PÄÄKIRJOITUS

Raijakoo #3 ehti täpärästi maaliskuuksi, kuten luvattu oli. Etusivu näyttää nyt edellisiä numeroita suppeammalta, mutta tämä ei tarkoita, että tekstiä olisi kaikkiaan vähemmän, sillä Lyhyesti-osasto on vastaavasti laajempi.

Jatkamme feminististen keskusteluiden perinteisillä alueilla. Parisuhdeväkivallasta kirjoittaa aiheen tutkija. Seksityöstä puhutaan tällä kertaa suoraan sen tekijän omalla äänellä. Juttua on myös naisruumiiden kurinalaistamisesta kooltaan yhdenmukaisiksi, ja ulkonäkönormeja ruoditaan vakavahkossa hengessä tällä kertaa myös Kauneus&Terveys -palstalla.

Raijakoon yksi alkuperäinen tarkoitus on ollut tarjota tilaa feminismin sisäiselle keskustelulle, keskustelulle feminismistä ja feminismeistä. Sitä, minkäsisältöisiä mielipiteitä Raijakoossa saa esittää, emme halua ryhtyä mitenkään rajoittamaan. Tästä riippumatta on silti kerran jos toisenkin lehteä tehdessä noussut esiin kysymys siitä, mitä oikeastaan on sellainen keskustelu feminismistä, jota voi pitää nimenomaan feminismin sisäisenä keskusteluna? Feminismin "omimpaan" keskusteluperinteeseen kuuluu naisten yhteiskunnallisten oikeuksien lisäksi vahvasti tiettyjä "kulttuurisempia", erityisesti ruumiillisuuteen ja seksuaalisuuteen liittyviä teemoja - mutta lienee silti selvää, ettei kaikki kokemuksellinen puhe ruumiillisuudesta ja seksuaalisuudesta ole samalla tavalla feministisesti relevanttia? Entä onko pelkkä aiemman feministisen teorian ja käytännön kritiikki ilman mitään rakentavia elementtejä osa feminismin sisäistä keskustelua? Teorian kritiikki pelkästään henkilökohtaisen kokemuksen näkökulmasta tai kokemuksen mitätöinti puhtaasti teorian näkökulmasta on yleistä - mutta tavoitteena tietenkin olisi yrittää haparoida kohti hedelmällisempiä keskustelutapoja.

Raijakoon toimituksessa on pohdittu myös mahdollisuutta syventää tiettyjen aiheiden käsittelyä teemanumeroin. Tällaisia teemanumeroita saattaakin olla myöhemmin tulossa, mutta toisaalta emme tahdo antaa teemoittamisen rajoittaa kulloinkin ajankohtaisten aiheiden käsittelyä, ja myös esim. kaunokirjallista tekstiä aiomme julkaista tulevaisuudessakin.

Toimitus

Takaisin