> Etusivu > NESARA > Postituslistat > Tapahtumat > Viestit > Tilateknologia > KULTA-AIKA > Myytävänä > Linkkejä > Levyuutuudet

Planetaariset muutokset ja niihin valmistautuminen

Ihmiskunta elää nykyisen kehityssyklinsä viimeisiä ja samalla arvaamattomimpia vaiheitaan. Koko planeetta valmistautuu parhaillaan siirtymään uuteen aikakauteen. Tämän siirtymävaiheen aikana kutakin ravistellaan sekä henkilökohtaisesti että kaikilla sosiaalisen elämisen eri tasoilla. Aikakauden muutos ilmenee yhä selvemmin ja kiihtyen koko ajan.

Samaan aikaan kun luonnonvoimat muuntavat ympäristöä, ravistavat sisältä päin lähtevät muutokset ihmisten arvomaailmoissa sosiaalisia ja taloudellisia rakenteita. Vuosituhannen vaihde taas luo omalta osaltaan uhkakuvia koko maailman kattavan toisiinsa kietoutuneiden järjestelmien seisahtumisesta Y2K-ongelman muodossa.

Kirkkoja ja uskontokuntia heilutellaan monelta tasolta. Nykyihmisen tarpeet tuntuvat tulevan täytetyiksi entistä huonommin jäykkien rakenteiden ja traditioiden kautta. Vanhat, iättömät ajatukset ja filosofiat tuntuvat saavan yhä enemmän jalansijaa etsittäessä elämän tarkoitusta.


Luojan Suuri Suunnitelma paljastuu ja toteutuu

Kukin maailmankaikkeuden hiukkanen aina aineen pienimmistä osasista galakseihin asti edustaa olemuksellaan Suurta Suunnitelmaa. Mitään sellaista ei ole olemassa, joka jollain tapaa kyseenalaistaisi tämän ykseyden. Ihmiset alkavat kukin omalla tavallaan ja omia teitään kulkien oivaltaa oman jumalallisen lähtökohtansa. Vain omat pelkomme ja ennakkoluulomme pitävät meitä kulkemassa niillä poluilla, joilla asioita voidaan jakaa hyviin ja pahoihin. Jumalallisessa todellisuudessa tätä jakoa ei kuitenkaan ole, ei ole koskaan ollutkaan. Tämä keinotekoinen kahtiajako on vain osa Jumalallista Suunnitelmaa, jonka avulla Luoja voi kokea erillisyyttä ja olemassaoloa.

Henkiset asiat tuntuvat pursuavan enenevässä määrin esille eri medioista ja asiayhteyksistä. Ne tarkoituksella luodut kahleet, joihin oma tietoisuutemme on meidät vanginnut, alkavat aueta ja päästää Ikuisen Valon säteitä sydämiimme. Nykyisen kaltaisen todellisuuden monet vääristyneet toimintamallit tuntuvat suorastaan repeytyvän siitä paineesta, minkä muutos aiheuttaa. Turvautuminen näihin vanhoihin toimintamalleihin ja ohjelmointeihin luo kuitenkin turvattomuuden tunnetta ja tyytymättömyyttä. Elämällä tuntuisi olevan paljon enemmänkin tarjottavanaan.

Peloista ja itsekkäistä tarpeista lähtevät uhkakuvat tuntuvat saavan kaipaamaansa huomiota osakseen. Vanhat ajatus- ja energiamallit eivät kovin helposti luovuttaisi otettaan kollektiivisesta tietoisuudesta. Suuren Suunnitelman ydin tuntuu tällöin jäävän pimentoon. Luojan ollessa Rakkaus on Hänen kielensä Armon kieltä. Ei mitään sellaista pääsisi tapahtumaan mikä olisi pahaksi, vaan kaikki on kasvua varten. Ihmiskunta on kollektiivina kulkenut nykyisen tiensä päähän ja sen olisi otettava se rohkea askel, joka vaaditaan siirtymiseksi oppimisen seuraavalle askelmalle. Vain kunkin itsensä kautta on mahdollisuus tähän mutta jokaisella on tämä mahdollisuus. Armo toteutuu siten, että joka ikinen hetki on lisää aikaa valita tämä mahdollisuus.


Emme ole yksin vaan yhtä

Virallisen ja ehkä yleisimmin hyväksytyn ajatusmallin mukaan me olemme tiettävästi yksin tässä maailmankaikkeudessa. Kunkin omakohtaiset kokemukset ja tietoisuus todistakoot asian kenties toisin. Nykyisen kolmiulotteisen kokemusmaailman sekoittuessa yhä tiukemmin korkeampien ulottuvuuksien todellisuuksiin lisääntyvät kuitenkin yliaistilliset kokemukset ja vahvistavat tunnetta henkimaailman olemassaolosta. Samaan aikaan lisääntyvät yhteydenotot kosmisiin ja galaktisiin tasoihin vahvistaen tunnetta siitä, että meistä pitävät huolta myös muutkin kuin Maapallolla vaikuttavat henkiolennot.

Maata kiertävät ja tarkkailevat lukuisat eri tasoilla ja ulottuvuuksilla toimivat tähtisivilisaatioiden avaruusalukset. Yhdessä ihmisten tietoisempien olemuspuolten kanssa tähtisivilisaatioiden edustajat ovat laatineet tarkkoja suunnitelmia siitä, millä tavoin planetaarisen muutosprosessin yllätyksiin voidaan varautua. Heidän halunsa auttaa ihmiskunta läpi tämän paikoin jopa tuskallisenkin muuntumisen on huomattavaa. Samalla meille avautuu myös mahdollisuus nähdä itsemme laajemmasta perspektiivistä katsoen tajutessamme oman synnynnäisen yhteytemme muihin sivilisaatioihin, toisiimme ja Luojan Ykseyteen.

Ihmiskunta on vapaatahtoisesti luonut valitsemistaan lähtökohdista todellisuutensa ja maailmansa. Ja koska kyseessä on oma luomuksemme, on kenenkään muun lähes mahdotonta muuttaa tätä luomusta muuten kuin hyvin radikaaleilla tavoilla. Tämä rajoittaa myös hyvin paljon muiden sivilisaatioiden vaikutusmahdollisuuksia. Se, että todellisuutemme on itsemme ja ajatustemme luomaa, tarkoittaa myös sitä, että tehokkaimmin se on muutettavissa vaikuttamalla ajatuksiimme. Vain sitä kautta meidän on mahdollista muuntaa nykyinen todellisuutemme siksi mitä me todella kaipaamme. Eli maailmaksi, josta puuttuu viha, hätä ja kurjuus.


Uusi teknologia on jo olemassa

Monet kokevat esteenä uuden aikakauden ilmentämiselle sen, ettei ihmiskunnalla ole käytössään riittävää teknistä tietämystä ongelmiensa ratkaisemiseksi. Tällöin on syytä erotella se tietämys, joka on julkisesti saatavilla siitä, jota käytetään salassa mitä erilaisimmin verukkein. Pelkästään tämän lähes uskomattomalta tuntuvan teknologian avulla olisi jo nyt saavutettavissa energian ja ravinnon tuotanto siten ettei kenenkään tarvitsisi elää puutteessa kummankaan suhteen. Eikä tarvetta olisi enää luontoa ja ympäristöä kuluttaville energiamuodoille tai tuotantomenetelmillekään. Vain omasta kollektiivisesta tietoisuudestamme on kiinni se, alammeko ratkoa rationaalisuudestamme aiheutuneita ongelmiamme lähtien rakkauskeskeisestä näkökulmasta. Kun tietämys on jo olemassa, tarvitaan vain ymmärrystä ja tahtoa toteuttaa Luojan Suurta Suunnitelmaa uusista lähtökohdista. Näitä uusia lähtökohtia ovat yltäkylläisyys, jokaisen sielunsuunnitelman tukeminen ja keskinäisen ykseyden kokemisen tunne.


Taivaalla tapahtuu kummia

Jo jokin vuosi sitten julkisuuteen pääsi Yhdysvaltojen Alaskassa sijaitseva HAARP-projekti (High-frequency Active Aurora Research Program), josta annetaan ulospäin kuvaa pelkästään tutkimusprojektina. Projektin myötä esiin tulleiden patenttien kautta alkoikin kuitenkin selvitä hankkeen todellinen luonne. Asevoimat olivatkin kehittämässä uudentyyppistä asetta, jolla voitaisiin suunnata halutunlaisia voimakkaita sähkömagneettisen säteilyn impulsseja minne tahansa. Käytännössä tämä on tarkoittanut mm. radioviestityksiä sukellusveneiden kanssa, vihollisen viestiyhteyksien häirintää sekä mahdollisesti jopa maankuoren ja ilmaston manipulointia kohdealueella. Itse tekniikkakin on osoittautunut hyvin kyseenalaiseksi: siinä ilmakehän ylimpiä kerroksia kuumennetaan kohdistetuilla smg-säteillä ilman tietoa siitä, mitä tällainen väkivalta aiheuttaa ilmakehässä ja sitä kautta muussakin ympäristössä.

Yhdysvalloissa ja Kanadassa useat eri tahot ovat raportoineet epätavallisista ruiskutuksista, joita ilmavoimien ja joidenkin siviililentoyhtiöiden lentokoneet ovat tehneet. Näille altistuneet ihmiset ovat saaneet erilaisia oireita hengitysteissä ja keuhkoissa. Mitään selityksiä viranomaiset eivät ole näille toimilleen antaneet, mutta selvänäköiset ihmiset ovat pyrkineet selvittämään omilla psyykkisillä kyvyillään toimien tarkoitusta. Näin saatujen selvitysten mukaan väestöä yritettäisiin valmistaa salaa kestämään biologis-kemiallista sodankäyntiä, jota Yhdysvaltojen vihollisten pelätään harjoittavan.

Jopa uutisiin on vuotanut joitain varsin merkittäviä havaintoja, joita tähtitieteilijät ovat viime aikoina tehneet. Maailmankaikkeuden aineen arvioidusta määrästä on tullut tietoa, jonka mukaan ns. “pimeää ainetta” onkin moninkertaisesti enemmän kuin aiemmin on uskottu. Olettamus perustuu havaintoihin, jotka liittyvät äkillisiin ja kosmiset mittasuhteet yltäviin energia- ja säteilypurkauksiin. Purkauksista säteilleen energian määrä on ollut monituhatkertainen maailmankaikkeudessa olevan materian sisältämään energiaan nähden.

Eräät toisaalla tehdyt havainnot taas ovat antaneet aiheen epäillä, että kauempana avaruudessa valon nopeus ja gravitaatio saattaisivat olla toisenlaisia kuin Maapallon läheisyydessä. Jo vuosia sitten laukaistut satelliitit, jotka ovat ennättäneet jo Aurinkokunnan ulommille planeetoille, ovatkin sijainniltaan epäsuhdassa niistä tuleviin signaaleihin nähden. Monet tiedemiehet ovatkin olleet tämän löydön takia hyvin ihmeissään.

Eräs SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) -ryhmään kuulumaton tähtitieteilijä Iso-Britanniasta on havainnut toistuvan signaalin Pegasuksen tähtikuvion suunnalta ja odottelee parhaillaan vahvistusta saamalleen havainnolle isommilta observatorioilta. Havaintonsa hän on kuitenkin julkistanut jo paikalliselle medialle.

3.11.98 Australiassa on tehty tätä ilmoitusta tukeva havainto ja Japanissa näistä täysin riippumaton samansuuntainen havainto.

4.11. Hyvin pian tälle brittitähtitieteilijälle tehtiin selväksi että hänen havaintonsa ei tullutkaan maan ulkopuoliselta taholta, vaan puolustusvoimien salaisesta kaukoavaruuden satelliitista. Mahtaako tämä kuitenkaan olla vielä tämän tarinan loppu? Asiasta hänen itsensä (?) englanniksi kirjoittama artikkeli kotisivullaan.

Yhteenvetoa englanniksi tilanteen kehittymisestä löytyy tälle tapaukselle omistetuilta sivuilta


Eliitti pyrkii laajentamaan valtaansa

Maailman eliitti koostuu hyvin pienestä määrästä ihmisiä. Heidän näennäinen, rahaan perustuva valtansa on jatkunut jo varhaisista ajoista lähtien. Rahavirtojen sääntelyn avulla he pystyvät ohjaamaan maailmanlaajuisia tapahtumia: missä soditaan, missä on nälänhätää, miten kunkin valtion rahatalous toimii ja kuinka pörssi toimii. Ahneudella ei ole kuitenkaan rajaa eikä näillekään ryhmille riitä nykyinen valta. Niiden yhtenäinen rintama on kuitenkin rakoillut pahasti ja kukin näistä ryhmistä pyrkii saamaan vallan muista.

Euroopan osalta eliitti onkin pitänyt kiirettä toimissaan saadessaan Euroopan Keskuspankin irti parlamentaarisesta päätäntävallasta Rahaliittoon siirtymisen myötä. Käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä, että itsenäisten valtioiden rahapolitiikka ja sitä kautta osa päätäntävallasta on pankkiirien käsissä.

Yhdysvalloissa pyritään ajamaan läpi lakialoitetta, jolla rahanpesun estämiseksi pankkien pitäisi ottaa käyttöönsä jatkuva asiakkaidensa rahaliikenteen tarkkailu ja poikkeamien ilmoittaminen osavaltion viranomaisille. Tässä “Know Your Customer” (“Tunne asiakkaasi”) -ohjelmassa pankki laatisi kustakin asiakkaasta profiilin sisältäen tulolähteet, niiden suuruuden ja menojen ajankohdat ja suuruudet. Pankin asiaksi jäisi määritellä millaiset poikkeamat raportoidaan ulospäin; jokaista kuitenkin tarkkailtaisiin. Aloitetta eteenpäin vievät ovat varmoja jopa siitä, että OECD:n kautta myös muut maat liittyvät mukaan yhtenäisen talousalueen luomisen toivossa – tai tässä tapauksessa eristymisen pelossa.

Useat suuryritykset, jotka ovat voimallisesti mukana geenitekniikan soveltamisessa ravintotuotantoon, ovat patentoimassa ns. “terminaattorisiemeniä”. Näitä monivuotisia siemeniä on manipuloitu geneettisesti siten, että niistä tulee yksivuotisia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että viljelijän on ostettava joka vuosi siemenviljansa tuottajalta ilman perinteistä ja luonnonmukaista mahdollisuutta ottaa osa edellisen vuoden sadosta siemenviljaksi. Mikäli tähän kauppasuhteeseen ei ryhdy, voi kuitenkin huomata oman viljan muuntumisen yksivuotiseksi, jos naapurilla on “terminaattoriviljaa”, kun luonnollisen pölytyksen kautta geenimanipuloitu siitepöly leviää myös omaan peltoon. Silloin ovat vaihtoehdot vähissä, etenkin köyhällä viljelijällä.


Maapallon magneettikentän muutos

Maanjäristykset ja vulkaaninen toiminta ovat antaneet konkreettisella tavalla tuntumaa siihen, että Maapallo todellakin on muuttumassa koko ajan kiihtyvään tahtiin. Taustalla ovat muutokset, jotka ovat aiheuttaneet huomattavan erityisiä ilmasto- ja säävaihteluita, joista mm. El Niño on hyvä esimerkki. Maapallon magneettikentän muutos etelä-pohjois-keskisestä ulko-sisä-keskiseksi on liikuttanut sulaa kivimateriaalia syvältä planeetan sisältä kohti pintaa. Voimakkaimmin tämä toiminta on muuttanut meriä ja merivirtojen liikettä, jotka säätelevät ja tasapainottavat ilmaston muutoksia.

Maan magneettikentän muutos vaikuttaa myös ihmisiin. Avaruustutkimuksessa on saatu selville, että samalla tavalla kuin painovoima on myös “luonnollinen” magneettikenttä ihmiselle välttämätön. Toistaiseksi myös ihmisen aivoille on tarpeellista vakaa magneettikenttä, kunnes niiden DNA on muun elimistön tavalla muuntunut riittävästi pystyäkseen käyttämään korkeampivärähteisiä energioita, joita fotonivyöstä Maapallolle ohjataan. Äkilliset magneettikentän muutokset aiheuttavat hyvinkin arvaamattomia seurauksia, joita varten Henkinen Hierarkia on meitä valmistanut jo pitkän aikaa.

Monet puhuvat ja ennustavat myös aikaisempien muutosten tapaan tapahtuvista maan magneettinapojen vaihtumisesta ja jopa akselin kääntymisestä. Molemman kaltaiset muutokset ovat kuitenkin sellaisia, ettei niiden jäljiltä jäisi eloon ainakaan yhtään ihmistä. Kuitenkin muutokset, joihin apunamme olevat tahot ovat voineet vaikuttaa, ovat vain vähäisiä verrattuna näihin katastrofaalisiin visioihin. Uuden tietoisuuden synnytys on aina tietyllä tapaa tuskallista, niin nytkin. Kukin voi kuitenkin itse vaikuttaa omiin “synnytystuskiinsa”, se on meidän saamamme lahja.

13.02.99 Maapallon magneettikentän muuttuminen planeetan siirtyessä puolieteeriseen muotoonsa kuvastaa samaan aikaan sitä kosmista järjestelmää, joka vastaa planeetan energian kulusta. Sama koskee myös ihmiskunnan tietoisuutta. Napaisuus (hyvä-paha / pohjoinen-etelä) sulautuu yhdeksi pisteeksi, jossa nämä navat pääsevät tasapainoon ja katoavat.


Tietoisuutemme luo muutoksen

Monet eri kulttuurien profetiat ovat joko toteutuneet tai toteutumassa. Ajankohtana, jolloin nämä näkymät on saatu, on ihmiskunnan kollektiivinen tietoisuus ollut kuitenkin toinen kuin mitä se on esimerkiksi nyt. Koska profetoinnissa on kyse pitkälti jonkun tietyn energian tulkitsemisesta, tehdään kaikki tulkinnat aina kyseisen ajankohdan kollektiivisesta tietoisuudesta eli energiatasosta lähtien. Maapallon energiataso on kuitenkin muuttunut huomattavasti ja muuttuu koko ajan yhä nopeammin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että profetian saamisen ajankohtana tulkinta on aivan toinen kuin sinä ajankohtana, jolloin profetia toteutuu. Eli monien kuuluisien näkijöiden ja profeettojen ennustamat luonnonmullistukset ja tuhot ovat vain tulkintoja senhetkisestä tilanteesta käsin. Omalta osaltaan ne ovat varmasti vaikuttaneet ihmisiin siten, että tietoisuutta on kohotettu näiden tapahtumien muuttamiseksi parempaan suuntaan.

Kun alamme toimia vastuullisesti tunnistaen itsessämme yhteyden omaan Maapalloomme ja toisiimme, alamme myös tiedostaa sitä, kuinka paljon voimme oman ajattelumaailmamme ja -malliemme kautta vaikuttaa muutosprosessin lopputulokseen. On meistä itsestämme kiinni, millaisiin muutoksiin suuntaamme energiamme voimistaen niitä. Meillä on aina täällä lukuisia vaihtoehtoja oman sielunsuunnitelmamme toteuttamiseksi. Voimme kukin itse valita sen polun, jota kautta saamme takaisin oman voimamme, jota voimme käyttää koko planeetan viemiseksi kohti Valoa.


Siirtyminen fotonivyöhön

Fotonivyö on spiraalin muotoinen moniulotteisesta valosta muodostunut kosminen ilmiö, jonka aurinkokuntamme kohtaa n. 24 - 26 tuhannen vuoden välein. Näihin kohtaamisiin on aina liittynyt suuria muutoksia koko planeetan tietoisuudessa. Niin nytkin. Tällä kertaa tätä kohtaamista on pehmennetty, koska Maapallon tietoisuus ei olisi riittänyt saamaan yhtään ihmistä fotonivyön tuomien muutosten läpi korkeampaan tietoisuuteen. Tällä hetkellä tämän vyön energiasta päästetään aurinkokuntaan vain osa, ja tätä osaa ihmiskunta on voinut käyttää nostaakseen tietoisuuttaan ja siirtyäkseen tietoisuuden seuraavalle tasolle.

Seuraava vaihe, jonka ajankohdasta ei ole tietoa, on hyvin lyhyt, vain muutaman tunnin mittainen. Sen aikana sellaiset Maapallolle inkarnoituneet sielut, jotka ovat tulleet tänne auttaakseen nimenomaan tietoisuuden kohottamisessa, koulutetaan valmiiksi tehtäviänsä varten. Tämä koulutus tapahtuu toisenlaisessa aikakehyksessä ja kaukana aurinkokunnastamme. Välittömästi tämän vaiheen jälkeen koulutetut palaavat muun tähtiväen kanssa valmistelemaan loppuakin ihmiskunnasta seuraavaa vaihetta varten.

Valmisteluvaiheen aikana valmistetaan myös ne elämisen perusedellytykset, joita tarvitaan seuraavan vaiheen läpiviemiseksi. Koulutuksen ja tiedottamisen lisäksi avautuu ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua avaruuden muihin asukkaisiin. Varsinainen siirtyminen fotonivyöhön kestää ehkä n. 1 - 2 vrk, jonka keskellä n. 2 - 3 tuntia on täydellistä pimeyttä ja kylmyyttä. Tämän vaiheen aikana tapahtuu Maapallon kaiken elollisen muuntuminen kaikkein syvimmillä eli DNA:n ja henkikehojen tasoilla. Koko planeetta palaa alkuperäiseen, nykyistä korkeampaan tietoisuuteensa.


Valmistautuminen muutoksiin

Materialistisen maailmankatsomuksen väistyessä moni kokee hyvin voimakastakin tarvetta valmistautua aikakauden muutokseen. Valmistautumistapoja lienee yhtä monta kuin on valmistautujaakin. Tämä johtuu pitkälti siitä, että se kuva, jonka eri lähteet muutoksesta antavat ei ole vähimmässäkään määrin yhtenäinen. Ja juuri ihmisten näkemys- ja maailmankatsomukselliset erot luovat tätä epäyhtenäisyyttä.

Joku voi tuntea tarpeelliseksi kerätä ruokavarastoja tai valmistautua epätavallisiin luonnonmullistuksiin. Kuinka paljon tällaisesta sitten voi olla apua, kun siirrytään aivan uudenlaiseen todellisuuteen, jää nähtäväksi. Kyseessä on kuitenkin asia, joka vastaa inkarnoitumista maanpäälliseen kuoreen. Mitään materiaalista ei kukaan tunnetusti kuoltuaan ole saanut kuljetettua henkimaailman kautta takaisin Maan päälle. Niin on nytkin.

Energia- ja tietoisuusmallien muuttuessa selvimmin on todennäköisintä, että juuri näiden asioiden muuttaminen itsessä takaa parhaan valmistautumisen aikakauden muutokseen. Se, kuinka tietoisesti pyrkii vaikuttamaan lopputulokseen, sanelee pitkälti sitä, kuinka tehokkaasti pystyy ohjaamaan asioita Luojan Suuren Suunnitelman mukaan. Samat asiat ovat kuitenkin saavutettavissa eri kautta ja tällä hetkellä valtaosa ihmisväestöstä elää tarpeessa toistaa samoja vanhoja kuvioita pelätessään antautumista uuden aikakauden virran vietäviksi.

Y2K-ongelman ratkaisu taas ei ole tietotekniikan korjaamisessa, vaan siinä kuinka sosiaaliset rakenteet selviävät mahdollisista häiriöistä energiantuotannossa, elintarvikkeiden jakelussa ja rahaliikenteessä. Valmistautuminen näihin häiriöihin lähtee yksilöistä, laajentuu ryhmiin ja sitä kautta kattaa koko yhteiskunnan. Motivaatio tähän syntyy siitä, kun yksilöt enenevässä määrin alkavat tajuta sen, ettei yhteiskunnan virkakoneisto pystykään huolehtimaan järjestelmän toiminnasta mahdollisissa häiriötilanteissa.Viitteet

[1] Hugh's HAARP Frequently Asked Questions & Glossary


Tampereella, 12.02.1999   Petri Hartoma
Internet: http://www.fromstars.cjb.net/
Copyright © 1999, Petri Hartoma.
Jäljentäminen omaan käyttöön sallittu ilman kirjallista lupaa.


« Takaisin muutoksen ajan viesteihin


Sponsorit:

Uutiset
JYVÄSKYLÄ - MacBeth-Louthan: Sinä olet tapahtuma jota etsit

Tapahtumat
Äiti Amma Suomeen 14.-15.10.2006

News
Galactic Federation Update 19.9.2006


Lisää uutisia...