index Kundalini Brahma Tietoisuus

SKY1 SKY2 SKY3 SKY4 SKY5 SKY6 SKY7


Kundaliinin leposijainti. Kuulema K1,5:ssä. Alunperin Kundalinin sijainti V1:ssä tarkoitti potentiaalista Brahmaa. Muiden chakrojen kotisijainti ja ominaisuudet selvitetään niissä olevien ongelmien lisäksi: rintakehän alueella on rakkaus ja sellainen, vatsan alueelle liittyy rauhallisuus ja sellainen, kurkun alueelle puhe ja sellainen, jne. Kundalinilla täytyy olla lähde mistä se tulee. Jotkut ajattelevat, että Kundalinin värähtelyt ovat sen manifestaatio, viitaten ehkä puolittain, ettei se olisi Kundalini itse (vastaavaa on luonnontieteessä, tosin tähän on myös uskonnollisia tulkintoja), nähdäkseni Kundalini on kuitenkin juuri kyseinen viileä tuuli, koska sitä voi liikutella halunsa mukaan minne tahansa kehossa. {Voimme lisäksi myös vaikuttaa muiden Deitien toimintaan - tosin eksistentiaalisesti ensisijaisesti toisinpäin. Kundalini on yksi Jumaluus, jonka manipulointi on Sahaja Kundalini Joogaa, eksistentiaalisesti se toimii vain niin kuin näkee/ymmärtää sen spontaanisti toimivan.} Kundalini saattaa sijaita tasaisesti koko aurassa, sen ollessa mahdollisesti auramateriaalia itseään, joka valaistuu keskushermoston tapaan Kundalini-valaistumisessa.

Kundalini, BRAHMA. Kundalini ei mitenkään välttämättä ole Brahmaa, mutta jos se ei ole, niin sitten meillä on nähtävästi sielu, jonka rakenne on mitä se on, sen jossain määrin sykronoidessa tms. fyysisen rakenteen kanssa (meridiaanit, hermojärjestelmä, kunkin meridiaanin siihen liittyvine hermoineen liittyessä tiettyihin chakroihin, aivojen osiin, psykologisiin ominaisuuksiin, siten niiden vaikuttaessa tiettyihin fyysisiin osiin, sen lisäksi, että erilaiset psykologiset toiminnat jossain määrin tarvitsevat tiettyjä kehon toimintoja, hormoneja, elimiä, jotka voivat myös tarvita tiettyjä psykologisia toimintoja toimiakseen kunnolla tai tasapainoisesti. Mitä chakroihin tulee, niin hermojärjestelmä johtona voi yhdistää vaikutuksen tietyistä kohdin meridiaaneja-hermoja aivoihin ja chakroihin-Deiteihin, Deitien-chakrojen muodon ollessa arvoitus, niiden ollessa esim. tasaisena liuoksena Brahmassa, kaikkialla, jota tukee myös se, että niitäkin saattaa tuntea ympärillään, kuten kerran tunsin mitä kollektiivinen mieli kutsuisi 'sielumaailmaksi', joka tuntui kaikkialla ympärillä aurassa, jolla ei mahdollisesti ollut rajoja, ajan samalla pysähtyessä; ja kun huoneen valoisuusväri ja ominaisuus muuttuu tietyistä ei-vielä selvitetyistä stimuluksista, ja senkin näkee ympäristössä, jossain määrin johtuessa 'piilolinssien' värin-ominaisuuden muutoksesta, mutta kyseinen on myös ilmapiirissä, kuten näyttää olevan myös T&T:n Tietoisuus sen brahmaanisessa vaiheessa). Kundalini-valaistumisessa keskushermosto tulee/säätyy herkemmäksi, ainakin tietyin osin; kyseisestä johtuen se ehkä kykenee aistimaan B/brahman, joka sitten olisi Kundalini-viileä tuuli, joka tuntuu kaikkialla kehossa jossa huomiotaan pitää. Huomion osuus on merkittävä sille, toimittaako B/brahma(-Kundalini) tasapainottavaa ja puhdistavaa toimintaansa x-mielessä/aurassa (aura ilman sielua? Se vain tuntuu kehon läheisyydessä, ollen B/brahmaa, ei auraa). Keskikanava (mikä lienee) taas säätyy voimakkaammin tasapainoa ylläpitäväksi, kuin yleisen herkistymisen vastapainoksi. Keskikanava on myös keho-psyykkinen, koska sen vaikutuksen sen vahvistuessa tuntee myös fyysisesti. Mikä saa aikaan keskushermoston herkistymisen (sen säätymisen herkemmäksi - kaikkea voidaan säätää herkemmäksi tai vähemmän herkemmäksi), kun joku "herättää toisen Kundalinin?" Keskikanava taas voi automaattisesti säätyä vahvemmaksi asian vastapainoksi. Keskushermosto tulee herkemmäksi, sen aistiessa myös ympäristöä paremmin (kuten varsinkin Kirkastunut), myös (joitain) valokuvia ominaisuuksineen näkemättä kuvaa (tai ehkä kyseinen kuva on täytynyt ensin nähdä joskus, mutta luultavasti se ei ole tarpeen). Mikä saa aikaan kyseisen muutoksen 'keskushermostossa' (hermosto voi pysyä ennallaan, mutta se minne se välittää viestejä kuin johto, saattaa tulla herkemmäksi. Tuntemukset tuntuvat kuitenkin suoraan tietyissä hermoissa, tosin se oletettavasti kulkeutuu viestinä aivoihin)? Ehkä ne tuntemukset tulevat sielusta, kun sahaja-sormet eivät varsinaisesti tunnu fysiologisilta, vaikkakin fysiologisiakin tuntuu, esim. jonkun hermon mennessä jonkinlaiseen hermovetoon (esim. jalkapohjassa) tai kuristuksena esim. takaraivossa. Kyseisten fysiologisten ollen kategoria erikseen sahaja-sormista, mutta ilmeisimmin kuuluessa samaan pakettiin. Kundalini-valaistuminen on kuin ihmistajunnan siirtymistä astraaliselle (sielun) tasolle, josta johtuen sitten tapahtuu kyseiset asiat, sen ollessa vain jonkinlainen tajunnan alueen kasvu, jonka saa aikaan mikä? Joku "magnetismi", synkronisaatio tms.

Kundaliini Agnyan yläpuolelle. Kundalini menee/keskittyy, ainakin omassa kehossamme, sinne minne huomion laitamme, ja jos pidämme huomiotamme tiiviisti pään yllä, niin Kundalini keskittyy sinne, ja alkaa hääräämään aivoissa, temppeleissä, ja ylienergia pääsee ponnekkaammin poistumaan. Kundalinin liikuttelu on käytännössä ainoa asia joka Sahaja Yogin tulisi hallita, kaikki muu on vähemmän oleellista, mitä Sahaja Kundalini Joogaan tulee. HUOMION PÄÄN YLLÄ SAHASRARA CHAKRASSA PITÄMINEN. Ei ole lähtöisin Shri Matajilta vaan Shivan metodeista, ja on mainittu eräänä harjoitteena myös muutamassa muussa joogassa. Todellisuudessa mitään Sahasrara-chakraa sinänsä ei välttämättä ole olemassa, chakrana. Sahasrara on kuitenkin tärkeä termi johon liittyy monia eri asioita. Brahma on seitsemäs tai kahdeksas chakra, tai esim. 21. Jumaluus, kun Deitejä on enemmän kuin chakroja.

Kundaliini Agnyan alapuolelle. Kundalinia on vaikeampi keskittää olemuksemme tietoisuuden (ja minä-tietoisuutemme, joka sijaitsee tai tavallaan sijaitsee aivojen ja silmien välissä) keskipisteen (silmien tasolla) alapuolelle; emme pysty olemaan siinä määrin läsnä, tai lähellä (tietoisesti ja minä-tietoisesti) esim. mahassa, kuin voimme olla silmien tasolla; tosin voimme keskittää Kundalinin myös esim. vatsaan, ala-temppeliin, tai jalkoihin, reisiin, käsiin, kämmeniin, minne tahansa, jossa se sitten toimii samalla lailla ja tuntuisesti kuin aivoissa, mutta aivoissa homma toimii ylivoimaisesti parhaiten ja helpoiten.

Luonnolliset keskittymäprosentit omana läsnäolona jossain kehossa, sitten voimme lisäksi aktiivisesti vaikuttaa prosentteihin (aivan kuten mikä tahansa puuha/tila x-mielessämme saa suuremman tai pienemmän osuuden sen hetkisessä tietoisuuden kentässämme), mutta emme kuitenkaan täysin (luonnollisen rajoittaessa), mitä kehoon tulee. Kundalini keskitetään laittamalla huomio kevyesti jonnekin, ilman muuta keskittämistä, se on lähtökohta varsinkin muun kuin aivojen kohdalla, jonka tapauksessa avustaa tietty sielullisesti-fyysisesti-mentaalisesti voimaillen se sinne -keskittäminen, joka on tekniikka jonka oppii sitten itsestään, samoin kuin huomion laittamisessa kevyesti muualle kehossa ehkä sisältää tietyn tekniikan, tosin se ei juuri eroa kevyestä huomiosta.

Tunteeko ei-Kundalini-valaistunut Kundalinin viileän tuulen Agnyan alapuolella? En tiedä, kun itse sain Kundalini-valaistumisen heti (kuten jopa useimmat), mutta jos tuntee, niin sitten se tarkoittaa, että Kundalini on hereillä kaikilla, ja sen olemassaolon voi tiedostaa kyseisellä tavalla, aurallisella (eteerisellä) tasolla (jos on tietoinen, hereillä kyseisellä tasolla). Kundalini voi olla sielumateriaalinen (aurallinen) ilmiö, joka tuntuu Kundalinina kun huomio yhdistyy siihen eteerisellä (tajuntaisella) tasolla, ollen ilmiönä jossain tulen ja elektronikenttien kieppeillä. Keskushermoston valaistuminen, yhdessä keskikanavan syntymisen & keskikanavan vahvistumisen ja Kundalinin tuntuminen Agnyan yläpuolella ollessa oma saavutuksensa. Oletan Kundalinin kuuluvan samaan saavutukseen, ettei se ilmene ennen. Kundalini saattaa olla kuten valaistunut keskushermosto, että Kundalini on jo koko aurassa, sen vain ollessa aktiivinen siellä jossa se kohtaa huomiomme. Kundalinin voi kuitenkin nostaa.

Voi olla vaikeuksia tunnistaa Kundalini-ominaisuuksia ympäröivän viileän tuulen ominaisuudesta tai vasemman viileydestä, siis kun huomio on kehon ilmakehässä ja tunnistaa siinä sitten ympäröivän viileän ilman tai vasemman viileyden aurassa/sielussa, aiheuttaman viileän tuulen, kun huomio silloin rajaa sen paremmin omaan tietoisuuteen. Pään päällä plasma-ilmiönä (tavallaan eri kuin viileä tuuli, koska siinä siihen on sekoittuneena poistuvaa lämpöä) ja aivoissa (jolla ei ole varsinaista rajaa "pään päällä" kanssa) Kundalini-ilmiö on paljon selvempi, kun taas muualla kehossa tarvitaan tarkempaa havainnointia, testailua, tutkimista. Kundalinin tuntee kaikissa paikoissa kehoansa joissa pitää huomiotansa, myös yhtäaikaa, siis monessa paikassa yhtäaikaa, ja sitten niitä paikkoja voi myös yhdistellä ja tuntea Kundalinin viileän tuulen pitkälle kaikkialla kehossaan yhtäaikaa. Kundalini voi olla vasemman viileätä tuulta, sillä erolla, että Agnyan yläpuolella, ja alapuolella, sitä voi Kundalini-valaistuneena hallita (krystaloida, liikuttaa) tahdonalaisesti, siinä ollen jokin uusi toiminnallinen ominaisuus, Kundalini. Aivan kuten keskushermoston valaistuminen. On mahdollista, että Kundalini rakentuu vasemman aineksesta (paljolti sama asia kuin toiminnallinen ominaisuus), ja sen vuoksi se tunnetaan viileänä tuulena, muiden vaikeammin erotettavien ominaisuuksiensa lisäksi, muuta kuin sen vaikutus, toiminta ja viileys.

Kundaliini, viileä tuuli. Shri Matajin Kundalini-virtaus, värähtelyt on viileätä, joskus enemmän joskus vähemmän. Omani on ollut vähemmän viileätä päässä (muualla kehossa enemmän viileätä, kun se ei sekoitu lämpöön), ilman Shri Matajin kuvan koodi-katalyysia. Silloin kun Shri Mataji on kuormittunut, epätasapainossa enemmän vasemmalla, V6:ssa, hänen virtauksensa on kylmempää, ja kylmintä se on milloin on eniten dominantisti vasemmalla. Viilein ei kuitenkaan ole tehokkain esim. O2:een, johon minulla on sopiva kuva, jonka viileän tuulen kylmyys on kyllä jonkin verran vähäisempi, mutta kohteistetumpi, ja näin tehokkaampi. Lisäksi viileimpien ohessa saattaa tuntua hikeä (muistin, Deitien ja tajunnan yhteispeliä), ne eivät ole niin miellyttäviä, kuten esim. oma Shri Matajin kuvani on, jossa on lisäksi mukavan tuntuiset värähtelyt vasemmallekin puolelle, eikä huonoja makuja eikä hajuja eikä häiritseviä sivuvaikutuksia.

[ Tosin häiritsevän itse omaava ei niitä ehkä niin tuntene, koska hän omaa ne mahdollisesti vakiovakaanatilana itse; toisaalta, jos henkilö omaa jotain ominaisuutta paljon, niin se synkronoituu enemmän, kun sitä on enemmän; jos taas jollain on jotain vähän, niin se synkronoituu vain vähän. ]

Ja toisaalta, jos jollain on jotain ongelmaa paljon niin sen purku synkronisoituu enemmän, ja sen blokkaama(t) Deity-ominaisuudet "vapauduttuaan" ilmenevät voimakkaamman tuntuisesti (muilla se on jo, enemmän tai vähemmän nirvaanisella tasolla).

Jotkut eivät tunne viileätä tuulta temppeleissään, niitä tapauksia löytyy myös aktiivi Sahaja Joogien keskuudesta, ehkä paljonkin, ja myös niiden keskuudesta joilla on Sahaja Kundalini valaistuminen (keskushermoston valaistuminen), joka useimmalla Sahaja Joogilla on, sen kun jopa useimmat saavat parissa minuutissa. Shri Mataji ei näytä tietävän miksei jotkut tunne Kundalinia aivoissaan/pään päällä; eräs versio tarjosi selitykseksi, että vasen Vishuddhi chakra kun ei ole kunnossa niin ei tunne värähtelyitä. Kun tuntoaistit pelaa niin enpä usko, että johtuu Vishuddhi chakrasta. Toinen on, että Superegon pallo estää Kundalinia nousemasta Sahasraraan - kun se työskentelee sen tukoksen kanssa.

Sahaja Jooga:ssa uskotaan myös, että se estää Kundalini-valaistumisen; itse kuitenkin Kundalini-valaistuin hetkessä vaikka omasin niin Superegon kuin Egon pallon - vei vain aikaa tuntea Kundalinin virtaus paremmin; Kundalini-valaistumaton ei ole yleensä niin clear aloittaessaan, että tuntisi sen paremmin; kun alkaa olemaan paremmin ei-tukossa niin asia on toinen. Kun on tukkoista painetta, muuta selvää tukkoisuutta, niin Kundalini ei tunnu virtaavan hyvin; se virtaa hyvin vasta kun clear-tila on parempi; täytyy vain pitää huomiota pään yllä keskeytymättömästi, ja odottaa (tarvitaan tehostava Kundalini-valokuva).

Joogassa tunnetaan saavutus eteerinen keho, että henkilön mieli, tietoisuus, tajunta on saavuttanut tiedostetun alueella eteerisen kehon, jolloin hän on tietoinen sen syvyisistä sielullisista ilmiöistä. Ihminen joka liikuttelee Kundalinia operoi kyseisellä tasolla; Kundalinia voi kutsua eteeriseksi ilmiöksi (vaikka se sieluun kuuluukin), koska se operoi aurakentässä (sielua), jossa se liikkuu tai krystaloituu (vrt. elektronien liikkumistapaan, jotka eivät [materiana] kuulema liiku minnekään [kuten ei aaltojen materiakaan], vaan ne vain ilmestyvät jossain, aivan kuten Kundalini) kaikkialla jossa huomio on eteerisellä tasolla. Henkilö joka ei ole (")saavuttanut(") kyseistä tasoa ei tiedosta Kundalinia, eikä ehkä kykene saamaan edes Kundalini-valaistumista, koska hänen tajuntansa ei co-operoi kyseisellä tasolla. Kyse lienee aste-eroista. Kyseisestä tai muusta syystä seuraa, että toisten Kundalinia on vaikeampi saada hereille kuin toisten. Herätysherkkyys on vastaanottavan laitteen herkkyydessä, johon voi olla fyysinenkin vaikutin, mutta arvelen sen olevan (tässä) eteerinen. Myös valokuvan katalysointi vaatii sen ominaisuuksien aistimista kyseisellä tasolla, sen kuvan laadun ja mikä Shri Matajin kuva se on, vaikuttaessa suuressa määrin siihen miten paljon se lisää virtauksen voimakkuutta ja miten viileänä Kundalininsa silloin tuntee.

Jos on toimiva kuva niin viileä tuuli tuntuu temppeleissä, koska Shri Matajin Kundalini värähtelyt ovat viileitä, ja synkronisaation seurauksena Sahaja Jooginkin Kundalini-värähtelyt tuntuisivat viileinä, vaikka hänen Kundalini-värähtelynsä olisivat kehonlämpöisiä (päässä, sekoituttuaan lämpöön ja siten tuntuen "plasma"-ilmiönä, mitä pään päällä ilmiöön tulee, ja lämpimämpinä aivoissa, joka tosin on sielläkin viileätä tuulta, kun vain tarkastelee tarkemmin - se vain on yhdessä lämpimän kanssa). Jos huomio on pään yläpuolella, silloin ei aivoissa saati muualla tunnu viileätä tuulta (vallitsee vain kyseisen kiinnittymän aikaan saama hiljaisuus - josta ei ole mitään hyötyä, se, ja vastaavat, ovat vain leluja); Kundalini kun ohjautuu sinne missä huomiomme on. Joku voi ehkä tuntea kämmenissään, muttei päänsä päällä (vastakkainen lienee yleistä, paitsi silloin kuin huomio on kämmenissä, joka siten "ohjaa" sinne viileätä tuulta), jolloin hypoteesi olisi ehkä Vishuddhi-kuormitus ja ei Agnya kuormitusta; Vishuddhiin kun sanotaan liittyvän kädet; x-mielen taas päähän. Mutten oikein jaksa uskoa, mutta en voi tietää. Kun on aktiivisessa tasapainossa, siis oikean ja vasemman kuormitus on sama, Kundalini tuntuu enää vähän päässä (voi olla ettei tunne ollenkaan), kun se tasapainottaa vain epäbalanssia. Kuitenkin, luulisi olevan hetkiä jolloin henkilö on oikealta (tai vasemmalta) enemmän epäbalanssissa, jolloin hän tuntisi virtauksen voimakkaammin; kylmä virtaa silloin kun on aktiiviepäbalanssia, johtuu se sitten oikean tai vasemman kanavan tasapainottumisesta (oikeahan on se jossa on ylikuumuutta), ja sen jälkeen eliminoituu enimmäkseen kuumuutta, tai viileyttä on vähän. V6 ei ole ongelma siinä, ettei siihen saisi aiheutettua aktiiviepätasapainoa, että siinä mielessä V5 on kandidaatti, ehkä V3 ja V4:n ohessa, mutta isolla seinällä V4:ssä voi jo olla kuollut ja V3 voi tarvita vain esim. hermostuneisuutta tai ehkä ruuan[ruoan?]sulatusta. Kyseinen tukos voi sitten estää Kundalinin käyttöä aktiiviepätasapainon tasapainottamiseen (keskikanavan funktio tasapainon nopeammasta palauttamisesta ei ole itselleni ehkä selvä, muuta kuin sitä tuppaa olemaan itse tasapainossa vaikka ei-keskikanavainen/systeemi muuten ei siinä tilanteessa olisi, ja siitä näyttäisi myös johtuvan, ettei pelkkä [vahvempi] keskikanava riitä palautuksen nopeuttamiseen verrattuna Kundalini-meditaatioon). "Tuntemisen" voi tulkitä myös niin, ettei Kundalinia "tunne" päässä. Se tunnetaan siellä jostain kehon materiasta johtuen, muutoin aivojen sanotaan olevan tunnottomia. Aktiivitasapainottumisen nopeudesta tms. Kundalini-meditaatiota käytettäessä voinee päätellä onko kyse "tuntemisesta".

Voihan se Kundalini toimia vain huomio nostamallakin, vaikka olen ajatellut, ettei se toimi jos sitä ei huomaa (ei nähtävästi päässä), ja jossain määrin se toimii tukoksia purkamalla vaikkei sitten tuntisi päässä mitään, vaikkakin joissain V6-seinä tilanteissa ei tunnu eikä näytä tapahtuvan yhtään mitään, eikä lähinnä tapahtunekaan; pelkkä vastaava lepo ilman huomion pitämistä missään voi olla tehokkaampaakin, ja siinä yksi askel lisää palautumisen ymmärtämiseen Sahaja Joogankin tapauksessa, että kun viileä tuuli ei enää virtaa, ollen sen verran tasapainossa, tai on tukosta, niin pelkkä lepo voi saada aikaan saman, ja 2-vaiheen meditaatio esim. O2:n suhteen on lähinnä sitä, että V6:ta ei aktiivikuormiteta, ja ollaan levossa, huomaten, että silloin ylienergia virtaa jalkojen kautta ulos, ja kyseisessä tilanteessa huomion pitämisestä aivoissa ei ole hyötyäkään, ja voi käydä myös niin, ettei esim. O2 lähde yhtä hyvin tasapainottumaan jos huomio on aivoissa. Viileä tuuli tuntuu voimakkaammin jos on TV auki samalla (V6:sta johtuen), jolla voi olla clearaavasti edistävää vaikutusta, mutta muutoin pointti on vain kuormittava, ja O2:n suhteen ei pääsääntöisesti tapahdu edistystä jos V6 on painostuksen alla, ja O2:n tasapainottumisen ja purkautumisen näkee pääsääntöisesti erityisesti jalkojen kautta poistuvan energian määrästä. 2-vaiheessa muistan kerran meditoineeni kun V6 oli tasapainossa ja siitä ei siten tullut juurikaan viileyttä, ja O2 oli purkautumassa silloin ja oli kärtsäävän kuumaa päälaella (ja varmaan aivoissakin), että siinä tilanteessa kylmä jalkakylpy auttoi, ja se toisaalta on se suunta josta oikean kuumuuden tulee pääasiassa poistua.

KATALYSOINNIN MÄÄRÄ. Synkronisaation tarkemminkin. Kahdet värähtelyt sekoittuvat, tai menevät dominoivemman suuntaan, mutta se ei tapahdu täysin heti. Esim. vain puolet voi katalysoitua esim. 15 minuutissa, tai kahdessa tunnissa, tällöin toinen puoli Kundalini-värähtelyistä pysyy ennallaan (tosin silläkin voi tehossa saada esim. 60-75%). Tällöin, jos sattuu huomaamaan, omaa kahdenlaiset Kundalini-värähtelyt, toinen voi olla esim. viileämmät ja toinen lämpimämmät (mahdollinen samalla poistuva kuumuus pään päällä on eri juttu).

KUNDALIINI, IKKUNA. Shri Matajin Kundalini-valokuvan ollessa huoneessa, huone on on 'avonaisempi'. Ilman kyseistä valokuvaa huone on normaali, 'suljettu' (tai suljetumpi). Kyseisen tuntee sitten kun sen kokee. Termillisenä selvityksenä: 'Suljetumpi' vallitsee kun esim. menee pienempään tilaan, jossa 'tuntee' seinien läheisen 'läsnäolon', kun taas tilaa 'tuntee' olevan enemmän kun seinät ovat kauempana. Kyseinen on tämän ikkuna-ilmiön 'tila'-ilmiö, jonka lisäksi asiaan liittyy 'ikkuna'-ilmiö, kyseisen valokuvan 'toimiessa', 'tuntuessa' henkisesti samantapaisesti kuin avoin ikkuna. Enemmän tai vähemmän ilmiö johtuu Shri Matajin tapauksessa siitä, että hän on Ne/Se ja itse on Ni ja Si, ja jos on Ne/Se itsekin, niin ehkä kyseinen avoimuus, ikkuna lisääntyy toisesta Ne/Se:stä.

KUNDALIININ POSITIIVINEN/NEGATIIVINEN VASTAUS. Virtauksen lisääntymismuodossa. Mitä tapahtui? Jotain aukesi, tai jotain häiriintyi positiivis-Dharmisesti tai negatiivis-Dharmisesti ja virtaus voimistui. Dharma liittyy tähän läheisesti. Kaikenlaisia juttuja voi kokeilla virtauksen lisäämiseksi, vaikka vain huvikseen - tosin yksinkertaisinta on vain Kundalini-meditoida. Aukeaminen on eri kategorian juttu kuin kyseiset Dharmiset, persoona-Deity -kohtaiset virtauslisääntymiset. Se Kundalinin virtaus joka tulee positiivis-Dharmisesti on pääsääntöisesti persoona-totuus ja kertoo meille mitä vikaa meissä on ja sitä totuutta Shri Mataji sanoo, että tulisi totella.

KUNDALIINI, EXTRA. Pyydä Kundalinia puhdistamaan ilmapiiriä (omaa tai ympäröivää) viileällä tuulella. Voimme helposti liikutella Kundalinia kehossamme. Sen ulkopuolella, en usko kantomatkan - vaikutus-synkron yms. - olevan kuin normaalia luokkaa; valokuva kyllä vaikuttaa kauas; ja lisäksi huomiolla voimme ohjata tuntemuksiakin, jopa kymmenien metrien päähän, päästä - asian voi moni todeta itse; ainakin Todistava & Tietoisuus voi, josta Gurdjieff sanoo, että hänellä on korkeampi tunneäly tai vastaavaa, jolla arvelisin hänen tarkoittavan tätä korkeampaa tuntemiskykyä (tosin hän tietää sen lähinnä Brahman kautta, ja se on kategorisesti Tajunnan kategoriassa, mutta sivukategoriana myös T&T:ssä, tässä käsitellyin osin); joka tosin on kaikilla, todistajuus (ja toisaalla tasapainon mukanaan tuoma suurempi sensitiivisyys, jota tosin ei tarvita tässä, kun tämä on vain x-mielen ilmiö) vain tekee siitä tietoisemmaksi. Vastaanotto ja lähetys toimii saman lain (plus mahdollinen kemiallinen lisä) mukaan kuin valokuva - Jumaluudet lukevat sen; lukevat ilman huomioyhteyttäkin (tarkemmin: ilman näköyhteyttä, joka on vain yksi aisti, Tuntoaistin ollessa tässä vallitsevampi), mutta jos matka on pitkä / paikalla on muuta sekoittavaa informaatiota, niin huomiolla voi jossain määrin rajata x-mielen informaatioprosentteja (kuten kun on kiinnittyneenä jossain ominaisuudessa). Kundalinia ei voi x-mielellisesti lähettää (x-mielen osuus rajoittuu eksistentiaalisesti huomion käyttöön, ja johonkin Deity-ominaisuuteen x-mielellisesti kiinnittymiseen, yogisesti - joka voi synkronoitua muihinkin - koskien Kundaliniakin); se vaikuttaa voimakkuus-kantomatka suhteessa, fysiikan, ja psykofysiikan, lakien mukaan - ympäristöön vaikuttaminen tapahtuu tämän lain mukaan, johon vaikuttaa oma tilamme, esim. jos Kundalini virtaa aivoissansa/kehossansa voimakkaammin (kun sen on aktivoinut jopa koko aurakentässään, kehossaan), niin se saattaa herättää jonkun, joidenkin läsnäolevien Kundalinin, ja ehkäpä saaden aikaan jotain kollektiivisessa aurakentässä, muiden värähtelyiden tapaan, omalta vähäiseltä voimaosaltaan. Muun ollessa lukemisilmiötä, joka on riippuvainen vastaanottajasta.

Kundaliinin spontaanitoiminta. Oleellisin on keskikanava. Toinen jatkuva vakio (tarkemmin vakiomuuttuja) on Kundalinin jatkuva spontaanitoiminta, joka ehkä tasapainottaa hieman ja pitää aurakenttämme puhtaampana. Kundalini ei täysin uinu silloin kun ei meditoi. Kuten ei mikään muukaan Jumaluus. Ne toimittavat virkaansa, muttei usein niin voimakkaasti, että nousisivat kokonaisuudesta esiin huomioomme.

Kundaliini; Miten heräsi originaaleilla? Ei tietoa. Arvaisin, että Kundalini herää automaattisesti jos jokin chakra/kanava on kuormittunut äärirajalle. Jumaluus ei voi sallia maailmansa tuhoa, ja joku chakra/laki herättää Kundalinin tuhon partaalla? Tähän viittaa Kundalinin toiminta/halu.

Miten Kundalini heräsi originaaleilla? Kirjallisesti sanoisin, että se on Sri Shivalta lähtöisin, mutta kun metodinsa kerätty, niin ehkä Upanishadeista löytyy originaaleimmat jäljet, olettaen Hindu-Tantrik:n uudemmaksi ilmiöksi, kuten se suurimmalti osin tai kokonaan on, hyvinkin uusi. Sahaja-Kundalinin todellisesta historiasta en ole nähnyt kirjattua tietoa. Sahaja Joogan pohjatietolähteet näyttävät olevan Hindu Tantrik - sen lisäksi, että Sahaja Jooga:ssa on aineistoa vähän kaikkialta. Virallisimmat lähdetiedot - esim. sahajayoga.org:ssa olevat - ovat vääriä, niillä ei ole mitään tekemistä Sahaja-Kundalinin kanssa. Originaalia tietolähdettä on Sri Shivan metodeissa, joissa hän parissakin metodissa kertoo Kundalinin nostamisesta. Joku henkilö Shri Matajin mukaan kirjoitti (mahdollisesti joskus kauan sitten) kaiken Kundalinista ja chakroista; ehkä M/mantroistakin; kyseisen viittauksen tiedot täytyy siten olla ennen Sahaja Joogan aikaa, joista nostaisin esiin Siddha Yogan esittämiä tietoja (jotka ovat peräisin jostain), ja osaltaan Sivanandan Kundalini Yoga -kirja, joka kuitenkaan ei näytä olevan niin lähellä Sahaja Joogan henkeä kuin Siddha Joogan tiedot näyttävät olevan.

KUNDALIININ MATERIA. Onko Kundalini biokehollinen ilmiö? Kun tutkailen koko kehon läpi huomiolla, niin tulen siihen näkemykseen, että Kundalini on sielun ainesta. Se liikkuu aurassamme (sielussamme), jollainen meillä on. Kundalini on Brahmaa? Jos ajatellaan keskushermoston valaistumista, ja että huomion laittaminen jonnekin edelleen herkistää kyseistä hermostoa, ja se siten tuntee Brahman, ja kyseinen tunteminen on sen toimimaan, niin voisi teoriassa olla, että se on Brahmaa. Itse kuitenkin uskon sen olevan oma ilmiönsä, sen ollessa selvä, kun taas Kundalini = Brahma + Valaistunut keskushermosto, on monimutkainen, vaatien niin monien asioiden sopimista, että se tulee epätodennäköiseksi. Yksi näkemys on, ettei Kundalini ole Kundalini, vaan tietty sivuilmiö jonka uusi herännyt Jumaluus aiheuttaa, joka sopii sekä Kundaliniin että Brahma-Kundaliniin. Kuitenkin, kun on Kirkastunut, on suorassa yhteydessä Tajuntaan, elää kyseisessä meressä sielunkosketuksellisesti ja tietoisesti, niin sitä vastaa suoralta kädeltä, että Kundalini ja Brahma ovat kaksi eri asiaa; Kundalini ja tajunta ovat kaksi eri asiaa. Mistä tulee keskushermoston valaistuminen (uudesta heränneestä Deitystä), keskikanava (uuden Deityn luomus), Tajunnan olemus vs. Kundalinin olemus (Brahmalla ollen Kundalininkin ominaisuus sen ollessa yhteydessä uuteen Deityyn valaistuneen keskushermoston välityksellä, siellä missä huomio, tietoisuus yhdistää sen) ovat muutamia kysymyksiä joihin ei ole selvää vastausta.

Kärsimättömyys. Terminä, lähinnä oikean kanavan paineen aiheuttama sivutuote. Mutta esiintyy myös kun on virittynyt, ei voi istua täysin eksistentiaalisesti kärsivällisesti, vaan joutuu käyttämään kärsivällisyyttä itse. Oikea pitää saada asettumaan, sitten ei ole kärsimättömyyttä.

Käsiasennot. Brahma (ja mm. Vishnu) kuvataan nelikätisenä. Esoteerisia selityksiä löytyy käsien määrästä ja niissä olevien esineiden symboliikasta. Sahaja Jooga -symboliikalla ajateltuna ne kuvaisivat neljää käsiasentoa. Välillä hindu-deitien kuvat kuvataan kämmen alaspäin tai taaksepäin. Alemmassa vasemmassa kädessään Brahma-deity:llä on vesiastia, joka Sahaja Jooga:ssa on vasen käsi kylmään veteen. Vasemman kanavan kuumuuden poisto

Tässä oikealla kädellä taakse; tosin Sahaja Joogassa on käytetty tekniikkana myös oikean käden nostamista vasempaa korkeammalle, jonka uskotaan kuin tuovan voimaa oikealta vasemmalle, siis "kuin"; tasapainoittavan vasenta, joka on kuitenkin ristiriitaista, koska sen pitäisi poistaa vasemman kuumuutta, jos toimii kuten vastakkainen käsi; lisäksi vasen käsi maahan pitäisi tasapainottaa oikeata kanavaa. Kuitenkin, jos vasemman käsitekniikan tekee oikean tyyliin, niin tasapainottuminen tai jotain näyttää keskittyvän vasemmalle puolelle, eli toiminta on siinä, selitys vain uupuu.

on harvinainen tapaus, ei juuri käytetä; kuten ei käytetä kuumeen alentamista kylmällä kuin korkeiden kuumeiden tapauksessa (kehon suojelemiseksi), sama koskee suurinpiirtein vasemman kanavan lämpötilan alentamista. En kuitenkaan arvele vasemmalla olevan kuumuutta, että taas on vaikutus huomattu, mutta selitys ei tyydytä. Vasen kämmen maahan osoittaen ei käytetä juuri myöskään - Sahaja Jooga:ssa sen sanotaan korjaavan väärän ajattelun haittoja, tarkoittaen että haihduttaisi väärän ajattelun synnyttämää unclearingia - sitä terapiavaikutus on. En voi vahvistaa (muuta kuin psykologisen vahvistuksen vaikutuksen tällaisissa tapauksissa), kuten voin oikean kämmenen osoittaessa maahan vahvistaa vastaavan värähtelyiden antamista vasemmalle kanavalle, tosin vain mitä tasapainottamiseen tulee (se 'avaa' vasenta kanavaa, tosin voi pasifoidakin jotain vasemmalta kuten esim. kynttilä). Vasemman käsivarren kautta nähtävästi poistuu kuumuutta, sen voi tuntea vasemmassa käsivarressaan aina kun sitä siinä tuntuu (oli käsi missä asennossa tahansa); sitä ei yhtä paljon tunnu oikeasta käsivarresta, vaikka siinäkin kuumat virrat kulkee ja voi esim. ei-suurimmissa kuumuus-epätasapainoissa tuntua yhtä lailla. Molemmat kämmenet voivat olla kuumia, mutta se tarkoittaa eri asiaa (hyvä selvitys sillekin tulee aikanaan). Käsitekniikoissa keskeistä näyttää olevan sekä korkeus, että kämmenien suunta. Käsitekniikat eivät ole juurikaan hyödyllisiä 1-vaiheen aktiivi-epätasapainossa, muulloin ne ovat hyvinkin hyödyllisiä, jos niitä osaa käyttää.

Useammat kuin neljät kädet symboliikka voi kuvata käsiasentoja eri kohdissa kehoa; kuten Hindu Tantrik -tiedot tekevät jossain määrin selväksi, että opettivat käsien pitämistä eri paikoissa kehoa; Sahaja Joogassa ne ovat kämmenien pitäminen eri chakra-kohdissa; kiinalaisuudessa mm. eri organismeissa, samaten eri korkeuksissa - kiinalaisessa tyylissä on se ominaisuus, että he käyttävät yleensä molempia käsiä symmetrisesti molemmin puolin kehoa. Sormen tai sormien pyörittäminen (chakra-kohdassa) on kuvattu joissain hindu-deitien kuvissa (oikean) sormen pyörityksenä ilmassa (Vishnun oikea sormi pyörittää, symboloi chakraa). Sahaja Joogan käsiasentoja käytetään Sahaja-Kundalini meditaation aputekniikoina; ehkä ne toimivat myös ei-Kundalini-valaistuneilla, tosin ei välttämättä, kun Kundalini-valaistumiseen liittyy jonkinlainen keskushermoston valaistuminen.

Itse saatan käyttää Sahaja Joogan käsitekniikoita, oikeissa paikoissa; oikea käsitekniikka ei itselleni ole hyödyllinen ei-balanssissa vaan vasta kun tuntuu vain kuumaa-lämmintä ja on balanssissa/tukossa, voi siitä olla apua kyseisen kuumuuden vähentämisessä, poistamisessa. Vasemman käsitekniikka tehtynä oikealle voi antaa jotain vireystason laskua tai muuta vaikutusta. Oikean chakralle voi antaa viileätä tuulta varsinaisesti vasta kun sitä virtaa. Vasen käsitekniikka on aina vaikuttanut avustavasti avaavan/tasapainottavan vasenta kanavaa (ainakin omassa tapauksessani - V6, mutta vaikuttaahan se muuhunkin, mutta O6 vastakkaisella puolella tulee mieleen mahdollisuutena). Oikean suhteen asia näyttää olevan mutkikkaampi, tosin kylmyyttä voisi arvella poistuvan vastaavalla tavalla (kuin kuumuutta oikealta) (aktiivisaralla kynttilä ja toisaalla jääkalle ja kylmä vesi on kuitenkin pääjuttuja, mutta kun työskennellään 2-vaiheessa, ne ovat syvemmällä, noiden pääpaikan ollessa pinnalla, vaikka ne voivat olla pääjuttuja myös 2-vaiheessa). Vasemman käsitekniikka tehtynä oikean käsitekniikan muotoisena toimii samaten varmasti; tulee aina jotenkin viileämpi (ja mahdollisesti jotenkin erikoinen/vinksahtanut olo, ja mahdollisesti vetää 'fyysisesti' vasemmalle/oikealle), tasapainottumisen nähtävästi keskittyessä sen käden puolelle joka ei ole pystyssä (ja kämmen poispäin, toisen kämmenen ollessa ylös tai ei-poispäin), sen blokatessa pystypuolta, tai jotain sinne päin.

PIRISTYS-KÄSIOTE. Eräs ei-Sahaja Joogan (en tiedä mistä peräisin) käsiote kykenee karkottamaan samanlaista väsymystä kuin sitruuna. Sama kuin esim. Aikidon Sankyo-käsiote, itselle tehtynä. Siinä/tässä väännettävän käden kämmen osoittaa ylös, mutta 360-astetta vääntyneenä (verrattuna normaaliin kämmenet ylöspäin asentoon). Vääntävä käsi kättelee. Lisäseikkana voi vielä olla se, osoittaako kämmen ylös, alas, eteen, taakse, vasemmalle vai oikealle, mutta tässä tekniikassa en huomannut/tutkinut ilmansuunnalla olevan merkitystä. Kuten ei sillä missä pitää käsiä - kunhan toinen on vääntyneenä niin homma toimii, kunhan on väsynyt tarvittavalla tavalla. Sitten se ote pidetään, ja pidetään niitä esim. sylissä. Kyseinen käsitekniikka on tehokkaimmillaan kun ei tahdo pysyä jossain hereillä, hetki Sankyo:ta ja väsymys vähenee tai katoaa. Oman huomioni mukaan piristys-sankyo toimii toisinaan vasemmalle kädelle tehtynä, ja toisinaan oikealle kädelle tehtynä. Käsitekniikoita ei tunneta kovin hyvin (useimmat esim. Intian käsitekniikat/(käsi)asennot eivät kuulu toiminnalliseen kategoriaan, vaan ovat esim. symboleja).Tässä tekniikassa voi kokeilla muutakin, vaikka pelkästään toisen kämmenen pitämistä normaalisti ylöspäin. Muissa asioissa voi kokeilla muita vääntöjä, ym. mitä tahansa tähän kategoriaan kuuluvaa, ja katsoa tapahtuuko jotain (oma lukunsa on sitten isompi alue johon kuuluu asanoita, niin fyysisiä kuin mentaalisia että emotionaalisia, ja sitten on akupunktuuria yms., joista voi löytyä jotain mm. tukoksien nopeampaan aukaisuun, joka parhaimmillaan tekee kuormitustilojen alentamisesta paljonkin nopeampaa, mutta on tiedettävä nopeamman aukaisun ja toisen kanavan ääripään purkamisen vaarat, jotka ovat tuska, äärimmäinen tuska ja kuolema, että täytyy olla varovainen ja tietää ja omat menetelmät toisenkin puolen purkamiseen, ja siten, että edistytään vähän kerralla toisella puolella ja sitten vähän kerralla toisella, vaikka tulevaisuudessa tietokoneohjelmoitu menetelmä sitten pystyisikin nopeaan vuorottaiseen - vasen ja oikea - purkuun, mutta tällä hetkellä se aiheuttaa äärimmäistä haittaa). Maassa-istuminen karkoittaa jonkinlaista väsymystä jossain määrin. Piristys-käsiotetta voi kokeilla myös heti herättyä, jospa sitten jaksaisi nousta helpommin ylös.

BANDHAN. Näistä on monenlaisia määritelmiä. Esim. Sivanandan Kundalini Yoga -kirjassa tarkoittavat muuta kuin esim. Sahaja Jooga:ssa. SY:ssä Bandhan tarkoittaa enimmäkseen suojausta, joka tehdään hevosenkenkänä (käsillä tai esim. kynttilällä) tai ympyränä suojattavan - tai puhdistettavan - kohteen ympärille; vastaa esim. ristinmerkin tekoa, mitä suojaukseen tulee. En tiedä mistä lähtöisin ovat, ovat kuitenkin vanhaa perua, ja suojauksista on monia versioita. Bandhanin toinen yleinen merkitys on lukko; joka yhdessä suojaus-sanan kanssa antanee kokonaisemman ymmärryksen. Alunperin sillä luultavasti tarkoitettiin kehon ympärillä olevaa seksuaalihuntua, josta lukko, sidos, joka estää atmaa olemasta yhtä Brahman kanssa.

Eräs tunnettu on pukea joka aamu auraansa valkoinen valo, sillä saattaa olla omat Mantra-vaikutuksensa, jollekin. Kaikki tosin eivät suosi valkoista väriä. Pitäisivät enemmän auringon väristä, joka on päivän ja niin ollen täyden elämän väri. Esim. huomioimalla jatkuvasti ympärillään olevaa valoa, joka esim. lampuista lähtöisin toimii tietoisuuden auringonvalon Mantrana. Pitämällä sen keskeytymättömästi huomiossansa, suoraan/periferia-huomiolla; sillä voi kehittää Todistavan Tietoisuudenkin, kun siinä tulee hyvinkin tietoiseksi siitä, että on tietoinen.

Kineettisten (kehollisten) tai visuaalisten ihmisten Mantra-Joogaa? Sahaja Jooga tekee Bandhan:n ennen ja jälkeen meditaation, nukkumaan mennessä ja ennen ulos lähtöä; sellainen on neuroottista käyttäytymistä jos siitä ei havaitse olevan jotain merkittävää hyötyä. Perusteltu se on lähinnä meditaation aluksi. Uskomus-neuroottiset johtaa aina jossain sen vastakohtaan - aletaan olemaan henkisesti täysin auki ja suojatta, kuten Shree Rajneesh:n leirissä. On otettava eksistentiaalinen tie, kontrolloitava uskomuksia, ja perustaa toimintansa vain siihen minkä ymmärtää, tai pyrkii ymmärtämään. Parasta on suojata itseänsä sopivasti, jotta omaa kynnystä ulkoisten seikkojen aiheuttamaa häiriötä vastaan, ettei tule kuormitusta ja psykologisia sekä mentaalisia häiriöitä jotka eivät enää pysy kontrollissa, johon heikko sisäinen psykologinen suojaus johtaa. Tarvitsee vain ymmärtää mitä on olla suojatusti ja mitä on olla ei-suojatusti, ja mitkä niiden psykologiset implikaatiot ovat. Neuroottiset liikkeet voi unohtaa. Huomion pitäminen pään päällä on Sahaja Jooga -uskonnossa myös suojaus; sitä se ei kuitenkaan ole kuin siinä toiminnossa, että se antaa tukipisteen, ja on suojatumpi juuri niin kuin tuntee, että on suojatumpi, mitään muuta siinä ei ole; sitäkään ei tarvita jos sitä ei tarvitse. Se on henkinen kävelykeppi, jota on hyödyllistä käyttää silloin, kun sitä on hyödyllistä käyttää.

Päällensä voi pukea mitä tahansa; esim. eri Deity-ominaisuuksia, tyhjyyttä, selkeyttä, iloa, kauneutta, erilaisia voimantunteita; sitä kutsutaan itsensä psyykkaamiseksi; alue, joka kuuluu epätodelliseen todellisuuteemme, josta on vaikea yleisesti sanoa yhtä sääntöä. Tutkimuksellisesti se antaa tietoa; elämässä sitä käytetään itseohjauksessa, tasapainottavana tekijänä. Itsensä ehdollistaminen Xmielellisesti kyseisiin psyykkauksiin on kyseenalaista. Voi käyttää luonnevikojensa korjaukseen tai persoonansa muuttamiseen - jota voi puolittain muutella miten haluaa, totuttamalla sen toisenlaiseen Xmielen tyyppiin; chakra-kuormitukset saattavat rajoittaa muutosta. Voi käyttää tilanteissa joissa tarvitaan tasapainottavaa vastavoimaa. Monet luonneviat kuitenkin ovat sellaisia sivutuotteita, ettei niitä saada korjattua 'aivopesemällä' Xmieli toisenlaiseksi; sen luonnevian päälle vain kehittyy toissijainen toiminnan muoto-persoona; Xmielen ymmärryksen, chakra-kuormituksellisen tilanteen ja/tai eksistentiaalisen tehtävän, ylläpitäessä eksistentiaalisesti pakotettua persoonan sisäistä muotoa. Voi myös aivopestä Xmielensä luulemaan eksistentiaalisen ongelman olevan suurinpiirtein kunnossa, mikä ei ole totuus. Yleisesti on väärin luoda ominaisuuksia, koska ne ovat eksistentiaalisia; pääsääntö on kontrolloida heikkoudet/ylivoimat. Ominaisuuksien luominen on pääsääntöisesti eksistentiaalisuuden vastakkaisuutta.

KÄSINOSTO. Fysiikasta tulee mieleen magnetismin ja sähkövirran välinen vuorovaikutus; jota riippuvuutta on kahdenlaista: (sähköisen varauksen) liike aiheuttaa magneettikentän; myös (magneetti)kentän liike saa aikaan (sähkö)virran. Tämä on pohjana ilmiölle jota kutsutaan sähköiseksi induktioksi. Faraday, 1851: "Sähköä ei muodostu pelkästään elektronien liikkeen perusteella, vaan syynä ovat myös sähköiset ja magneettiset voimakentät, joita elektronit saavat aikaan liikkuessaan". Liikuteltaessa magneettia johdinkelan ('johdinympyrän') sisällä {tai toisinpäin} indusoituu (= sähkömagnetisoituu) johtimien jännite, joka voidaan mitata volttimittarilla. Indusoitunut jännite aiheuttaa virtapiirin (sähkö)virran - sama koskee sitäkin, kun vain pitää huomiotansa päänsä päällä: synnyttää jännitteen, joka aiheuttaa virran. Lämpimän ylösnousu, ja liike viileämpään päin, on vastaava virtauskategorinen ilmiö. Myös valo liittyy tähän aiheeseen, sähkömagneettista säteilyä. Sekä Bandhanin että käsinoston suhteen on syytä itse tarkkailla mitä ja miten ne tekevät mitä tekevät, ja selvitys sitten seuraa siitä, aivan kuten muidenkin käsi- ym. tekniikoiden kohdalla.

Käytännön tyhmyys. Olin niin monta vuotta poissa tasapainosta, että menetin ymmärryksen tasapainotilasta, en tiennyt sellaista olevan olemassakaan. Käytännön viisaus tulee tasapainotilan ymmärryksestä; tällöin myös tunnepuoli on hyvin toiminnassa ja kunnossa.

EPÄBALANSSI. Kun jokin chakra, esim. O2 on riittävästi poissa balanssista, niin henkilö jolla ei ole keskikanavaa on itsekin poissa balanssista. Mutta henkilö jolla on keskikanava ei ole poissa balanssista vaikka chakrat olisivatkin; tällöin vain chakrat ovat poissa tasapainosta, ei sielu itse. Sama koskee myös mieltä: vaikka se keskikanavaisella olisi poissa tasapainosta, niin K6:n pitovoima ylläpitää mielenbalanssia, mikä on suuri etu älyllisessä toiminnassa (joka on mukana kaikessa järjellisessä toiminnassa, siis kaikessa toiminnassa, koska muoto, siis järki, logiikka on mukana kaikessa toiminnassa se järkenä, kuin selkärankana), koska fokus on jatkuvasti vakaa ja tyyni, vaikka mieli olisi hyvinkin kuormittunut; sen lisäksi tunteet pysyvät kurissa rasitustilassakin, mikä ilmenee parempana (= häiriöttömämpänä) luonteena, kun keskikanava pitää x-mielen paremmin tasapainossa, selvänä, kestävänä. Psykologiset ongelmat hoituvat lähes kaikki keskikanavalla. Ja kun siihen liittää vielä Viisauden ja Tietoisuuden.

Laxmi. Shri Mataji nähtävästi tarkoittaa tällä vain T/tajuntaa. Tarkoittaa myös T/tietoisuutta. Mahalaxmi = (tässä) Brahma, joka on mielestäni omalla tavallaan keskikanavan roolimalli. Laxmi on perinteisesti rikkauden (O3) ja omaisuuden (O3) jumala; tosinaan (Vishnun puolisona) Laxmi edustaa myös muutakin, esim. rakkautta (V4), kauneutta (V2). Oleellisinta on tietysti tuntea eksistentiaaliset Laxmit, sitten tietää mitä ne sisältää. Perinteisesti, korkeimmalla tasolla, kaikki tällaiset ominaisuudet viittaavat Brahma-tajuntaan; chakra-taso on asia erikseen.

Lepomäärä. Addiktion lait (perusteiltaan) sanelevat miten paljon täytyy levätä.

LEPO TOIMINNASSA. Idea on, esim. kuin, levätä joka toinen hetki, näin saadaan lepoa jo puolen työpäivän verran. Myös viisaus pääsee paremmin vaikuttamaan älyllisiin päätöksiin, kun mieli ei käy niin suurilla kierroksilla (Käytännön ja teorian tasapaino; äly- ja tunnetasapaino). Tosin luksukseen ei aina ole aikaa, mutta jossain määrin aina löytyy aikaa. Tosin kiinnittymän määrä työssä on sangen pakottavaa. K6 antaa lepoa kuin syvyystasolla, pätkäisytavalla sijasta, kuitenkin niin, ettei työpanos ehkä heikkene - se voi pysyä kokonaisuudessaan ennallaan, vaikka on tosin mahdollista, että ajatus-toiminnan pulssi hidastuu, mutta toisaalta älyn pulssi vastaavasti vahvistuu, olen vähemmän kuluttavaa - lähinnä johtuen vähäisemmästä turhakäynnistä, jota K6-chakra jarruttaa.

Luoja. Deityt ovat kaiken tekijöitä.

Luottamus. V4-Deityn sivutuoteominaisuus, turvallisuudentunto (kyseisessä chakrassa on muitakin ominaisuuksia - rakkaus, myötätunto), että emme stressaisi niin paljon, jotta olisimme luottavaisia. Se on eksistentiaalisesti säätynyt optimaaliseksi: ei liian herkkä, mutta turvallisuuden kannalta riittävän herkkä. Se tulee V4:n turvallisuus-aistista; jos se ei tunne itseänsä uhatuksi (tai Xmieli ei ymmärrä vaaraa) niin se on rauhallinen, ei hälytä pelko-tunnetta ja tunnemme olomme turvalliseksi. Mitä rauhallisuuden "turvattomuudentunteeseen" tulee, niin se on oma ilmiönsä V3:ssa, tosin se ei näytä olevan itsenäinen ilmiö vaikka se sellainen näyttää olevankin - tässä nämä kaksi 'turvallisuudentunnetta' ovat samalla alueella, aivan kuten myös V5:n eksistentiaalisesti negatiivinen tunne voi aiheuttaa eksistentiaalisesti negatiivisen hälytyksen V3:ssa ja/tai V4:ssa. V4-pelko + V5-itsekunnioitus -sointu; erilaisia kombinaatioita, sointuja, yleishälytystiloja.

Lämpötila. Vasemman kanavan chakrat näyttävät tulevan kylmemmiksi kuormittuessaan. Tämä voi tuntua vasemmassa sormessa asti, kuten kuumuus voi tuntua oikeassa sormessa. Ehkäpä täysin kuormittumattomat chakrat, niin vasemmalla kuin oikealla, ovat samanlämpöisiä. Käsien ulkoinen kylmyys on useimmiten vitaalisyinen. Vasemman kanavan chakrat käyvät toisaalta myös kuumina, sillä on oma erityinen ominaisuutensa, tulkitkaa itse mitä se tarkoittaa, minä en ole täällä opettamassa mitään kenellekään! (kun en tiedä). Kuumuus liittyy selvästi kuormitukseen (tai sen purkautumiseen) niin oikealla kuin vasemmalla puolella, ja jossain määrin keskelläkin.

Kuuma virtaa kylmempään päin (päättelen), koska kylmyyttä ei sinänsä ole - se on kuten pimeys. Tosin pimeyttä ei voi tuoda valoon, kuten kylmyyttä voi tavallaan tuoda lämpimämpään, esim. jääkuution muodossa; tosin sama periaate pätee myös kylmään; kylmä - kun sitä ei ole - ei virtaa luonnostaan lämpimämpään päin. Kylmyys ehkä toimii vakuumina kuumuudelle - mitä vaakasuoraan liikenteeseen tulee; ja mitä ylös-alas liikenteeseen tulee, niin se ilmeisimmin (näitä voi halutessaan tarkistella esim. fysiikan ja maantieteen kirjoista) johtuu painovoimasta, että lämpimämpi nousee pääsääntöisesti (esim. 0-4 asteisessa vedessä on poikkeus, muuten noudattaa kaavaa) ylöspäin, ja viileämpi laskeutuu alaspäin, kevyempi (+), raskaampi (-). Sama koskee ilman lisäksi myös toista pääelementtiä: vettä. Niissä näyttää siis vallitsevan kaksi lainalaisuutta (suunta-laki ja painovoima). Sielullisesti tämä olisi, että kuuma siirtyy vasemmalle ja ylös. Plus-miinus säännöillä voi selittää paljon lainalaisuuksista (kertolasku on plus-laskua).

Toisenlainen - universumin ykkössääntö - vallitsee addiktion pääsääntönä: mitä lisää, se lisääntyy; mitä vähentää, se vähenee - kaikista suurin saavutukseni on tämän maailman yksinkertaisimman lainalaisuuden löytäminen.

Kehossa virtaa niin kylmät-viileät että kuumat-lämpimät virrat, joista kylmään huomio kohdistuu, tuntuu helpoimmin Kundalini-valaistuneella, ja sitä pidetään Kundalinina. Tarkempaan katsottuna voi havainnoida myös lämpimiä että kuumia virtoja ja muitakin energian virtoja jotka seuraavat mm. toiminnallista muotoa.

Luonnonlääkkeet. Esim. Sahaja Joogan (Intian) luonnonlääketiede avulla voi olla helppo ymmärtää miten vaihtoehtolääketiede toimii, se on hyvä portti asian ymmärrykseen. Luonnonlääketiede on laaja alue jonhon kuuluu paljon erilaista. Länsimaisella lääketieteellä on tässä opittavaa. Soveltamalla terapia-ymmärrystään saa useimmasta paremman ymmärryksen. Useat lääkkeet ovat luonnonlääkkeitä, ero on usein vain siinä, onko se jalostettua/pillerinä vai ei.