> Etusivu > NESARA > Postituslistat > Tapahtumat > Viestit > Tilateknologia > KULTA-AIKA > Myytävänä > Linkkejä > Levyuutuudet

Earth Link Mission — maaliskuun uutislehti

Päivitetty 2.5.97


+=+=+=+=+=+=+ Sisällysluettelo =+=+=+=+=+=+=+

Chandaran tervetuliaistoivotukset
Päivitetyt Tähtiportin kanavoinnit Meksikoon 20. maaliskuuta, 1997
Tähtiportin pyhiinvaellusmatka
Tähtiporttisanoma Mehku Braunin kanavoimana
Tähtiporttisanoma Kinindistarin kanavoimana
Parannusseremonia Chichen Itzassa 23. maaliskuuta
Lisäystä tammikuun linjauksiin & Meksikon tähtiportin viesti Alyza Kumaralta
Earth Link Mission -WWW-paikan muutoksia
Huomioita - ilmoituksia - luentoja & seminaareja


Chandaran tervetuliaistoivotukset

Tervehdys ja tervetuloa! Jälleen kerran on aika avata Tähtiportti, ulottuvuuksienvälinen kulkutie vaihtoehtoisiin maailmankaikkeuksiin. Nämä Tähtiportin linjaukset laitettiin alulle monia vuosituhansia sitten. Avullamme näiden energioiden yhdistäminen Maahan ja ihmiskuntaan mahdollistaa näiden tapahtumien etenemisen Helposti ja suosiollisesti. Niiden virtaus muotoilee uusiksi aikaisempia energeettisiä syklejä maailmanlopun ennustuksista. Tämä ei tarkoita sitä etteivätkö tietyt siirtymät olisi tarpeellisia ja niiden pitäisi tapahtua, sillä ne ovat myös Maan tapa vapauttaa ja puhdistaa noita tarpeettomia energioita. Mutta sanottava on, että olemme täällä auttamassa sitä tehtävässään, ja tarjoamalla kollektiivisen tietoisuuden yhteyksiä näihin tarkkoihin energeettisiin linjauksiin autamme näiden energioiden positiivisessa yhdistämisessä, ja paljon sellaisen muuntamisessa, mitä ei enää tarvita. Tähän tehtävään meidät on todella siunattu. Osallistuessamme näihin linjauksiin myös me itse yhdistymme uusiin värähtelyihin edeten tiellämme suurin hyppäyksin ja ponnahduksin… Ja myös me muunnamme energioita, joita emme enää tarvitse, opetuksia, joita emme enää tarvitse ja etenemme helposti ja suosiollisesti myöskin omassa ylösnousussamme. Kiitän kaikkia niitä, jotka tuntevat vetoa näitä Tähtiporttien linjauksia kohtaan. Jokaisessa linjauksessa esille tuodut energiat ovat aina vain korkeampia, aina vain voimakkaampia, ja kuljettavat Maata ja meitä itseämme mukana luomaamme polkua kohti yhdistymistä Korkeimman mahdollisuutemme ja Luojan ykseyden kanssa. Me kaikki olemme todella siunattuja.

Kertoakseni lisää kaikille omasta parantumisestani, on todettava, että edistyn hitaasti ja mukavasti. Tämä kerta on pakottanut minut hidastamaan ja tajuamaan sen, että ilmennämme tarvitsemaamme kulkeaksemme hyppäyksittäin ja ponnahduksin, vaikka sitä pyytäessä se ei ilmenekään sillä tavalla, jota odotimme! Leikkaus ja sitä seuraava pitkä toipuminen antavat uudelle solutason suunnitelmalle tilaisuuden yhdistyä helposti ja suosiolla. Energiat joita en enää kaipaa elämääni todella muuntuvat, ja siirryn tietoisen ymmärryksen uusille alueille päivittäin. Oppaani on kertonut, että kuluu vielä 6 viikkoa ennen kuin tajuan täysin siirtymän todellisen merkityksen itselleni, työlleni, planeetalle ja Ykseyden tiedostamiselle. On innostavaa elää näitä aikoja! Jatkuneen sairauden takia en kuitenkaan pääse Meksikon Tähtiportille. Minua tarvitaan avamaan täällä Bostonin alueella 3 muun ihmisen mukana tämä portti, ja tekemään tarkkuuslinjaus, joka on olennainen osa näiden energioiden täydellistä yhdistämistä.

Kaikki toimii moitteettomasti. Kaikki ne jotka matkaavat Palenqueen kylpevät uskomattomassa energioiden tulvassa pääyhteyden sijaintipaikassa. Myös kaikki muut vastaanottavat tämän energian täydellisessä tasapainossa ja harmoniassa olemustensa kanssa. Meidän kaikkien yhdistyessä on muistettava Ryhmätietoisuuden Ykseys. On oltava avoin vastaanottamaan Unionin lahja, muistaminen ja valo, jota annetaan tänä aikana. Kaikki on valmiudessa kun edistyneet ryhmät ja maapallon eri puolilla pääpaikoilla olevat ovat valmiina muistamaan ja vastaanottamaan oman osansa tässä ihmeellisessä tapahtumassa. Tietäkää sisimmässänne että olette oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ei ole muuta aikaa kuin NYT olla avoin, läsnä ja linjautua kaikkien mahdollisuuksien maailmaan! Olkaa avoimia hyväksymään lahjanne, linjauksenne, tehtävänne ja tarkoituksenne, Olemisen Yhtä Kaiken kanssa… tässä Maan historian upeassa hetkessä. Tapaan teidät kaikki ja liityn teihin Tähtiportin Yhteyden Hetkellä! Adonai!

Rakkaudessa ja valossa,
MINÄ OLEN Chandara
Kahdestoista Korkea Neuvosto, Aikojen Ikivanhat


Päivitetyt Tähtiportin kanavoinnit Meksikoon 20. maaliskuuta

Tervehdys ja tervetuloa! Upea aika odottaa kaikkia niitä, jotka ottavat osaa Tähtiportin avaamiseen Palenquella. Tämä muinainen paikka on aikaisemmin toiminut kaukaisten tähtijärjestelmien energioiden ankkuroimispaikkana. On aika herätellä ne uudestaan, ja ne energiat, joita on vaikka millä mitalla kahdessatoista maapallon pyhässä pääpaikassa. Kerromme nyt, että viestien levitys Meksikossa on vienyt loppuun valmistelujen päätösvaiheet kaikkien siihen liittyvien tehtävien osalta. Kaikki ovat joko paikoillaan tai parhaillaan siirtymässä heille osoitetuille paikoille asiaankuuluvasti. Ne joilla ei ole tunnetta siirtyä mihinkään erityiseen paikkaan, ovat jo siellä missä heidän on tarkoitus ollakin! Tässä valossa ja rakkaudessa kaikki todella ovat valmiina. Tämän Tähtiportin avaamisen ansiosta monet muut seremoniat seuraavat tulevina aikoina saattaakseen loppuun muinaiset profetiat, joiden oli määrä täyttyä näinä aikoina. Tämän aukaisun vaikutuksia ennakoidaan eteerisissä maailmoissa vielä aionien ajan! On suuren yhdistymisen aika! On muistettava, että tämän tähtiportin tarkoitus on muinaisen viisauden herättäminen uudelleen henkiin. Tämä tietämys on tallennettuna moniin voimakeskuksiin. Mutta ei siinä vielä kaikki. Se löytyy myös kaikkien solumuistista. Samaan aikaan kun Maan elävät kirjastot herätetään uudelleen henkiin ja muinaisen tietämyksen moniulotteiset näkökannat alkavat paljastua Maa-tasolla, herää myös paljon enemmän ja useampia Valotyöntekijöitä sekä kollektiivinen tietoisuus aikaisemmin tuntemattoman tietoisen ymmärryksen tasoille. Seuraavien kuukausien aikana tapahtuu monia muutoksia. Etsikää hienovaraisuutta kollektiivisen tietoisuuden siirtymässä tietoisen ymmärryksen valoon. Muutoksia tuodaan esiin sitä enemmän mitä enemmän TOTUUKSIA paljastuu hallituksissa ja muilla sosiaalisen ja taloudellisen vaikutuksen alueilla. Nyt on jokaisen aika seisoa totuutensa takana! Älkää vaatiko muilta sen vähempää! On aika herätellä henkiin erottelukykyä, harjoittaa sellaisia kykyjä, jotka johtavat suoraan ja tarkasti kohti henkilökohtaista ylösnousua. Älkää kuunnelko niitä, jotka ennustavat maailmanloppua ihmissivilisaatiolle ja planeetalle. Mutta tietäkää seisoessanne totuutenne takana, samassa linjassa Luojan kanssa, että silloin on yhteydessä voimaan, joka voittaa kaikki "vastoinkäymiset". Ollessanne totuudenmukaisia ja kysyessänne sitä, onko asianmukaista lähettää valoa ja rakkautta henkilölle tai alueelle Maan päällä, tietäkää, että useampien tietoisuuksien ollessa täysin samansuuntaisia teissä on voimaa ja pyrkimystä, joka on paljon suurempaa kuin kunkin erikseen yhteenlaskettuna. Kollektiivisen tietoisuuden pyrkimys on merkittävä tekijä ja kertautuu hyvin nopeasti vastaamaan miljoonia sieluja. Kerromme teille tämän, että vielä koittaa aika, jolloin yhdistetty tietoinen pyrkimys on tärkein jo alulle pantuja tapahtumia tasapainottava tekijä. Muistutamme, että vain PELKO (eng. FEAR - False Expectations Appearing Real = väärien toiveiden näyttäminen tosilta) saattaa seistä tiellänne kohti todellista itseänne, tehtäväänne ja tarkoitustanne. Tämä yhdistetty tietoisuus on valmistelua ryhmämieltä varten, Ykseyden ajatusta, jonka muistatte muilta menneiltä ajoilta.

Tietäkää, että olemme kanssanne, ja miljoonat ylösnousseiden maailmoissa ovat samassa linjassa tehtävienne kanssa, ja näissä linjauksissa Meksikossa. Mikään ei ole sattumaa, kaikki on yhteensattumaa. Seuratkaa sydäntänne, pysykää totuudessanne ja paistatelkaa upeissa energioissa, jotka ovat tulossa tästä linjauksesta! Pyydämme teitä tarkastelemaan kaikkea näiden viime kuukausien lähetyksistä saamaanne informaatiota Meksikon Tähtiportin yhteydessä. Sillä saattaa olla teille nyt uutta merkitystä.

Luojan rakkaudella ja Yhden valolla,
ME OLEMME Kahdestoista Korkea Neuvosto, Aikojen Ikivanhat ja
Galaktisen Korkean Neuvoston Jäsenet


Tähtiportin pyhiinvaellusmatka

14. - 27. maaliskuuta, 1997
Tätä kirjoitettaessa CHANDARA EI OLE MUKANA MEKSIKOSSA vaan Bostonin alueella. Mikä tahansa asia saattaa kuitenkin muuttua tässä maailmankaikkeudessa! Tästä huolimatta on monia, jotka ovat menossa Meksikoon ja tapaavat Palenquessa. Olkaa hyvä ja kokoontukaa Palenquessa paikan päällä viimeistään klo 11 järjestäytyäksenne, tavataksenne ja tervehtiäksenne toisianne siellä. Ryhmiä on tulossa Espanjasta ja Japanista, Yhdysvalloista ja Euroopasta. Suhtaudun suurella rakkaudella ja kiitollisuudella kunnioittaen heidän omistautumistaan tähän työhön ja näihin tehtäviin. Opastan ja johdan Tähtiportin energioiden päätulvan yhdistämisen Bostonista Palenqueen sovittuna aikana 12.12 Palenquen aikaa. Tietäkää, että energiat ovat korkeimmillaan päivää ennen Tähtiporttia tämän linjauksen valmistelujen kehittyessä. Kulkekaa rauhassa ja rakkaudessa avoimin sydämin… Lähetän teille Siunaukseni ja Rauhaa ihmeelliselle matkallenne Meksikoon.

Rakkaudessa ja valossa,
MINÄ OLEN Chandara


Avaus Meksikossa
Mehku Braunin kanavoimana — Palveluksessa tällä planeetalla

Tervehdys ja Siunausta. Tulemme tänään luoksenne puhumaan tulevasta Meksikossa tapahtuvasta tähtiportin aukaisusta. Tässä on voimakas mahdollisuus kaikille niille jotka ovat joko paikan päällä tai virittäytyvät sinne. Sillä on vaikutuksensa myös kaikkiin, jotka ovat tällä planeetalla siinä missä itse planeettaankin. Jokaisen tähtiportin avaaminen auttaa planeettaa sen Ylösnousun valmistelussa siinä missä planeetan päällä kutakin henkilöäkin. Portinvartijat, jotka ovat avustamassa tätä planeettaa ja sen ihmisiä valmisteluissaan herättävät uudelleen henkiin nämä pyhät paikat, kuten niitä kutsutaan.

Pyydämme niitä, jotka osallistuvat fyysisellä tasolla tämän Tähtiportin aukaisuun, menemään sinne avoimin Sydämin ja Mielin. Antakaa energioiden tulla esille täydellä voimakkuudellaan. Siellä on monia komentotasoilta siinä missä planetaariselta Elohimilta ja hengellisistä hierarkioistakin, jotka ovat avustaneet planeettaa sen valmisteluissa. He ovat siellä ponnistelemassa yhdessä kanssanne varmistaen, että kaikki menee niin kuin pitääkin ja tarkkaillakseen niitä vaikutuksia, joita tähtiportin aukaiseminen saa aikaan sekä paikallisesti että planetaarisella tasolla. Tähtiportin aukaisun jälkeen on huomattavissa, että läpikulkeva energia on korkeampaa luonteeltaan ja värähtelyltään. On ehdottoman tärkeää puhdistaa energioitaan ja että siirtyy lähtien sydämestään. Tämän tehdessään auttaa sen varmistamisessa, että suurin ja korkein hyvä on kaikkien saavutettavissa.

Kunnioitamme jokaista niistä ihmeellisistä lahjoista, joita olette antamassa tähän projektiin. Tiedämme että tämän tähtiportin avaamisen ansiosta monet asiat voivat nyt tapahtua. On useita kriittisiä massoja, joiden kanssa työskennellään. Tähtiporttien aukaisu on eräs niistä. Lähetämme kiitoksemme ja Siunausta kaikille, jotka osallistuvat tähän avaamiseen. Kyseessä on kriittinen avaaminen, jonka on tapahduttava juuri tähän aikaan. Tietäkää että me olemme kanssanne avustamassa teitä kaikilla tasoilla. Tämä on suurenmoinen päivä. Niin monen jälleennäkeminen ihmiskunnan ja planeetan parantamiseksi. Aikanne on nyt. Me olemme kanssanne. Liikkukaa yhtenäisenä pyrkimyksien ja innon osalta tehdäksenne tämän työn tällä kerralla. Me kunnioitamme jokaista erikseen sitoutumisestanne ja omistautumisestanne tälle asialle. Lähetämme siunauksemme ja Rakkautta kullekin teistä.

Kaikkein Säteilevimmän Valossa,
Komentaja Monka - Ashtarin Komennossa


Tervehdys teille. Rakkaudessa ja valossa MINÄ OLEN Orionin Kinindistar

Palenquen Tähtiportti on siinä mielessä merkittävä, että planetaarisen Ylösnousun hyväksi työskentelevien Enkelihierarkian ja Elohimin asettamat planeettaa ympäröivät eteeriset ja fyysiset hilaverkostot yhdistetään yhdeksi.

Nämä ovat muinaisia hilaverkostoja, joita galaksien väliset sodat ja ihmisten välinpitämättömyys ovat vahingoittaneet vuosisatojen ajan, ja nyt ne täydennetään ennakoimaan uutta aikakautta, joka koskee kaikkia elämänmuotoja aurinkokunnassa. Me Ashtarin Komennossa ja muut odottelemme tätä paluun hetkeä sillä se tarkoittaa sitä että te tulette YLÖS tapaamaan MEITÄ. Ei niin kuten te koette tapahtuvan, eli toisinpäin. Maan Schumannin värähtelyllinen taajuus on kasvamassa vakaasti planeetan sydämensykkeen noustessa omanne ja DNA-rakenteen kanssa samalle korkeudelle. Hologrammi, joka on maa, jollaisena sen ymmärrätte, muuttuu dramaattisesti seuraavien vuosien aikana. Olkaa varmoja siitä, että tämä tapahtuu rakkauden ja ymmärryksen avulla kaikkien hyväksi ketään vahingoittamatta.

Maailmanlopun sanomat maa-tasolla eivät ole muuta kuin sanomia. Sanomia kuolevasta elämäntavasta. Olkaa levollisina varmoja siitä, ettemme ME tai mitkään muutkaan inhimilliset olennot tunnetussa tai tuntemattomassa maailmankaikkeudessa aio tehdä mitään vahingoittaakseen teitä tai maailmaanne. Me olemme täällä rakkaudesta ja Kristuksen hengessä ymmärtäen kaikkea rakastavaa ja elävää. Me toimimme vain rakkaudesta. Ei sen enempää eikä vähempää.

Iloitkaa, rakkaat, ja ymmärtäkää tätä hetkeä ja sitä mitä on tapahtumassa tällä planeetalla ja aikarajoissa, joka on NYT.

Palenque on siinä mielessä veden ravistelua turkista, että se ennakoi Vesimiehen uutta aikaa kaikille sitä odottaville. UUSI AIKA on tullut ja te kaikki olette osa sitä. Rakkauden, rauhan ja ymmärryksen UUSI AIKA uudessa ilossa ja KRISTUKSEN HENGEN uudelleen yhdistymisessä. YHDEN nimessä.
Eläkää jatkuvasti ilossa, rakkaat, älkääkä antako periksi peloillenne.
YHTENÄ olemisessa
MINÄ OLEN
Orionin Kinindistar
Empherionien Neuvosto


Parannusseremonia Chichen Itzassa
Lisätietoja Rainbowkidsiltä osoitteesta INLAKECH13@AOL.COM

KERTOMUS: Saapuessamme Cancuniin viime kuussa meitä tervehti hengellisen yhteisön suuri opettaja, joka vaati meitä tapaamaan niin pian kuin mahdollista erään henkilön, jolla oli meille suunnattoman tärkeä viesti. Meidät johdettiin Adalberto Riveran, tunnetun hengellisen/arkeologisen Chichen Itzan pyhän paikan tutkijan, sijaintipaikkaan kuulemaan kiehtova selostus erittäin tärkeästä tehtävästä, joka olisi suoritettava 23. maaliskuuta (Sininen Planetaarinen Myrsky). Näyttää siltä, että kolme ihmistä eri puolilta Meksikoa vastaanotti tismalleen saman kuvauksen visiosta suurinpiirtein samaan aikaan! Tämä visio kuvaili isoa parannustyötä Chichenin taistelutantereen energioiden puhdistamiseksi ja auttamista sen liittämiseksi takaisin muiden eri puolella Planeettaa olevien voimakeskusten yhteyteen. PAN-perhettämme kutsuttiin ottamaan osaa tähän parannusseremoniaan. Niitä meistä, jotka ovat Meksikossa tuolla viikolla ja niitä meistä, jotka ovat jossain muualla. Seremonia pidetään kaksi päivää kevätpäiväntasauksen jälkeen täysikuun/auringonpimennyksen aikaan (Maya-kalenterin mukaan — Sininen Planetaarinen Myrsky, jota opastaa Sininen Käsi eli parantavan voiman opastama Muutoksen Ilmeneminen!) Mikä voimaperäinen aika suunnata energiamme ja pyrkimyksemme Valoon!

KUTSU PLANEETAN VALOTYÖNTEKIJÖILLE

Tarkoitettu jokaiselle, joka haluaisi liittyä mukanamme seremoniaan Chichen Itzassa, Jukatanilla Meksikossa 23. maaliskuuta, Päivä 17 Pyrkimyksen Solaarinen Kuu, Profetian 4. Vuosi. (Hengessä tai muuten) Itzan pappien pyhä seremoniatorvi soi "El Castillon" pyramidin huipulla kohti neljää peruspistettä klo 15 CST [paikallista aikaa]. Eräiden määräysten takia pyhää torvea ei ole soitettu useampiin satoihin vuosiin.

AIKA ON NYT, CHICHEN ITZA ON PAIKKA. Sen ääni saavuttaa kaikkien tietoisuuden ja sydämet yhdistäen syntyperäiset ja Espanjan valtakautta ennen olleet Meksikon ja Amerikan mantereiden kulttuurit. Sen ääni korjaa pyhän paikan värähtelyt takaisin resonanssiin. Sen värähtelyt johdattavat meidät tuomaan ilmi sitä ykseyttä mikä vallitsee monien sellaisten ryhmien ja yksilöiden välillä, jotka työskentelevät valon ja rauhan suunnitelman hyväksi maan päällä.

Osallistujat muodostavat kolme piiriä, käsi kädessä, pyramidin ympäri. Ensimmäinen piiri luodaan miesenergioista, toinen naisenergioista ja kolmas taas miesenergioista. Piirit pyörivät hiljaisuudessa ja valaisevat pyramidia valopyörteen avulla. Miesenergia pyörii myötäpäivään ja naisenergia vastapäivään. Tuli laskeutuu klo 15. Piirit lopettavat hetkellä, jolloin tuli saavuttaa maan. Pyramidin huipulla soitetaan länteen, etelään, itään ja pohjoiseen. Tämän jälkeen pyhää torvea soitetaan samassa järjestyksessä.

Kahden äänen järjestyksen tarkoitus on "kuolla lännessä, ja syntyä uudelleen idässä ja pohjoisessa. Kuolla menneisyydelle ja syntyä uudelleen uuteen valon aikakauteen." Pyhän torven lopettaessa soittonsa toistamme kolme kertaa "EL ES DIOS" (Hän on Jumala) mantraa "AUM" ja kolme kertaa ääntä "ZZZZZ" kalkkarokäärmeen tavoin työn sinetöimiseksi.

OLKOON UNIVERSAALI VALO SYDÄMISSÄNNE
ADALBERTO RIVERA


Lisäystä tammikuun linjauksiin & Meksikon tähtiportin viesti Alyza Kumaralta

Tervehdys valon sisar. Se olen minä, Alyza Kumara taas kerran kirjoittamassa tuoden uutisia valosta ja rakkaudesta, jotka virtaavat lävitsemme. Kunnioitan olemustanne ja lähetän kiitokseni siitä tuesta ja rakkaudesta, jota olette antaneet täysikuun aikaan 23. tammikuuta. Tiedän että tunnette värähtelyn kasvun olemuksenne ympärillä. Tuon uutisia upeasta onnistumisesta energiapyörteen osalta Biminin rannikolta. Meitä tervehdittiin mittavalla yhteistyöllä ja rakkaudella kaikilla tasoilla. Niiden avainten ja koodien vapauttamisen myötä, jotka palautettiin 144 000:lle, ja Salomonin sinetin avaamisen avulla olemme valmiina kohtaamaan tulevaisuuden. Meksikon tehtävä on todellakin tärkeä. Tunnen kulkuporttien kutsuvan niitä, jotka ovat matkalla tähän pyhään maahan ja sinne missä tietämys vapautetaan. Maya-maahan tietämys tuotiin Atlantiksen tulvan ja vajoamisen jälkeen. Minulle on näytetty, että Atlantiksen informaatio oli vapautettava ensiksi ennen kuin portit voitiin avata Mayoille. Gaian pyhien rintojen maassa teitä opastaa Seline, Kuun, kasvien ja eläinten devojen jumalatar, niiden pyhien symbolien luo, jotka avaavat informaation, joka on kivissä ja mineraaleissa. Salainen tietämys on todellakin ankkuroitunut temppeleihin. Näen tuon kaiken tulevan tähän maahan harmoniassa kuun kanssa sen kirkkaimpana hetkenä sen pyytäessä haltijoiden valtakuntien devojen opastamaan teitä kätkettyjen symbolien luokse, kiveen hakattujen niitä varten, jotka ovat pieniä näkemään, nämä ovat symboleja pidettäväksi kolmannessa silmässä sellaisille, jotka on valittu pitämään tämä portti vakaana rakkaudella ja yhdistymisellä, ykseydessä. Tämä avaa sekä tietämyksen lukon että avaimia avaamaan useampia portteja. Tämä vapauttaa myös maidon virtaamaan Gaian rinnasta hoivaamaan ja kasvattamaan Meksikon maaperää. Tämä auttaa Meksikoa ottamaan voimakkaamman roolin ykseydessä ja rakkaudessa kaikkia kohtaan. Tämän rinnan virtaamisen myötä tämä sopii yhteen ja tukee toisen rinnan virtaamista Egyptissä. Säilyttämällä visio maailmasta sen Eedenin aikaisessa tilassaan ne, jotka matkaavat täyttämään tätä tehtävää, saavat opastusta askel askeleelta. Alue, jolla tätä porttia pidetään ei ole alhaalta päin nähtävissä. Kolminaisuuden kanssa luodaan seitsensakarainen tähti, joka yhdistää tämän ulottuvuuden Seulasten tähtijärjestelmään. Pitäkää totena kaiken tämän toteutumista, polku on kultainen ja kirkas. Pitäkää tätä sanomaa mielessänne ja kysykää sen täyttä merkitystä ja näette vision joka on paljastuva. Sinetöin tämän viestini Mahatman, Melchizedekin ja Metatronin kolminkertaisella kultaisella liekillä. Kristus-tietoisuuden verkko palaa kirkkaana sydämissämme! Adonai Adonai Adonai!


EARTH LINK MISSION -WWW-PAIKAN MUUTOKSIA
http://www.ultranet.com/~chandara

Earth Link Missionin Koordinaattorisivut on vihdoin päivitetty. Pyydämme kaikkia koordinaattoreita tarkistamaan tiedot ja varmistamaan niiden oikeellisuus. Lähettäkää ystävällisesti korjaukset tai hyväksymisenne viestissä osoitteeseen wes@shore.net.
Majordomo -postituslistapalvelin on saatu YLÖS & PYÖRIMÄÄN toimimaan maapallonlaajuisena tapaamispaikkana kaikille niille, jotka tuntevat vetoa Maapallon työtä ja Tähtiportteja kohtaan. Käykää katsomassa!!! Olemme hyvin kiitollisia Randylle, www.photon.netin omistajalle, tämän upean lahjan tarjoamisesta! Liittyäksesi käy WWW-paikassamme ja klikkaa "MAIL LIST CHATLINE" -nappulaa, tai
=================
Liittyäksesi postituslistalle lähetä sähköpostia osoitteeseen majordomo@photon.net seuraava postin viestiosassa: subscribe elmission osoitteesi@tietokoneessa
[esim. subscribe elmission Petri.Hartoma@cc.tut.fi]
=================


HUOMIOITA - ILMOITUKSIA - LUENTOJA & SEMINAAREJA

Kansainvälisiä Kääntäjiä toivotaan auttamaan koko WWW-paikan kääntämisessä muille kielille kuin saksaksi. Myös uutislehden kääntämistä on toivottu, jotta monet englantia taitamattomat ihmiset saavat informaatiota. Jos voit auttaa tässä, ole ystävällinen ja lähetä sähköpostia osoitteeseen: earth.link.mission@juno.com

Euroopan Kiertue
luentoineen, seminaareineen ja kanavointeineen on suunniteltu kesäkuuksi. Ota ystävällisesti yhteyttä Vitaan osoitteessa: gaiavita@gn.apc.org saadaksesi lisätietoja.

Kokoontuminen toukokuun 16.-17.-18.
Alkuperäinen TÄHTIPERHEIDEN kokoontuminen Bostonin alueella on PERUUTETTU muiden energeettisten sitoumusten takia.

+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
TILAAMINEN & TILAUKSEN LOPETTAMINEN tämän uutislehden osalta
Sähköpostin kautta osoitteeseen: wes@shore.net.
+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Paperinen uutislehti: Yhdysvallat $33,00 shekki tai maksumääräys
Ulkomaille $45,00 - USA:n valuuttaa, vain kansainvälinen maksumääräys
POSTIOSOITE:
Earth Link Mission c/o Chandara
PO Box 105 Prides Crossing, MA 01965
USA
vain viestit… 508-927-3413
FAX 508-524-0051
Internet-yhteys: http://www.ultranet.com/~chandara

Copyright © 1997 Chandara Enterprises & Earth Link Mission

Suomentanut Petri Hartoma


« Takaisin muutoksen ajan viesteihin


Sponsorit:

Uutiset
JYVÄSKYLÄ - MacBeth-Louthan: Sinä olet tapahtuma jota etsit

Tapahtumat
Äiti Amma Suomeen 14.-15.10.2006

News
Galactic Federation Update 19.9.2006


Lisää uutisia...