Miksi uusi lehti?

Raijakoo on neljästi vuodessa ilmestyvä feministinen, naisten tekemä ja naisille suunnattu kulttuuri- ja mielipidelehti.

Naiserityisiä pienlehtiä on kyllä suomalaiseenkin lähihistoriaan mahtunut, mutta syystä tai toisesta useimmat niistä (esim. Naisten ääni/Akkaväki, Hypatia ja Kääntöpiiri) kuolivat siinä 80-90-lukujen taitteessa. Nykyisin naisille suunnattuja määrittelevät olevansa lähinnä vain kaupalliset naistenlehdet, joiden harvatkin kunnon artikkelit hukkuvat kaikenlaiseen tekstimainontaan - ja sisällöltään samanlaisia ovat myös uudet naisille suunnatut verkkolehdet. Feminismi ei ole muotia, kaikkialta kun saamme kuulla, että olemme jo "tasa-arvoistuneet". Eikö sitten naislähtöiselle älylliselle keskustelulle todellakaan ("enää") ole mitään tarvetta tai kysyntää? Kieltäydymme uskomasta, että näin olisi.

Yhtenä motiivina uuden lehden perustamiselle on toivomus, että tätä kautta voisimme herättää henkiin keskustelua feminism(e)istä ja tarjota foorumin mitä moninaisimmille yrityksille yhdistää teoreettiset/aatteelliset pohdinnat ja omat henkilökohtaiset kokemukset. Päivittäiset yhteentörmäykset naisia alistavan ja marginalisoivan sukupuolijärjestelmän kanssa eivät koske vain kolmannen maailman naisia "siellä jossain" . Palkkaerot ja työelämän lasikatot ovat todellisuutta tässä ja nyt. Naiset ovat niitä, jotka kärsivät ns. syömishäiriöistä ja ns. masennuksesta - tai "sairastavat" niitä, kuten meidät on opetettu ajattelemaan. Ne tavat, joilla patriarkaalinen sukupuolijärjestelmä naisia alistaa, ovat rakenteeltaan yllättävänkin ajattomia: yhteistä toisaalta seksuaalisen väkivallan kaltaisille feminismin "klassisille" kysymyksille ja toisaalta näille syömishäiriöiden ja masennuksen kaltaisille uudemmille sukupuolistuneille ilmiöille on se, että molempien kohdalla naiset on saatu näkemään yhteiskunnan ongelmat omina henkilökohtaisina ongelminaan ja/tai itsensä näiden ongelmien lähteenä - tosin nämä yhä vähemmän näkevät itsensä moraalisesti syyllisinä ja yhä enemmän sairaina ja muista psykologisista ongelmista (kuten "huonosta itsetunnosta" tai "läheisriippuvuudesta") kärsivinä.

Avoimesti poliittinen keskustelu vallasta, sukupuolesta ja feminismistä on kuitenkin vain Raijakoon yksi aihealue - sitä syntyy, jos on syntyäkseen. Vähintään yhtä tärkeää on tästä riippumatta luoda erillistä tilaa puhua muista asioista. Se, että jokin keskustelufoorumi määritetään naisten naisille tekemäksi vaikuttaa monilla epäsuorilla tavoilla siihen, mistä siellä nähdään luvalliseksi ja toivotuksi kirjoittaa, ts. millainen on se sisäislukija, jota ajatellen kirjoittajat kirjoittavat tekstinsä - ja tämä vaikutus tuntuu silloinkin, kun puhutaan aivan "yleisesti" kulttuurista, politiikasta, taiteesta tai arkielämästä. Raijakoo tahtoo paitsi tarkastella ajankohtaisia ilmiöitä ja valtavirtajulkisuudessa käytyjä keskusteluja feministisestä näkökulmasta myös tehdä näkyväksi naisten luomaa kulttuuria (kuvataidetta, kirjallisuutta, elokuvia jne.) ja nostaa esiin sen tekijöitä.

Lisäksi pyrimme osaltamme hiukan paikkailemaan sitä ilmeistä puutetta, että Suomessa ei tällä hetkellä ilmesty yhtään varsinaisesti lesbonäkökulmasta tehtyä lehteä - historian ainoa tällainen eli lesbolehti Torajyvä kun katosi kentältä oireellisesti ihan samoihin aikoihin kuin muutkin "naislähtöiset" julkaisut. Seksuaalisuus on mielestämme itsestään selvästi yksi keskeinen aihealue puhuttaessa sukupuolesta ja feminismeistä. Raijakoo pyrkii olemaan kanava, jossa heteroseksuaalisuus ei ole perusoletus eikä lesboutta tarvitse erikseen tuoda esiin pohdinnan kohteena tai erillisenä "seksuaalisena suuntautumisena" - vaan se voi olla myös itsestään selvä lähtökohta puhuttaessa seksistä ja ihmissuhteista. Raijakoossa voi siis kirjoittaa sekä ensisijaisesti lesboja kiinnostavista kysymyksistä että ensisijaisesti heteronaisia kiinnostavista kysymyksistä - mutta toivoaksemme tällaisia jaotteluita sivuillamme myös onnistutaan ajatuksellisesti hajottamaan.

Se, että teemme Raijakoota ainoastaan verkkoon, on pakon sanelema päätös: mielellämme tarjoaisimme tekstit myös "perinteisessä" formaatissa niille, joilla ei käytettävissään verkkoyhteyttä ole. Se kuitenkin vaatisi sen verran lisätyötä ja rahaa, ettei paperiversion tuottaminen ainakaan toistaiseksi ole mahdollista.

Raijakoo on vasta alussa. Toimintaideamme on väljä ja tuleva linjamme riippuu täysin siitä, ketkä lehden ottavat omakseen. Toimitukseen tervetulleita ovat niin vanhat tekstinne pöytälaatikkojen uumenista kuin myös ehdotukset ajankohtaisista jutunaiheista. Myös vakituisia avustajia ja yhteistyötahoja kaivataan. Juttujen pituus ei ole ratkaisevaa, lähetelkää toki myös yksittäisiä irrallisia huomioita maailmasta Lyhyet -palstallemme. Kaunokirjallista materiaalia ja verkkotaidetta voi sivuillemme tarjota ilman muuta. Kuivan epäkaupallinen analyyttinen saivartelukaan ei meillä ole pannassa, mutta yhtä lailla kaivataan provokatiivisia hillittömyyksiä ja älykästä hauskanpitoa - pääasia on, että on jotakin omaa sanottavaa.

Kaikki nyt siis Raijakoota tekemään!

Toimitus

Takaisin