> Etusivu > NESARA > Postituslistat > Tapahtumat > Viestit > Tilateknologia > KULTA-AIKA > Myytävänä > Linkkejä > Levyuutuudet

Tilateknologian esittely

::Tilaenergian esittely::
::Lyhennetty kvanttifysiikan kurssi::

Pälkäneläinen yhtiö, FINNISH SPACE FORCE INC OY tulee esittelemään yksinkertaisen prototyypin, jonka avulla osoitetaan huonostitunnetun energiamuodon konkreettisia käyttömahdollisuuksia. Prototyyppi muuntaa tätä energiamuotoa, tilaenergiaa, sähkövirraksi. Samalla yhtiö pyrkii vakuuttamaan muutkin tahot siitä, että kyseessä on varteenotettava vaihtoehto nykyisille tunnetuille energiamuodoille.

Yhtiön innovaatiot perustuvat tilan ominaisuuksien hyväksikäyttöön hyödyntämällä kvanttifysiikan tyhjiövaihteluksi kutsuttua ilmiötä. Käsitteelle tila joudutaan ymmärtämään kuitenkin uusi merkitys siten, että tila onkin energian olomuoto, joka voidaan kvantittaa. Tilakvantti on nimeltään levitoni, tyhjiövaihtelun hyödyntämistä kutsutaan tilateknologiaksi ja laitteita, joilla tilaa akusto-optisin menetelmin käsitellään, kutsutaan energiamuuntimiksi.

Energiamuunnin on siis rakennelma, alue tai ehkä oikeammin sanottuna putki, jossa levitoneja käsitellään vääristetyssä tilassa kaksisuuntaisesti. Tilan vääristyminen aikaansaadaan yhdistämällä keskenään resonoivia värähtelyitä. Tätä nimenomaista tilannetta kuvaa kvanttifysiikan termi tyhjiövaihtelu.

Yhtiöllä itsellään ei ole resursseja minkäänlaatuiseen suurteollisuuteen, vaan ainoastaan ratkaisevat komponentit valmistetaan pienimuotoisesti itse ja muilta osin pyritään työllistämään olemassaolevaa teollisuutta.

Projektissa ensimmäisenä kehitettävä tuote on tuulivoimala, joka hyödyntää sisällään virtaavaa ilmaa. Ilman virtaus saadaan aikaan käsittelemällä ilmamolekyylien gravitaatio-ominaisuuksia laitteen sisällä rajatussa tilassa. Ilmiön paikallisuus saa aikaan ilmanpaineen vaihteluita, jotka kanavoidaan säännölliseksi ilmavirtaukseksi. Ilmavirtaukseen sijoitettu siipi tai potkuri pyörittää normaalia pienikokoista generaattoria.

Tällä tavoin tuotettu energia on rajatonta, ilmaista ja saasteetonta, joten sen käytön tarjoamat edut ovat kiistattomat. Tuulivoimalan käyttökustannukset ovat hyvin pienet verrattuna jopa sen rakentamiskustannuksiin, jotka nekin ovat hyvin alhaiset. Alustavan prototyypin rakentamisen jälkeen jopa hyvin pienienkin tuotantoerien rakentaminen on edullista ja kannattavaa.

Tällä ensimmäisellä prototyypillä halutaan vain osoittaa, että on olemassa energia, jolla perinteistä teknologiaa kyetään hyödyntämään, pyörittämään tai valmistamaan, mutta ilman polttoainekustannuksia. Esitetynlaisia tuulivoimaloita voidaan sellaisenaan käyttää pientalouksien energianantajina eikä valtakunnallinen sähkönjakeluverkosto ole enää välttämätön.

Entisen Neuvostoliiton avaruus- ja cluster-materiaalien tutkimusohjelmassa lukuisissa eri laboratorioissa tehtiin työtä, jonka tavoitteena oli löytää uusia materiaaleja, uusia tuotantomenetelmiä ja materiaalien ennen tunnistamattomia ominaisuuksia.

Kyseisiä asioita on tutkittu muuallakin, mutta ainakin vielä muutama vuosi sitten tri V.A. Balusovin, A.B. Zapotinskin ja V. Berzinkan kehittämä uusien ulottuvuuksien kemia, oli ehdottomasti omilla teillään ja muuta maailmaa edellä.

Koska tutkimusohjelmat ainakin toistaiseksi on Venäjällä keskeytetty ja maan tilanne on mikä on, niin tutkimustulosten jatkokehittely sekä teollinen hyödyntäminen lienee järkevintä hoitaa lännessä ja esim. Suomessa.

Materiaalit ja tuotantoteknologiat on kehitetty avaruuspuolen tarpeisiin, mutta tilamateriaaleilla tarkoitetaan kvantin olomuotojen: tilan, liikkeen ja kentän 3-yhteyttä, eli poikkeavaa liike-energiatilaa, jossa normaaleista raaka-aineista yritetään valmistaa perinteistä tuotetta, mutta kun tilaominaisuudet ovat muuttuneet, niin lopputulos onkin aivan toinen. On syntynyt ainetta tai tuote, jonka rakenteelliset ominaisuudet ovat täysin poikkeavat eli voidaan sanoa, että kyseessä on uusi tuote.

Se, että kyetään luomaan uusia aineita tai tuotteita on tietysti keksintö, mutta varsinainen ja suurin keksintö on tuotantoteknologia. Perinteisiä menetelmiä ei tarvitse muuttaa kuin siltä osin, että prosessin johonkin vaiheeseen järjestetään energiamuunnin.

Perinteisessä kemiassahan perusyksikkönä ovat atomit, joista molekyylit muodostuvat. Vladimir A. Balusovin kehittämässä tilajärjestelmässä atomit kyetään jakamaan vielä pienempiin osasiin, clustereihin, ja seurauksena tästä koko kemian luonne muuttuu. Clusterit ja niistä muodostuneet molekyyliyhdisteet muodostavat eräänlaisia terttumaisia rypäleitä, joten sidossuhteet ovat aivan eri luokkaa kuin perinteisesti.

Venäläiset asiantuntijat (8 kpl), jotka kaikki ovat fysiikan tai kemian tohtoreita, eivät tule osakkaiksi yhtiöön eivätkä toimi Suomessa. Kuitenkin, koska yhtiö nojaa suurelta osin Venäjän avaruustutkimukseen, niin tietty asema tutkimuksessa ja kehittelyssä on annettava Lenin-palkitulle akateemikolle, ydinfyysikko tri Leonid A. Maksimoville, joka aikoinaan toimi entisen Neuvostoliiton avaruuspuolen materiaalijohtajana noin 10 vuotta.

Kemistien edustajana on syytä huomioida ainakin tri Vladimir A. Balusov, jotka kummatkin edellämainitut toimivat professoreina Moskovan yliopistossa. Lisäksi merkittävä yhteistyöpanos tulee Izevskin ja Kemerovan yliopistojen professoreilta.


Sponsorit:

Uutiset
JYVÄSKYLÄ - MacBeth-Louthan: Sinä olet tapahtuma jota etsit

Tapahtumat
Äiti Amma Suomeen 14.-15.10.2006

News
Galactic Federation Update 19.9.2006


Lisää uutisia...