M A A I L M A N -
S E N S A A T I O
T O T E U T E T A A N
T A M P E R E E L L A

Pälkäneläinen yhtiö, FINNISH SPACE FORCE INC. OY, tulee mullistamaan koko planeetanlaajuisen energiatuotannon sekä uudistamaan liikenneteknologian kokonaisuudessaan.

    Yhtiö hyödyntää kvanttifysiikan “tyhjiövaihteluksi” kutsuttua ilmiötä ja osoittaa kuinka “tyhjästä luodaan” eli polttoainekustannuksia ei ole. Ilmaista energiaa on rajattomasti eikä “tyhjästä” myöskään synny saasteita, joten käytön tarjoamat edut ovat kiistattomat.

    Yhtiössä tätä tyhjiövaihtelun hyödyntämistä kutsutaan tilateknologiaksi ja laitteita, joilla tilaenergia muunnetaan hyötykäyttöön nimitetään kvanttiturbiineiksi tai kvanttimoottoreiksi. Niissä ei ole yhtään liikkuvaa osaa ja jos halutaan olla kirjaimellisia, kuuluu sanoa, että niissä ei ole yhtäkään osaa. Näille kvanttifysiikan sovellutuksille löytyy myöskin tajuttava tai kansanomaisempikin nimitys: “reikä” tai “aukko”.


Jotta meillä voisi olla reikä, niin täytyy olla jotakin mihin reikä tehdään. Sanonta on tietysti kuvainnollinen, ja reikä eli rajattu alue voidaan tehdä esim. johonkin energiakenttään tai jokin laite, rakennelma, voidaan ympäröidä jollakin energialla, jolloin on tulkittavissa että se on reiässä, aukossa.

    Kvanttiturbiini on kiinteä “rakennelma” – alue tai ehkä oikeammin sanottuna päistään avoinna oleva putki, jossa ali- ja ylivalonnopeusjärjestelmän energiakvantteja “käsitellään” kaksisuuntaisesti. Alueella tila ikäänkuin tiivistyy, jolloin syntyy tilan vajausta, joka täyttyy tai muodostuu ylimääräistä tilaa, jonka on päästävä purkautumaan.

    Kvanttimoottori puolestaan on jonkin laitteen tai rakennelman ympärille “tehtävä” reikä. Nyt kun putkimaisen energiakentän toinen pää “suljetaan”, toimii putken reikä “rakettimoottorina” kuitenkin päinvastoin eli kyseessä on imu. Mitään imua tosin ei tunnu, koska “energia” imetään, lainataan toisesta ulottuvuudesta, yli- tai alivalonnopeusjärjestelmästä.

    Putken reikä on alue, jossa ominaisuus massa voidaan poistaa, jolloin gravitaatiokin “kumoutuu”.


Koska normaalielämässä ei ole minkäänlaista mallia, niin on vaikea kuvitella tilan vajaus ja tiivistymä ja tilanne, kun on liikaa tilaa. Avaruuden luhistumisen voi ehkä kuvitella näkyvän kaasun avulla, joka kerääntyy yhteen pisteeseen ja katoaa tai pisteestä pursuaa kaasua jo olemassaolevaan kylläiseen tilaan, jolloin on ylimäärää ja jotain on pakko tapahtua.

    Molemmissa tapauksissa kyseessä on “näkyvä ja elävä” eli havaittava avaruuden kiehuminen ja “tyhjiövaihtelu” lienee oikea sana kuvaamaan tilannetta.

    Kun reikään, siis alueelle asetetaan jotain ainetta tai jokin esine, niin se katoaa meidän “näkökentästämme”, ja kun se otetaan takaisin toisesta ulottuvuudesta, niin kemia on täysin muuttunut tai esim. esineen ominaisvärähtelytaajuus on pysyvästi toinen. Meillä on siis toisen ulottuvuuden tuotteita.


Alkuvaiheessa yhtiö rakentaa ja esittelee kaksi prototyyppiä: energialaitteen, jolla tuotetaan sähköä, sekä ilmakehässä lentävän kulkuneuvon.

    Energialaite on “tuulivoimala”, joka ei tarvitse ilmakehän tuulta vaan pyörii avaruussäteilyn, kosmisen energian avulla. Laitteesta voidaan tehdä erittäin pienikokoinen ja sellaisella esim. kotitaloudet voivat kattaa sähköntarpeensa, joten valtakunnallista sähkönjakeluverkostoa ei tarvita.

    Kulkuneuvo puolestaan on pienikokoinen katettu levy tai alusta, jossa ei ole mitään näkyvää energialaitetta. “Moottorina” toimii aluksen ulkopuolinen sähkömagneettinen kenttä eli kyseessä on lentävä Faradayn häkki.


Tilateknologialla voidaan korvata kaikki polttoaineisiin tai ydinteknologiaan perustuvat laitteet, ratkaisut ja sovellutukset. Laitekustannukset edustavat murto-osaa perinteisistä, eikä laitteiden rakentaminen ja käyttö edellytä korkeaa teknistä osaamista.

    Tilaa voidaan muuntaa muiksi energioiksi ja se on siirrettävissä muualle “heti”, koska tila on suurin signaalinopeus.

    Tilan liikerata on spiraali. Sinun ajatuksesi on tilaa. Sinun ajatuksesi on perillä missä vain – heti.


    Kalevi Kosonen


Takaisin Muutoksen ajan viesteihin
Lyhennetty kvanttifysiikan kurssi
Tilateknologian esittely