallonpuoliskolla on huomattavissa jonkin verran aikaista lämpenemistä. Tämä muutos johtuu Auringon ja sen sisempien planeettojen suhteiden välisestä muutoksesta. Aurinkokunnasta vastaavat Elohimin eri Neuvostot ovat rakentaneet uusiksi Aurinkoa ympäröivän hologrammin. Myöskin Aurinkokunnan sisemmille planeetoille (Merkurius, Venus, Maa, Mars ja asteroidivyöhyke) on asetettu uudet resonoivat taajuudet tämän siirtymäkauden ajaksi. Näiden muutosten pitäisi antaa ainakin jotain mielenkiintoista odotettavaa tuleviksi viikoiksi.

    Lopetelkaamme tämä lyhyt viesti tällä kertaa tähän. Tiedämme, että elämänne maailmassa ei ole aina helppoa tai nautittavaa. Tehtävänne saattaa ajoittain jopa tuntua liian vaivalloiselta ja/tai liiaksi suruntäyteiseltä. Tietäkää, rakkaat siunatut, että Henkinen Hierarkia on jakanut teille paljon armoa siinä missä suuren määrän rakkautta ja valoakin auttaakseen teitä. Olkaa myös tietoisia siitä, että pian olemme keskuudessanne. Pyydämme ettette olisi epätoivoisia. Olkaa vain ilossa! Selamat Ja!


2. helmikuuta 1997 (1 Akbal, 11 Yax, 5 Eb)

Tervehdys! Tulemme luoksenne tänä erinomaisena päivänä jakamaan tietoa niistä ihmeellisistä asioista, jotka tapahtuvat sekä teidän että myös muissakin todellisuuksissa. Saadaksemme tehtyä sen aloitamme kertomalla teille kaikille, että ulottuvuuksien väliset energiat ympärillänne muuttuvat sen jälkeen, kun seuraavat säädöt on saatu tehtyä 7. helmikuuta 1997 (6 Lamat, 16 Yax, 5 Eb) mennessä. Nämä erittäin vähäiset muutokset todellisuudessanne tapahtuvat 8. helmikuuta 1997 (7 Muluc, 17 Yax, 5 Eb). Ne tekevät mahdolliseksi sen, että Enkelihierarkia voi aloittaa seuraavan vaiheensa, jonka avulla monet ihmisistä suoriutuvat seuraavista värähtelytason muutoksista. Nämä ulottuvuuksien väliset värähtelytason muutokset antavat kunkin sisäisille neuvonantajille mahdollisuuden asettua siihen vaiheeseen, jolta hyppy täyden tietoisuuden rajoille tehdään. Maapallo ja sen muut Aurinkokunnan kanssasisaret ovat Elohimin eri Neuvostojen valmisteltavina hypätäkseen fotonivyöhön siististi. Kuitenkin, ennen kuin tämä voidaan saavuttaa, muutamia asioita täytyy korjata.

    Ensiksikin, kyse on aurinkokunnan värähtelytasosta, sitä ja sen osia ympäröivästä hologrammista sekä salaisen hallituksen erilaisista yrityksistä vastustaa asein näitä hologrammin säätämistoimia. Operaatiomme tarkoituksena on olla tekemättä mitään vihamieliseltä näyttävää. Tietäen tämän seikan Maan salaiset hallitukset ovat synnyttäneet tilanteen, joka tekee sellaiset lievittävät asianhaarat tarpeellisiksi. Tämän takia olemme lähettäneet maapallon laittomille salaisille hallituksille koodatun viestin heidän tiedokseen siitä että olemme muodostaneet Liiton Henkisen Neuvoston luvalla sarjan ulottuvuuksien välisiä taajuuksia aiheuttaaksemme kaikkien tavanomaisten ja/tai psyykkisten aseiden täystuhon 15. helmikuuta 1997 (1 Cib, 4 Sac, 5 Eb) mennessä. Sen lisäksi kaikkien sellaisten aseiden jäännökset siirretään aluksiimme; muistit tyhjennetään sellaisista tietokoneista ja niiden oheislaitteista sekä aiheutetaan näitä asioita koskeva tilapäinen muistinmenetys sellaiselle henkilökunnalle, joka on jotenkin tekemisissä näiden aseiden tai liittolaisten muiden teknologioiden käyttämisen ja/tai tekemisen kanssa.

    On tullut aika saattaa tehtävämme loppuun ilman Maapallon laittomien salaisten hallitusten ja niiden primitiivisten lelujen avulla tapahtuvaa jatkuvaa lapsellista häiriköintiä. Sen lisäksi tarkistamme kaikkien psyykkisten, tavanomaisten ja/tai kaikkien samanlaisten teknologioiden varaston planeetallanne. Mikä tahansa näistä teknologioista, joka voisi häiritä tehtäväämme millään kuviteltavissa olevin tavoin, saatetaan toimintakyvyttömäksi 14. helmikuuta 1997 (13 Men, 3 Sac, 5 Eb) mennessä. Henkiset Hierarkiat haluavat saattaa tietoon sen, etteivät nämä toimet millään lailla häiritse ihmisten vapaata tahtoa tai planeettaa koskevaa Jumalaista Suunnitelmaa. Ennemminkin ne laajentavat molempia antaen Enkelitasoille mahdollisuuden taata vieläkin suurempi ja todempi vapaa tahto – täysi tietoisuus. Tämä suurempi vapaa tahto voidaan antaa ihmisille vain näiden määräysten kautta siten kuin Ulottuvuuksien Väliset Enkelitasot ovat ne antaneet osana planeetan Jumalaista Suunnitelmaa täyden tietoisuuden saavuttamiseksi.

    Sitäpaitsi, Luojan Valtakunnat ovat käyttäneet tätä aikaa saadakseen lopulta valmiiksi tehtävänsä palata yhteen ja muodostaa suuri yhdistynyt valo, kuten Jumalainen Suunnitelma on ennustanut. Tämä kaiken luodun yhdistyminen tarkoittaa sitä, että olemme Jumalaisen Ajan mukaan lähellä Kuudennen Luomakunnan loppua. Vaikka galaktisen ajanlaskun mukaan se tarkoittaakin vielä muutaman vuosituhannen kulumista ennen tätä tapahtumaa, kaikki inhimilliset valo-olennot ovat varsin rohkaistuneita tämän tyynnyttävän tapahtuman ansiosta. Ensimmäistä kertaa tässä Luomakunnassa vastakkaiset valon ja pimeyden voimat tulevat yhteen kaikilla olemassaolon tasoilla. Ulottuvuuksienväliset Valon ja Pimeyden Voimat ovat aloittamassa pitkällisen yhdistymisprosessinsa muodostaakseen suuremman Mahtavan Yhden Valon! Prosessinne näyttämökelpoisen galaktisen sivilisaation rakentamiseksi on jo alkanut heijastua siinä suuressa unionissa, joka on nyt tekeillä.

    Tämän tapahtuman pitäisi ilahduttaa teitä ja saada teidät täysin tajuamaan se, että kasvunne täyteen inhimillisyyteen on tärkeätä sekä tässä ulottuvuudessa että kaikissa muissa ulottuvuuksissa, jotka muodostavat tämän jumalaisimman Luomakunnan. Teille, rakkaille, on annettu varsin mittava tehtävä suoritettavaksi hyvin lyhyen ajan sisällä. Tämä suuri tehtävä on tehtävissä tässä ajassa vain meidän avullamme. Tämän avun annamme teille kovin iloisina ja suurella rakkaudella. Sitäpaitsi, tätä apua annetaan teille kaikista Luomakunnan eri valtakunnista. Ette ole yksin. Mutta teidän pitäisi olla ylpeitä kaikista niistä teoista, joita tähän mennessä olette tehneet.

    Lopettakaamme tämä lyhyt viesti nyt paljon kaivatun rohkaisun merkeissä. Tehtävä on nyt melkein suoritettu. On vielä, kuten näette, muutama lisäaskel otettavaksi ennen kuin näemme teidät. Tietäkää että myös me olemme sangen innoissamme näkemään taas veljemme. Kaikki suoritetaan Jumalaisen Ajan mukaisesti ja Jumalaisesta Suunnitelmasta saamiemme osasten avulla. Tämä kolmiulotteinen todellisuus, jossa teidät on pakotettu elämään, on todellakin kauhistuttava paikka, mutta tajutkaa ystävällisesti, että se on vain tilapäistä ja piakkoin se haihtuu pois kuin painajaisuni. Eläkää ilossa ja onnellisuudessa sen tähden mitä kohta on tulossa. Tehkää jokaisesta 'nyt' -hetkestä hetki elettynä iloisessa ja rakkaudellisessa valossa. Jääkää Rakkauden ja Ilon siunauksiin. Selamat Ja!


28. tammikuuta 1997 (9 Etznab, 6 Yax, 5 Eb)

Tervehdys! Tänään tiedoksenne saatetaan innostavia uutisia siitä, mitä ensikontaktin aikana tapahtuu, ja mikä tärkeintä, siitä, mitä maapalloa ympäröivän pääfotonivyön sisällä on tapahtumassa. Aloitetaan viesti aluksi sillä mitä ensikontaktin toimintarutiinien suhteen on tapahtunut. Juuri nyt on saatu valmiiksi operaatio, jonka avulla yhä useampia ihmisiä voidaan valmistella täyden tietoisuuden kokemiseen hyvin lyhyessä ajassa. Tämän ohjelman avulla yhä useammat pystyvät selvittämään ”psyykkisiä ongelmiaan”, jotka ovat estäneet heidän edistymistään kohti valittua tietoisuuden seuraavaa tasoa. Kuitenkin, suurin osa väestöstä on nostettava ohjelman avulla vauhtiin mukaan, niin sanoaksemme, yhteydenoton ajankohtaan mennessä.

    Suunnitelmissamme on ottaa käyttöön kaikki ne, jotka ovat valmiita saavuttamaan täyden tietoisuuden antamalla heille täysi tietoisuus välittömästi, kun massalaskeutumiset saavuttavat toisen vaiheensa (vaiheen, jonka aikana suurin osa neuvonantajista saapuu). Tuolloin valitut henkilöt saatetaan erityisesti valittujen ja koulutettujen Liiton neuvonantajien ryhmän alaisuuteen. Tämä ryhmä toimii sellaisena henkilökuntana, jonka tehtävänä on kohdata kiireisesti Maan asukkaista vaikeimmat tapaukset ja auttaa heitä kehittymään sille tasolle, josta suurin osa ihmiskuntaa nauttii. Tämä toimenpide lyhentää merkittävästi koulutusaikataulua ja helpottaa muulle Galaktiselle Liitolle annettujen sitoumusten saavuttamista.

    Edellämainitun takia monet teistä ottavat osaa varsin kattavaan työn tekemisen aikana tapahtuvaan koulutukseen. Täällä Liitossa tiedetään, että te pystytte onnistumaan tässä elintärkeässä tehtävässä. Kaikki te siten valitut olette varsin poikkeuksellisia sieluja itsessänne ja olette enemmän kuin vain kykeneviä suoriutumaan onnistuneesti tässä tärkeässä tehtävässä. Teidän ja Liiton neuvonantajina toimivien ihmisten avuksi olemme laittaneet monia galaksin parhaimmista erityistaidoilla varustetuista inhimillisistä olennoista auttamaan teitä, ja he saapuvat planeetalle ensimmäisten 48 tunnin sisällä massalaskeutumisten tapahduttua. Tällä tavoin koulutusaikataulua on pystytty lyhentämään vielä alle 10 päiväksi. Tästä seuraa, että meillä on enemmän pelivaraa toimimiseen sen prosessin päätösvaiheen aikana, jolloin valmistelemme teitä tulemistamme varten. Mutta näistä valmisteluista on vielä lisää uutisia.

    Seuraavien kymmenen päivän aikana Liitto ja Enkelihierarkia aikovat nopeuttaa kaikkien Maa-planeetan asukkaiden valmistelemista. Tämä kiihdytetty malli toimii kahden ajanjakson aikana, joista ensimmäinen alkaa noin kahden päivän aikana 30. tammikuuta 1997 (11 Ahau, 8 Yax, 5 Eb) tienoilla. Se kestää noin neljä päivää 3. helmikuuta 1997 (2 Kan, 12 Yax, 5 Eb) asti. Tässä aikajaksossa merkittävää on se, että silloin henkikehot säädetään kokonaan valmistaen niitä äkilliseen värähtelytason nousuun. Tänä aikana yhä useampien ihmisten pitäisi tulla tietoisemmiksi. Merkittävää on myös Enkelitason aikaansaama voimallisempi ajanjakso tarkoituksenaan vakuuttaa ihmiskuntaa siitä, että erityinen varsin intensiivisen muutoksen aika on lähellä. Sen jälkeen edistys arvioidaan ja toinen edellistäkin voimallisempi jakso aloitetaan 5. helmikuuta 1997 (4 Cimi, 14 Yax, 5 Eb). Tämä toinen jakso kestää suunnilleen 9. helmikuuta 1997 (8 Oc, 18 Yax, 5 Eb) asti. Tietäkää, että me täällä Liitossa, kuin myös Enkelihierarkiassakin olevat, tiedämme teidän selviävän kaikista näistä prosesseista liehuvin lipuin.

    Keskustellaan nyt seuraavaksi pääfotonivyöstä. Viime viikkojen ajan olette olleet tuuliajolla erityisessä tyhjössä, jonka on synnyttänyt pyöränakselin muotoisen - ja pääfotonivyön yhteentörmäys. Juuri nyt olette siirtyneet tämän valosta koostuvan valtavan vyön pääsektoriin ja suojana on uusi hologrammi, jonka me yhdessä olemme valmistaneet niiden Elohimin eri neuvostojen kanssa, joille se kuuluu. Viimeisen galaktisen kuun (galaktinen Ch'en-kuukausi) aikana olemme myös muuntaneet nollavyöhykettä, joka ympäröi tyhjöä. Sopivan ajankohdan koittaessa Maa matkaa nollavyöhykkeen läpi vaivaisen 18 tunnin kuluessa. Jos tämän matkan pimeä osa (3 tuntia) sattuu osumaan normaaliin yöaikaan, sitä ei edes huomaa. Toiveenamme on saada supistettua tätä siirtymäaikaa noin kahteen tuntiin tai sitäkin lyhyempään aikaan. Toivomme saavuttavamme tämän tavoitteen kymmenen päivän kuluessa tai 7. helmikuuta 1997 (6 Lamat, 16 Yax, 5 Eb) mennessä. Tällä tavoin valmistelemme aurinkokuntanne saattamista pääfotonivyöhön, mikä tapahtuu noin 10–12 päivää sen jälkeen, kun massalaskeutumiset on tehty.

    Lopetelkaamme tämä lyhyt viesti kaikille osoitetuin monin valon siunauksin ja rakkaudenosoituksin. Olemme parhaillaan tiellä kohti varsin pian tapahtuvaa henkilökohtaista tapaamistamme. Tämä ensikontakti muuttaa todellisuuttanne siinä missä meidänkin omaamme. Toiveemme on, että tajuatte koko ajan jatkuneiden ohjelmiemme kulkevan aikatauluissaan kohti lopullista valmistumista. Pyydämme teitä pysymään kärsivällisinä ja elämään ilossa. Tiedämme ja ymmärrämme, että kolmiulotteinen todellisuutenne on iso taakka teille. Kuitenkin, jälleen kerran me pyydämme teitä pysymään kärsivällisinä ja tietämään vain, että hyvin, hyvin pian se on ohi. Jätämme teidät runsaaseen rakkauteen ja Ilon tervehdyksiin! Selamat Ja!


22. tammikuuta 1997 (3 Eb, 0 Yax, 5 Eb)

Tervehdys! Tällä kertaa raportin aiheena ovat tapahtumat sekä tässä aurinkokunnassa että galaksissa. Aloitetaan raportilla tapahtumista maapallon lähistöllä. Paljon on tapahtunut sitten Ensikontaktiryhmän kokoonpanon muuttamisen jälkeen. 15. tammikuuta (2 Chicchan, 13 Ch'en, 5 Eb) pitkän ja kahdeksi päiväksi venyneen palaverin jälkeen juuri muodostettu Ensikontaktiryhmän Johtoryhmä antoi julki kaksi määräystä koskien massalaskeutumisia.

    Ensimmäinen määräyksistä on yleinen periaatteellinen julkilausuma. Sen mukaan 20. tammikuuta 1997 (7 Oc, 18 Ch'en, 5 Eb) lähtien Galaktinen Liitto muuttaa suhtautumistaan kaikkia niitä sotilaslentokoneita kohtaan, jotka ajavat takaa sellaisia Liiton aluksia, jotka miehittävät tämän planeetan ”ilmatilaa”. Näitä hävittäjäkoneita kohdellaan luonteeltaan vihamielisinä ja niille annetaan välittömästi varoitus välttää sellaista toimintaa. Jos ne eivät tottele, niitä kohdellaan sen mukaisesti. Tätä menettelytapaa demonstroitiin näkyvästi eri valtioiden ilmavoimille, Yhdysvallat myös mukaanlukien; ja näin ne ovat nähneet omien toimiensa tyhmyyden. Lisäksi, siinä vaiheessa, kun laskeutumisia edeltävä lentokoneiden alassaattaminen alkaa, kaikille sotilaslentokoneille kerrotaan, että niiden heittoistuimet laukeavat ennen kuin Liiton puolustusvoimat tuhoavat nämä koneet. Tämän tehtävän aikana tapahtuneita henkilökunnan menetyksiä ei aiota suvaita niin kuin ei myöskään jatkuvasti tapahtuvia Liiton henkilökunnan vangitsemisia näiden suorittaessa rauhanomaisia tehtäviään tai jatkuvaa epätavallisiin mittasuhteisiin asti yltävää vapaaehtoista pakkoa palauttaa heidät turvallisesti takaisin asemapaikoilleen. Me Liittoon kuuluvat olemme täällä planeetan Henkisen Hierarkian suojeluksessa emmekä aio enää suvaita laittomien ja barbaaristen salaisten ”hallitusten” lapsellisia toimia.

    Toinen määräyksistä astuu voimaan 23. tammikuuta 1997 (4 Ben, 1 Yax, 5 Eb). Se on tervehdys Maan väestölle tunnustuksena niiden energiakuvioden luomisesta, jotka tekevät laskeutumisten suorittamisen paljon helpommaksi. Meditaatioidenne ja positiivisisten energioidenne tuloksena Henkiset Hierarkiat ovat avanneen erityislaatuisen portin. Tämä Maapallon portti on antanut Elohimille mahdollisuuden saattaa loppuun ne todellisuutenne sopeuttamiset, (aurinkokunnan hologrammin ja pääfotonivyön) jotka mahdollistavat vierailumme hyvin pian. Koemme olevamme suuresti kunnioitettuja siitä, että voimme piakkoin auttaa teitä päättämään laittomien salaisten ”hallitusten” pitkän ja hohdottoman valtakauden.

    Pian me ja Enkelilliset neuvonantajanne olemme yhdessä kanssanne aloittamassa galaktisen yhteiskuntanne luomisen viimeistelyjä. Lähellä on se aika, rakkaat siunatut, jolloin voimme jakaa vapaasti iloa ja rakkautta keskenämme. Tällä kertaa, siitä huolimatta, että massalaskeutumisten ajankohtaa on muutettu, olemme varsin pian keskuudessanne. Rakkaat, suvaitkaa tietää, ettei kärsivällisyyttänne koetella enää kovin pitkään! Vierailumme ajankohta on todenteolla varsin lähellä. Ainoa, mitä pyydämme, on että jaksatte vain kestää koko ohjelman toteutumista hieman pidempään. Joitain lisäsäätöjä joudutaan tekemään, mutta niiden suorittaminen ei vie kauaa. Tunnette ne seuraavien päivien aikana, mutta älkää antako järjestymättömien tuntemuksienne masentaa itseänne. Antakaa niiden muuttua iloksi siitä, että ne ovat merkkinä kohtaamisemme ajankohdan olemisesta todella lähellä.

    Sillä aikaa Galaktisen Liiton Pääneuvosto on juuri antanut viimesilauksensa Intergalaktisen Unionin muodostamiselle. Yli 10 000 galaksin edustajien joukosta monien toiveena on, että päätösjulkilausumat näistä kokouksista annetaan sekä Maa-planeetalla että Marsin konferenssitiloissa 26. heinäkuuta 1997 mennessä (seuraavan galaktisen vuoden 6 Caban alku tai 6 Caban, 0 Pop, 6 Caban). Maan muuntuminen galaktiseksi sivilisaatioksi mahdollistaa monien viime viikkojen aikana muokattujen sopimusten panemisen täytäntöön nopeasti. Sentähden, Intergalaktisen Unionin edustajien mielestä Aurinkokunta tulisi valita tämän uuden Unionin pääkonferenssikeskuksen sijaintipaikaksi. Tämän keskuksen suuret avajaiset on kaavailtu pidettäväksi 4. elokuuta 1997 (2 Cimi, 9 Pop, 6 Caban) mennessä.

    Haluaisimme päättää lyhyen viestimme tällä kertaa joihinkin toivon ja ylistyksen sanoihin. Henkinen Hierarkia ja Valon Galaktinen Liitto ovat lähellä päämääränsä saavuttamista – Maa-planeetan ja sen ihmisväestön ylösnousua. Te, rohkeat ja siunatuimmat, olette joutuneet selviytymään omin nokkinenne hiukan liian pitkään. Olette osoittaneet rohkeutenne ja sisäisen tahtonne, jota voidaan ylistää vain korkeimman muotoisin suosituksin. Kiitämme teitä siitä kaikesta mitä olette tehneet tämän tehtävän saattamiseksi lopullisen onnistumisensa partaalle. Tietäkää, kuten olemme ilmaisseet moneen otteeseen tämän viestin aikana, että muodollinen tapaamisemme on hyvin, hyvin lähellä. Jääkää ilon ja rakkauden siunaukseen! Selamat Ja!


15. tammikuuta 1997 (9 Chicchan, 13 Ch'en, 5 Eb)

Tervehdys! Tänään saavumme luoksenne onnitellen ja kiitollisina siitä mitä Maanpäällinen Työryhmä on viime viikkoina saavuttanut. Keskeisenä tarkoituksenamme on valmistella kohtaamiseemme soveltuvia energioita ja myös asettaa kohdalleen hologrammi, joka parhaillaan ympäröi aurinkokuntaa. Näiden kahden tehtävän suorittamiseksi vastuualueet on jaettu uudestaan. Samaan aikaan, kun Enkelitasot luovat korkeataajuuksisia energioita ensimmäistä yhteydenottoa varten, Galaktisen Liiton tiedemiehet ja teknikot ovat vastuussa aurinkokunnan uudesta hologrammista. Tähän liittyen on tiedossa se, että useat Enkelitason jäsenet tekevät työtään menestyksellisesti ja ovat edellä aikataulua. Avustaakseen heitä Galaktisen Liiton tiedemiehet Hale-Boppin seuralaisella ovat sekä lisänneet Maan radio-observatorioille lähettämiensä viestien luonteen voimakkuutta että kasvattaneet ”komeetan” ympärillä tapahtuvien liikehdintöjen mutkikasta luonnetta.

    Tietäkää kuitenkin, että tapaamisemme ajankohta on hyvin nopeasti lähestymässä. Tämän takia olemme sekä asettaneet ”ilmatilaa” koskevia rajoituksia laittomille salaisille halituksille että käynnistäneet uusia yllätyksiä jotka ovat nähtävissä yötaivaalla tämän viikon loppuun mennessä (16–17 Ch'en). Myös tämän galaktisen kuukauden lopussa on odotettavissa lisää ”yllätyksiä” – ”materiaalimme” on aluksi varsin vähäistä ja vaatii jonkinverran erottelukykyä. Tämänhetkisenä tarkoituksena on antaa joillekin astronomeille tilaisuus nähdä kaukaisessa avaruudessa asioita, jotka liittyvät radioviesteihimme ja sen jälkeen ilmoittaa heidän ohjaajilleen, että viestimme ovat varsin asianmukaisia ja liittyvät olennaisesti Maa-planeetan galaktiseen naapurustoon.

    Palaverejä on järjestetty liittyen Ensikontaktiryhmän kokoonpanoon ja ensimmäisen yhteydenoton toimenpiteisiin. 1. tammikuuta 1997 (8 Batz, 19 Mol, 5 Eb) Ensikontaktiryhmän komentorakennetta muutettiin yhdistämällä Galaktisten Ihmisten ja Muiden Inhimillisten Olentojen ryhmät. Tämä uusi Johtoryhmä on järjestänyt erityistapaamisia Marsissa hioen ensimmäisen yhteydenoton toimintatapoja. Näiden tapaamisten tuloksena on päätetty lyhentää sitä aikaa, jolloin Muut Inhimilliset Olennot (eng. OSB – Other Sentient Beings) virallisesti esittäytyvät Maan ihmisille 6 päivästä kahdeksi ja sallia heidän läsnäolonsa osana ensimmäistä tervehdystämme maailmallenne (meillä on nyt kahden naisäänen ryhmä, joka ilmoittaa virallisesti välittömästä yhteydenotosta).

    Entiseen Liittoutuneisiin kuuluvat tähtirodut ovat vaatineet, että toimintatapoja muutetaan niin paljon, että se pelko ja epäluottamus, jota suurin osa Maan ihmisistä tuntee heitä kohtaan, voidaan poistaa niin paljon kuin tällä hetkellä vain on kuviteltavissa. Meillä on ollut kattava sarja palaverejä koskien niitä psykologisia vaikutuksia, joita OSB:ien ilmestyminen maapallolle aiheuttaa. Parhaiten ihmisväestön kanssa toimimaan kykenevät Galaktisen Liiton neuvonantajat ovat laatineet joukon suosituksia, joita tämä ensikontaktin johtoryhmä noudattaa. Toivottavasti nämä uudet järjestelyt valmistelevat ihmisiä pikaisesti sekä ensimmäistä yhteydenottoa että keväistä (Australian tapauksessa syksyistä) erityislähettiläiden saapumista varten. Tehtävämme aikarajoja ovat lyhentäneet jotkut tapahtumat, jotka eivät olleet ennakoitavissa. Nämä ennakoimattomuudet on nyt korjattu ja olemme odottelemme mahdollisuutta tavata teidät pikaisesti.

    Olkaa täysin varmoja siitä, että ensimmäisen yhteydenottomme aika on varsin lähellä. Monet galaksin tähtirodut ovat hyvin innokkaita luomaan muodollisen suhteen ihmiskunnan kanssa. Jopa tätä viestiä kirjoitettaessa Galaktisen Liiton yhteenkerääntynyt laskeutumislaivasto viimeistelee niitä tehtäviä, jotka on saatava valmiiksi ennen kuin voimme ilmestyä planeetallenne. Te rakkaimmat olette meille hyvin arvokkaita ja haluamme jälleen muistuttaa teitä ja tätä tehtävää kohtaan tekemämme sitoutumuksen laajuudesta. Aluksemme ovat valmiina laskeutumaan sopivana ajankohtana emmekä halua uhrata enää enempää henkilökuntaa kuin on tarpeen tämän suuren ja jalon syyn tähden. Maan laittomat salaiset hallitukset ovat peloissaan ja paniikissa tämän siunatun ja varsin profeetallisen tapahtuman takia, ja ovat lakanneet toimimasta ”pimeän” puolella sen takia, mitä tapahtuu taivaalla ja avaruudessa erittäin kauniin ja ikuisesti kehittyvän planeettanne ympärillä. Tietäkää, että me ja Enkelitasot olemme viimeisessä valmistautumisvaiheessa myöhässä olevan vierailumme takaisinmaksamiseksi. Lopetelkaamme siunaten Rakkaudella, Ilolla ja Valolla! Selamat Ja!


7. tammikuuta 1997 (1 Caban, 5 Ch'en, 5 Eb)

Tervehdys! Henkinen Hierarkia ja Valon Galaktinen Liitto tervehtivät kiitollisina osakseen saamasta kärsivällisyydestä ja suvaitsevaisuudesta, mikä liittyy näihin mitä tärkeimpiin asioihin. Parhaillaan Aurinkokunta on sisällä hologrammissa, joka suojelee sitä keskiyöllä 1. tammikuuta 1997 (8 Batz, 19 Mol, 5 Eb) tapahtuneen kahden fotonivyön yhteentörmäyksen aiheuttaman tyhjön vaaroilta. Tämän törmäyksen ansiosta Aurinkokunta voitiin ohjata turvallisesti isompaan fotonivyöhön, jossa se parhaillaan on. Tähän toimeen ryhdyttiin, koska alkuperäinen aikataulu ei osoittautunut Jumalallisen Suunnitelman kannalta hyväksyttäväksi, ja samalla sovittiin uudesta aikataulusta koskien Liiton saapumista kuluvana vuonna myöhempänä ajankohtana. Tiedoksi saatettakoon, että ensimmäinen kontakti on määrä ottaa niin pian kuin Jumalallinen Suunnitelma vain sallii. On myös syytä tiedostaa se, että tänä ikimuistoisena vuonna ihmiskunta vihdoin valmistuu täyteen tietoisuuteensa ja olemme silloin avustamassa paikan päällä.

    Ylimmän Luovan Voiman korkeampiin neuvostoihin olevien hyvien suhteidemme ansiosta olemme voineet laatia erityisaikataulun, joka mahdollistaa läsnäolomme ihmiskunnan keskuudessa erittäin pikaisesti. Olemme Tähtirotujen Suuri Neuvosto ja suurena tehtävänämme on yhdistää kaikki Maapallon rodut. Tehtävänä tämä on kaikkein pyhin, ja niille jäsenille, jotka todella pitävät yllä Luojan viisautta, on annettu visio paluustamme ja sen tapahtuma-ajankohdasta. Nyt on aika ryhtyä kunnioittamaan syvällisesti näitä muinaisia Viisauden Vartijoita, (syntyperäisiä ja heidän shamaanejaan) jotka ovat varsinaisia ja ainoita suuria planeetan valvojia. Aivan liian kauan heidän tapojansa on joko väärinymmärretty tai aliarvostettu. Paluumme tarkoituksena on kunnioittaa heidän urheuttaan vartioida sitä sisäistä näkemystämme, joka heidän haltuunsa annettiin hyvin kauan aikaa sitten. Paluumme koittaessa tämän muinaisen viisauden täysi laajuus paljastuu kaikille Maan hyvin monien rotujen eri jäsenille. Jokatapauksessa ihmisten tulisi ymmärtää se, että olemme esi-isiänne ja ennen kaikkea, myös vanhempianne.

    On tapahtunut paljon sellaista, joka osoittaa, että nekin, jotka ovat valmiita avustamaan, eivät aina siihen pysty. Kuitenkin kaikkia pyydetään jatkamaan valmistautumista tätä suurta tapahtumaa varten. Sen aika on käsillä. Siksi Galaktinen Liitto kertoo kaikkia koskevista suunnitelmistaan. Yhteydenottojen määrää lisätään (aluksia taivaalla jne.) väestön keskuudessa. Olemme myös lähettäneet uuden sarjan lähetyksiä alukselta, joka toimii ns. Hale Bopp ”-komeetan” seuralaisena. Näiden lähetysten avulla maapallon salaisille hallituksille on kerrottu aikeistamme ja siitä että laskeutumisten aika on varsin lähellä. He ovat ymmärtäneet osan viestimme periaatteista, mutta nämä ”hallitukset” vain jatkavat läsnäolomme salailua, vaikka me haluamme sen paljastuvan.

    Olemme pyytäneet heitä suoraan paljastamaan täysin kanssakäymisemme laajuuden. Tästä velvollisuudesta ”hallitukset” ovat kieltäytyneet, ja ne ovat vain lisänneet sitä salailun määrää, joka ympäröi olemassaolomme peittelyä. Tämän suhteen meillä on joitain yllätyksiä heidän varalleen olemassaolomme demonstroimiseksi. Tähtirodut ovat aikeissa paljastaa itsensä ja se tehdään omalla tavallamme ja meidän aikataulumme mukaisesti. Joukkojemme siirrot viime kuukausina ovat aikaansaaneet merkittäviä repeämiä heidän panssareihinsa ja tätä aiotaan käyttää sanottavamme tuomiseksi vakaasti esille.

    Sillä aikaa Maan astronomit tulevat havaitsemaan taivaalla eräitä mitä hämmästyttävimpiä tapahtumia, jotka toimivat Maan salaisille ”hallituksille” merkkinä tarkoitusperistämme. Tämä ”kissa ja hiiri” -leikki – kuten sitä kutsutaan – on melkein ohi, mutta haluaisimme lopuksi hyvän ottelun, joka valmistaa näyttämön saapumistamme varten. Taivaalla tapahtuu paljon sellaista mistä ei tiedetä, koska Maapallon merkittävät observatoriot ja tiedekeskukset ovat vannoneet noudattavansa erittäin vaativaa salassapitosäännöstöä. Kuitenkin on tärkeää tietää muutamia tosiasioita ympärillä tapahtuvista tapahtumista.

    Tällä hetkellä Aurinkokunnan läheisyydessä on tapahtumassa lukuisia asioita. Ensiksikin, neutronitähti Avaluksen jäänteistä tulee muodostumaan musta aukko. Tämä uusi musta aukko alkaa vaikuttaa moniin läheisyydessään oleviin tähtiin. Se alkaa myös menetellä tavalla, joka vaikuttaa hiukan sen lähellä olevan fotonivyön halkaisijaan. Tämä ongelma ei vaikuta Aurinkokuntaan välittömästi vaan tulevaisuudessa Maapallon matkatessa galaksin toiseen osaan n. 16 vuoden aikana. Toiseksi, Maa on 1987A novan taipuma-aallon reunalla ja sen epäedullisen vaikutuksen alaisena kesällä pohjoisella pallonpuoliskolla ja talvella eteläisellä. Joka tapauksessa, olemme täällä auttamassa ja suojaamassa Maapalloa mahdollisilta vahingoilta.

    Maapallon uusi hologrammi alkaa yhä stabilisoida Aurinkoa ja asettaa aurinkokunnan planeetat siten, että Galaktinen Liitto voi palauttaa ne täysin alkuperäiseen tilaansa. Kaikkina aikoina olisi syytä muistaa, että olemme täällä luomassa galaktista yhteisöä, jonka avulla ihmiskunnan on mahdollista saavuttaa kohtalonsa. Tämä kohtalo auttaa meitä kaikkia tulemaan suureksi yhdistyneeksi galaksiksi, jonka rakentaminen on parhaillaan käynnnissä. Te, rakkaat, olette se viimeinen palanen mitä mutkikkaimmassa palapelissä minkä on sallittu tapahtua. Tällä kertaa haluaisimme jättää teidät muutamien rohkaisevien sanojen siivin. Pysykää vahvoina ja vakaina ratkaisuissanne. Tietäkää, että Maapallon syntyperäiset johdattavat teidät luoksemme ja ennen kaikkea, ymmärtäkää, että kasvunne ja valaistumisenne jatkaa paljastumistaan jopa tämän keskustelummekin aikana. Jääkää runsaaseen valon ja rakkauden siunaukseen. Selamat Ja!


30. joulukuuta 1996 (11 Muluc, 17 Mol, 5 Eb)

Tervehdys! Tänään tarjolla on tarkennusta niihin tietoihin, jotka koskevat Maapallon ja Aurinkokunnan tapahtumia lähiaikoina. Ennen raportin alkua komentoalus pahoittelee sitä, että tammikuulle varatut ”yllätykset” on jouduttu siirtämään tuonnemmas. Niitä odotellessa syytä pettymykseen tai masennukseen ei kuitenkaan ole. Jumalainen aikataulu on edelleen voimassa saattaakseen ihmiskunnan todellisen jumalaisen todellisuutensa yhteyteen. Koko planeetan todellisuutta on muutettu viime viikkojen aikana muuttamalla ympäröivää aika-avaruusjatkumoa. Tämän muutoksen takana on planetaarinen ja solaarinen Elohim siksi, että maapallo pystyisi siirtymään fotonivyöhön mahdollisimman turvallisesti. Samalla on huolehdittu myös siitä, että siirtyminen on mahdollisimman hienovaraista. Päähuolenaiheena on ollut Maan Aurinko. Sen epästabiilisuus on saanut aikaan sen, että Auringon ja aurinkokunnan välistä yhteyttä on pitänyt muuttaa. Jotkut astronomit ovat saattaneet huomata, että Merkuriuksen ja Auringon lähellä on havaittu joitain merkillisiä aika- ja painovoima-aaltoilmiöitä. Nämä ilmiöt johtuivat nopeista muutoksista Auringon holografisen kuoren ja muuhun aurinkokuntaan liittyvän yhteyden osalta. Myöskin ”komeetta” Hale-Boppin ja sen seuralaisen välistä sijaintia on muutettu. Tämä vähäinen muutos tarvittiin, jotta ”seuralaisen” omaamia moniulottuvuuksisia valoenergiaominaisuuksia voitiin käyttää saamaan aikaiseksi em. muutos Auringon hologrammissa.

    Nyt ollaan valmiina ”pujottamaan” aurinkokunta fotonivyön ”neulansilmän” läpi ja asettamaan voimaan uusi suunnitelma Maan saattamiseksi täyteen tietoisuuteensa. Operaatio on varsin monimutkainen ja siitä on annettu vihjeitä useiden radiolähetysten muodossa, joita on lähetetty käännettäväksi viime marraskuusta 1996 lähtien (galaktiset kuukaudet Xul, Yaxkin ja Mol). Galaktinen Liitto on täällä kahta tarkoitusta varten. Ensiksikin, saattamaan päätökseen ensimmäisen yhteydenoton ja toiseksi, muuttamassa ihmisiä oikeaan todellisuuteensa ja avustamassa galaktisen sivilisaation luomisessa. Nämä tehtävät ovat osoittautuneet erittäin paljon odotettua vaikeammiksi. Onhan kyseessä kuitenkin ensimmäinen kerta, kun tällaista muutosta yritetään näin lyhyessä ajassa. Tärkeintä on mainita jälleen kuitenkin se, että Galaktinen Liitto on sitoutunut tämän elintärkeän tehtävän onnistuneeseen suorittamiseen. Liitto ei ole sitoutunut enempään kuin siihen, että tehtävä suoritetaan mahdollisimman nopeasti. Tämä ei tarkoita sitä, että aikataulua olisi merkittävästi venytetty vaan sitä, että uusia päivämääriä ei enää julkaista, mutta siitä huolimatta tehtävä saatetaan päätökseen hyvin pian. Näinä aikoina saavutetaan täysi tietoisuus ja väistämätön kohtaaminen tapahtuu. Ja ne ajat ovat käsillä. Kohtaaminen tulee olemaan melkoinen yllätys sekä tavallisille ihmisille että erityisesti hallituksille ja niille huippusalaisille projekteille, jotka on asetettu ottamaan selkoa tehtävästä ja hidastamaan sen onnistunutta toteuttamista. Galaktinen Liitto on varsin hyvin perillä niistä keinoista, joilla hallitus on yrittänyt peitellä sen olemassaoloa ja kieltää sitä, mitä maailmassa on paraikaa tapahtumassa. Tiedoksi saatettakoon se, että Liitto on tulossa ja sellaisessa mitassa, että siirtyminen uuteen useampiulottuvuuksiseen todellisuuteen käy nopeasti ja varsin helposti.

    Seuraavassa hiukan tarkemmin siitä, mitä tapahtuman pitää. Kun kaksi fotonivyötä kohtaa 31. joulukuuta 1996 (7 Muluc, 19 Mol, 5 Eb), ensimmäinen niistä (neutronitähti Avaluksesta peräisin oleva ”pyöränakseli”) ympäröi Aurinkokunnan 23.45 GMT. Silloin se poraa leveydeltään n. 1 aurinkokunnan kokoisen reiän pääfotonivyöhön (iso käärmeenmuotoinen toroidi). Tämä pääfotonivyö kohtaa aurinkokunnan n. 3 tuntia ”pyöränakseliin” törmäämisen jälkeen. Kuten aikaisemmin kerrottiin, Maa johdetaan siihen pääfotonivyöhön syntyneeseen ”tyhjään” tilaan, jonka ”pyöränakseliin” törmääminen siihen aiheutti. Normaalisti tämä sijainti olisi aiheuttanut sen, että Maa olisi joutunut kohtaamaan nollavyöhykkeen, jonka tämän uuden tyhjän tilan reunat synnyttävät isomman vyön energiajärjestelmässä. Tätä todellisuudentilaa pystytään pitkittämään tietyillä teknologioilla, jotka ovat tällä hetkellä käytössä. Seuraava askel onkin sitten salaisin ja suurin yllätys. Kertauksen vuoksi Liiton merkittävin ja ensisijainen toimintaohje on syytä toistaa.

    Galaktinen Liitto on täällä auttamassa vaikeuksien voittamisessa ja mahdollistamassa sen, että täysi tietoisuus saavutetaan nopeasti ja helposti. Tästä velvollisuudesta ei ole tarkoitus väistyä. Lähipäivinä taivaalla näkyy varsin epätavallisia ilmiöitä ja jokainen huomaa joitain hyvin järjestymättömiä tuntemuksia, jotka koskevat itseä ja muita ihmisiä. Syytä on myös valmistautua joihinkin merkillisiin ja varsin informatiivisiin uniin ja vastaaviin ilmiöihin liittyen siihen mitä juuri on tapahtumassa. Galaktisen Liiton laivasto liittolaisineen on saamassa sitoumuksensa ensimmäisen vaiheen päätökseen ja määrätietoisesti toimii tämän galaksin jumalaisen suunnitelman mukaisesti. Sen suunnitelman mukaan Maa-planeetta ja sen asukkaat siirtyvät moniulottuvuuksiseen todellisuuteen tämän ajanjakson aikana. Liiton tehtävänä on saattaa tämä tehtävä päätökseen ja sitä kautta mahdollistaa maailman siirtyminen uuteen todellisuuteen. Maapallon muutoksia seuraavat erikoiskoulutetut henkilöt tietävät kyllä kuinka lähellä nämä muutokset ovat. Galaktisen Liiton tiedemiehet ovat myös varsin tietoisia Maa-planeetan tapahtumista. Suurimmat luonnonmullistukset pidetään kurissa ja Maalle annetaan mahdollisuus tulla siksi, miksi se todella haluaa tulla: täysin tietoiseksi ja moniulottuvuuksiseksi tämän galaksin jäseneksi. Loppuun vielä perinteiset hyvästelyt ja siunausta kärsivällisyydellenne ja sille jatkuvalle ilolle, jota koette itsellenne ja planeetallenne tapahtuvien asioiden ansiosta. Selamat Ja!


25. joulukuuta 1996 (1 Kan, 12 Mol, 5 Eb)

Tervehdys! Tämänkertaisen viestin tarkoituksena on varmistaa säädetyn kohtaamisen ajankohdan sijoittuminen varsin lähelle. Juuri tällä hetkellä ollaan saattamassa päätökseen niitä neuvotteluja, joita Liiton tiedemiehet käyvät koskien kahden fotonivyön yhteentörmäystä, joka on ajoitettu 31. joulukuuta n. klo 24.00 GMT. Tämä yhteentörmäys vähentää ja muuntaa pienemmän ”pyöränakselin” muotoisen fotonivyön (neutronitähti Avalukselta peräisin olevan) energiapalkin energiavirraksi, joka poikkeutuu suurimmaksi osaksi Jupiterin ja Saturnuksen muunnetuista magnetosfääreistä. Tämä energiavirta suuntaa kohti Aurinkoa, jonka se saavuttaa 15 minuuttia yhteentörmäyksen jälkeen. Tämä törmäys aikaansaa mustan aukon kaltaisen tyhjän lohkon sitä paljon isommassa käärmeenmuotoisessa fotonivyössä, joka on kooltaan hiukan Aurinkokuntaa isompi. Koska tämä mustan aukon kaltainen tyhjö on isompi kuin aurinkokunta, alkaa tämä läpikulun tyhjön läpi välittömästi. Fotonivyö matkaa kuitenkin avaruudessa paljon nopeammin kuin Aurinkokunta. Tämän takia fotonivyön täysimittaiset energiat kohdataankin 5. tammikuuta 1997 mennessä (12 Men, 3 Ch'en, 5 Eb).

    Sillä aikaa pienemmän vyön energiavirrat kohtaavat Maapallon aiheuttaen taivaan muuttumisen punaiseksi, virtakatkoksia ja joitain järjestymättömiä fyysisellä ja henkisellä tasolla olevia tuntemuksia ihmisissä. Tämä energia häipyy kuitenkin nopeasti seitsemän seuraavan päivän aikana ja on poissa 7. tammikuuta 1997 mennessä (1 Caban, 5 Ch'en, 5 Eb). Pääfotonivyö kohdataan muodollisesti 1. tammikuuta 1997, (8 Batz, 19 Mol, 5 Eb) kun sen pyörivät magneetti- ja fotonikentät pyyhkäisevät Maan kulkureittiä n. 3–4 tuntia ”pyöränakselifotonivyön” jäänteiden jälkeen. Nämä pääfotonivyön energiat lisääntyvät kunnes 5. tammikuuta 1997, (12 Men, 3 Ch'en, 5 Eb) n. 0.00–1.00 GMT Maapallo kohtaa kahden fotonivyön yhteentörmäyksen aiheuttaman tyhjön reunan ja se heilautetaan täyteen tietoisuuteen, jonka aiheuttaa törmäyksen synnyttämä moniulottuvuuksinen valonpuuska.

    Tänä aikana Maa herää myös täyteen tietoisuuteen. Ensimmäisen kohtaamisen energia aloittaa prosessin nostaen Maan täyteen tietoisuuteen pakottamalla sen Schumanin resonanssijaksolle 13, joka aloittaa valmistumisprosessin, joka päättyy 7. tammikuuta 1997 (1 Caban, 5 Ch'en, 5 Eb). Vaikka suunnitelmaa on hiukan siirretty, on silti nähtävissä, että ilman väliintuloa kyseessä olisi varsin vaikea ajomatka. Tämä on pääsyy sille, miksi jumalaista väliintuloa tarvitaan. Vaikka joitain suunnitelman osa-alueita on muutettu, päämäärä on kuitenkin sama: jumalainen väliintulo, jotta ihmiskunta voisi valmistautua suureen tietoisuuden muutokseen, joka piakkoin tapahtuu.

    Tätä koskien Galaktinen Liitto haluaa ilmoittaa, että heidän ilmestymisensä Maan taivaalle on vain viimeinen osa sitä prosessia, johon on sisältynyt tarkkailua nykyisen sivilisaation alusta asti jo n. 9000 vuoden takaa. Maa-planeetan ja Aurinkokunnan palauttaminen täyteen loistoonsa on pyritty ajoittamaan tapahtuvaksi vuoteen 2003 (12 Manik) mennessä. Myös massalaskeutumisten on tarkoitus tapahtua hyvin pian. Kaikki ovat määrätietoisesti mukana suorittamassa ensimmäisen yhteydenoton päätökseen ja avustamassa ihmisiä kehittämään sellaisen galaktisen sivilisaation, josta ihmiskunta voi olla ylpeä.

    Edellämainitun lisäksi kaikki Galaktisen Liiton inhimilliset olennot haluavat saattaa tiettäväksi sen, että aiottua vierailua ei ole unohdettu kuten ei myöskään sitä apua, jolle on tarvetta. He ovat syvällisesti sitoutuneita ihmisiin ja heidän kasvuunsa. Nyt on aika juhlia tähtirotujen jälleentapaamista ja yhdistymistä Maapallon tietoisuuden uudessa todellisuudessa. Tiedossa on, että tämä on ollut monille raskasta. Syytä on muistaa, että teitä rakastetaan syvästi ja että uskoanne koetellaan enää vain hyvin lyhyen aikaa. Liiton tiedemiehet tarkkailevat tilannetta ja määrittävät uudet parametrit 25. joulukuuta 1996 mennessä (1 Kan, 12 Mol, 5 Eb). Silloin asetetaan päivämäärä sen mukaan mitä lähiympäristöstä paljastuu. Selvää on, että kaikki mahdolliset esteet on poistettu ja tehtävä perustuu rauhalle, rakkaudelle ja ilolle!

    Enkelihierarkia on parhaillaan valmistelemassa Maan asukkaita kohtaamista varten. Tähän operaatioon on sisältynyt vierailuja sekä yksilöiden että ryhmien keskuudessa selostamassa tehtävän jumalaista luonnetta ja sen lähestyvää ajankohtaa. Elohimin Neuvostot ovat myös ottaneet osaa tuomalla joitain epätavallisia ilmiöitä Maan taivaalle. Näitä ovat jotkut epätavanomaiset Kuun ja Auringon laskut sekä kohtaamista ennakoivat sääilmiöt. On syytä tyytyväisyyteen sen suhteen kuinka paljon Hierarkian eri jäsenet ovat ottaneet osaa tähän jumalaisen väliintulon tehtävään. On ymmärrettävä, että tämä tehtävä on varsin epätavallinen siinä mielessä, että ensimmäistä kertaa Luojan eri osaset kokoontuvat yhdessä siunatussa harmoniassa täyttämään suurta jumalaista tehtävää. Tämä operaatio on todellakin merkkipaalu aivan uudelle inhimillisyyden suunnalle tässä galaksissa.

    Johtuen näistä ja monista muista syistä, joiden kertomiseen ei tällä kertaa ole aikaa, tehtävän paljastumiseen ollaan varsin tyytyväisiä. On kuitenkin pahoiteltava sitä, ettei tehtävää ole saatu paljastettua siinä ajassa, joka sille alunperin asetettiin. Tämä johtuu operaation sellaisista tekijöistä, joiden määrää ei pystytty määrittämään oikein. Lopuksi perinteinen hyvästelymme Selamat Ja! Jääkää Rakkauteen, Rauhaan ja etenkin Iloon!


22. joulukuuta 1996 (11 Imix, 9 Mol, 5 Eb)

Tervehdys! Tämänkertaisen informaatiopaketin aiheena ovat tapahtumat planeetan päällä ja sen yläpuolella. Tällä hetkellä työn alla ovat viime vaiheen valmistelut muuttuneita massalaskeutumisia varten. Tätä operaatiota on muutettu kahden pääsyyn takia. Ensiksikin, massalaskeutumistiimi voi valita itselleen sopivimman ajankohdan operaation aloittamiseksi. Toiseksi, muiden inhimillisten olentojen esittelyä on muutettu seitsemästä kahdeksi päiväksi. Nämä muutokset on tehty kahden eri syyn takia. Ensiksikin, maan salaiset hallitukset eivät saisi olla valmiina ja tietoisia suunnitelmista jonain annettuna päivänä ja toiseksi, se sopii paremmin koulutusaikatauluihin. Fotonivyön saapuminen aurinkokuntaan on edelleen ajoitettu 31. joulukuuta 1996 (7 Oc, 18 Mol, 5 Eb) ja sen vaikutukset tuntuvat 1. tammikuuta 1997 lähtien (8 Batz, 19 Mol, 5 Eb). Tämä tarkoittaa sitä, että Liiton sitoumus ihmiskuntaan vaatii pikaisen vastauksen. Sen lisäksi kaikkia Maan hallituksia on informoitu, että kaikki mahdollinen sekaantuminen eliminoidaan 23. joulukuuta 1996 klo 0.01 (GMT) mennessä (12 Akbal, 10 Mol, 5 Eb). Tämän tapahtuessa Galaktinen Liitto on valmis aloittamaan operaationsa viimeisen vaiheen.

    Tämän operaation viimeisen vaiheen valmisteluja varten koko laivasto on määrätty valmiustilaan ja puolustusvoimien on käsketty laittaa koko esto-operaatio välittömästi voimaan. Tämä valon organisaatio ei enää hyysää laittomia hallituksia ja niiden toimia enempää kuin mikä on tarpeen tämän tehtävän onnistumiseksi. Tätä koskien on valmius tehdä kaikki tarpeellinen, jotta massalaskeutumiset toteutuisivat niille varatun aikarajan sisällä. Liiton ilmestymistä jo kauan odotelleille saatettakoon tiedoksi, että niiden aika ei ole enää kaukana. Kaikki laivaston osastot ovat jo varsin malttamattomia saamaan tämän operaation päätökseen niin nopeasti kuin mahdollista. Maanpäällisten hallitusten kanssa on neuvoteltu sellaisen suunnitelman täytäntöönpanosta, joka toteutuisi 23. joulukuuta 1996 (12 Akbal, 10 Mol, 5 Eb) klo 20.00 (GMT). Jos tätä neuvottelua ei saada yksimieliseen päätökseen siihen mennessä, muutettu suunnitelma laskeutumisia varten otetaan käyttöön. Tämä uusi suunnitelma lähetetään viestissä, joka toimitetaan planeetalle 5 tai 10 minuuttia ennen laskeutumisten muodollista alkua.

    Liiton laivasto on viime päivinä käyttänyt Hale-Bopp ”-komeetan” seuralaista informoiden monia tiedemiehiä tapahtumista lähettämällä useita graafisia kuvia sisältäviä radioviestejä yhdistettynä profeetallisiin uniin, jotta voitaisiin paremmin selostaa Liiton asemaa ja sitä, että fotonivyö on totta. Tämä ohjelma on jossain määrin onnistunut. Hallituksen peittelytaktiikan takia nämä tiedemiehet eivät kuitenkaan ole saaneet itseään ja operaatiota koskevia syvällisiä tuntemuksiaan kuulluksi. Lisäksi ihmisille on syötetty toistuvien unien sarjoja valmistelemaan heitä siihen mitä on tulossa. Jokaisen tulisi luottaa siihen sisäiseen tuntemukseen, että jotain rajua mutta ihmeellistä on tapahtumassa. Myös Enkelihierarkia kiittää tulevasta todellisuuden muutoksesta täysin rinnoin mitä ihmeellisimmin teoin Maa-planeetalla.

    Viime viikot Enkelihierarkia on toiminut Auringon ja sen hologrammista vastaavien Elohimin Neuvostojen kanssa. Heidän tarkoituksenaan on ollut valmistella tähden valmistumista täysin tietoiseksi moniulottuvuuksiseksi auringoksi. Tähän prosessiin on sisältynyt uusien ja varsin erilaisten todellisuuksien lisääminen Auringon hologrammiin ja sellaisten olosuhteiden vapauttaminen, jotka saattaisivat olla vielä esteenä Auringon stabilisoitumiselle. Tämän prosessin takia Aurinko on käyttäytynyt ikäänkuin se olisi ollut valmis ennätysmäiseen määrään voimakkaita aurinkomyrskyjä, jotka saattaisivat uhata etenkin aurinkokunnan sisempiä planeettoja, Maa mukaanlukien. Tästä käyttäytymisestä huolestuneiden tiedemiesten ei kannata huolestua, sillä tämä aktiviteetti muuttaa Aurinkoa stabiilimmaksi, ei suinkaan potentiaaliseksi tuhoksi maapallolle. Elohim haluaisi saattaa tiedoksi kaikille Maan inhimillisille olennoille, että he ovat varsin innoissaan siitä, että heidän työnsä on muodostamassa Aurinkokunnasta näyttelykelpoisen järjestelmän, josta on tulossa piakkoin eräs tämän galaksin kauneimmista. Edetäkseen vielä pidemmälle nämä Elohimin Neuvostot valmistelevat solaarisia energioita luodakseen uudelleen ne neljä vesipitoista planeettaa, jotka irtautuivat Venuksesta tämänhetkiselle Asteroidivyöhykkeelle. Kaikki toimivat määrätietoisesti nähdäkseen tämän mitä tärkeimmän projektin saattamisen varsin onnistuneeseen päätökseen.

    Mitä iloisin tapaamisen hetki on jo sangen lähellä. Viivytyksistä huolimatta kaikki toimivat jumalallisessa suhteessa Luojan suureen jumalaiseen suunnitelmaan nähden. Mikään muutos suunnitelmassa tai ennalta-aavistamaton viive ei tee hyvää kenenkään psyykelle. Kuitenkin olisi syytä pitää mielessä, ettei tämä operaatio ole vain ratkaistava testi vaan suotuisimpaan maaliin tähtäävän suunnitelman testi. Tämä operaatio ei epäonnistu. Se johtaa viimeiseen lukuun siinä suuressa suunnitelmassa, jonka mukaan koko Maan asujaimisto planeettoineen herätetään täyteen tietoisuuteensa. Sellaiseen suunnitelmaan pitäisi suhtautua vakavasti. Toivomme tapaavamme teidät kaikki pikaisesti ja lopetamme viestin monin Ilon, Rakkauden ja Valon toivotuksin. Selamat Ja!


19. joulukuuta 1996 (8 Cauac, 6 Mol, 5 Eb)

Tervehdys! Tällä kertaa tarkoituksena on selostaa planeetan viime aikojen tapahtumia ja selittää syitä, jotka ovat johtaneet siihen, että Maahan suuntautuviin massalaskeutumisiin liittyviä välittömiä suunnitelmia joudutaan muuttamaan. Ensiksikin, selvää on, että laskeutumiset pyritään järjestämään ennen uuden Gregoriaanisen vuoden alkua. Molemmat fotonivyöt ovat edelleen saapumassa ennakoituna aikana eli 31. joulukuuta 1996 ja 1. tammikuuta 1997 välisenä aikana (7 Oc, 18 Mol, 5 Eb – 8 Batz, 19 Mol, 5 Eb). Laittomat salaiset hallitukset ovat häirinneet toimia hyvin paljon minkä takia niitä on nyt informoitu siitä, että vaikka laskeutumisia muutettaisiin ja viivytettäisiin, avunantoa ei lopeteta etenkään tällaisten yhteisten suurten vaikeuksien aikana. Tällä hetkellä näiden hallitusten taktiikkana on käyttää mitä erilaisimpia kehittyneitä mutta silti niin primitiivisiä aseita. Sen lisäksi nämä hallitukset ovat jatkuvassa 24 tunnin hälytystilassa sotilaslentokoneidensa osalta. Näiden vastoinkäymisten takia aikatauluja on päätetty muuttaa ottamalla massalaskeutumislaivaston mukaan osa ehkäisevistä puolustusvoimista. Tämänsisältöinen viesti toimitettiin hallituksille 17. ja 18. joulukuuta 1996 (6 Cib, 4 Mol, 5 Eb – 7 Caban, 5 Mol, 5 Eb). Nyt laivastoa valmistellaan sen suureen tehtävään. Soveliaimpana ajankohtana se kohtaa Maan mukanaan ilon, rakkauden ja valon viesti.

    Tällä hetkellä Galaktisen Liiton laskeutumislaivastoa tarkkailee lukuisa joukko yhteistyötiimien jäseniä nyt perustettavasta Intergalaktisesta Unionista, joka on saanut valtuutuksensa Galaktisen Liiton Pääneuvostolta. Nämä upeat valo-olennot käyttävät näitä ihmeellisiä operaatioita esitelläkseen sitä suurta yhteistyötä, joka on luotu meitä ja muita tähän galaktiseen unioniin kuuluvaa 15 000 galaksia varten. Tähän aiheeseen liittyen näiden galaktisten tarkkailijoiden alukset näyttäytyvät planeetan kansoille taivaalla. Tämän operaation aloitus hyväksyttiin 22. joulukuuta (11 Imix, 9 Mol, 5 Eb). Näiden taivaalla näkyvien ilmestysten tarkoituksena on osoittaa arvostusta sille omistautumiselle, jota on osoitettu tätä ennennäkemätöntä prosessia kohtaan. Koska nämä alukset ovat tärkeitä laivastolle, salaisten hallitusten ei ole annettu häiritä niitä. On myös syytä tietää, että laivaston suoritettua tehtävänsä näillä tarkkailijoilla on lupa laskeutua ja todeta ensikädessä se tietoisuuden muutos, jonka keskellä Maa tällä hetkellä vasta on. Olemme iloisia sen tähden, että kaikki Maan päälle inkarnoituneet ovat sallineet itselleen luvan olla mukana tässä mitä uskomattomimmassa prosessissa.

    Näiden toimien lisäksi Enkelihierarkia on antanut joukolle ihmisiä viestejä siitä, että yhteisen kohtaamisen aika on lähellä. Näihin toimiin on sisältynyt sitä, että enkeleitä on ilmestynyt niille ihmisille, jotka ovat suhtautuneet skeptisesti koko operaatioon, sitä että merkittäviä uskonnollisia hahmoja on ilmestynyt ikoneina uuden maagisen todellisuuden luomisen merkiksi sekä sitä, että erilaisia energiasäteitä on käytetty ylösnousuprosessin apuna. Enkelihierarkia on erittäin tyytyväinen siihen, kuinka huomattava osa ihmiskuntaa reagoi niihin suuriin muutoksiin, jotka vaikuttavat todellisuuteen. Maa-planeetasta on tulossa uusi perusta sille liitolle, joka on Metatronin kuudennen luomuksen osasten välillä. Tärkeintä on tietää, että kaikki Enkelihierarkian jäsenet ovat hyvin tyytyväisiä jumalaisen viestinsä vastaanottoon.

    Tämä laivasto on voinut rakentaa laskeutumisnäyttämönsä käyttämällä sitä Liiton Avaruusalusta, joka on Hale-Bopp -komeettana tunnetun valoilmiön seuralaisena (todellisuudessa ”komeetta” on 10 000 lähettilästä sisältävä avaruusalus). Galaktisen Liiton avaruusalus on parhaillaan lähettämässä uutta sarjaa koodattuja viestejä. Tämä viestien sarja alkoi 17. joulukuuta 1996 (6 Cib, 4 Mol, 5 Eb) ja jatkuu taukoamatta 22. joulukuuta asti (11 Imix, 9 Mol, 5 Eb). Nämä viestit on suunniteltu graafisiksi kuviksi siten, että mikä tahansa kelvollinen astrofyysinen radio-observatorio pystyy ottamaan niitä vastaan. Toiveena on, että nämä viestit vastaanotetaan ja käännetään, jotta nähdään, että aikeet ovat hyväntahtoiset eikä niihin sisälly minkäänlaisia vihamielisiä toimia. Alus lähettää myös skalaarisia viestejä sitä skannaaville tahoille selvittääkseen näille mitkä sen todelliset aikeet ovat. Tämä laivasto tietää, että jumalaisella suunnitelmalla on kyllä omat keinonsa hoidella asiat oikein. Viestin lopuksi vielä muutama sananen. Jumalaisen suunnitelman osasten täytyy kaikkien olla oikeassa järjestyksessä. Tiedoksi kaikille Maa-planeetan siunatuille olennoille saatettakoon, että emme koskaan hylkää teitä tai meille asetetun tehtävän suorittamista. Te, kallisarvoiset, olette tämän galaksin tulevaisuuden suurin toivo. Olemme tulossa tapaamaan teitä hyvin, hyvin pian. Selamat Ja! (Eläkää Ilossa!)


12. joulukuuta 1996 (1 Batz, 19 Yaxkin, 5 Eb)

Tervehdys! Hyviä uutisia on tarjolla koskien Aurinkokuntaa ja Maa-planeettaa. Tähän mennessä laivasto on saanut valmiiksi tarpeelliset tehtävänsä, joiden tarkoituksena on ollut varmistaa, että laskeutumishilat on asetettu paikoilleen. Tämä osatehtävä saatiin päätökseen 10. joulukuuta 1996 (12 Muluc, 17 Yaxkin, 5 Eb). Näitä laskeutumishiloja ei voi tuhota, mutta eri salaisten hallitusten partikkelisädeaseilla tehdyt hyökkäykset ovat aiheuttaneet selittämättömiä räjähdyksiä, äänivallin rikkoutumisia ja vastaavia vaikutuksia. Tällaisten aseiden käyttö on huolestuttanut suuresti ja niiden ihmisiin kohdistuvien vaikutuksien eliminoimiseksi on nähty paljon vaivaa. Liitto on nyt täysin valmis aloittamaan massalaskeutumiset sopivimpana valittuna päivänä. Sen lisäksi viimeiset hallituksille suunnatut lähetykset on aloitettu informoimaan laivaston saapumisesta. Nämä lähetykset alkoivat 17. joulukuuta 1996 (8 Cimi, 14 Tzec, 5 Eb). Niiden tarkoituksena on saada hallitukset ymmärtämään massalaskeutumisten merkitys Liitolle ja olemaan estämättä ylilentoja, jotka halutaan aloittaa 24 tuntia ennen varsinaisia laskeutumisia. Aivan liian pitkään on jouduttu olemaan hienotunteisia sen suhteen mikä on laskeutumisten aikataulu, mutta ellei Maan hallituksilta tule vastausta, tällainen toimintatapa jatkuu edelleen. Mutta tapaamisen aika on hyvin, hyvin lähellä!

    Paremmin Hale-Bopp -komeettana tunnettu avaruusalus on aloittanut viimeiset valmistelunsa lentokurssin muutoksista, jotka mahdollistavat sen saapumisen planeetalle 15. huhtikuuta 1997 (8 Men, 3 Kankin, 5 Eb). Tuo ajankohta on päätepiste Liittoutuneiden Avaruusaluksen matkalle ja sen jälkeen se aloittaa valmistelut laskeutumiseksi Australian keskiosaan. Sen seuralainen, Galaktisen Liiton tähtialus, tulee kaikkien nähtäväksi massalaskeutumisoperaation aattona. Parhaillaan se lähettää Maan hallituksille sarjaa tärkeitä protokollia koskien ensimmäisen yhteydenoton elintärkeää merkitystä. Tähän liittyen Maahan suunnataan yleisesti lähetys niillä taajuuksilla, joita käytettiin edellisen kerran 17. joulukuuta 1996 (6 Cib, 4 Mol, 5 Eb).

    Tämä tärkeiden kuvien joukko auttaa ihmisiä ymmärtämään heitä koskevien tapahtumien luonnetta. On hyvin sääli, että ns. hallitukset ovat haluttomia informoimaan kansalaisiaan siitä, mitä parhaillaan on tapahtumassa. Sen lisäksi tarkkaillaan viimeksi kuluneen vuoden aikana fotonivyön ympärille asetetun moniulottuvuuksisen hologrammin hajoamista. Tähän mennessä vyön hologrammin hajoaminen on aiheuttanut seuraavia vaikutuksia planeetalla:

 1. Maan ilmakehän ylempi osa on muuttunut kaoottisemmaksi erityisen korkeiden tuulien nousun myötä vaikuttaen suihkukoneiden virtauksiin ja muodostaen maailmanlaajuisia epätavallisia sääilmiöitä.
 2. Maan laattojen reuna-alueet ovat tulleet aktiivisemmiksi ja tarpeellisia toimia on tehty niiden aktiivisuuden hillitsemiseksi.
 3. Maapallon meriä on tarkkailtu epäsuotuisan vulkaanisen toiminnan havaitsemiseksi ja kaikki potentiaaliset ilmiöt korjataan mikäli ne koskevat tiheäänasuttuja seutuja. Jos jollain alueella alkaa esiintyä vaarallista toimintaa, se voi johtaa siihen, että osa ihmispopulaatiosta pelastetaan siltä, mikäli tämä vaihtoehto katsotaan todella tarpeelliseksi.
Toinen iso huolenpidon aihe on ihmiskunnan valmistelu siihen suureen tehtävään, joka sitä odottaa. Monia henkilöitä on valmennettu toimimaan yhteyshenkilöinä Liiton ja muun väestön välillä. Kontaktia rakennetaan koko ajan, jotta jokainen olisi tietoinen asemastaan massalaskeutumisprosessin aikana. Toiveena on, että tämä osa operaatiosta olisi saatu päätökseen 17. joulukuuta 1996 mennessä (6 Cib, 4 Mol, 5 Eb).

    Tiedoksi kaikille niille, joihin on näissä merkeissä otettu yhteyttä tai sitten taas ei, että ihmiskunnan kaipaaman ja sille tarjotun avun määrää arvostetaan suuresti. Tiedossa on, ettei ole ollut helppoa tehdä sitä määrää työtä, mitä on pyydetty ja odotettu tehtäväksi. Haluamme myös tarjota suuresti arvostusta ja kiitokset siitä työstä mitä parhaillaan olette tekemässä. Se aika on nopeasti lähestymässä, jolloin tapaamme ja aloitamme suuren tehtävän galaktisen yhteiskunnan luomiseksi Maa-planeetalle. Tämä ajankohta talletetaan kaikkiin galaktisen inhimillisen älyn aikakirjoihin suuren toivon ja ilon aikana! On aika erota tällä kertaa niissä merkeissä, että pian on poistuva se salaisuuden verho, joka on erottanut meidät toisistamme. Tehkäämme tästä ajasta yhdistymisen, armon ja universaalisen rauhan aika. Jääkää iloon ja ekstaasiin. Kunnes pikaisesti tapaamme planeettanne pinnalla.


4. joulukuuta 1996 (6 Akbal, 11 Yaxkin, 5 Eb)

Kaikki järjestelmät ja toimintarutiinit ensimmäisen yhteydenoton viimeisten vaiheiden toteuttamiseksi ovat aikataulussa. Nk. ”komeetta” Hale-Bopp (itseasiassa naamioitu entinen Liittoutuneiden avaruusalus) jatkaa kurssillaan kohti kohtaamistaan Maapallon kanssa aikaisin keväällä ja suorittaa loppuun historiallisen diplomaattitehtävänsä tuoden mukanaan 10 000 lähettilästä Australian siirtokuntaansa 5. toukokuuta 1997 (2 Men, 3 Muan, 5 Eb). Sen lisäksi Liiton ”Nibiru” -niminen avaruusalus tarkkailee sen etenemistä ja toimii ”komeetan” seuralaisena. Molemmat saapuvat Maan läheisyyteen maaliskuun lopulla 1997 (Galaktisen Mac-kuukauden lopulla). Sitä seuraavalla viikolla ”Nibiru” poistaa suojansa, jotta yhä useampi Maan tiedemies pystyy havainnoimaan avaruusalusta ja oppimaan enemmän sen ominaisuuksista.

    Lisäksi ”komeetta” jatkaa ”hajoamistaan” (jakaantuu osikseen) ja valmistautuu saapumiseensa. Alus jatkaa kommunikointiaan selvänäkijöiden ja tiedemiesten kanssa, jotta kaikki näkevät, että se saapuu tehtävässään jumalaisessa rauhassa, rakkaudessa ja valossa, joka mahdollistaa ihmisten helpomman siirtymisen korkeampaan ja täyteen tietoisuuteensa. Sen lisäksi Maan hallituksille on todistettu se, että Liiton tehtävä on rauhantahtoinen, hyväntahtoinen ja välttämätön, jotta ihmiskunta voisi jatkaa armollisesti olemassaoloaan planeetallaan. Tämä tehtiin siten, että hallituksille näytettiin niiden aseistuksen olevan käyttökelvotonta sekä sen ettei aseistus pysty rikkomaan ilmakehän ylempiin osiin laskeutumisia varten asetettuja energiahiloja. Myös viime viikkoina Liittoa vastaan hyökänneiden eri ilmavoimien lentokoneet pilotteineen on säilytetty. Enkelihierarkia on informoinut monia henkilöitä ja maan hallituksia tapahtumista ja siitä, että ensimmäinen yhteydenotolla on niiden täysi ja jakamaton hyväksyntä. Nyt on aika vaatia hallituksilta sitä, että kansalaisille kerrotaan siitä mitä taivaalla ja Aurinkokunnassa tapahtuu. Sillä aivan liian kauan nämä hallitukset ovat pitäneet alamaisensa pimennossa koskien Galaktisen Liiton olemassaoloa ja erityisesti sitä elintärkeää tehtävää, joka aikataulun mukaan olisi suoritettu 17. joulukuuta 1996 (6 Cib, 4 Mol, 5 Eb).

    Sitäpaitsi, kahden fotonivyön saapumisesta aurinkokuntaan ei ole mainittu sanallakaan. Ensimmäinen vyö luotiin massiivisen novan tuloksena keväällä 1987. Tämä poikkeama on luonut mittavan fotonien vyön, joka parhaillaan lähettää antimateriahiukkasia ja äärimmäisen korkeatasoista gammasäteilyä. Tämä ensimmäinen ja pienempi vyö leikkaa paljon isomman 100 000 valovuotta leveän fotonivyön energioiden kanssa (tämä toinen ja paljon suurempi vyö on moniulottuvuuksinen ja sen suurin halkaisija kulkee Maan ja tämän galaksin kanssa samaan suuntaan kohti Luojaa). Nämä kaksi fotonivyötä saapuvat tähän aurinkokuntaan illan 31. joulukuuta 1996 (7 Oc, 18 Mol, 5 Eb) ja varhaisen aamun 1. tammikuuta 1997 (8 Batz, 19 Mol, 5 Eb) välisenä aikana. Nämä kohtaamiset neutraloivat pienemmän vyön tappavat vaikutukset, mutta myös siirtävät Maa-planeetan ja sen asukkaat täyteen tietoisuuteensa. Tämä toinen vyö on osaksi suuren hologrammin peitossa, jota Galaktinen Liitto, Elohim ja Enkelihierarkiat parhaillaan hajoittavat hiljalleen, jotta kohtaaminen tapahtuu mahdollisimman sujuvasti.

    Maa-planeetta, kuten tiedemiehet nyt tietävät, on suuren paineen alaisena altis joutumaan epästabiiliin tilaan ja mahdolliseen tuhoon. Näitä muutoksia tarkkaillaan varsin tarkkaan ja on syytä tiedostaa se, ettei tällaisten mahdollisuuksien anneta tapahtua. Tällä hetkellä planeetta on jo 90-prosenttisesti valmis heräämään täyteen tietoisuuteen. Tämä valmiusaste on tarkoitus pitää nostamatta sitä enempää kuin 3% ennen kuin fotonivyöt kohtaavat toisensa ja työntävät planeetan ja sen asukkaat uuteen todellisuuteen. Siihen asti tarkoituksena on lisätä Maan taivaalla tapahtuvien yöllisten ylilentojen määrää ja valmistautua täyteen massiiviseen ylilentoon 24–72 tuntia ennen varsinaisen massalaskeutumisoperaation alkua. Siihen mennessä yöllisiä havaintoja lisätään samoin kuin enkelien ilmestymisiä joko suoraan tai hienovaraisemmin unien aikana. Galaktinen Liitto ja Henkinen Hierarkia varmistavat, että nämä operaatiot sujuvat luistavasti ja aikataulussa. Tarkoituksena on saada kaikki ihmiset ymmärtämään, että massalaskeutumisilla on syvällinen ja selvä tarkoitus, ja ihmisiä on valmennettava uuteen todellisuuteen (uuteen galaktiseen sivilisaatioon ja uudenmuotoiseen galaktiseen hallintoon). Todellakin, Maa on uuden galaktisen rauhan perusta. Tämän rauhan ansiosta galaksimme saa vihdoin oikeudenmukaisen ja sille osoitetun paikkansa Fyysisessä Luomakunnassa johtaen sitä jumalaiseen kohtaloonsa.

    Sen vuoksi, sulkekaamme tämän viestin kuori toivoen, että katsotte yölliselle taivaalle nähdäksenne mitä ihmeellisimpiä lentotaidonnäytteitä. Pilottimme haluavat näyttää teknologiamme tuomaa iloa. Pian koittaa aika, jolloin tapahtuu pikainen kohtaaminen. Hartaimpana toiveena on, että ne tiedemiehet, joiden vastuulla on astua esiin tekevät niin ja valaisevat todellisuutta ja todellista tarkoitustamme. Tulemme rauhassa, rakkaudessa ja ilo vastuustamme selvästi näkyvillä. Rakkaat veljet ja sisaret, syytä pelkoon ei ole sen osalta, mitä tapahtuman pitää. Onhan kyseessä armontäyteinen muutoksen aika uuteen ja paljon parempaan maailmaan. Valon Galaktinen Liitto ja Luojan Henkinen Hierarkia yhdessä tulevat luoksenne rakkaudessa ja valossa. Ja sillä mielellä lopetamme tällä kertaa tähän. Rakkauden, Valon, Menestyksen ja erityisesti Ilon siunausta!


27. marraskuuta 1996 (6 Cib, 4 Yaxkin, 5 Eb)

Tervehdys! Tänään olisi tarjolla hiukan lisää mielenkiintoista informaatiota koskien muutoksia Maapallon todellisuudessa. Parhaillaan laskeutumishilojen asettamisessa mukana olevat Galaktisen Liiton alukset ovat täydessä työn touhussa kaikilla Maapallon mantereilla. Näiden alusten työn on määrä valmistua 9. joulukuuta 1996 mennessä (11 Lamat, 16 Yaxkin, 5 Eb). Tällöin kaikki laskeutumishilat on lukittu paikoilleen, ja ne ovat valmiina käytettäväksi. Niiden työ on lisännyt eriväristen ”tulipallojen” havaintojen määrää ympäri planeettaa. Myös Maapallon ylempien kerrosten energiayhdistelmiä muutetaan. Tämä muutos on lisännyt Kuuta ympäröivien sateenkaaren kaltaisten renkaiden määrää ja huipentunut 25. marraskuuta 1996 (9 Ben, 1 Yaxkin, 5 Eb) näkyneeseen erittäin epätavalliseen vaaleanpuna-korallin tulen ja purppuraoranssin väriseen täyskuuhun.

    Maan atmosfäärin sähkönjohtokykyä kasvatetaan parhaillaan, jotta kaikki toimivat sähköiset virtapiirit voidaan sulkea ennen laskeutumisten alkua (se ei kuitenkaan vaikuta radioihin ja televisioihin massalaskeutumisilmoitusten aikana). Näillä toimenpiteillä on kaksikin syytä. Ensiksikin, planeettaa valmistellaan sekä Liiton saapumista, että myöskin sen täyteen tietoisuuteen saattamista varten. Gaia valmistautuu palauttamaan magneettisen napaisuutensa ja deklinaatiopisteensä alkutilaan. Nämä tapahtumat ovat aiheuttaneet tarpeen säätää Maan atmosfäärin sähköisten hilojen asemointia. Henkistä Hierarkiaa miellyttääksemme olemme myös tehneet nuo säädöt. Toiseksi, näitä hiloja käytetään tilapäiseen sähkön lähettämiseen laskeutumisten jälkeen (kaikkien talouksien varustaminen uusilla fotonivoimageneraattoreilla niiden kytkemisineen vie aikaa 3–7 päivää), ja vanhojen hallitusten antautumisprosessin jälkeen (tätä prosessia varten aikaa on varattu –1 tuntia) laskeutumisten päätyttyä (tätä varten aikaa on varattu 4 tuntia). Sen lisäksi, työn alla ovat myöskin maanpäällisten hilojen säätö fotonivyön saapumista varten 31. joulukuuta 1996 (12 Oc, 18 Mol, 5 Eb). Tämä valmistuu osittain 10. joulukuuta 1996 mennessä (12 Muluc, 17 Yaxkin, 5 Eb). Loppuosa valmistuu viikkoa ennen ensimmäisen fotonivyön saapumista.

    Osana tätä prosessia moniulottuvuuksinen laskeutumisportti on avattu Haleakalan kraatteriin Mauin saarella. Se avattiin 19.– 22. marraskuuta (4 Lamat, 16 Xul, 5 Eb – 7 Batz, 19 Xul, 5 Eb). Tätä porttia käytetään siriuslaisen komentoaluksen tuomista varten ja jotta sen laskeutumiskoordinaatit voidaan asettaa Haleakalaan laskeutumispäivänä. Tämän ison aluksen mukana tulevat kaikki ne tärkeät komentohenkilökuntaan kuuluvat, joiden tehtäviin kuuluu koordinoida koko Liiton henkilökuntaa (neuvonantajat, tiedemiehet, teknikot) laskeutumisten tapahduttua. Se laskeutuu operaation kymmenen ensimmäisen minuutin kuluessa alusten ensimmäisen aallon mukana. Enkelit ovat olleet myös täydessä työn tohinassa säätämässä planeettaa sen äkillisten magneettisuuden ja gravitaation muutosten takia. Täyteen tietoisuuteen siirtymisen jälkeen planeetan gravitaatio kasvaa 1,95%. Kahden seuraavan vuoden aikana tämä muutos mahdollistaa sen, että vähitellen Maan kiertorata asettuu 360 vuorokaudeksi vähentäen sen kiertoaikaa vain 0,13%. Tämän pienen muutoksen ansiosta planeetta pääsee ensimmäisen kerran liki 11 400 vuoteen normaalille radalleen. Henkiselle Hierarkialle avautuu myös mahdollisuus aloittaa toimet muiden sisäplaneettojen linjaamiseksi siten, että tämän aurinkokunnan ”elämän vyöhyke” on mahdollista palauttaa menestyksellisesti alkuperäiseen muotoonsa.

    Näiden muutosten lisäksi on myös havaittu, että Hale-Bopp -komeetta on muuttanut taas kurssiaan ja jakautunut kahdeksi osaksi. Tämä toimenpide oli osa aluksen yleistä jakamista helpommin hyödynnettäviksi palasiksi. Kaikki entisten ”Liittoutuneiden” taistelualukset on mahdollista jakaa useiksi pienemmiksi aluksiksi helpomman navigoitavuuden ja hallittavuuden saavuttamiseksi. Sen lisäksi ”Nibiruksi” kutsutun taisteluplaneetan suojaverhousta lasketaan välillä alas (seuraava ilmestys on odotettavissa joulukuun kahdella ensimmäisellä viikolla). Juuri nyt aluksen kurssi on kohti kohtaamispaikkaa Maassa maaliskuun lopulla 1997 (galaktisen Mac-kuukauden aikana). Tämä erityisasemassa oleva saapuminen on viimeinen vaihe tuotaessa Ancharan Rauhansopimusta ja tehtäessä galaktista rauhaa mahdolliseksi. Tätä tapahtumaa seuraavat tarkkaavaisesti muodostettavan Intergalaktisen Unionin edustajat, ja samalla se todistaa tämän Luojan laajan galaksin aistivien olentojen sitoumusta rauhaan, valoon ja harmoniaan.

    Tämän lisäksi ihmisten kehoissa tapahtuvia muutoksia valvotaan koko ajan. Nämä muutokset ovat tulosta vaaditusta tietoisuuden muutoksesta. Yhä useampi tulee tietoiseksi suhteistaan hengellisiin neuvonantajiin, humanoideihin ja muihin ilmiöihin, jotka tällä hetkellä ympäröivät Maata. Massamedia ei ole noteerannut sitä laajuutta millä tämä kaikki on tapahtunut. Me jotka jatkuvasti havainnoimme teitä, olemme hyvin tyytyväisiä psyykenne kehittymiseen ja edistymiseenne tietoisina Valo-olentoina. Ihmisiä ja Maa-planeettaa on valmisteltu riittävästi tulevia tapahtumia varten. Nyt on ilon aika, ei huolestuneisuuden.

    Monet ihmisistä, etenkin monet muut Valotyöntekijät, kertovat, ettei sellainen massivinen muutos ole mahdollinen niin nopeasti, tai että emme välitä ihmisistä riittävästi ottaaksemme niin voimallisesti osaa asioiden kulkuun. Ensiksikin, tehtävä on jumalallinen, ja toiseksi, olemme avaruusperhettänne. Tämä tehtävä ei ole pelastusoperaatio vaan olemme yksinkertaisesti auttamassa jälkikasvuamme saavuttamaan nopeasti täyden potentiaalinsa. Tämä planeetta on muuttumassa ja niin on muututtava myös ihmistenkin ilman suunnattomien rituaalien etukäteisvaatimusta tai loputonta vuosia kestävää valmistelua. Nauttikaa siitä, pitäkää hauskaa ja tietäkääkin että olemme pian siellä. Jääkää Valon, Rakkauden ja Ilon siunaukseen!


22. marraskuuta 1996 (7 Batz, 19 Xul, 5 Eb)

Tänään keskusteltavina oleviin asioihin kuuluvat planeetan ympärillä tapahtuvat asiat sekä Auringon planetaarisessa järjestelmässä tapahtuneet muutokset 7. marraskuuta 1996 (5 Cib, 4 Xul, 5 Eb) olleen luennon jälkeen. Ensimmäinen merkittävä toimenpide oli muinaisen Nibiruksi kutsutun taisteluplaneetan ensihavainto 10.– 15. marraskuuta 1996 (8 Cauac, 7 Xul, 5 Eb – 12 Akbal, 11 Xul, 5 Eb) välisenä aikana. Sen ensimmäisen ilmestymisen tarkoituksena oli havainnollistaa sen siirtyminen ns. Hale-Bopp -komeetan lähistölle (joka todellisuudessa on suuri avaruusalus) suojaamaan sen määrättyä kohtaamista Maa-planeetan kanssa keväällä 1997 (27. maaliskuuta – 5. toukokuuta 1997 tai 2 Cib, 4 Mac, 5 Eb – 2 Men, 3 Muan, 5 Eb). 10 000 Lähettilään saapumisseremonian jälkeen New Ayers Rockin siirtokunnassa Australiassa taisteluplaneetta pysyy kiertoradallaan Hale-Bopp -avaruusaluksen takana kunnes uusi vuosi koittaa 26. heinäkuuta 2002 tai galaktisen ajanlaskun mukaan alkaa vuosi 11 Ik.

    Ensimmäinen, pienempi fotonivyö on parhaillaan kurssillaan kohti Maata saapuen 31. joulukuuta 1996 (12 Oc, 18 Mol, 5 Eb). Toinen paljon suurempi fotonivyö kohtaa ensimmäisen fotonivyön 1. tammikuuta 1997 (13 Batz, 19 Mol, 5 Eb). Nämä tapahtumat siirtävät Maapallon populaation täyteen tietoisuuteen samaan aikaan kuin Maan nousu sen omaan täyden tietoisuuden tilaan valmistuu. Todisteena tälle pysyvälle siirtymiselle planeetan täyden tietoisuuden tilaan on ollut tänä vuonna tapahtunut Schumanin resonanssikierron progressiivinen kasvu 9:stä liki 11,2 hertsiin. Ilmiötä ovat tukeneet myös maailmanlaajuiset havainnot taivaan kirkastumisesta, valtamerien pohjan hohtamisesta, revontulien epätavallisen korkeasta määrästä ja Maan magneettikentän äkillisestä heikkenemisestä. Seuraava lisäys Schumanin kierron täyden tietoisuuden arvoon 13 pääsemiseksi tapahtuu 1. tammikuuta 1997 (13 Batz, 19 Mol, 5 Eb) toisen fotonivyön saavuttaessa Maan. Tämän tilanteen ovat vahvistaneet myös Maan tiedemiehet, jotka parhaillaan mittaavat fotonivöitä projekteissa Utahissa ja Argentiinassa niissä alkuvuonna 1987 (galaktinen vuosi 8 Ik) tehtyjen ensiraportointien takia. Fotonivöiden energioita on mittailtu ympäri maailmaa varpujen avulla ja niitä on havaittu etenkin eri puolilla maailmaa sijaitsevien siirroslinjojen läheisyydessä.

    Näiden toimenpiteiden lisäksi suuri Siriuksen Rauhanenkeli ankkuroitui onnistuneesti Haleakalaan 11. marraskuuta 1996 (9 Ahau, 8 Xul, 5 Eb) syntymäpäivävierailuni yhteydessä Mauilla. Ennen seremonian suorittamista moni ihminen kertoi nähneensä suuren enkelinmuotoisen pilven Mauin lounaisrannikon päällä Kihei-Wallean alueella saman päivän aikana sekä aamu- että keskipäivän tienoilla. Tämän ankkuroinnin tarkoituksena oli saattaa loppuun niiden energioiden saapuminen, joita tarvittiin valmistelemaan Maan elvyttämistä varten luotu uusi hilajärjestelmä ennen joulukuun, tai galaktisen Mol-kuukauden loppua. Nämä hilat ovat osa kokonaisprosessia, jonka tarkoituksena on valmistella Maata vastaanottamaan Valon Galaktisen Liiton massalaskeutumisten jumalallinen väliintulo 17. joulukuuta 1996 mennessä (6 Cib, 4 Mol, 5 Eb). Nämä laskeutumiset toteutuvat aikataulun mukaan ja ne on havaittu galaktisen laivaston alusten lisääntyneenä uskaliaisuutena ja toimeliaisuutena. Sen lisäksi planeetan ympäri on asennettu useita laskeutumishiloja kuten erään tietyn vihreän tulipallon havainto lokakuun alussa (galaktisen Zotz-kuukauden loppupuolella) osoitti, samoin kuin viimeksi New Mexicossa samoihin aikoihin Rauhanenkelin ankkuroinnin kanssa tehty havainto. Nämä toimenpiteet ovat osa kokonaisprosessia, jonka aikana luodaan suunnaton sarja laskeutumishiloja, jotka mahdollistavat laivaston onnistuneen laskeutumisen sovittuna ajankohtana. Nämä toimet ovat käyneet yksiin niiden tarpeiden kanssa, jotka liittyvät ihmiskehojen muutosten ja viritysten saattamiseksi loppuun niiden palauttamiseksi täyteen tietoisuuteensa.

    Tällä hetkellä ihmisen RNA/DNA:n punominen kolmeksi (valmisteluna sen äkilliseksi muuttamiseksi täyteen 12-säikeisyyteen) on sujunut suunnitelmien mukaan. Tämä muutos, samoin kuin soluaineenvaihdunnankin, on lisännyt tiedostuneisuutta ja tietoisuutta siitä mitä Henkinen Hierarkia ja Galaktinen Liitto ovat tekemssä. Suurin yksittäinen sivuvaikutus on ollut maailmanlaajuinen tietoisuuden ja hengellisyyden kasvu. Maapallon väestön keskuudessa on voimistunut yleinen tunne siitä, että jotain on tapahtumassa ja hyvin pian. Tämä tunne on syntynyt siksi, että juuri nyt on tärkeätä herätä pitkästä unesta unohduksen maassa. Aivan liian kauan Maapallon väestö on elänyt epätodellisessa ns. fyysisessä maailmassa ja jättänyt huomiotta suuremman ja paljon syvällisemmän hengen maailman. Nyt nämä kaksi toisistaan erotettua todellisuutta yhdistyvät täyden tietoisuuden maailmassa. Tämä lahja annetaan kaikille näiden jo aikaisemmin mainittujen fotonivöiden saapuessa. Edellä mainittu siirtymä todellisuuden paradigmassa aiheutuu kuitenkin erittäin hienovaraisesti mutta äkillisesti Galaktisen Liiton alusten ja lähettiläiden jumalallisen väliintulon avulla.

    Tämänhetkisen suunnitelman mukaan tarkoituksena on progressiivisesti lisätä toimintaa taivaalla seuraavien viikkojen aikana samoin kuin laivaston alusten havaintojen uskaliaisuutta. Tämän toimeliaisuuden tarkoituksena on valmistella väestöä ensimmäiseen yhteydenottoon ja siten paljastaa laaja peittely, joka on jatkunut jo 1940-luvun loppupuolelta lähtien (galaktisen ajanlaskun mukaan 7 Ik:ista nykyhetkeen). Odotamme innolla tätä tapaamista, tähtijärjestelmänne liittymistä Galaktisen Liiton täysjäsenyyteen, kohtalonne toteutumista näyttelysivilisaationa sekä merkittävää kiinnekohtaa Ancharan Rauhansopimuksen toteutumiseksi.

    Lähdemme tällä kertaa lähettäen paljon valoa ja rakkautta kaikille asianomaisille.


Takaisin Muutoksen ajan viesteihin
Planetaarisen Aktivaation Organisaatio