> Etusivu > NESARA > Postituslistat > Tapahtumat > Viestit > Tilateknologia > KULTA-AIKA > Myytävänä > Linkkejä > Levyuutuudet

Planetaarisen Aktivaation Organisaatio (PAO)

::Tampereen PAG::

Tehtävä:

Organisaatio, joka on perustettu tukemaan Sheldan Nidlen neljään osa-alueeseen jakautuvaa tehtävää. Sen tarkoituksena on:

  1. Valmistella ihmiskuntaa kohtaamaan Galaktinen Liitto ensimmäistä kertaa
  2. Levittää Galaktisen Liiton sanomaa
  3. Perustaa Planetaarisen Aktivaation Ryhmien (PAG) maailmanlaajuinen verkosto
  4. Perustaa maailmanlaajuinen tietoliikenneverkosto ilmoittamaan maapallon muutoksista lyhyellä varoitusajalla.

Planetaarisen Aktivaation Ryhmät (PAGit) toimivat koordinoidusti yhdessä PA'O:n kanssa. Niitä johdetaan sisältä päin ja ne toimivat aktiivisesti herätellen ihmisiä ymmärtämään maapallon muutosten vaikutuksia ja tietoisuuden muuntumista.

Planetaarisen Aktivaation Ryhmät – PAG:it

Visio

”Sheldan Nidlen visiossa ihmiset toimivat palvellen luodakseen tietoisuuden verkkoa uutta galaktista yhteiskuntaa varten.”

Tehtävänjulistus

”Sheldan Nidlen tehtävänä on perustaa kansainvälisiä planetaarisen aktivaation ryhmiä (PAG:eja)
sekä informoida että opettaa jokaista asioissa, jotka koskevat tapahtuvia muutoksia (nopeutettua siirtymistämme täyteen tietoisuuteen).”

Planetaarisen Aktivaation Ryhmät

Visio – Selitys

Sain vision Planetaarisen Aktivaation Ryhmistä meditaation aikana kesällä 1992. Sen aikana Washta kertoi, että osana alkuperäistä sanomaani oli se, että hahmottelisin maailmanlaajuisen organisaation, joka pystyisi sekä tasoittamaan tietä Galaktisen Liiton ensikontaktia varten että opettamaan Maan ihmisille GL:n organisaation periaatteita. Tämä maailmanlaajuinen Valon verkosto mainittiin lyhyesti ensimmäisessä kirjassani You Are Becoming a Galactic Human (1994) [Sinusta on tulossa galaktinen ihminen – ei julkaistu suomeksi] ja myöhemmin sitä selostettiin kirjassa Galactic Human Handbook (1995) [Galaktisen ihmisen käsikirja – ei myöskään suomennettu]. Washta selvitti, että alunperin Galaktisen Liiton humanoidit olivat maininneet tämän organisointi-idean epätäydellisestä versiosta useille kontaktihenkilöille 1950-luvun alussa. Tämä GL:n henkilökunta oli laskeutunut Mojaven autiomaahan tuoden kontaktihenkilöille sanomaa rakkaudesta ja harmoniasta, sekä varoituksen Maapalloa kohtaavasta vaarasta, jonka aiheuttaisi yliaggressiivinen ja sitä riistävä planetaarinen sivilisaatiomme. 1960-luvulla samanlainen sanoma – syvällinen vakaumus siitä, mihin Maan ongelmat johtaisivat – alkoi nousta esiin. Se tuli maapallon alkuperäiskansoilta ja monilta huolestuneilta ympäristönsuojelijoilta. Näitä erilaisia liikkeitä yhdisti kuitenkin yksi tärkeä tekijä – hyvin syvä kiintymys Maa-Äitiin.

Syvällinen huolenpito Maa-Äidistä on nimenomainen perusta sille visiolle, jonka Washta minulle antoi. Washtan antaessa viestini, jotka koskivat tämän planeetan ja sen sivilisaation tulevaisuutta, myös alkuperäiset Galaktisen Liiton viestit välitettiin minulle. Mutta tällä kertaa ne olivat yhdenmukaisempia ja ymmärrettävämpiä. Visiona oli luoda silta Maan ihmisten ja muiden sivilisaatioiden sosiaalisen teknologian välille. Washta ehdotti toisiinsa yhteydessä olevia koko maailman kattavia ydinryhmiä, jotka auttaisivat Maapallon yhteiskuntaa läpi tulevan planetaarisen kriisin. Planetaarisen Aktivaation Ryhmät, tai PAGit, ovat tällainen ainutlaatuinen ryhmä. Ne ovat aivan erityisiä ryhmiä, jotka perustuvat päämäärähakuisuuteen ja kykyjohtoisiin periaatteisiin. Nämä PAGit tarvitsevat keskuksena toimivan käsivarren sekä hoivaamaan että opastamaan niitä. Planetaarisen Aktivaation Organisaatio eli PA'O luotiin juuri tätä roolia varten. Yhdessä ne muodostavat aivan erityisen organisaation, jota käytetään tänä aikana auttamaan planeettamme korvaamattoman arvokkaan ihmisyhteisön muuntamisessa.

PAG on erityisluomus, jossa yhdistyvät tunnetut organisaatiomuodot ”soljuvan hallinnan” käsitteisiin, (katso sanastosta) joita GL noudattaa. Sen tarkoituksena on sulautua ympäröivään yhteiskuntaan ja auttaa saamaan eri henkisiä -, ympäristö- ja alkuperäiskansojen ryhmiä yhteen. Lyhyesti sanottuna se on muutoksen puolestapuhuja, joka keskittyy aivan erityiseen asiaan. Tämä huomion keskipiste on Maa-Äidin muuntuminen. Tämä tuleva planetaarinen muuntuminen on ilmaistavissa sydämen logiikan käytön ja ihmiskunnan tietoisuuden suuren muutoksen avulla. Tämä tietoisuuden muodonmuutos perustuu siihen tosiseikkaan, että Hengellinen Hierarkia on nostanut sekä omiamme että planeettamme henkisiä (Valokehon) värähtelytasoja. Tämä jumalainen toiminta on auttanut meitä tajuamaan sen, että olemme osa laajaa henkistä olemusta, joka on meitä itseämme paljon suurempi. Ajatteleepa sitten planeettaa tai olemassaolon äärettömiä ulottuvuuksia, tämä tietoisuuteen liittyvä kasvava liikehdintä tarjoaa taustaverhon uutta todellisuutta ja planetaarista yhteiskuntaa varten. Nyt on tullut aika laajentaa tätä käsitettä ja levittää sitä kaikkialle.

Joten laitetaan nämä periaatteet liikkeelle. Sen tekeminen vaatii joitakin toimia. Ensiksikin, on katsottava sisimpäänsä ja tajuttava muuttuminen. On luetteloitava nämä siirtymät ja nähtävä, että kukin todellakin toimii katalyyttinä muutokselle. On ryhdyttävä päämäärä- ja kyvykkyyshakuiseksi. On luetteloitava se mitä haluaa ja alettava verkostoituminen muiden kanssa. Toiseksi, on ymmärrettävä, ettette ole yksin. Olemme täällä auttamassa teitä etsinnässänne. Juuri tälläkin hetkellä on ympäri planeetan monia sellaisia ryhmiä, (PAGeja) jotka toimivat edellämainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kolmanneksi, olisi opittava lisää ”soljuvasta hallinnasta” ja siitä kuinka se on sovellettavissa ryhmänne toimintaan. Teidän avuksenne julkaisen uudistetun painoksen PAGien käsikirjasta. Hyvin pian laadin tähän WWW-paikkaan joukon harjoituksia ja periaatteita ”soljuvan hallinnan” oppimista varten. Tehdään tästä operaatiosta niin vuorovaikutteinen ja mielenkiintoinen kuin vain mahdollista. Olemme lähdössä seikkailuun – sellaiseen seikkailuun tietoisuudessa, joka on täynnä monia yllätyksiä koskien itseämme ja todellisuuttamme.

10. maaliskuuta, 1998 suomentanut Petri Hartoma


Sponsorit:

Uutiset
JYVÄSKYLÄ - MacBeth-Louthan: Sinä olet tapahtuma jota etsit

Tapahtumat
Äiti Amma Suomeen 14.-15.10.2006

News
Galactic Federation Update 19.9.2006


Lisää uutisia...