> Etusivu > NESARA > Postituslistat > Tapahtumat > Viestit > Tilateknologia > KULTA-AIKA > Myytävänä > Linkkejä > Levyuutuudet

Viesti Arkkienkeli Mikaelilta:
Laajentakaa näköpiiriänne

18. tammikuuta, 1997 Ronna Hermanin kanavoimana

Rakastetut Mestarit, monet teistä kärsivät elementtien sairausvaikutuksista, ja Luontoäidin ankaruudet ja äärimmäisyydet tuntuvat kaikkialla. Fysikaaliset astianne tuntuvat kapinoivan ja tunnette itsenne heikoiksi ja haavoittuviksi, tai ainakin epämukavaksi. Paljon puhutaan Fotonivyön saapumisesta, massalaskeutumisista ja ulkoavaruuden väen vierailuista. Haluaisin kuitenkin teidän keskittyvän hetkeksi “Sisäiseen Avaruuteenne”, jos se teille sopii.

Maapallonne on siirtynyt korkeampaan oktaaviin, tai kulkenut läpi portin, joka johtaa tietoisuuden seuraavalle tasolle. Voisi jopa sanoa, että Maa itse, siinä missä jokainen elävä, aistiva olentokin, kärsii eräänlaisesta molekyylitason flunssasta – kehoihin tulvivasta vieraasta ainesosasta – energiakuvioista, jotka eivät ole yhteensopivia tämänhetkisen värähtelytasonne kanssa.

Kyllä, riippumatta siitä, minkä tietoisuuden tason on saavuttanut, joutuu korkeampien värähtelyiden pommittamaksi – joutuu tavallaan pakkosyötetyksi – niin että kaikki sisäiset epäyhteensopivat energiat hämmennetään niin, että ne voidaan vapauttaa. Tämä on kerrottu moneen kertaan, mutta on ehdottoman tärkeää, että se menee perille kerralla kaikille. Nykytilan säilyttäminen ei ole enää mahdollista. Viime vuosi oli siirtymisen aikaa; tämän vuoden aikana luodaan perusta työlle, jaetaan tehtävät ja vastuut; valmistaudutaan Uuden hengellisen johdon ensiesiintymiseen ja maailman tapahtumien seuraavaan käänteeseen.

Hengellinen herääminen ei ole vain harvojen huomion kohteena, ihmiskuntaa kokonaisuudessaan ravistetaan ja jumalainen tyytymättömyys on saavuttamassa kuumeisen huipun, jota ei voi enää kieltää. Se ilmenee kaikkialla – jopa ne, jotka vastustavat ja pelkäävät Uutta ihannetta, tuntevat vastustamatonta viehtymystä enkeleitä, paranormaaleja asioita, kuolemanjälkeistä elämää ja ruumiistapoistumisilmiötä koskevaa tietoa kohtaan. Mikä tahansa Uusi filosofia, uskonto tai uskomusjärjestelmä keskittyy radikaaliin, äärimmäiseen ja sensaatiomaiseen, kunnes se asteittain asettuu mukaviin, hyväksyttäviin normeihin.

Olette työskennelleet kovasti ja tunnollisesti, rohkeat taistelijani, ja tiedän, että näyttää siltä kuin kulkiessanne eteenpäin nähdäksenne väläykseltä tulevaisuuden kauneutta ja rauhaa teidät paiskataankin takaisin tämänhetkiseen kaaokseen. Siksi olen pyytänyt teitä keskittymään “Sisäiseen Avaruuteenne”, kun meno muuttuu kovaksi. Pyydän teitä etsimään myrskyn silmää, sitä rauhaisaa, täydellistä paikkaa sydämenne/sielunne keskellä. Vetäkää sisäänne kaikki se Luojan rakkaus, minkä sydän vain sietää – täyttäkää Olemuksenne täydellisen rauhan, kauneuden ja harmonian tärkeydellä.

Nyt pyydän teitä tarkastelemaan tietoisuuttanne ulkoa päin, poissa itsestänne ja pienestä todellisuudenkuvastanne. Oletetaan laajentunut katsantokanta: kuvitelkaa, jos siitä on apua, että katselette omaa ja lähimmäistenne elämää edullisesta asemastamme, antaen kyvyn nähdä yleisnäkymän siitä mitä tapahtuu koko ajan. Katsokaa vuottanne taaksepäin – yli useampien vuosien – tehkää inventaario, ettekö olekin tehneet isoja harppauksia? Ettekö olekin paljon viisaampia, myötätuntoisempia, valaistuneempia henkilöitä? Ettekö näekin täydellisyyden, tai ainakin oikeutta siinä mitä on tapahtunut menneisyydessä? Ettekö olekin vahvempi, viisastunut matkan aikaisista koettelemuksistanne ja testeistänne? Tarkkailkaa kaikkein lähimpiä ihmisiänne, ovatko he kulkeneet eteenpäin ja laajentaneet katsantokantojaan, vai ovatko he yhä juutuksissa Laiskuuden oravanpyörässä, peloissaan kapeaan putkeen ahdetussa elämänkatsomuksessaan.

Katselette kaikkea “minän” näkökulmasta, ikäänkuin olisitte maailmankaikkeuden keskus. Siirretään tuota näkökulmaa, jos se sopii, hetkeksi, alkakaa katsoa itseänne niiden ihmisten silmin, joiden kanssa olette vuorovaikutuksessa. Olkaa tässä tarkastelusa niin objektiivinen ja rehellinen kuin vain voitte, siitä on paljon hyötyä. Kuunteletteko ihmisiä ympärillänne – todella kuuntelette mitä heillä on sanottavanaan, vai odotatteko vain tuodaksenne esille seuraavan näkökulmanne? Vai oletteko sivullinen, antaen muiden johdattaa teitä ajatuksineen, mielipiteineen, näkemyksineen, niin ettette näytä olevan edes olemassa suurimman osan aikaa? Tarjoatteko rohkaisua ja tukea milloin vain mahdollista, vai oletteko liian uppoutuneita omaan jokapäiväisen elämän draamaanne tarjotaksenne toiselle ystävällisen sanan tai lempeän kosketuksen?

Lisäättekö kipinää ilmapiiriin – lähiympäristöönne, keskittyen positiiviseen, iloisuuteen, hetken kauneuteen, vai vahvistatteko negatiivisuutta lisäämällä epätasapainoa, konflikteja tai erimielisyyttä ympärillänne? Älkää erehtykö, jokainen ajatus, teko ja toimenpide vahvistaa, suurentaa ja lisää sen itsensä tasoista resonanssia ja te itse olette tuon suurentuneen energian lopullinen kohde. Teidän itsenne täytyy elää ja kokea tulokset niiden ihmisten kanssa, jotka ovat alttiina noille värähtelyille.

Rakkaat, nähkää: Teidän ei ole milloinkaan aikaisemmin ollut niin ehdottoman välttämätöntä havaita sitä, mitä olette Iuomassa ja miten paljon vaikutusta teillä on ympäröivään maailmaan. Tavoitteletteko yhä – yrittäen tarttua siihen illusooriseen unelmaan huomisesta, joka tuo onnellisuutta ja tyytyväisyyttä – sitä unelmaa, jonka tiedotusvälineenne ja markkinointihuippunne ovat teille pakkosyöttäneet? Monet teistä ovat romahduttamassa perintönsä sekä myös lastensa perinnön, mikäli seuraatte noita haaveita, kun taas todellisuudessa kaikki se, mitä haluatte on ollut tavoitettavissanne. Katsokaa ympärillenne, ettekö näe, että omaisuudet yksinään ovat vain esineitä, asioita, joiden te ajattelette määrittävän sen, keitä te olette, ja kuinka tärkeitä, vaikutusvaltaisia. Kuitenkaan ette hämää ketään muuta kuin itseänne.

Sisältänne löytyvät ne todelliset kalleudet, joita olette etsimässä, koska sieltä saavat alkunsa kaikki luomisen rikkaudet, mutta rakkauden pitää olla ensimmäinen niistä. Rakkauden alkulähteestä virtaavat kaikki ne ihmeet, mitä koskaan voitte toivoa: itsensä ja muiden rakastaminen, myötätunnon ja suvaitsevaisuuden kyky, yhtenäisyyden ja ykseyden taju, tulevaisuuden näkeminen keskittymällä hetken täydellisyyteen sekä lojaali omistautuminen kutsumustehtävälleen tai kohtalolleen tietäen sen, että kukin on arvaamattoman kallis osa kokonaisuutta, ei yhtään enempää eikä vähempää kuin mikään muukaan. Yksi puuttuva tai vääristynyt asian osa merkitsee sitä, että täydellistä kuvaa ei voida saattaa valmiiksi.

Ihme kyllä, kun alatte havainnoida itseänne muiden näkökannalta, näette itsenne heijastuvan takaisin elämän peilistä. Vuosien ajan olette tiedostamattanne projisoineet omaa todellisuudenkuvaanne maailmaan. Ja nyt uuden tietoisuuden myötä, alatte nähdä mitä käsityksillänne ja uskomuksillanne on saatu aikaan. Tulette oivaltamaan, että se, minkä toiset heijastavat teille takaisin on samaa, mitä itse aikaisemmin olette heijastaneet ulospäin.

Tämän prosessin aikana, rakkaat, älkää yrittäkö nähdä tai arvostella mitään hyvänä tai pahana – nähkää niinkuin tosiasiallisesti on, että kyseessä on tasapainottunut tai epätasapainossa oleva energia. Keskittykää siihen, mikä on tasapainottunutta ja tyyntä elämässänne ja ymmärtäkää myös, jos ette pysty laajentamaan tätä energiaa tasapainottomuuden alueille. Egon monet mitättömän pienet asiat pitävät teitä takertuneina tilanteisiin, jotka selvitettäisiin helposti, jos luopuisitte oikeassa olemisen tarpeesta tai itseriittoisuudesta. Onko se tuskan ja epäharmonian arvoista?

Pystyttekö näkemään, että siinä panoraamisessa näkymässä, jonka otatte elämästänne, tulee esiin suunnitelma, polku alkaa sukeltaa näyviin. Tuletteko tönäistyksi liikkeelle mukavuusalueiltanne tai olosuhteista, jotka eivät enää sovi teille? Monet tulevat huomaamaan, että tietyt alueet elämässä tulevat sietämättömiksi, eikä sellaisten muutosten tekemistä voi enää lykätä, joista aiemmin on yrittänyt olla välittämättä. On aika korjata sato, hyvät ystävät, aika erottaa jyvät akanoista. Tämä koskee jokaista aluetta henkilökohtaisessa elämässä samoin kuin Maa-planeetassa, ja se tulee jatkumaan, laajentumaan, ja sen merkitys tulee ajan kuluessa kasvamaan. Tämä tulee olemaan kaaos, jonka koette, mikäli yritätte vastustaa prosessia tai sitten riemullinen olo, jota tunnette, jos sallitte itsenne kulkea virran myötä.

Sääolosuhteet, joita koette, tulevat yhä äärimmäisemmiksi ja radikaalimmiksi seuraavien vuosien aikana, kun Maa-planeetta mukauttaa itsensä uudenmallisiin värähtelytaajuuksiin. Kuten aikaisemmin on ennustettu, on autiomaa-alueita, jotka uuden kasvun myötä puhkeavat kukkaan tullakseen lopulta reheviksi, puolitrooppisiksi, erittäin kauniiksi puutarhoiksi. Monet maailman ravintoa tuottavat alueet ovat köyhtyneitä ja tulevat kesannoitumaan sekä jäämään vaille kasvullisuutta, kun maaperä etsii lepoa täydentääkseen itsensä. Ihmiskunnassa on jo alkanut muuttoliike, ja Maan väestö tulee sekoittumaan ja sulautumaan yhteen yhä enemmän ajan kuluessa sekoittaen rodut, värit, uskontunnustukset ja uskonnot.

Kun näette tai kuulette valtavista luonnonmullistuksista tai tragedioista, joko omalla alueellanne tai muualla maailmassa, näettekö ainoastaan negatiiviset puolet tuntien avuttomuutta, vihaa ja harmistuneisuutta, vai voitteko alkaa ottaa vastaan korkeampaa, laajempaa näkökantaa? Se kaikki on osa asioiden suurta suunnitelmaa, ja jokaisesta koettelemuksesta tulee ihmeitä ja hyvää onnea niille, jotka ovat kaukonäköisiä. Anna apuasi millä tavoin tahansa pystyt, mutta aivan yhtä tärkeää on lähettää rakkaudellista energiaa ja hyvää oloa, rauhaa ja iloa toivovia ajatuksia heille, jotka niitä tarvitsevat.

Monet teistä sijoitetaan mullistustapahtumien vaikutusalueelle, ette joudu suoraan niihin mukaan, mutta tarpeeksi lähelle niin, että teidän vahva, rakastava läsnäolonne ja energianne voi toimia tasapainottavana voimana sekä siksi, että saatatte olla esimerkkinä heille, jotka tarvitsevat opastusta ja positiivista vahvistusta. Eikö olekin ihmeellistä, miten tragedia useimmiten tuo esille parhaimman puolen niistä, jotka ovat siinä mukana? Piirteet, kyvyt ja lahjat, jotka eivät koskaan muulloin ilmenisi, tulevat esiin.

En tule kertomaan teille, että tuleva vuosi olisi se rauhallinen paratiisi, jota te etsitte. Ei, ei ihan vielä rakkaat ystävät. Mutta lupaan teille: jos liitytte minuun katsomalla laajemmin elämäänne ja maailmaanne, se tulee paljon helpommaksi, jännittävämmäksi, ja teillä tulee olemaan paljon suurempi ymmärtämys universaalin mielen toimintaa kohtaan. Mitä vähemmän asioita näette negatiivisina ja pahoina ja mitä enemmän tarkastelette sitä, mitä tahansa tapahtuu, vain osana prosessia, joka yksinkertaisesti vain koetaan opittuna opetuksena, sitä lähemmäksi pääsette katselemaan elämää Maan päällä sellaisena kuin miltä se meidän silmissämme näyttää.

Te alatte aistia sen suuren rakkauden, joka minulla on kaikkia teitä kohtaan. Te alatte käsittää, että minä olen aina teidän kanssanne. Mutta sallitteko minun nyt ottaa vielä aktiivisemman osan elämästänne – opastaa, avustaa ja tukea teitä matkallanne? Tulen liittymään teihin pyhitetyssä sisäisessä kammiossanne, jos niin tahdotte – ainoa, mitä teidän tulee tehdä, on osoittaa minulle pyyntö.

Minä Olen Arkkienkeli Mikael.


« Takaisin muutoksen ajan viesteihin


Sponsorit:

Uutiset
JYVÄSKYLÄ - MacBeth-Louthan: Sinä olet tapahtuma jota etsit

Tapahtumat
Äiti Amma Suomeen 14.-15.10.2006

News
Galactic Federation Update 19.9.2006


Lisää uutisia...