index Kundalini Brahma Tietoisuus

SKY3 SKY3A

 • "Kundaliini"
 • KUNDALINI MAHA YOGA
 • SIDDHA YOGA
 • MAHAN/WHITE TANTRIC YOGA
 • Sivananda
 • Reiki
 • "Kundaliini". Kaikki tieto Kundalinista, Sahaja Joogan ulkopuolella, on enemmän tai vähemmän väärää (vuonna 2000). "Kundalini"-nimen vaihtaminen johonkin toiseen ei ole huono idea; se on kuitenkin menneisyyden vakiintunut nimi. "Kundalini" yleisten lähteiden mukaan tarkoittaa käärylettä, potentiaalisen synonyyminä - tarkoittaa atmaa, joka on Heränneessä tilassa Brahma. Ja joidenkin lähteiden mukaan jumalaista energiaa, josta käytetään myös Tietoisuus-nimeä (tämä samaten alunperin tarkoitti Brahmaa - Jumalainen energia, ja Tietoisuus eli Tajunta; Sakti tarkoittaa Tajuntaa, ja on myös eräs "Kundalinin" nimistä). "Tietoisuus" tarkoittaa myöhemmässä tulkinnassa koko sielua (kun taas Intialaiset tarkoittavat atmalla, eli sielulla, henkeä). Puhdas halu tulee koko sielusta, tai vasemman chakroista. Kääryle-potentiaali on V1:ssä olevaa Brahma-potentiaali. Tosin sillä potentiaalilla tarkoitetaan Sahaja Joogassa potentiaalista Kundalinia, joka herätetään. Tässä voidaan siis jakaa potentiaalinen perinteiseen (ei-Kundalini) sekä Kundalini ja Sahaja Yogien kääryleeseen, jotka kaikki ovat enemmän tai vähemmän eri asioita. Mainitsemisen tarpeinen lienee vielä perinteisestä väärin johdettu ymmärrys, että jossain alitajunnassa (jota ei tässä mielessä ole olemassa) on piiloenergioita, potentiaalisia, ja siitä on sitten tullut yksi henkisyyden vikahaara; toinen meni ylitajunnan, siis oikean, puolelle samoin ideoin potentiaalisista energioista, joka tietysti on totta siinä mielessä, että voimme ottaa potentiaalistamme sata prosenttia, esim. juoksemalla täysiä, mutta siinäkin ollaan tässä mielessä vikahaarassa (voimankehitystä lukuunottamatta).

  KUNDALINI MAHA YOGA. Anandi Ma (hänellä on nolla valaistumista) on/oli perustajansa jälkeinen keulakuva tässä Maha-roskassa. Tuli länteen 1968-9. Perustaja on Dhyanyogi Madhusudandasji joka sai jonkin psyykkisen kokemuksen joltain "mestarilta", kestäen pari päivää; mennen siten samaan kategoriaan niiden kanssa jotka ovat joskus kokeneet Dhyna-tilan ja pitäneet itseänsä Valaistuneena siitä lähtien.

  SIDDHA YOGA. Bhagawan Nityananda, kuoli 1961, jolloin hänellä jo oli iso seuraajajoukko. Viimeisien elinvuosiensa aikana Swami Muktananda (1908-1982) oli jo arvostettu, oli #1 Nityanandan jälkeen. Muktananda levitti Siddha Joogaa muualle maailmaan (kuten Länteen) viimeisten noin kymmenen elinvuotensa aikana. Johtopaikalle tulivat seuraavaksi Gurudev Nityananda ja Gurumayi Chidvilasananda, joista ensimmäinen oli ymmärtääkseni pikkuveli ja toinen isosisko. Pikkuveli luopui vapaaehtoisesti (myöhemmin kuitenkin väitti, ettei se ollut täysin vapaaehtoista, ilmeisesti halutessaan guru-asemansa takaisin) paikastaan 1985, luopuen niin "gurun" kuin "munkin" tittelistään, ja muuttaen nimensä Venkateshwar Rao:ksi.

  Swami Muktanandan 21 vuotta kestävää työtä gurunsa Bhagawan Nityanandan nimissä on verrattu Swami Vivekanandan (1863-1902) suuriin saavutuksiin opettajansa Shri Ramakrishnan työn jatkajana. Niinpä häntä nähtävästi pidetään kaikkein auktoriteettisimpana Siddha Joogan opettajana/tulkitsijana. Siddha Joogan juuret tai jatkokehitys (Muktanandasta johtuen - Nityananda oli nähtävästi vain siemen): tantric Shaiva; joka tapauksessa Siddha Jooga liitetään erityisesti Kashmirin Shaivismiin (jonka kehityksen kukoistuskausi oli noin 1000 jKr kieppeillä, noin 200 vuoden aikana), joka koostuu verkostosta erilaisia ryhmiä. Siddha Jooga pitää Kashmirin Shaivismissa(an) keskeisenä: Shivasutras (Shivan sanotaan kertoneen unessa pyhimys Vasugupta:lle mistä kyseiset tekstit löytää, ja kyseisestä sai alkunsa Kashmirin Shaivismi).

  Shaktipat (tarkoittaa energian/voiman [Shakti] siirtoa) kuuluu keskeisesti Siddha Joogaan, ja kun se (kynttilä sytyttää toisen kynttilän - tosin ehkä vain päägurun kautta, fyyisen kosketuksen, katseen, ajatuksen, sanan kautta - kuten Sivanandakin kertoo) tapahtuu, niin sitä kutsutaan heräämiseksi/valaistumiseksi. Yleisesti tunnettu tosiasia on, että etsijät saavat kaikenlaisia kokemuksia, ja Siddha Joogassa sitä sitten kutsutaan heräämiseksi, mm. Kundalinin. Todellisuudessa kokemukset eivät vaadi muuta kuin läsnäolon, tai vain pelkän entisen läsnäolon (kineettiset värähtelyt); jo pelkkä etsijänä oleminen aihettaa tiettyjä kokemuksia, ja mitä ryhmissä koetaan, johtuu myös muiden x-mielten tiloista, jotka synkronoivat x-mieleemme vastaavaa. Sitten on oma kollektiivinen kokemusvarastomme, josta luotuu (Deityt + muisti) kokemuksia. Kun Kundalini herää shaktipatin ansiosta, niin Kundalinista tulee shakti, joka 'sisältää kaikki joogat', aikaansaaden kaikkien yogien tulosten spontaanin aktualisoitumisen, samaan tapaan kuin siemenestä kasvaa puu. Kyseinen pitkälle sattumoisin (joku todellinen lähde on ehkä joskus ollut olemassa, kuten arvelen, mutta tässä tapauksessa tiedot ilmeisimmin tulevat Brahma Tajunnan omaavien kautta, joka samaten aktualisoi eri joogat spontaanisti; itsekin paljolti assosioin Brahma Tajunnan keskikanavaan) pitää paikkansa, mitä todelliseen Sahaja Kundaliniin tulee. Prosessi joka alkaa shaktipatista, sitä kutsutaan Siddha Jooga:ksi, täydelliseksi tieksi, tai Maha Yoga:si, tai spontaaniksi Kriya Jooga:ksi. Ja nyt missä tahansa sitä on, Kundalini voima mahdollistaa totuuden kokemisen Itsestä, jota kautta henkinen ja maallien elämä sulautuvat yhdeksi - kyseine pitää paikkansa täysin Brahmaanisessa Tajunnassa, jossa ei ole eroa henkisen ja maallisen elämän välillä, vaan ne ovat sulautuneet yhteen (sitä kutsutaan Heräämiseksi, ja toisaalta Unessa olemiseksi, mitä ei-Etsijöihin tulee), ja hengen tilassa ollaan koko ajan, tai ainakin itse T&T:nä olen - en vain Tietoisuudessa, vaan myös Tajunnassa (Self, Itse), koko ajan.

  Muktananda (joka on Siddha Joogan perustaja käytännössä): "Shree Kundalini spreads throughout the body in the form of prana [totta], and gives rise not only to inner sounds [en ole koskaan kuullut ääntäkään jonka Kundalini olisi aiheuttanut - vaikka asia mainittu myös Sahaja Joogassa, joka näyttää saaneen alun päävaikutteensa tietopuolella Muktanandalta], but to many other divine experiences as well." Kun jotain tasapainottuu, puhdistuu, niin kokee tietysti sen jumaluuden selvemmin, mutta muuten en menisi puhumaan mitään kokemuksista, joita ei pääsääntöisin tapahdu. Myös Siddha Joogassa kokemuksia pidetään pääsääntöisin Kundalini-voiman puhdistavasta tiestä kohti Sahasraraa peräisiksi. Muktananda sanoo, että kun uinuva Shakti meissä herää, niin hyvin luonnollisesti/vaivattomasti kykenemme näkemään Itsen (Self); hän tosin myös sanoo, ettei sitä saa näkyviin millään metodilla, vaan vain näin; joka on outo näkemys, koska Shiva on heillä ainakin teoriassa jossain määrin keskeisessä asemassa. Siddha Jooga:n tavoite on saavuttaa Siddha, jolla on herännyt Kundalini, joka on täysin tietoinen, täysin valaistunut.

  MAHAN/WHITE TANTRIC YOGA. Perustaja Yogi Bhajan "Master of Kundalini Yoga and Mahan/White Tantric Yoga". Nolla valaistumista. "Father of Kundalini in the West", (1969), joka arvo tosin näyttää menevän Sivanandalle - kaikki Kundalini-joogat (ja esim. Reiki) näyttävät rynnänneen areenalle siinä 1970 kieppeillä.

  GOPI KRISHNA. Selibaatti, Brahma Tajunta.

  SIVANANDA. Jooga-opettaja. Saattaa olla Dhyana-valaistunut.

  HINDU TANTRIC. Hindulaisuuden tuoreenkinpuoleinen tekstivuori, josta en ole oikeita Kundalini ja chakra tietoja löytänyt, vaan kaikenlaisia korruptoituneita versioita. Tämä paikka on yksi päälähteistä josta Kundalini Jooga tiedot on ammennettu. Originaali ei nähdäkseni ole; ehkä originaalia on etsittävä Upanishadeista, joissa tosin on tietääkseni vain Hatha Jooga asanoineen ja hengityksineen; Brahman ja Atman lisäksi.

  MUUT. Kaikenlaista löytyy. En löytänyt oikeata tietoa Kundalinista ja chakroista Sahaja Joogan ulkopuolelta. Kyseistä tietoa on luultavasti joskus esiintynyt, mutta elävien mestarien kadotessa korruptoituivat sitten tiedotkin, kunnes Sahaja Jooga - joka ensin pitkälle adoptoi valitsevat Kundalini Jooga -tiedot - alkoi mutatoimaan niitä tietoja oikeammiksi.

  Sivananda. 1887-1963. Sri Swami Sivananda{Saraswati maharaj} (oikea nimi: {DR.} Kuppuswami). Hän ei ole Kirkastunut, vaikka Brahmacharya tekstinsä sisältää alkuunsa tai muutenkin jonkin verran oikeata tietoa; hän kuitenkin tarkastelee selibaattia pelkän seksuaalisäästäjän (sisältäen ettei vie sitä liian pitkälle - muuten siitä olisi vain vaivaa; ja jonkin verran pidemmälle sen vieneet puhuvat sitten tukahduttamista vastaa, kun perversiot alkavat ilmetä, ja se vaatii sitten paljon tyydyttämistä kun se ottaa menetetyn takaisin - he tuntevat asian vain jokusen viikon päähän) näkökulmasta (jonka hän sitten väärin olettaa hienontuvan "Kundalini"-energiaksi). Isoin virhe hänellä tulee vastaan Brahmacharya-tekstinsä noin 1/3 kohdalla, jossa hän yhtäkkiä sanoo, ettei tule tukahduttaa seksiä vaan se tulee "sublimoida", siis transsendoida "henkiseksi energiaksi" (ei-liikaa seksiä käyttävä tuntee itsensä energisemmäksi). Ensin kaikki oli "OK", mutta sitten 1/3 tekstinsä jälkeen hän sanoo jotain keskeisimmin täysin väärää. Seksiaddiktiota ei voi "transsendoida/sublimoida" "henkiseksi" "energiaksi".

  Addiktion voi vain eliminoida; tossa ideassa ("transsendoida/sublimoida" "henkiseksi" "energiaksi") taas näkyy, ettei ihmiset tiedä mitä mm. energia on. Energia on ravinnosta tullutta aine-energiaa (tosin käskynsä se saa Deiteiltä, potentiaali/motiivi-energioilta). Aine-energia on aina sama, vain sen olemus ja värähtelut (siis "aallot", koodi, näin yhteisesti katsottuna) ovat eri, koska sen on aikaansaanut potentiaali/motiivi-energia, joka tässä on joku Deity, V1 tässä tapauksessa. Ja energian määrä on suhteessa sen energian seksiosan (sen Deity-energian värähtelyiden) voimaan joka tulle tässä addiktion voimasta, määrästä. Niinpä ainoa tapa sublimoida, siis todellisuudessa "hienontaa", vaikka se ylentämistä buu-buu-teorioissa tarkoittaakin, on addiktion vähentämisessä, joilloin sen voima on vähemmän pakottavaa - ja toisaalta kokonaisoikeellista, kun sen voimakkuuden määrä on oikeassa suhteessa muuhun olemukseemme (jumalaisessa määrässä; sama koskee muitakin voimia psyykessämme - ongelmia tulee vain kun ne ovat liian kuormittuneita, jonka seurauksena ne ovat joko liian heikkoja tai liian voimakkaita).

  Ja mitä samskaroihin tulee, niin se on täysin eri ilmiö, koskien ehdollistumiamme, joilla ei ole mitään tekemistä sen enempää Brahma-Tajunnan kuin seksuaalimäärän kanssa. Samskaroilla, siis muistikokemuksilla, ehdollistumilla ei ole mitään voimaa-määrää itsessään, ne vain vaikuttavat siihen mitä ja miten usein joitain Xmielen asioita liikkuu mielessämme - monilla hyvin vähän addiktoituneilla seksi liikkuu koko ajan mielessä, eikä siinä ole mitään varsinaista vikaa, onhan samantekevää Dharmisilla rajoilla mitä x-mielessänsä liikkuu, ei sillä ole mitään merkitystä; ja sitten on paljon ihmisiä joilla on korkea seksiaddiktiomäärä ja joiden mielessä seksi harvoin liikkuu.

  Ainoa keino selibaatin ja Brahma-Tajunnan saavuttamiseksi on tukahduttaa purkautumishalu - jonka tiheys ja suhteellinen intensiivisyys tullee addiktiosta. Kyseinen yleinen tukahduttamisen vastaisuus on eräs keskeinen osa demonisessa opissa; transsendoiminen/sublimointi (muuntaminen/ylentäminen) taas on laajemminkin levinnyttä enimmäkseen huuhaata.

  Muu tuotantonsa on sitä sun tätä, esim. Kundalini Jooga -tekstinsä, kun ei ole Kundalini-valaistunut, eikä Sakshi - ei edes käsittele todistajuutta

  Kirkastuneen luulisi tietävän todistajuuden, mutta en tiedä, kun Gopi Krishnakaan (Kirkastunut) ei ehkä sitä erityisemmin tunne, tosin on mieltä, ettei Upanishadien tajunnan tuntijat olleet Selibaatteja - Gopi Krishna luultavasti erehtyi luulemaan heidän tuntevan Tajunnan, kun ehkä tunsivat vain tajunnan. Toisaalta on mahdollista, että Upanishadeissa on henkilöitä jotka tunsivat Tajunnan, ja olivat Selibaatteja (en ole asiaan perehtynyt, muuta kuin että eri valaistumisia omaavat käyttävät pääsääntöisesti samoja termejä).

  Jossain määrin keskeinen henkilö mitä tulee Sahaja Jooga -terminologiaan, -ideologiaan, etc. Ja Kundalini Jooga:an yleensä - hän on nähdäkseni modernin Kundalini Joogan keskeisin henkilö, vaikka tietolähteensä (silloin ehkä vielä enimmäkseen ei-englantia) Hindu Tantrik -lähteestä onkin ollut jo satoja vuosia ennen häntä.

  Sivananda sai kaiken Kundalini etc. tietonsa Kundalinia etc. käsittelevistä kirjoista. Divine Life Society:stä - Sivanandan perustama - josta saa downloadeja. Sivanandan 20 tärkeässä ohjeessa, joiden hän sanoo olevan riittävät, hän ei mainitse sanallakaan Kundalinia. En tällä hetkellä näe, että Sivanandalla olisi mitään senkään vertaa oleellista Brahmacharya-kirjansa ja Kundalini Jooga -kirjansa lisäksi. Hänen "Brahmacharyan harjoittaminen" -ideansa on peräisin esim. eräästä Gautaman harjoituslistasta: Dasa Sikkhapada: The Ten Training Rules; Khuddakapatha, The Short Passages; Gautaman suttista, joka on eräs versio Ten Precepts -listasta. Lisäksi Sivananda antaa tyydyttävää Dharma-opetusta ja omaa tyydyttävän eksistentiaalisen näkemyksen. Mutta yhtään Valaistumista hänellä ei ole, ja mitään keskeistä eksistentiaalis-saavutuksellisesti hyödyllistä häneltä ei tietääkseni saa - vähäiset eksistentiaaliset meriitit annan hänelle, että hän on tietoinen Xmielen samskaroista, ja tietää mitä se tarkoittaa, että Xmielestä hänellä on ainakin joiltain osin oikea näkemys (hyvä opillinen saavutus ei-T&T:ltä), ja Brahmacharya ja Kundalini -tekstinsä antaa tietoa ihmisten uskomuksista, "tieto"-lähteistä (saa enemmän näkemystä koko ihmisten väärinymmärryksen verkostosta, johon mm. jooga on ollut paljolti juuttuneena jo yli 2500 vuotta, mm. mindfulness:ia lukuunottamatta, josta tosin puuttuu Tietoisuus ja Xmielen totuus, Deitien totuus, ja usein jopa tajunnan osuus) ja löytyypä sieltä jotain teoreettista ymmärrystäkin lisäävää, tosin vain hänen omista suppeista näkökulmistaan.

  Hänen tiivistelmänsä Kundalini Joogasta, löytyy kirjasta: Essence of Yoga (download). Amrita Gita:ssa (download; oma Gitansa, jossa hän tiivistää useita Yogia), hän samaten tiivistää Kundalini Joogan. Kyseisistä tulee hyvin ilmi, että Sivananda ei todellisuudessa tiedä mitään Kundalinista. (Kun puhutaan Kundalinista, niin kun sen yhdistää Brahma Joogaan, niin siinä joskus on jonkin verran järkeä; kaikki muu Kundalini Yogissa on lähinnä mielikuvitusta - tosin jos hengityksen tilalle laittaa Kundalinin, niin siinä on silloin jotain ideaa). Hän kuitenkin kasasi ja tiivisti olemassaolevaa Kundalini Jooga -tietoa.

  SIVANANDAN 10 KÄSKYÄ.

  1. Practise Truthfulness, Non-violence and Celibacy.

  2. Be good; Do good. [Älä ole hyvä; Älä estä hyvää]

  3. Be Tolerant.

  4. Be kind to all.

  5. Serve all; Serve the Lord in all; Love all. [Palvele tarkoitusta, eksistentiaalista, Dharmaa; Älä rakasta, älä estä rakkautta]

  6. Share what you have with others.

  7. Give, Purify, Meditate, Realise. [Clearing, tasapainottaminen, mindfulness]

  8. Think rightly; Act rightly. [Eksistentiaalisuus ja Dharma]

  9. Behold the one Self in all. See God in every face. [Sama sielu]

  10. Feel "I am the all pervading Immortal Self". [Buubuu]

  Useimmat näistä kymmenestä käskystä lienevät suoraan peräisin muista Yogista tai Upanishadeista.

  PYÖRREMYRSKYN SILMÄSSÄ. Sivanandan opetuslapsi kirjoitti tämän aiheisen artikkelin. Pyörremyrskyn silmä -idea ehkä originaalimmin Sivananda:lta (joka tosin luki paljon). Idea on, että Kirkastuneen olemassaoloa voi, yhdestä näkökulmasta katsottuna, verrata pyörremyrskyn silmässä olemiseen - se tuntuu vastaavasti samalta. Kirkastumaton elää siinä pyörremyrskyssä, Kirkastunut sen tyynessä keskuksessa. Shree Rajneesh käytti Pyörremyrskyn silmää Todistavan Tietoisuuden eräänä esimerkkinä, joka on huonompi, koska vaikka se onkin pyörremyrskyn silmä, niin sillä ei ole kuitenkaan tyyntä keskusta olemassaolollisesti (x-mielessä), kuten pyörremyrskyn keskuksessa on tyyni olemassaolollinen (x-mielessä) keskus. Tietoisuuden valo on Todistavan Tietoisuuden ainoa eksistentiaalinen ominaisuus.

  Reiki. Kaikki nykyinen Reiki tieto on tullut Rouva Takata:lta (olen tosin jossain määrin eri mieltä, kun Reikin eteenpäinvälittyessä se on muuttunut, lisääntynyt, paljonkin; mutta teoriassa "kaikki" - käytäntö on toinen), Mikao Usui:n 1865-1926 taas sanotaan keksineen Reikin - häneltä on ainakin eräs pieni käsikirja. Itse arvelen, ettei Reikin keksijä ('uudelleenkeksijä' oli temppu-sana) ole Jeesuksen jälkeisessä ajassa. Japanilainen, syntynyt 1900; hän on sanonut (myöhemmin) mielenkiintoisesti, että tuntee sormenpäissään ja kämmenissään toisen esim. kipeät kohdat; olikohan ennen Shri Matajia, kun sitä ei maininnut alussa, mainitsi vain käsiensä kuumuuden. Joka tapauksessa Reikistä löytyy Sahaja Jooga:sta ja Kundalini Yogista löytyvää materiaalia - Reiki on sekoitus Kundalini Jooga ja henkisen parantamisalueen kirjallisia tietoja. Takata alkoi länsimaisen tiedottamisensa siinä 1970 jälkeen; samoilla kieppeillä kuin muut Kundalini Joogat. Mainitaan jostain (vitaalikuumuus ilmeisimmin) virtauksesta kämmenistä potilaaseen, se tavallinen parannus huubuu. Hänelläkin se oli kuumat kädet, mikä ei ole terve merkki, tosin ei sairaskaan. Jos kämmenet ovat kuumat ja ne laittaa kehoaan vasten niin keho sen kuumana tuntee. Parhaiten kämmenet eivät ole kylmät eikä kuumat (eivätkä tunne mitään muuutakaan); ylitoiminnot ilmenevät mm. kämmenten kuumuutena (Sahaja Kundalini meditaatio poistaa mm. kyseistä kuumuutta). Eikä käsissä esim. kuumuuden tunteminen, kihelmöinti, nipistely yms. ole parantajasaralla mitään uutta; ne ovat todellisia vitaalilämpövaihteluita ja puutumisesta yms. fyysisen "viestintää" hermojärjestelmässä. Luokittelen ne fyysisiksi ja vitaalisiksi, tai eteerisiksi aurallisiksi, jotka voi kategoroida, kuvailla ja määrittää jokaisen ymmärtämällä ja näkemällä tavalla. Kyseisten lisäksi on olemassa Kundalini-valaistuneen tuntemat sielulliset, jotka ovat tasapainossa vakioita, ja epätasapainossa sitä intensiivisemmin tunnettavissa, kuormittuneen chakran sormessa, muuallakin.

  Käsien, kämmenien, pitäminen eri puolilla kehoa on tuttua Sahaja Joogaa, paitsi että Reikissä käytetään melkein aina molempia käsiä yhtäaikaa (esim. V2-O2, V5-O5, Ego-Superego), tai esim. kyynärpäässä (jossa Sahaja Joogan mukaan on Nabhi-etiäinen, ja void-etiäinen sen ympärillä). Reikin käsiasennot ovat jossain määrin lähempänä perinteistä Hindu Tantrikaa, ja tietysti kiinalaista systeemiä; kuin Sahaja Joogan, mitä kämmenien pitopaikkaan tulee. Vaikuvirtapiiri käsien välissä on vain kuvitteellinen - lienee idea kun käytetään molempia käsiä yhtäaikaa. Reiki Mestarit/Ma(i)sterit yms. - titteli jonka saa lähinnä kättelyssä kuka tahansa: tarvitsee vain ostaa tiedot ja harjoittaa pari kuukautta huuhaata ja saada huuhaa "tuunaus" "Reiki-masterilta". Myös valokuvien Reiki esittää lähettävän parantavaa flow:ta, joka on luultavasti peräisin kaukoparannusideasta, joka on huubuu:ta, ja toisekseen ehkä Sahaja Jooga:sta - en tiedä muuta oikeata originaalia lähdettä josta kyseinen idea sen edistyneemmissä muodoissa olisi peräisin, mitä kuvan 'kaukoparannus'-vaikutukseen tulee. Intiassa ja monissa maissa valokuvia käytetään paljon, valokuvien keksimisen jälkeen, ja on helppo arvata, että niistä on esitetty mitä erilaisimpia väitteitä, kuten ikoneista ennen valokuvien aikaa, ja jälkeen - vaikutus on M/antra vaikutus, tässä Yantra-vaikutus, joiden eksistentiaalisen olemuksen/muisti-olemuksen Deitymme lukevat. "Parantavaa flow:ta", jopa silloin kun kuvaa ei katso, mikä pitää Kundalini-valokuvien ja oikeanlaisten Deity-kuvien, suhteessa omiin ongelmiin, kohdalla täysin paikkansa, mitä terapiavaikutukseen tulee. Kuvaa ei tarvitse katsoa (voi katsoa), kyseessä on Deity-aistit, joita voisi verrata kuulo-, haju-, maku-, tai tuntoaistiin, ennemmin kuin näköaistiin; kyseiset fyysiset aistit ovat vain herkistyneempiä kohtia kyseisille aistimuksille, eivät aisti(t) itse. Kuvat, kuten kaikki muukin, vaikuttavat koko sielukehoon koko ajan; myös muutkin valokuvat kuin Kundalini-valokuvat, kaikilta muilta ominaisuuksiltaan. Kundalini-valaistumaton voi tuntea kaiken muun saman kuin Kundalini-valaistunutkin, kuvista, jopa Kundalini flow:n vaikutuksen omassa sielukehossansa (ilman Kundalinia), ja sitä kautta tietää kuvan henkilön senhetkisestä psykofyysisestä tilanteesta. En kuitenkaan näe, että yksikään reiki olisi todella tuntenut kuvista mitään; eivät ole perehtyneet asiaan, koska asiaa ei ole selvitetty Reikissä - levittelevät vain uskomuksiaan.

  Reikillä on myös vahvistuksia; tosin yleisiä lapsellisia, mm. tuttua Raja Jooga Via -tyyliä: "Jeesus ja Buddha jaloja valoja". Tosin jos on huubuu, niin huubuu-mantrat saattavat toimia yhtä hyvin kuin järjelliset M/antrat. Kundalini Joogan ja parannuksen sekoitus = Reiki. Tosin itse Reiki-sana määritellään (Tajunnaksi), se on ideoitu henkisistä kirjoista; Takatalla kun ei ollut yhtään Valaistumista. Reiki (tässä Kundalini) Jooga:lla kukaan ei saa Kundalini-herätystä, eikä mitään muutakaan. Reikistä löytyy jonkin verran kaikkialta kerättyä kohtalaisen tasokastakin tiedonpuolikasta; mutta ilman ymmärrystä niistä, jolloin niistä ei ole mitään hyötyä; näkyy vain korruptoinnin jalanjäljet. Kundalini Jooga - Hindu Tantrik - ja parantaminen - kiinalainen, ja tiibetin buddhalainen: käsien pitäminen kipeässä kohdassa 'parannustekniikka;' kun satuttaa itsensä, niin usein käsi hakeutuu pitämään kiinni kipeästä kohdasta, siitä se sai alkunsa, ja siihen sisältyy kaikki päätieto edelleen; siihen voi lisätä vielä liikkeen chakrakentässä (= Deityen aistimuskentän välitön läheisyys - mitään auraa ei välttämättä varsinaisesti ole itsessään olemassa, tosin on sielu, ja sitä voi kutsua "auraksi", mutta sielu ei ehkä ole myös kehon ulkopuolella, kun taas "chakrakenttä" on myös kehon ulkopuolella), tai kehossa - kuten esim. hieronnassa tehdään, jolla chakratasolla (varsinkin lihastason kautta) voidaan nopeuttaa niiden tasapainottumista, erityisesti silloin kun ne ovat lukossa, tukossa - merkki useimmiten siitä, että epätasapainoa on paljon; tasapainottumista voi edistää, ja tasapainoa voi ylläpitää, monin tavoin; niitä kutsutaan terapeuttisiksi. "Kundalini" Jooga:n ja "parantamisen" yhteenliittäminen oli iso kehitysaskel huubuu-saralla; ei suinkaan alkanut Reikistä, mutta Reiki on/oli viimeisintä kehitystä tällä tuplahuubuu-saralla. Mitä todelliseen Kundalini Joogan ja parantamisen, mitä akupunktuurin meridiaaneihin tulee, yhteenliittymiseen tulee, niin se on mahtava liitto, ja se on Sahaja Joogan ansiota. Parantajan täytyy omata oikeat tiedot ja oikea ymmärrys. Reikillä ei ole kumpaakaan. "Sahaja Jooga ja Reiki Mestari" - moni Reiki omaa tätä nykyä myös Sahaja Jooga -tietoja. Ainoa reiki-energia jonka he tuntevat on enimmäkseen heidän mielikuvituksensa tuotetta. Mikä Reikissä on väärin? Keskeisimmin Reikissä väärin on reiki-energian idea, se ei ole todellisuutta - he uskovat siihen (kuten uskovaiset) ja käyttävät sitä kuvitteelliseen parantamiseen.

  TERAPIASTA. Terapioissa ei tarvitse käydä (voi käydä) kun voi parannussessioida itse itsensä. Tuntemukset joita toisesta ihmisestä saa ovat samoja kuin mitä muut ihmiset kykenevät läsnäolollaan muuttamaan tilassamme. Kun pistää merkille miten olotila muuttuu sielullisesti muiden ihmisten läsnäolon ja muiden asioiden ja ilmiöiden vaikutuksesta, ja toisten hyvien ominaisuuksien, tasapainossa olevien chakrojen etc., vaikutus synkronisaation lakien mukaisesti Deiteihin. Voi käyttää myös kuvia - voi laittaa ongelma-chakran kohdalle jonkun, minkälaisen vain, kuvan jolla on hyvä, parempi kuin omamme, ominaisuus, ja täten toimiva vaikutus chakraan - ja sitä kautta x-mieleen. Lisäksi on muita kaikenlaisia tasapainottamista nopeuttavia juttuja, joissa olotila aina kohenee; tämä kuva juttu on omani. Näin ymmärtää tämän ja kaiken muun terapian toimintaperiaatteen. Terapia on terapiaa, parantaminen on pääsääntöisesti eri asia. Terapian suurin anti on olotilallinen, tiedollinen, ymmärryksellinen, tutkimuksellinen; miten eri Jumaluudet reagoivat eri asioihin, millä tavalla, millä teholla.

  Terapia muulla kuin Kundalini-Deityllä on toki olemassa. Kaikki Sahaja Jooga -tekniikat joissa ei tarvita välttämättä Kundaliinia toimivat niin Kundalini-valaistuneisiin kuin Kundalini-valaistumattomiin. On eri Jumaluuksien ominaisuudet, jotka voivat parantaakin (henkilöä jolla se on jotenkin heikonlaisesti), mutta se on aina miellettävä terapiana, ja usein kun sellainen terapia lopetetaan, tuki katoaa ja henkilö palaa ennalleen, jos sairaus, kuormitustila, ei ole alentunut, vaikkakin se saattaa terapian avustamana vähentyäkin, mutta se ei ole terapian keskeisin pointti. Energiaa (stimulointia, synkronisaatiota) ei voi varsinaisesti antaa toiselle, toinen vain voi olla sen siivellä, vain sillä tavalla voi antaa energiaa, ja vastaanottaa. Värähtelyitä voi antaa. Kundalinilla ja muilla energioilla, värähtelyillä, Deitien ominaisuuksilla, on mahdollista suojata - mielenkiintoinen ilmiö - chakroja (sitä kautta x-mieltä), ettei ne kätsää; jota ne tekevät sitä helpommin mitä enemmän niissä on kuormitusta/epätasapainoa, usein muista ongelmista johtuen. Kuuluu osana Sahaja Jooga:an, tosin ei mitään oleellista, mutta Sahaja Jooga on enemmän sen kannalla, ja ymmärrettävästä syystä, ja sen vuoksi Deity-ominaisuuksia ja tätä terapiaa Sahaja Jooga:sta oppii hyvin. Sahaja Jooga on terapiassa ja sielullisessa parantamisessa parhaimmilla tiedoilla varustettu, mitä kruuppeihin tulee.

  Ensisijainen fokus tulee pitää parantamisessa, täytyy ymmärtää mikä ero sillä on terapiaan verrattuna, ja missä on terapioiden oikea paikka. Jos kysymys ei ole esim. tietämättömyydestä - jota terapiaefekti saattaa vähentää - niin seuraus ei luo pysyvästi syytä; vain niin kauan kuin ulkoinen tuki on paikalla vallitsee seuraus (vielä esim. pari päivää ulkoisen tuen kadottua). Keskikanavakin on ulkoinen, mutta se on pysyvä, lisäten esim. toleranssia; tosin Dharminen toleranssi, suvatsevaisuus, vähenee, johtaen parempaan elämään, ja vielä paremmin Kirkastuneilla, joilla se on lisäksi tietoista; pelkästään Kundalini-valaistuneet eivät sitä selvästi tiedosta, varsinkaan jos heitä ei siitä valista. Keskikanava on ulkosyntyinen sisäinen, ollen oma kategoriansa - kuten olisi uusi kehonosa, tai uusi ymmärrys, jonka tosin luen sisäiseksi. Terapian seuraus ilmenee ilman sisäsyntyistä syytä. Ulkoisen ylläpidon (johon myös keskikanava ja Kundalini lukeutuvat) avulla pääsee helpommin eroon sisäsyntyisistä ongelmista; itsessään terapia ei paranna; tosin sitä voi käyttää jatkuvana ylläpitona (kuten keskikanava) ja se Dharmisena parantumisena saattaa johtaa kyseisen ongelman parantumiseen, tai voi elää pidempään (esim. muuttamalla lämpimämpään/valoisampaan tai kylmempään/pimeämpään etc. ilmastoon, ulkoiseen ilmastoon).

  Ilman terapiaakin paranee oikealla hoidolla samassa ajassa; ero vain on siinä haluaa viettää parantumisajan sairaana tai jopa täysin terveenä. Esim: Jos henkilöllä on syöpä tai vastaavaa (puhtaita epätasapaino-sairauksia), joka ei ole ulkoisen aiheuttama (tai ehkä senkin voi samalla lailla parantaa), niin tarvitsee vain saattaa fyysisen sairauden aiheuttava Deity tasapainoon. Epätasapainoon se menee yleensä ylikuormituksesta, johon tosin voi liittyä tunne-elämän häiriö [muna-kana tai toisinpäin, tai molemminpäin]. Kun kyseinen ongelma pysyy tasapainossa, niin fyysisetkin ongelmat pysyvät tasapainossa, ja parantuu fyysisesti. Mitä sielulliseen parantumiseen tulee, niin niiden parantuminen vie helposti useamman elämän, silloin kun kuormitus on suuri. Shri Mataji:kin tietää, että ne eivät enää palaudu normaalitilaan. Itse arvelen, että ne kyllä palautuvat, mutta se voi viedä - tämän hetken havaintojeni mukaan - helposti useammankin elämän, tosin puolet näyttää palautuvan jo sillä, että se pysyy paremmin tasapainossa, mutta sen rajan jälkeen näyttää olevan seinä vastassa, eikä tietoa onko sitä mahdollista siirtää. Jos kuormitus on vain vähäinen, niin se voi parantua hyvin nopeasti; ja mitä pieniin sivutuoteongelmiin tulee, niin ne parantuvat pääongelmien mukana.

  Terapiaparantumisessa on muistettava ylläpitää tasapainoa tai fyysinen/mentaalinen sairaus tulee takaisin. Tasapainoon saattaminen voi viedä juuri Kundalini-valaistuneelta vuodenkin, esim. itselläni vei vuoden saada O2-chakra tasapainoon, vaikka pudotin kaiken älyllisen toiminnan aktiivikäytön noin 5%:iin, käytin monia tunteja päivässä jääkallea, ja kymmenen tuntia päivässä Kundalini-meditaatiota. Ja silloinkin sain sen vasta häilyvästi pysymään tasapainossa. Vuosi, kaksi lisää ja voin jo käyttää älyä paljon päivittäin, enemmän kuin Kundalini-valaistumaton voisi, kun vielä vuoden kuluttua O2-meni hetkessä pois tasapainosta, jos käytin vähänkin enemmän logiikkaa, ja tasapainoon saattaminen vei tunneista pariin päivään. Useimmat eivät tiedä paljoakaan suurista tasapaino-ongelmista. Tämä on universaali ongelma: oireet ovat aina saman kategorian ja hoito samaten. Ne voivat sijaita missä tahansa chakrassa. Chakroissa suurimmat ongelmat ovat juuri kuormittuneimmissa chakroissa, joiden tasapainoon saattaminen voi viedä esim. vuoden, ja sittenkin ne voivat mennä herkästi pois tasapainosta, kunnes vahvistuvat tasapainoon, sitten ne eivät enää mene pois tasapainosta niin herkästi ja niin paljon.