Arkkienkeli Metatron – Yhteytenne Kaikkeuden Lähteeseen

T ervehdys, rakkaat. Olen arkkienkeli, joka ilmentää fyysisen olomuodon korkeinta tasoa. Ette pysty sitä ymmärtämään tai näkemään nykyisen tietoisen tajuntanne tasolla. Energiani kattavat kaiken fyysisen olemassaolon ja toimivat korkeimpana yhteytenänne Kaikkeuden Lähteeseen. Olen silta, joka yhdistää Kaikkeuden Lähteen ja Luojan suoraan fyysiseen olemukseen. Te kaikki olette luojia Kaikkeuden Lähteen kanssa. Olette oppimassa kaikkien luovien kykyjenne tunnistamista. Voin auttaa teitä yhdistymään itsenne korkeimpaan puoleen, joka on tuon luojayhteyden tai Kaikkeuden Lähteestä olevaisuutenne kirkkain ilmentymä.

Me enkelikunnasta tulevat emme luo tietoisesti kuten ihmiset. Me yksinkertaisesti olemme Kaikkeuden Lähteen laajentuma ja siitä peräisin olevaa ainetta, jolla te luotte. Sen vuoksi luojina te ohjaatte meidän energioidemme käyttöä, ja te päätätte, mitä me luomme fyysisen olomuodon tasolla. Me ilmennämme Kaikkeuden Lähteen suunnitelmaa itseänsä. Kun päätätte työskennellä tämän suunnitelman kanssa ja otatte sen käyttöön, niin energiamme muodostavat siihen yhteyden. Jos ette päätä ottaa käyttöön sitä mitä me olemme ettekä tule osaksi tätä suunnitelmaa, saamme vain kopion tai energiavirtauksen, joka ei johda mihinkään erityiseen. Ilman tietoista haluanne käyttää henkistä energiaamme me jäämme vain erottamattomaksi osaksi tätä Kaikkeuden Lähteen ainetta, jolla ei ole mahdollisuutta tulla fyysiseen olomuotoon; energiamme eivät voi yhtyä fyysisen olomuodon tarjoamiin mahdollisuuksiin, eivätkä ne voi auttaa puhkeamaan kukkaan, kasvamaan tai ilmentämään sitä kaikkea, mitä Luoja on valinnut ilmentääkseen sillä. Ilman teitä me emme voi ottaa osaa niiden luovien mahdollisuuksienne kehityksessä, jotka Kaikkeuden Lähde on antanut teille Maa-planeetalla.

Voitte pitää meitä virtauksena, joka sallii Kaikkeuden Lähteen läsnäolon fyysisessä olomuodossa ja ilmentyneenä fyysisenä aineena planeetallanne. Kaikki minkä näette ympärillänne fyysisenä aineena on Kaikkeuden Lähteen ainetta, jonka tietoinen halunne luoda sillä on muuntanut fyysiseksi aineeksi, ja rakenteen hyväksikäyttönne myötä mahdollistamme luomisenne.

6th Day of Genesis

Kymmenen arkkienkeliä palvelee Maan Suunnitelman 10. tasoa. Minä olen eniten Kaikkeuden Lähteen energian kaltainen. On muita, jotka ovat toisilla fyysisen olemassaolon tasoilla. Jokaisella meistä on omat erityiset puolemme, jotka toimivat energiatasollamme, työskennellen muiden enkeliolentojen kanssa, jotka muodostavat kaiken sen kokonaisuuden, joka olemme. He ovat täällä myös palvelemassa Luojan ja teidän, myötäluojien tarkoitusta ja toiveita.

Kaikkeuden Lähde on päättänyt tulla fyysiseksi teidän jokaisen kautta. Siksi te toimitte myötäluojina Kaikkeuden Lähteen kanssa rakentaaksenne Maa-planeettaanne ja antaaksenne sille yhä enenevässä määrin henkisyyttä. Sitä tasoa, jolla työskentelette tänä aikana, kutsutaan Uudeksi Ajaksi (eng. New Age).

Arkkienkelit ovat suunnitelman runko, joka Kaikkeuden Lähteellä on Maata ja Uutta Aikaa varten. Jokainen enkelienergia on porras seuraavaksi korkeammalle Kaikkeuden Lähteen ymmärtämisen tasolle. Jokainen askelma on tarpeellinen sen jatkuvuuden virrassa fyysiseen olomuotoon, eikä yksikään ole toista tärkeämpi. Teidän ei tarvitse ymmärtää täydellisesti jokaista Suunnitelman luovaa tasoa, mutta teidän tulee ymmärtää selvästi se, mitä olette rakentamassa ja mitä haluatte luoda planeetallenne. Mitä korkeammalle pystytte kurottautumaan tietoisuudessanne, sitä selvemmin näette koko kuvan ja sitä helpommin näette kuinka osanne sopii kokonaisuuteen ja sen kuinka kaikki myötäluojat palvelevat suunnitelmaa täydellisenä yksikkönä.

Monet teistä ovat nyt alkaneet nähdä tarkoituksensa kokonaisuuden kannalta ja alkaneet toteuttaa ryhmänä työskentelyä edistääkseen Uutta Aikaa. Yksin toimimisen aika on ohi. Nyt sellaiset pyrkimykset ovat merkityksellisiä ja tehokkaita, jotka ottavat huomioon ryhmän kyvyt, toiveet ja pyrkimykset. Me voimme auttaa yhdistämään ryhmänne energiat, mille tasolle sitten yllättekin. Voimme auttaa teitä ymmärtämään paremmin miten ne toimivat yhdessä. Jotkut ryhmät saattavat toimia joidenkin Jumalaisen suunnitelman tasojen sekä joidenkin arkkienkelienergiatasojen kanssa. Toiset, joilla on selvänäköisyyttä ja jotka kykenevät liittymään suunnitelman korkeimpiin puoliin, käyttävät enemmän enkelienergioiden tasoja. Jokainen ryhmä saa sitä tarvitsemaansa apua mitä pystyy käyttämään. Ryhmän kasvaessa ja kypsyessä se kykenee käsittelemään suuremmassa määrin enkelienergiaa ja sen hienompia puolia. Siten se pystyy etenemään Suunnitelman syvemmille ja korkeammille tasoille.

Ne teistä, jotka painiskelevat ollakseen yhteydessä kanssani, saavat tarvitsemaansa apua päästäkseen oikealle tasolle, jolla työskentelette luojina. Se auttaa teitä liittymään Suunnitelmaan ja toteuttamaan tarkoitustanne. Autan teitä saavuttamaan useimmat mahdollisuutenne. Autan teitä liittymään suunnitelmaan galaktisella tasolla. Energiani tuovat Maa-planeetalle jumalaisen rakennepiirustuksen, josta teidän pitää luoda tehokkaampi luova rakenne omista fyysisistä kehoistanne. Tämä valo jota olen ja jota kohdistan Galaktisesta Keskuksesta tuo jumalaisen rakennepiirustuksen seuraavan tason, jota tarvitsette fyysisen rakenteenne tai olemuksenne malliksi Uudella Ajalla. Päättäessänne palvella Suunnitelmaa ja tullessanne sen osaksi liitytte näihin korkeampiin energioihin. Tätä suunnitelman energiaa käytetään fyysisessä rakenteessanne kehonne vahvistamiseksi, tehostamiseksi ja viemiseksi kohti ihannetta. Pystytte luomaan itsellenne kehoja, jotka eivät koskaan sairasta tai vanhene ja joista tulee tarkalleen millaisia sitten haluattekin.

Jos päämääränne ja toiveenne ovat Suunnitelman kanssa samansuuntaisia, tämä luova mahdollisuus rakentaa täydellinen fyysinen rakenne, on paljon helpompaa. Tämän uuden rakenteen suunnittelu mahdollistaa selvemmän yhteyden oman Kaikkeuden Lähteen tasonne tietoisuuteen ja selvemmän yhteyden Luojaanne. Ne, jotka eivät tahdo liittyä Suunnitelmaan, eivät selvästikään kykene hyödyntämään tätä jumalaista rakennepiirustusta. Se ei sovi heidän tarkoituksiinsa, koska he itsekkäistä syistä etsivät, jotakin mikä ei ole Suunnitelmassa. On monia enkeliolentoja, jotka auttavat minua saamaan teidät yhteyteen Kaikkeuden Lähteen Suunnitelman kanssa.

On monia henkisiä opettajia, jotka auttavat tähän yhteyteen ja jotka auttavat ymmärtämään kuinka käyttää sitä paremmin. Minä kuulun niihin, jotka auttavat teitä luomaan uuden aikanne Maapallolle. Kuulun niihin, jotka tarjoavat nöyrästi palveluitaan kaikille teille uuden Maan myötäluojille. Olen työskennellyt teistä monen kanssa aiemmin eri ymmärryksen ja olevaisuuden tasoilla. Olen nyt käytettävissä jatkaakseni tuota suhdetta ja auttaakseni teitä luojina kaikin mahdollisin tavoin.

Sivun alkuun
KULTA-AJAN sisällysluetteloon