> Etusivu > NESARA > Postituslistat > Tapahtumat > Viestit > Tilateknologia > KULTA-AIKA > Myytävänä > Linkkejä > Levyuutuudet

Tietoisuuden
vallankumous

ja muita inspiroituja kirjoituksia


Pekka HeinänenKirjoituksista välittyy monipuolinen kuva uuden ajan murroksesta ja siinä vaikuttavista voimista. Keskeisenä viestinä kirjoituksissa on sanoma rakkauden energioista ja muutoksen välttämättömyydestä.

“Uudet energiat saavat aikaan tietoisuuden vallankumouksen. Yhä useammat ihmiset tulevat tietoisiksi rakkauden energioista ja alkavat vastaanottaa ja välittää niitä. Uudet korkeasti värähtelevät energiat tulevat fyysiselle tasolle ihmisten tietoisuuden kautta.

Tietoisuuden vallankumouksen myötä syntyy uusi ihminen ja uusi yhteiskunta. Uudella ihmisellä on yhteydet näkymättömille energiatasoille ja uudessa yhteiskunnassa jokaista ihmistä kohdellaan arvokkaana tietoisuuden yksikkönä.”


Sisällys

Tietoisuuden vallankumous
Elämä perustuu energioihin
Rakkauden energia
Muutos on välttämätön
Tähdätkää uuteen ja parempaan
Ihmisen esoteerinen kehitys
DNA-muutokset
Tsakraston kehittäminen
Kosminen tietoisuus
Jokainen voi suojautua negatiivisuudelta
Energioiden tietoinen ohjailu
Vapautuminen riippuvuuksista
Ravintouudistus
Paasto on kehon suursiivous
Jokainen voi olla parantaja
Henkinen suursiivous
Kaikesta voi oppia
Symboleita
Rakkaus on kaiken A ja O
Valon voimat
Jumalan tahto sielunsuunnitelmana
Kuunteluyhteydessä isä Jumalan kanssa
Universaalisen rakkauden koodi
Luova rakkauden energia
Puhtaat motiivit
Ole täydellinen
“Päästä meidät pahasta”
Valitse se mikä hyvää on
Kasvu vastuullisuuteen
Pyhä energiaEsipuhe

Kokoelman kirjoitukset on julkaistu Valosalin Sanomissa vuosina 1995–96. Teksteihin olen tehnyt vain vähäisiä muutoksia, enimmäkseen poistoja niiltä osin, joilla ei ole yleistä merkitystä. Kirjoituksia en pidä varsinaisina kanavointeina vaan inspiroituina kirjoituksina.

Kokoelman tekstejä saa mielin määrin kopioida ja levittää.

Pirkkalassa 8.6.1997

Pekka Heinänen


Muutos on välttämätön

Tänäänkin valon voimat tekevät työtä maaäidin ja sen ihmiskunnan auttamiseksi. Maan piiriin ohjataan energioita, joiden tarkoituksena on edistää värähtelytason nousua maan päällä. Värähtelytason nousu on nyt hyvin tärkeätä, kun maapallon kehitys etenee vääjäämättömästi. Maapallo on elävä olento, jolla on oma inkarnaatiokehityksensä. Nyt maapallon on määrä nousta uudelle värähtelytasolle. Se merkitsee muutoksia maapallolla: sen ominaispaino, tiheys ja magneettikentät muuttuvat eri alueilla. Kosmiset virtaukset pääsevät entistä paremmin vaikuttamaan maapallolla.

Kasvikunnan, eläinkunnan ja ihmiskunnan on sopeuduttava muutoksiin maapallolla. Me auttajat toisilla tasoilla pyrimme auttamaan tässä sopeutumisprosessissa Isä Luojan tahdon mukaan. Luonnonhengille välitetään erikoisenergioita, että ne kykenevät edistämään muutosta kasvikunnassa. Erikoisenergioita saavat myös kaikki ne nisäkäs-, kala- ja lintulajit, joilla on parhaat mahdollisuudet jatkaa evoluutiokehitystä. Ihmiskunnan kohdalla tilanne on pulmallisempi. Apua ei välitetä suoraan ja automaattisesti, vaan sen saaminen edellyttää avun haluamista ja pyytämistä. Ihmiskunnan kohdalla ratkaiseva tekijä on vapaa tahto. Ihmistä ei pyritä muuttamaan vastoin hänen vapaata tahtoaan. Ihmisen on aktiivisesti avattava itsensä erikoisenergioille. Hänen on annettava ajatuksellinen tahdonilmaus päästäkseen avusta osalliseksi. Hiljentyminen, rukous ja meditaatio ovat ne puitteet, joissa tahdonilmaus selvimmin voidaan antaa.

Jos ihminen vakaasti pyytää apua evoluutiokehitykselleen, hän sitä myös saa. Isä Luojalla ja hänen tahtoaan toteuttavilla auttajilla on suuret mahdollisuudet edistää ihmisen kehitystä. Ihminen voi pyytää päästä mukaan nopeutettuun kehitykseen. Sen jälkeen hän saa erikoisenergioita, jotka sopeuttavat hänen muutoksensa maaäidin muutokseen. Perustavaa laatua oleva avun vaikutus on värähtelytason nousu. Se taas on edellytyksenä fyysisen kehon solujen, erityisesti hermosolujen, DNA:n, auran ja tsakraston muutoksille.

Ihmisen ei tule pelätä muutosta. Muutos on välttämätön ja luonnollinen. Lukemattomat ihmisen kaltaiset olennot ovat käyneet läpi tämän muutosprosessin. Tämä muutos merkitsee kohoamista evoluutiossa uudelle tasolle. Ihmisen tietoisuus avartuu. Hänen elämäänsä tulee uusia ulottuvuuksia. Hän saa yhteyksiä toisille tasoille. Hän kokee syvemmin kuin ennen kauneuden, rakkauden ja yhteenkuuluvaisuuden. Vasta silloin hänestä tulee uuden ajan ihminen.

P.H. / Boldea


Tähdätkää uuteen ja parempaan

Isä Jumalan suuri suunnitelma toteutuu viimeistä piirtoa myöten.

Suunnitelmaan kuuluu maapallon värähtelytason kohoaminen. Kaikki tapahtumat eivät ole ennustettavissa, koska kaikki riippuu kaikesta ja monet tekijät vaikuttavat samanaikaisesti. Myös kosmiset tekijät ovat kuvassa mukana. Kosmiset konstellaatiot voivat edistää tai hidastaa tapahtumien kehitystä. Isä Luoja yksin tietää kaiken. Suuren suunnitelman päälinjat kuitenkin ovat tiedossa. Niihin kuuluu värähtelytason nousu, inkarnaatio- ja evoluutiokehityksen uusi vaihe. Kaikki kulkee kohti tätä uutta vaihetta.

Paljon vanhaa, uuteen kehitysvaiheeseen soveltumatonta karsiutuu pois. Monia vanhakantaisia, negatiivisia asioita hylätään. Sopeutumisvaiheen jälkeen ihmiskunnan elämä seestyy ja selkiytyy. Se nousee uudelle tasolle, jota leimaavat yhteistyö, suvaitsevaisuus, erilaisuuden hyväksyminen, kaikkien oikeuksien kunnioittaminen ja rauhanomainen kehitys. Valon voimat auttavat ihmiskunnan kehitystä laajemmassa mitassa, kun uusi ihmiskunta tunnustaa kehittyneempien ja korkeampien voimien olemassaolon ja kun näiden voimien apua pyydetään yleisesti.

Paljon vanhaa jää pois ihmisten elämästä, mutta paljon uutta tulee tilalle. Moni negatiivinen asia korvautuu positiivisella vaihtoehdolla. Sairaudet vähenevät eikä kukaan kärsi nälkää. Kaikista huolehditaan ja kaikki saavat apua. Ihmiset järjestyvät uudelleen siten, että jokaisen tarpeet, kyvyt ja mahdollisuudet otetaan huomioon. Tavarakeskeisestä yhteiskunnasta siirrytään ihmiskeskeiseen yhteiskuntaan. Jännitystä ei enää haeta itsekkäistä pyrkimyksistä, riistosta, sorrosta ja rikoksista, vaan yhteyksistä toisiin maailmoihin ja ulottuvuuksiin. Elämän sisältöä ei enää etsitä tavaran keruusta, aineellisten arvojen saalistamisesta eikä arvoasemien tavoittelusta, vaan yksilöllisestä ja yhteisöllisestä kehityksestä sekä tietoisuuden laajenemisesta.

Uusi yhteiskunta alkaa nyt häämöttää, mutta uuteen päästään vain siirtymävaiheen kautta. Olkaa turvallisella mielellä ja tähdätkää kaikessa uuteen ja parempaan. Isä Jumalan tahto toteutuu kauttanne, Kristuksen rakkaus ja valo uudistaa ja suojelee teitä. Valon voimat ovat puolellanne.

P.H. / Boldea


Pekka Heinänen on filosofian maisteri, joka on toiminut suomen kielen ja historian opettajana vuosina 1959–89. Hän on opiskellut humanistisia aineita ja yhteiskuntatiedettä Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa. Hän on harjoittanut joogaa ja mietiskelyä yli 20 vuotta.

Kokoelman tilaukset os.
Pekka Heinänen
Teivaantie 13
33950 Pirkkala

puh. (03) 368 4314.


« Takaisin muutoksen ajan viesteihin


Sponsorit:

Uutiset
JYVÄSKYLÄ - MacBeth-Louthan: Sinä olet tapahtuma jota etsit

Tapahtumat
Äiti Amma Suomeen 14.-15.10.2006

News
Galactic Federation Update 19.9.2006


Lisää uutisia...