Työtehtäväni vuosina 1986−2006:

Ohjelmointikielet: C, C++, (Free)Pascal (Delphi), PHP, dBASE/Clipper, Perl, Assembler, VisualBasic, SQL
Muut tekniikat: (D/X)HTML, CSS, JavaScript, ODBC, XML
Käyttöympäristöt: Windows 9x/ME/NT/2000/XP, Unix, Solaris, Linux
Ohjelmistot: Borland/MS ohjelmistokehitys, MS-Office, Lotus OfficeSuite, Web-design, kuvankäsittely, taloushallinto, apuohjelmat todella laajasti
Vahvuus: pitkäaikainen Internet-kokemus (1987), oliokielet, koko ohjelmistotuotantoprosessi, tietokannat

Työkokemus:

2005−2006: olen työskennellyt omassa yrityksessäni toimien osin IT-ohjelmistojen suunnittelun ja toteutuksen alihankkijana Poster Image Oy:lle ja Alpha Palvelut Oy:lle. Muilta osin olen toiminut itsenäisenä tietojärjestelmän suunnittelijana ja toteuttajana Connection House Oy:n toimeksiannosta.

2004−2005: kesästä 2004 asti olen työskennellyt kahdessa kirjakustantamossa: ensin Sanasato Oy:ssä ja lokakuusta 2004 lähtien Amino-Kustannus Oy:ssä. Tehtäviini on kuulunut WWW-sivujen suunnittelua ja toteutusta, ATK-tukea, kirjojen ja mainosten graafista taittoa, laskutusta sekä kirjojen myyntiä. Lisäksi olen ylläpitänyt muidenkin asiakkaideni WWW-sivuja.

2003 keväästä syksyyn olin firmani kautta mukana kehittämässä Village of Light -Internet-peliä, jonka kehitys siirtyi vastikään pois harteiltani. Lisäksi olen ylläpitänyt aiempien projektieni WWW-sivuja.

2001−2003 huhtikuun loppuun asti tein firmani kautta Tamico Systemsille erään patentoitavan idean perusteella medialaitteen laajaa WWW-pohjaista hallintajärjestelmää, jossa on osana myös osa taloushallinnon ohjelmistoa. Kielinä ja ympäristöinä PHP, MySQL, VB, JavaScript, Linux/Apache, Windows 2000. Vastasin myös osin kehitysympäristöjen asennuksista ja ylläpidosta. Ohjelmiston kehitys loppui osaltani muuttaessani Tampereelta Helsinkiin.

2000−2003 vuoden loppuun asti olen julkaissut pienlehteä, joka on ilmestynyt alussa kokonaan myös Internetissä, nyt vain osittain. Tehtäviini ovat kuuluneet artikkelien kirjoittaminen, toimittaminen ja suomentaminen; graafinen suunnittelu ja taitto; markkinointi ja myyminen sekä taloushallinto ja asiakaspalvelu.

2000−2001 toimin oman firmani Starseedin kautta ensin keikkaluonteisissa atk-huolto - ja päivitystehtävissä sekä kotisivu- ja koulutusprojekteissa. Opin lisää HTML:n ja JavaScriptin käyttöä. Ympäristöinä mm. LAN, Windows 2000, MS Office, MS Exchange, sähköpostit.

1998−99 olin Tampereen kaupungin Tietotekniikkakeskuksessa WWW-pohjaisten järjestelmien atk-hankintojen esitutkintatehtävissä sekä avustamassa WWW-sivujen sisällön suunnittelussa. Tutustuin erilaisiin WWW-ympäristöihin ja -tekniikoihin kuten Lotus Domino ja ASP.

1997−99 tein pienimuotoisia kotisivuprojekteja muutamalle yhdistykselle, kolumnistille ja omalle julkaisulleni sekä opastin lukuisia yksityisihmisiä tietokoneen käytössä. Työtehtäviä, joissa rakennettiin alusta asti toimiva kotitoimisto sekä luotiin Internet-yhteyksiä: Windowsit, toimisto-ohjelmat, ISDN, modeemit, virusskannerit jne.

1992−96 toimin ohjelmistosuunnittelijana ICL Personal Systemsin yksikössä, joka on nykyään Nokian alaisuudessa. Suunnittelin ja toteutin TeamWare-tuotteisiin selkeätä, standardin mukaista ODBC-rajapintaa ulkoisia palveluja varten. Testasin kommunikaatiomoduleja yhteistyöprojektissa MS:n kanssa. Suunnittelin ja toteutin helppokäyttöistä ohjelmointirajapintaa TeamWare-tuotteiden ulkoisten yhteyksien rakentamiseksi. Kielinä C/C++, VB. Tietokannat: ODBC, Solid, Sybase, SQL Server, Oracle. Ympäristöinä Windows & NT & UNIX, MS-Office.

1991−92 olin tekemässä tutkimusta tietojärjestelmien käytettävyydestä Tampereella Tietotekniikan tutkimuslaitoksessa. Hyvin monenlaiset ympäristöt ja ratkaisut eri suuryrityksissä ja tietotekniikkataloissa tulivat ainakin jossain määrin tutuiksi.

Vuosina 1987−90 olen ollut pääasiassa Tampereella osa-aikaisesti Tamico Systemsissä kehittämässä laajaa taloushallinnon ATK-järjestelmää ja muutamia pienempiä tietokantapohjaisia räätälöityjä asiakkaiden tilaamia ohjelmistoja. Ohjelmointikielinä TurboPascal O-O, Clipper (O-O), dBASE, C, Assembler.

1987 kesätöissä TTKK:n Työsuojelulaitoksella mallinsin akustista meluntorjuntaa ultraäänipuhdistuslaitteelle PC-pohjaisella kehittämälläni edistyksellisellä TurboPascal -ohjelmalla.

1986 kesätöissä Oulun VTT:llä Optoelektroniikan laitoksella analysoin mittaustuloksia Basic-ohjelmalla, jota muuntelin tarkoitukseen sopivaksi.

Yhteydenotot

/ Petri Hartoma
petri.hartoma@iki.fi
starseed@sci.fi
050 555 2583