Kaisa Luoma:
Individualistis-oikeistolaista ydinperhekritiikkiä
- vastine Nina Jokiselle