logo_tahan

 
 
 

Feministinen mielipide- ja kulttuurilehti 
#6

 


Joulukuussa
 

Kaksi Raijakoon pääjutuista käsittelee tällä kertaa sukupuolista häirintää ja ahdistelua.

Monet näihin ilmiöihin liittyvät käytännön kysymykset ovat varsin mutkikkaita ja niihin on mahdoton muodostaa yhtä ainoaa oikeaoppista feminististä kantaa. Kuten tiedämme,juuri tässä asiassa feministisiä käsitteitä ja argumentteja on ollut tapana ulkokohtaisesti käyttää pelkkinä välineinä aivan muihin poliittisiin asetelmiin liittyvissä taisteluissa -- eikä kenelläkään tietenkään ole velvollisuutta tukea tällaista sukupuolisen häirinnän käsitteen skandaalihakuista (väärin-)käyttöä vain siksi, että pitää sukupuolista häirintää ja ahdistelua sinänsä merkittävänä yhteiskunnallisena ongelmana. Monta mieltä voi olla myös siitä, millaisin ehdoin sukupuolinen häirintä ja ahdistelu on mielekästä sisällyttää myös lakiin: kuinka voidaan varmistaa, että ahdistelluksi tulemisen kriteerien subjektiivisuutta kyetään aidosti kunnioittamaan?Kaikki naiset eivät suinkaan koe ahdisteluksi lainkaan samantyyppisiä tekoja ja sanoja, joten sellaisilla ahdistelua rajoittamaan pyrkivillä laeilla, jotka eivät pyri hyvin yksiselitteisesti määrittelemään tiettyjä muodollisia pelisääntöjä häirinnän ja ahdistelun tunnistamiseksi, vaan joiden soveltamisessa käytännössä joudutaan pitkälti turvautumaan arkijärjen mukaisiin käsityksiin "normaalista" naisisesta seksuaalisuudesta, saattaa olla vakaviakin reaktionaarisia ja vallitsevaa seksuaalimoraalia pönkittäviä kulttuurisia sivuvaikutuksia.

On silti myös sellaisia elämänalueita, joiden kohdalla sukupuolisen häirinnän ja ahdistelun käsitteiden esillä pitämiseen ei liity yhtä ilmeisiä väärinkäytön vaaroja -- mutta kertovaa kyllä, juuri nämä sukupuolisen häirinnän muodot onkin pitkälti unohdettu. Tämä koskee erityisesti Meri Kuusen ja Päivi Korhosen artikkelissaan käsittelemää peruskouluikäisten kokemaa häirintää ja ahdistelua, jonka voi yksiselitteisesti todeta olevan ilmiön laajuuteen nähden huolestuttavan alikäsitelty teema. Toivottavsti asian esiin nostaminen herättää jatkokeskustelua edes Raijakoon sivuilla. 
TOIMITUS