Kateus - etusivu

Kateus kohdituu voimakkaimmin astetta parempiosoaisiin

Auttaako järkeily Rytsölöiden kadehtimiseen?

Joseph H. Berken käsitykset kateudesta pahuuden lähteenä

Kateuden pelko

Kateuden välttämättömyys

Tuhoava ja kilvoittelemaan ajava kateus

Yhteenveto

Imuroi koko teksti tekstitiedostona
Politiikan psykoanalyysi 1. - Vihreät

Keskiarvopsykologiaa

Populuksen etusivu

Lähetä postia_m.ahola@nic.fi

Auttaako järkeily Rytsölöiden kadehtimiseen?

Koska kateus on syvällinen tunne, ei sen vähentäminen onnistu vetoamalla järkisyihin. Psykoanalyytinen kokemus osoittaa, että älyllisillä rakennelmilla ei tunteita kahlita tai hallita.

Internetbisneksessä nopeasti äkkirikastuneita ja Lamborghinit ostaneita Rytsölän veljeksiä ilmiselvästi kadehdittiin heidän osakekauppojensa jälkeen. Kateutta väheksyttiin monen toimittajan kirjoituksissa, joissa osoitettiin, että Rytsölöiden rikastuminen oli terve kansantaloudellinen ilmiö. He olivat aloittaneet yritystoiminnan nopeasti kasvavalla uudella alalla, joka tarvitsi osaavia ja yritteliäitä tekijöitä ja ansaitsivat näin oikeutetun palkinnon. Mutta tämä järkevä selitys ei välttämättä pure tunteeseen eikä kateutta voida poistaa järkeen vetoamalla. Kateudesta kärsijän täytyy käydä läpi prosessi, jossa hän vertaa itseään menestyjiin, joutuu kasvotuksin oman rajallisuutensa ja kyvyttömyytensä kanssa ja hänen täytyy nöyrtyä tunnustumaan tappionsa kilpailussa. Rytsölän veljesten kadehtijan täytyy ehkä tunnustaa omat rajalliset näkemyksensä tai oma vanheneminen ja tietynlainen kelkasta putoaminen.

Tietenkin Rytsölöiden yhteiskunnallisen hyödyllisyyden esille tuominen tuo esille sen, että kateus tavallaan aikaa myöten sulaa vastapooliinsa kiitollisuuteen, eli kadehtija ja kadehdittava kokevat kuuluvansa samaan yhteiskuntaan ja kokevat yhtenäisyyden tunnetta ristiriidoistaan huolimatta. Kateus muuttuu yhteiskunnallisesti vaaralliseksi silloin, kun kadehtija tai kadehtijat ryhmänä eristäytyvät muusta yhteiskunnasta tai yhteiskunta jakautuu selvästi erillisiin ryhmiin.

Seuraava