Erkki Ruppa toim.

 

KORPILAHDEN VANHIMMAT SÄILYNEET

 RIPPIKIRJAT 1778-89

 

SIVULUETTELO

 

RIPPIKIRJAT

                                 Esipuhe

 

Korpilahti on sukututkijan kannalta hankala pitäjä. Seurakunnan vanhimmat rippikirjat ovat tuhoutuneet ja yhtenäinen väestökirjanpito alkaa vasta 1770-luvulta. Korpilahden historiakirjoista puuttuu moniin muihin tutkimiini seurakuntiin verrattuna poikkeuksellisen paljon syntyneitä, vihittyjä ja kuolleita, joten HisKin ja jopa alkuperäisten historiakirjojen avulla ei kaikkia asukkaita löydä. Rippikirjat ovat tämän takia tavallistakin tärkeämpi lähde 1700-luvun loppupuolen asukkaisen selvittelyssä.

 

Ensimmäisissä Korpilahden rippikirjoissa sukututkija törmää useampaankin ongelmaan. Rippikirjojen laatijoina on ollut useampi henkilö ja yhden henkilön käsiala on niin pientä ja vaikeaselkoista, että yliviivaus tekee monet nimet lähes mahdottomiksi lukea. Sitten on käytetty myös tarkoituksellista ”ylisotkemista”, jolloin tilanne vielä vaikeutuu. Olen yrittänyt selvittää yliviivatut nimet ”parhaan arvaustaitoni mukaan”, mutta takuuvarmasti tulkintavirheitä esiintyy. Vaikeasti tulkittaviin nimiin olen sijoittanut kysymysmerkkejä nimen perään. Nämä kohdat erikoisesti kannattaa itse tutkia mikrofilmiltä. Varsinkin nimet Johan/Jöran/Jonas tai Isac/Israel/Sigfrid  ovat ylisotkettuina vaikeasti erotettavia varsinkin, kun papit ovat patronyymien osalta  harrastaneet paljon nimimuotojen lyhentämistä.

 

Korpilahden vanhimmista rippikirjoista puuttuu sisällysluettelo. Lisäksi talojen numerointi on vain osittaista. Talojen väki on kirjattu melko satunnaisessa järjestyksessä, pojat, tyttäret, vävyt, rengit ja piiat sekaisin. Taloissa, joissa palvelusväki on vaihtunut tiheään, on sivu käynyt ahtaaksi, jolloin nimiä on kirjoitettu alamarginaaliin tai jo olemassaolevien nimien väliin. Tällaisten sivujen lukeminen on tosi työlästä.

 

Eräs ongelma on mormonien aikoinaan suorittaman rippikirjojen valokuvaamisen huolimaton laatu. Muutamassa aukeamassa vasemmanpuoleinen nimisivu ja oikeanpuoleinen syntymäaika- ja ripilläkäyntisivu ovat selvästi eri paria, koska syntymäaikoja on selvästi enemmän kuin henkilöitä. Olen huomauttanut asiasta ao. kohdassa ja jättänyt syntymäajat pois. Pari muutakin taloa on tässä suhteessa epäilyttäviä. Syntymäaikoihin on tämän takia syytä suhtautua varauksella. Ylitäyteen ahdetuilla sivuilla oli muutenkin hyvin vaikea selvittää, mikä syntymäaika kuuluu kenellekin. Virheitä tässä suhteessa on varmasti syntynyt. Toinen ongelma oli se, että nimisivujen vasemmasta reunasta oli usei pieni pystykaista jäänyt mikrofilmin ulkopuolelle. Tämän takia ei aina voinut tulkita, oliko joku ”Johan Johansson” poika, vävy vai renki. En ole ryhtynyt arvailemaan, vaan olen jättänyt puolinaisesti näkyvät etumerkinnät suosiolla pois. Rippikirjojen puhtaaksikirjoitustyö vakuutti minut konkreettisesti siitä, ettei mormonien vanhoja rippikirjamikrofilmejä kannata ryhtyä skannaamaan Internettiä varten. Ainoa oikea tapa on kuvata alkuperäiset asiakirjat uudelleen ja huolellisesti huippuluokan digitaalikameralla ja sopivilla kuvankäsittelymenetelmillä pakata ja muokata kuvatiedostot niin, ettei mitään informaatiota häviä.

 

Tähän puhtaaksikirjoitettuun rippikirjaversioon on syytä suhtautua kuten HisKissä oleviin tietoihin. Karkeaan hakuun uskoisin dokumentin sopivan, mutta tiedot kannattaa aina varmistaa mikrofilmiltä. Tiedän, että laatimani puhtaaksikirjoitus on monin osin puutteellinen ja virheellinen. Asetan sen kuitenkin sukututkijoiden käyttöön ”Linux-käyttöjärjestelmän” tapaan, jolloin jokainen saa sitä osaltaan parannella ja korjailla. Toivon kuitenkin, että työhön käyttämäni kymmenet työtunnit hyödyttäisivät silti muitakin sukututkimuksen harrastajia. Itse ainakin löysin työtä tehdessäni pari ”hukassa ollutta” esivanhempaani.Todella huolellinen työ olisi edellyttänyt arviolta 1-2 viikon istumista Jyväskylän maakunta-arkistossa alkuperäisen rippikirjan kimpussa sitä suurennuslasin avulla tutkien, mutta ainakaan nykyisessä elämäntilanteessani minulla ei ole tähän mahdollisuutta. Jos joku muu haluaa tehdä tämän viimeistelytyön, olisin vain iloinen asiasta.

 

 

                Porissa    heinäkuussa 2002                  Erkki Ruppa

 

 

 

 

KORPILAHDEN VANHIMMAT SÄILYNEET RIPPIKIRJAT 1778-89                         1

 

Esipuhe                                                                                                                                   2

 

1. Gamla Maahi                                                                                                                         9

2. Nya Maahi                                                                                                                          10

5. Leustu                                                                                                                                11

6. Leustu                                                                                                                                12

D. Rimmi                                                                                                                                12

8. Lahnamäki                                                                                                                           13

12 Sipilä, Hakala                                                                                                                       14

13 Sipilä, Munkkila                                                                                                                   14

14 Saukko                                                                                                                               15

Säppälä                                                                                                                                  15

16 Puolakka                                                                                                                            16

Torp Kylmäniemi                                                                                                                     16

Lahtis, Greivilä                                                                                                                        17

Finni                                                                                                                                     18

Ikoinen, Sifferi                                                                                                                         19

Kurkela                                                                                                                                  20

Juomäki torp                                                                                                                           21

19 Hyrkölä, Ikonen                                                                                                                   21

Finni                                                                                                                                     22

25 Greivilä eller Kandolax                                                                                                           23

26 Tickanen                                                                                                                            24

27 Tissoila                                                                                                                              25

28 Moxi                                                                                                                                  26

Koppelmäki? (yliviivattu)                                                                                                           26

23 Murajärvi, Parkola                                                                                                                27

Parkkola                                                                                                                                 28

33 Tickala, Jussila                                                                                                                    29

26 Tikkala, Laukkala                                                                                                                  30

27 Staffanila                                                                                                                            31

28 Saukkola                                                                                                                            32

29 Pecka                                                                                                                                 33

30 Vähä-Sutola                                                                                                                        34

31 Sutola                                                                                                                                35

32 Murame, Hietala                                                                                                                   36

33 Heikkilä, Knutila                                                                                                                   37

34 Kauppila                                                                                                                            38

35 Kauppila                                                                                                                            39

36 Kaupila                                                                                                                              40

Heikilä, Sysmäläinen                                                                                                                 41

Sysmäläinen                                                                                                                           42

Sipilä                                                                                                                                     43

Torp Salomäki                                                                                                                         43

Tervala                                                                                                                                  44

Torp Haukanmaa i Päiväkunda                                                                                                    44

Mickola                                                                                                                                 45

Staffanila                                                                                                                                46

Knutila                                                                                                                                  47

Carindanpeldo?  (ylisutattu)                                                                                                       47

Knutila                                                                                                                                  48

Torp Valkesuo                                                                                                                         48

Dominus                                                                                                                                49

Nisula                                                                                                                                    50

Jaackola                                                                                                                                 51

Jaackola                                                                                                                                 52

Bengtilä                                                                                                                                 53

Lulli, Wanha                                                                                                                           54

Niemelä                                                                                                                                  54

Riihijärvi                                                                                                                                55

Witzalax                                                                                                                                 55

Autio hemman                                                                                                                         55

Härkölax                                                                                                                                 56

Härkölax                                                                                                                                 57

Maatia                                                                                                                                   58

Maatia                                                                                                                                   59

Hurtia, Wanhala                                                                                                                      60

Olola                                                                                                                                     60

Hurtia, Thomala                                                                                                                       61

Niemelä                                                                                                                                  61

Marcula                                                                                                                                 62

Ilola                                                                                                                                      62

Puckala                                                                                                                                  63

Niittunen                                                                                                                                65

Niittunen                                                                                                                                66

Rutalax, Nisula                                                                                                                        67

Rutalax, Jusila                                                                                                                         68

Kaakonmäki hemman                                                                                                                69

Haasiainen                                                                                                                             69

Kaakonmäki                                                                                                                            69

Haasiainen                                                                                                                             70

Palois, Kandola                                                                                                                       71

Siika Taival                                                                                                                             71

Wihijärvi                                                                                                                                72

Ketola                                                                                                                                   73

Päiväkunda, Mäkelä                                                                                                                 74

Päiväkunda, Heikilä                                                                                                                  74

Päiväkunda                                                                                                                             75

Tijainen                                                                                                                                 76

Raidanlax                                                                                                                               77

Lamäki?                                                                                                                                 78

Raidanlax                                                                                                                               78

Oitila                                                                                                                                     79

Oitila                                                                                                                                     80

Kaakonperä?                                                                                                                           81

Aladihtari                                                                                                                               81

Ylädihtari                                                                                                                               82

Mutais                                                                                                                                   83

Mutais, tjänstefolk                                                                                                                   84

Wejo                                                                                                                                     85

Torp Heinämaa                                                                                                                        85

Esko Wejo                                                                                                                              86

Putkilax, Nickilä                                                                                                                       87

Könnö                                                                                                                                   87

Torp Säynetjärvi?                                                                                                                    88

Kopiseva                                                                                                                               88

Kopiseva                                                                                                                               89

Kopiseva, Rihilax                                                                                                                     90

Peuha                                                                                                                                    91

Peuha                                                                                                                                    92

Salmela                                                                                                                                  93

Peuha                                                                                                                                    93

Majalax torp                                                                                                                            94

Lahnamäki                                                                                                                              95

Kattilamäki                                                                                                                             95

Alamurame?                                                                                                                            95

Levaniemi                                                                                                                               95

Vatja?  torp                                                                                                                             96

Hirvimäki                                                                                                                                96

Hirvimäki                                                                                                                                96

Koivisto hemman ifr Hunningo                                                                                                   97

Lähtenmäki                                                                                                                             97

Ruomäki                                                                                                                                 97

Jerviniemi                                                                                                                               98

Säynetmäki                                                                                                                             98

Säynetmäki 1                                                                                                                           99

Säynetmäki 2                                                                                                                           99

Painaja, Lepomäki torp                                                                                                             100

Tasaila?                                                                                                                                100

Kurkela, Sorolax                                                                                                                     101

Pirtilax                                                                                                                                  101

Kokonvuori                                                                                                                           101

Tuohikotanen                                                                                                                        102

Corpilax, Sombais                                                                                                                   102

T. Mäkiaho                                                                                                                           102

T. Ahojärvi                                                                                                                           102

Kotamäki                                                                                                                              103

Lylymäki                                                                                                                               103

Hatta? torp                                                                                                                            103

Saliaho 1                                                                                                                               103

Saliaho 2                                                                                                                               104

Rihijärvi, Moxi, Ikosenmäki                                                                                                       104

Kujansuu                                                                                                                              104

Torp Hoikanmäki?                                                                                                                  104

Majalax, Hoikanmäki                                                                                                               105

Järvenpää                                                                                                                             105

Ahola                                                                                                                                  105

Tikkala, Wanhala, Kiviniemi                                                                                                      105

Rimmi                                                                                                                                   106

Rimmi, Salmis hemman                                                                                                             106

Ilola                                                                                                                                     107

Myllytienhaara                                                                                                                      107

T. Kimari                                                                                                                               107

Varsaviita                                                                                                                             108

Mändymäki                                                                                                                           108

Tuoresjoki                                                                                                                            108

Pitkälä                                                                                                                                  108

Ahopeldo                                                                                                                             109

Murame, Wikalax                                                                                                                    109

Hietaniemi                                                                                                                             109

Torp Walkesuo                                                                                                                      110

Ahosaari                                                                                                                              110

Wääräjärvi                                                                                                                            110

Nurkkala                                                                                                                               110

Salmenlax                                                                                                                              111

Hautalax hemman                                                                                                                   111

Pihlajamäki                                                                                                                            111

Salmis                                                                                                                                  112

Niittuaho                                                                                                                              112

Weroniemi                                                                                                                            112

Koskenlax                                                                                                                             112

Seppälä                                                                                                                                112

Keskinen, Nisula                                                                                                                    113

Kateri                                                                                                                                   113

Kuusanmäki                                                                                                                          113

Tomula i Bengtilä                                                                                                                   114

Rautalax                                                                                                                               114

Syvänoja                                                                                                                              114

Wuorenlax                                                                                                                            114

Kinkomaa hemman                                                                                                                  115

Ahvenlambi                                                                                                                          115

Kauranmaa                                                                                                                            115

Lylyjärvi                                                                                                                               115

Taipale                                                                                                                                 116

Härkäjärvi                                                                                                                             116

Kangasjärvi                                                                                                                           116

Pellonpää                                                                                                                              116

Kallio                                                                                                                                   116

Karisjärvi                                                                                                                              117

Hakala                                                                                                                                  117

Hongamäki                                                                                                                            117

Torp   Lakinoro                                                                                                                      118

Torp X                                                                                                                                 118

Huovinsilda                                                                                                                          119

Mäkipeldo                                                                                                                            119

Myllymäki                                                                                                                             119

Torp X                                                                                                                                 120

Kokonvuori                                                                                                                           120

Hurtia, Autio?                                                                                                                        120

Uitime                                                                                                                                  121

Maso                                                                                                                                   121

Heinosniemi                                                                                                                          122

Torp X                                                                                                                                 122

Savio torp                                                                                                                             122

Wääräjärvi                                                                                                                            122

Lepotöyry                                                                                                                             123

Koskenranda                                                                                                                         123

Rimmi hemman                                                                                                                       123

Torp X                                                                                                                                 124

Rawio                                                                                                                                  124

Raviojas torp                                                                                                                         124

Torp X                                                                                                                                 124

Ahola                                                                                                                                  125

Humalajärvi                                                                                                                           125

Wäräjärvi                                                                                                                              125

Hapajoki                                                                                                                               125

Nisula torp Mondola                                                                                                               125

Seppälä                                                                                                                                126

Kotanen                                                                                                                               126

Etelälax torp                                                                                                                          126

Savikangas torp                                                                                                                     126

Wihijärvi, Noromäki                                                                                                                126

Lautalax                                                                                                                                127

Riihiaho torp                                                                                                                         127

Corpela                                                                                                                                127

Hirsiaho                                                                                                                               127

Rihijärvi                                                                                                                                127

Tijainen, Tystlambi                                                                                                                 128

Riitaoja                                                                                                                                 128

Marjaniemi                                                                                                                            128

Wilhuniemi                                                                                                                           128

Torp X                                                                                                                                 129

Torp Alatystjoki                                                                                                                     129

Kanganpää                                                                                                                           129

Sipilä                                                                                                                                   129

Torp Jokela                                                                                                                           130

Kanganpää                                                                                                                           130

Torp X                                                                                                                                 130

Ilomaa                                                                                                                                  130

Torp X                                                                                                                                 130

Ruutana                                                                                                                               130

Torp ??oja                                                                                                                            131

Syvälax                                                                                                                                131

Korpijärvi?                                                                                                                            131

Torp  X                                                                                                                                132

Kiviaho torp                                                                                                                          132

Rutalax                                                                                                                                 132

Siikataipal                                                                                                                             132

Lepola                                                                                                                                  132

Torp X                                                                                                                                 133

Torp Kouhinsalo                                                                                                                    133

Torp X                                                                                                                                 133

Torp Mattila                                                                                                                          133

Torp Torroniemi                                                                                                                     134

Torroniemi                                                                                                                            134

Torp X                                                                                                                                 134

Torp Huujoki                                                                                                                         135

Torp ??lax                                                                                                                             135

Torp ??mäki                                                                                                                          135

Hiirola, Rikala (yliv)                                                                                                                 135

Säynätjärvi                                                                                                                            136

Raidanlax                                                                                                                              136

Isolambi                                                                                                                               136

Taipale                                                                                                                                 136

Do. Taipale                                                                                                                           137

Torp ??oja                                                                                                                            137

Syvälax                                                                                                                                137

Torp X                                                                                                                                 138

Torp X                                                                                                                                 138

Ilomaa                                                                                                                                  138

Kanganpää                                                                                                                           138

Sipilä                                                                                                                                   139

Torp Jokela                                                                                                                           139

Kanganpää                                                                                                                           139

Torp  ??maa                                                                                                                          139

Alatystjoki                                                                                                                            140

                          

1. Gamla Maahi

 

Bonden Christer Christersson   yliviivattu

Hru Carin Ersdr   yliv.

Son Jöran Christersson

Hru Christin Matsdr

Son Mats Jöransson

Dr Lisa Jöransdr

 

Gl. Mahi

 

Son (yliv.) Eric Christersson

Hru Caisa Andersdr

drg Johan Ersson

Ewa Johansdr  yliv.

pig Sophia Matsdr

drg Mats Eliasson

 

drg Eric Simonsson  yliv.

pig Ewa Jeremiasdr yliv.

inh Johan Sigfridsson  yliv.

Sophia Hindriksdr yliv.

                hos Jöran

 

 

                                 2. Nya Maahi

 

B. Eric Christersson  yliv.

hru Margareta Bertilsdr yliv.

son Jöran Johansson

hru Helena Matsdr

son Thomas Johansson  yliv.

Elias Johansson  (perässä  ?? Mats Maahi?)

Helena Matsdr yliv.

 

 

drg Michel Matson  yliv.

inh? Mats Jöransson

hru Sophia Thomasdr

 

Sivut 3 ja 4 puuttuvat mikrofilmistä.

 

 

                                 5. Leustu

 

B  Mats Jöransson  yliv.

hru Brita Clemetsdr yliv.

B Michel Matson

hru Helena Ersdr

Mats Michelson

hru Anna Pehrsdr

Eric Michelson

Alexander Michelson

drg? Israel Matson  yliv.

 

 

Helena Eliasdr

?          Ersdr   yliv.

Gustav Jöransson

Lena Eliasdr   (Lahnamäki)

mor Eufrosina Thomasdr?

 

Johan Johansson  yliv.

hru Sophia Michelsdr  yliv.

 

 

                                

 

 

 

 

                                 6. Leustu

 

B  Eric Christersson                                          1745

hru Sophia Marcusdr                                         1748

son Mats Ericson                                             1768

 

Bonden Michel Christerson                 1748

hru Ewa Henriksdr                                           175?

Ewa Christersdr  yliv.

mor ea Helena Dionysiusdr?                                1716  k. 1782

Anna Matsdr                                                  1759  k. 1782

Maria Christersdr                                             1757

 

drg  Simon Eliasson  yliv.                                    1748

drg Gustav Jöransson  yliv.                  1750

drg Adam Johansson  yliv.                                   1744

pig Ewa Andersdr  yliv.                                      1759

drg Thomas Matson yliv.                                    1761

 

 

 

                                 D. Rimmi

 

Eric Häggman  yliv.                                          1722

hru Lisa Johansdr  yliv.                                       1724

dr Sophia Ersdr                                               1763

son Benjamin Ersson                                         1765

son Michel Ersson                                            1762

 

 

sivu 7 puuttuu

 

                                

 

                                 8. Lahnamäki

(Lahnamäen nimisivu ja syntymäaikasivu voivat olla yhteenkuulumattomia!)

Gustav Johansson                                             1715

Gustav Johansson  yliv.                                      1741

Christin Jöransdr                                              1740

son Michel Gustavsson                                       1764

hru Anna Maria Nilsdr

Lisa Gustavsdr  yliv.                                          15.1.1767

Bengt Gustavsson                                            1764

Lena Gustavsdr

Sigfrid Jöransson                                              1760

Anna Eliasdr

Alexander? Gabrielson                                       1746

hru Anna Michelsdr

son Johan Gustavsson                                        1751

Johan Jöransson  yliv.                                        1756

 

inh? Adam Michelson  yliv.                                  1755

hru Ewa Jöransdr  yliv.                                      1759

 

p. Maria Andersdr  yliv.                                      1760

inh. Mats Johansson?  yliv.

hru Euphrosina Jöransdr yliv.                                1760

 

inh. Mats Knutson?                                           1762

hru Eufrosina Jöransdr

Mats Ersson?

hru Lisa Henriksdr                                            1703

inh. Abraham? Henrikson                                   1710

hru Christin Johansdr

torp Johan? Pylwäin?

Maria? Samuelsdr?

??         Andersdr?

 

 

Sivut 9-11 puuttuvat.

 

                                

 

 

                                 12 Sipilä, Hakala

 

B Michel Samuelsson                                        1740

hru Maria Michelsdr                                          1741

 

dr Ewa Michelsdr  yliv.                                      1762

son Mats Michelson                                          1765

Elias Bertilson  yliv.                                          1762

Jonas Jöransson  yliv.                                        1759

Johannes Eliasson  yliv.                                      1750

 

Lena Johansdr                                                1753

Lena Ersdr  yliv.                                              1757

 

dr Lisa Michelsdr                                             17.10.1767

drg Adam Gustavsson                                        1765

Simon Christersson  yliv.                                     1753

Eric Michelsson    yliv.                                       1752

 

 

                                 13 Sipilä, Munkkila

 

Samuel Samuelsson yliv.

B. Samuel Samuelsson

hru Helena Jöransdr

 

sold Eric Orre

hru Anna Sophia Plogman

 

Huomautus: Sipilä-Munkkilan syntymävuosi- ja ripilläkäyntisivu on kopioitu väärästä aukeamasta mikrofilmille. Tämän takia selvästi virheellisiä syntymävuosia ei ole merkitty.

 

 

 

                                                

 

 

 

                                 14 Saukko

 

Bonden Thomas Thomasson                                                 1750

hru Lisa Johansdr                                                             1754

 

bror? Anders Thomson?  yliv.                                               1758

hru Sophia Michelsdr    yliv.                                                 1759

dr  Maria Thomasdr   yliv.                                                   1758

??             Thomasdr   yliv.

drg  Thomas Bertilson  yliv.                                 1753

hru Brita Jonasdr?

p. Maria

inh. Thomas Thomasson                                                     1750

Johan Michelson?

drg. Elias Thomasson                                                         1759

hru Maria Henriksdr

Brita Michelsdr                                                                1755

inh. Christer Matson                                                          1725

hru  Maria Sigfridsdr                                                          1729

inh. Mats Matson   

Thomas Eliasson                                                              1750

Lisa Carlsdr?                                                                  1749

                                 Säppälä

lukukelvotonta sotkua pari riviä

Carl Olofsson                                                                  25.7.1747

hru Walborg Jöransdr                                                         1764

Mats Philipson  yliv.

inh. Anders Johansson                                                        25.1.1739

Maria Christersdr  yliv.                                                       1745

Elias Bengtsson                                                               1768

måg? Mats Jöransson  yliv.                                                  1763

Maria Andersdr                                                               1761

Sophia Christersdr?  yliv.                                                     1762

Gustav Matson                                                                1765

Lena Andersdr                                                                1768

Michel Matson                                                                12.8.1762

 

Huom! Ripilläkäyntisivu ei oikein hyvin sovi yhteen nimisivun kanssa, joten syntymäajat ovat Saukon talon osalta epäluotettavia. Sivu 15 puuttuu.

 

 

 

                                16 Puolakka

 

B. Mats Andersson    yliv.

hru Carin Henriksdr

son Mats Matson                                                              1726

hru Ewa Jöransdr

son Simon Matson                                                            1762

hru Sara Jonasdr

dr Caisa Matsdr  yliv.                                                         1720

dr Ewa Matsdr                                                                1744

dr Maria Matsdr  yliv.                                                        1747/1756

dr Walborg Matsdr                                                            1762

dr Lisa Matsdr

son Johan Matson                                                             1753?

 

Lena Johansdr                                                                 1757

drg Johan Jöransson                                                          1760

 

afs. sold. Mats Lits

hru Caisa Staphansdr

 

                Torp Kylmäniemi

 

Mats Ersson   död? 79

hru Lisa Jakobsdr

sold Abborr

Maria Staffansdr

inh. Anders Sahlberg

hru Eufrosina Johansdr

torp/inh. Samuel Ersson

hru Caisa Henriksdr?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Lahtis, Greivilä

 

B. Mats Ersson                                                                1735

hru Lisa Johansdr                                                             1742

son Eric Matson  yliv.                                                        1767

hru Lisa Matsdr                                                               1768

dr? Helena Matsdr   abf.                                                     1742

son Mats Matson                                                              1748

son Jöran Matson                                                             1759

hru Lisa Simonsdr                                                             1764

 

Maria Philipsdr

 

Ewa Thomasdr?

Thomas Thomasson                                                          1757

Maria Andersdr                                                               1744

Sophia Thomasdr  yliv.                                                       1744?

Påhl Staffansson                                                              1752

Maria Andersdr

 

Brita Michelsdr  yliv.                                                         1756

Nikodemus   Hannesson?  yliv.                                              1751

Sophia Thomasdr                                                              1752

Maria? Jöransdr/Simonsdr

Thomas       Eliasson

Carl Eliasson?

Lisa Johansdr?

Salomon Johansson

Helena Michelsdr

Simon Johansson   yliv.

hru Sophia Matsdr   yliv.

Helena Henriksdr                                                             1740

Thomas Knutson?   Abf.                                                     1749

loput rivit sotkua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finni

(nimisivu ja ripilläkäyntisivu eivät ole yhteensopivia!)

B. Johan Christersson

hru Sophia Matsdr

son Mats Johansson

hru Lisa Jöransdr

dr Lisa Johansdr  yliv.

dr Lena Johansdr

pig  Helena Olofsdr

pig  Ewa Michelsdr

son Jonas Johansson  yliv.

dr Ewa Johansdr  yliv

Caisa? Henriksdr?

pig Sophia Simonsdr

Thomas Michelsson

Ewa Michelsdr

Philip Gustavsson

inh. Thomas Eliasson

hru Helena Johansdr

pig Sophia Alexandersdr  yliv.

Mats Simonsson

drg Johan Thomasson

Johan Nisiusson?

 

Thoman Thomasson

Johan Ersson

pig  Sophia Alexandersdr

pig  Ewa Thomasdr  yliv.

pig  Sophia Thomasdr yliv.

pig Maria Jöransdr  yliv.

Maria Michelsdr   yliv.

Ewa   Michelsdr   yliv

Lisa   Michelsdr   yliv.

 

 

inh. Eric Johansson Häggman

hru Lisa Johansdr

Johan Mal?

 

inh. Caisa Andersdr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Ikoinen, Sifferi

(nimisivu ja ripilläkäyntisivu eivät ole yhteensopivia!)

B. Johan Johansson

hru Eufrosina Matsdr

Helena Johansdr

måg?  Pehr Simonsson

Sophia Johansdr

 

pig   Ewa Thomasdr

drg Johan Michelson

Henrik Thomasson

Clemet   Thomasson

Henrik   Thomasson

dr Regina Johdr  yliv.

Caisa Johansdr

Henric    Johansson

Philip Gustavsson  yliv.

Gustav Johansson

hru Helena Påhlsdr

pig Walborg Philipsdr

Philip Gustavsson

Lisa Pehrsdr

 

ev? Mårten Ersson Wik?

Maria Jöransdr  yliv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Kurkela

Talon nimisivu ja syntymävuosi- ja ripilläkäyntisivu eivät ole yhteensopivia.

Fenr. Carl Eric Bröijer

Marg. Sophia  Kåck

                ?? Kåck

 

Henrik Eliasson

pig Anna Caisa

Mats Simonsson   yliv.

pig  Ewa  Clemetsdr   yliv.

Mats Ersson    yliv.

Sophia Johansdr   yliv.

Anna Eliasdr   yliv.

 

Philip Ersson

Christin?

Anna Christin? Rosenbröijer

Johan Eliasson  yliv.

Jakob Jöransson  yliv.

Elias Gustavsson  yliv.

Johan Thomasson Trygg?

pig  Maria Jöransdr

Caisa Larsdr   yliv.

Maria Michelsdr   yliv.

drg Anders Michelsson   yliv.                                               

drg Johan Thomasson    yliv.

hru Maria Jöransdr    yliv.

??       Matsdr

Brita Michelsdr                                                               

 

Samuel Finni?  yliv.

hru Hedvig Alexandersdr

mor Christin? Matsdr?   yliv.

 

Lena Andersdr

 

inh Ewa Häggman

Lisa Johansdr

inh Henric Thomasson  yliv.

hru Margareta Eliasdr   yliv.

Christin Eliasdr   yliv.

sotkua!

??       Andersdr

Johan Axelsson

Lena Henriksdr

 

 

 

 

 

                                 Juomäki torp

 

torp  Philip Ersson

hru Maria Jöransdr

son Jonas Philipson

Lisa Matsdr?

Anders Johansson   yliv.

Helena Philipsdr  yliv.

Hedvig Philipsdr   yliv.

 

                                 19 Hyrkölä, Ikonen

(nimisivu ja ripilläkäyntisivu eivät ole yhteensopivia!)

Mats Larsson  yliv.

Mats Matson

Walborg Larsdr

Johan Matson  yliv.

Maria Ersdr  yliv.

Ewa Matsdr  yliv.

Hedwig Matsdr   yliv.

Christin? Matsdr

Mats Henriksson  yliv.

Ewa  ?? dr         yliv.

Michel Matson

Ewa Henriksdr

Jakob Jakobson   yliv.

Sophia Matsdr

Nikodemus Matson

Helena Matsdr

Ewa Matsdr  yliv.

Lisa Matsdr

Lena Matsdr

Thomas   Thomasson

Ewa Thomasdr

Jöran? Thomasson

 

Michel Henriksson

Philip Michelsdr

Ewa Andersdr   yliv.                                                          1731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Finni

(aukeaman nimiosa ja ripilläkäyntisivu eivät kuulu yhteen!)

Nämdeman Samuel Christersson

hru Lisa Henriksdr

Philip Christersson  yliv.

Carl Christersson

Ewa Christersdr

Sophia Christersdr  yliv.

Maria Ersdr   yliv.

Jonas Christersson  yliv.

pig  Sophia Alexandersdr  yliv.

pig  Sophia Jöransdr

 

Jöran Matson

hru Maria Ersdr

Jöran  Isaksson

Eric Michelsson

Thomas Gustavsson  yliv.

Justina Philipsdr  yliv.

pig Maria Philipsdr

drg Jonas Jöransson

 

inh  Eric Thomasson

Christin  Gregoridr

 

Landsbonden

 

Adam Christersson   yliv.

Maria Eliasdr    yliv.

sotkua

Thomas Matson

hru Hedwig Sigfridsdr

Walborg Isaksdr?

son Mats Adamsson  yliv.

hru Sara Gustavsdr  yliv.

Anders Adamsson

 

Johan Michelsson

 

inh? Walborg  yliv.

inh Philip Michelsson  yliv.

Britha Michelsdr

Philip Gustavsson  yliv

Jöran Staffansson  yliv.

Henrik Gustavsson  yliv.

Alexander Michelsson  yliv.

pig  dejan  Ewa Clemetsd

 

25 Greivilä eller Kandolax

 

B. Johan Andersson                                                          1718

hru Maria Ersdr  yliv.  Obit. 1781                                           1727          

son Johan Johansson                                                          1748

hru Christina Simonsdr                                                       1747?

son Thomas Johansson  yliv.                                                 1760

hru Maria Henriksdr                                                          1756

 

Eric Henriksson  yliv.                                                         1751

Petter Clemetson                                                              1759

P  Ewa Eliasdr   yliv.                                                         1760

Pig Ewa Gustavsdr  yliv.                                                     1764

Pig Sophia Simonsdr                                                          1754

 

sold König  yliv.

hru Anna Ersdr?  yliv.                                                        1727

sold Eric Orre   yliv                                                           1758

hru Helena Alexandersdr   yliv.                                             1766

hru Anna Sophia Plogman   yliv.  Obit 1782                               1759

hru Lisa Johansdr  yliv.                                                       1747?

 

smed Thomas Boilain?                                                       1740

hru Lisa Johansdr  yliv.                                                       1743

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

                                 26 Tickanen

 

B. Johan Zachrisson                                                          1745

hru Anna Maria Appelrot                                                    1748

ea. Walborg Andersdr  yliv.                                                 1699

hru Maria Jöransdr  yliv.                                                     1727

Lena Andersdr  yliv.                                                          1762

syst   Anna Zachrisdr   yliv.                                                 1754

syst  Helena Zachrisdr  yliv.                                                 1756

pig Ewa Gustavsdr   yliv.                                                     1764

inh  Simon Johansson                                                         1741

hru Helena Michelsdr

Maria Johansdr  yliv.  Obit 1786

pig  Sophia Simonsdr  yliv                                                    1754

inh  Elias  Christersson  yliv.                                                 1742

hru Lena Matsdr  yliv.                                                        1749

drg Anders Johansson  yliv.                                 1753

Philip Clemetson?  yliv.                                                       1742?

Jonas Jöransson  yliv.                                                         1759

Philip Johansson yliv.                                                         1756

 

inh Johan Thomasson   yliv.                                 1751

hru Maria Jöransdr  yliv.                                                     1756

drg Johan Matson   yliv.                                                      1762

P. Ewa Simonsdr  yliv.                                                       1752

Johan Ersson  yliv.                                                            1754

Eric Adamsson                                                                1767

Lisa Ersdr yliv.                                                                1712

inh Michel Henriksson                                                        1737

hru Eufrosina Michelsdr                                                      1740?

 

sold Abraham Orre  yliv.                                                     1736

hru Agneta Matsdr   i Tissola                                                1740

Agneta Jakobsdr                                                              1701

sold Sam.  Finni ifr Hyrkkölä Ruommi?

hru Hedwig Alexandersdr

Christin Abelsdr?

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 27 Tissoila

 

B. Jonas Matson                                                              1742

hru Helena Isaksdr  yliv.                                                     1738

mor CaisaErsdr  yliv.                                                         1706

måg Alexander Johansson                                                   1751

hru Walborg Jonasdr                                                          1765

pigan Sophia Jöransdr  yliv

Adam Gustavsson                                                             1765

Lisa Jonasdr                                                                   7.11.1769

 

enkan Maria Jonasdr                                                         1762

 

drg Bertil Michelsson  yliv.                                                   1730

drg Elias Michelsson  yliv.                                                   1745

hru Brita Christersdr  yliv.                                                   1746

inh Jakob Christersson?  yliv.                                                173?

inh Sigfrid Jöransson  yliv.                                                   1747

hru Helena Christersdr  yliv.                                                 1757

inh Anna Matsdr   yliv.

drg  Mats Jöransson   yliv.                                   1763

pig Sophia Jöransdr  yliv.                                                     1768

 

Jöran Christersson                                                            1753

hru Sophia Jöransdr                                                           1757

inh Bertil Philipsson i Greivilä                                                1715

hru Maria Michelsdr  (blind)                                                 1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 28 Moxi

 

Bonden Jöran Jöransson  yliv.                                               1688

son Marcus Jöransson                                                        1713

hru Maria Jöransdr                                                            1719

son? Marcus Johansson                                                      2.2.1767

son (torp) Johan Marcusson                                                 1742

hru Helena Henriksdr                                                         1743

dr Anna Maria Johansdr   yliv.                                              1765

Helena Marcusdr?                                                            1755

Anders Jöransson ex Maria Martensdr                                     1722?

torp son Mats Marcusson                                                    1756

Ewa Henriksdr?  yliv.                                                        1756

Henrik Marcusson                                                            1760

Helena? Pettersdr?  yliv.

Maria Johansdr?  yliv.                                                        1764

 

                                 Koppelmäki? (yliviivattu)

 

Henrik Ersson   yliv.                                                          1748

hru ChristinPåhlsdr yliv.                                                      1730

Johan Mattson                                                                 1764

Ewa Simonsdr                                                                 1766

Thomas Henriksson   yliv.                                                   1750

sotkettuja rivejä

 

hru Helena Marcusdr                                                         1759

Brita Påhlsdr  yliv.                                                            1760

Maria Påhlsdr  yliv.                                                           1758

pig Anna Bertilsdr  till Johan                                                 30.10.1767

Eric? Adamsson (Henric ifr. Tijainen)                                      1761          

drg Michel Simonsson                                                        1763

pig Sophia Michelsdr hos? Mats                                             1764

 

inh Bertil Marcusson? yliv.   k. 17.1.1782                 1700

hru Maria Johansdr                                                           1726

 

torp Elias Michelsson  yliv.                                                   1731

hru Maria Bertilsdr  yliv.                                                     1731

 

 

 

 

 

                23 Murajärvi, Parkola

 

Bonden Jöran Johansson                                                     1727

hru Helena Samuelsdr                                                        1733

dr Lisa Jöransdr  yliv.                                                         1755

pig  Lena Jöransdr  yliv.                                                     

Philip Henrikson  yliv.                                                        1756

Philip Henriksson  yliv.                                                       1758

Pig. Lisa Sigfridsdr                                                            1748

 

Philip Johansson                                                               1743

bror Michel Johansson                                                        1746

bd ea Margeta Matsdr  yliv.                                                 1756

seuraavat rivit ovat lähes lukukelvottomiksi sotkettuja:

Walborg Johansson?

Maria?

Caisa?

Helena?

Anna Philipsdr?

Eric?

hru Carin?

?? Henriksson

kaikki em. merkinnät ovat ylisutattuja ja epävarmoja!

Anna Henriksdr   yliv.                                                        1748

Anna Jöransdr                                                                 1753

Carin Henriksdr

 

Mats Johansson                                                               1759

Lena Thomasdr  yliv.       

Lisa Christersdr yliv.

Michel Matsson

Walborg Johansdr   yliv.

Ewa Philipsdr?

sotkuisia ylisuttauksia (Lisa Johansdr? ja Michel  ??son)

Maria Christersdr

Samuel Andersson

smed. Johan Nilsson  yliv.                                                    1716

hru Maria Thomasdr   yliv.                                                   1719?

hru Ewa Johansdr  yliv.

son Henrik Johansson                                                        1759

Johan Johansson   yliv.                                                       1706

Walborg Michelsdr  yliv.  k. 1779 smed ea.                                1700          

inh Anders Kilpeläin  yliv.                                                    1723

hru Christin Nilsdr   yliv.                                                     1722

inh Philip Jöransson                                                           1740

hru Brita? Danielsdr?                                                         1740

pig Lisa Johansdr

 

sivun alamarginaaliin sijoitetut:

Sophia Samuelsdr  yliv.

Anna Johansdr  yliv.

Eric? Thomasson   yliv.

Henrik Jöransson                                                              1769

drg Thomas Jöransson                                                        1764

pig Maria Paulsdr                                                             1769

 

                                 Parkkola

 

Bonden Henrik Johansson                                                   1731

hru Christin Henriksdr                                                        1741

dr Ewa Henriksdr gift till Hyrkkölä                                         1762

son Adam Henriksson                                                        1764

hru Lisa Matsdr                                                               1767

dr Helga Henriksdr                                                           24.12.1768

dr Helena Henriksdr

 

 

 

p   Hedda?  Jöransdr

drg Johan Thomasson                                                        1746

pig Elin Samuelsdr   yliv.                                                     1754

drg Jöran Thomasson   yliv.                                 1741

Eric Jöransson    yliv.                                                         1752

pig Caisa Matsdr                                                              1758

drg Samuel  Henriksson                                                      1750

drg Eric Jöransson                                                            1758

pig Caisa Matsdr  yliv.                                                        1756

drg Mats Marcusson  yliv.

pig Lena Larsdr  yliv.

drg Mats  Thomasson

drg Eric Jöransson  yliv                                                       1762

hru Lena Thomasdr  yliv.                                                    1762

inh Helena Andersdr  yliv.

Helena Johansdr

Helena Jöransdr   yliv.                                                        1752

Alexander Johansson

pig Ewa Matsdr

 

inh Johan Simonsson  yliv.                                                   1708

hru Lisa Johansdr                                                             1715                          

 

 

 

 

 

 

 

                                33 Tickala, Jussila

 

Bonden Michel Ersson                                                       1718

hru Anna? Jöransdr                                                           1728

B. ea Ewa Isaksdr   yliv.                                                     1715

måg  Johan Danielsson                                                       1752

hru Sophia Michelsdr                                                         22.7.1750

s.m. Philip Clemetsson                                                       1752

Hedvig Johansdr                                                              2.9.1770

måg? Elias Jöransson                                                         1748

hru Maria Ersdr                                                               1765

måg? Philip Clemetson?

hru Lisa Ersdr

dr Susanna Michelsdr

 

Bs. Michel Michelsson                                                       1758

hru Ewa Michelsdr                                                            1762

drg Nikodemus Johansson                                                   1761

inh. hru Lisa Eliasdr                                                           1760

drg Michel Eliasson

 

pig Lisa Thomasdr  yliv.

pig Lena Ersdr yliv                                                            1763

Ewa Johansdr                                                                 1750

pig  Anna Simonsdr                                                           1761

Maria Michelsdr                                                               1751

 

inh  Thomas Thomasson                                                     1710

hru Lisa Samuelsdr  Hirvimäki?                                             1693

Simon Jöransson                                                              1727

sotkua

Johan Michelsson                                                             1742

hru Lisa Michelsdr                                                            1750

 

inh Johan Clemetson?                                                        1730?

hru Ewa Henriksdr                                                            1733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 26 Tikkala, Laukkala    

Bonden Nikodemus Jöransson                                               1732

hru Ewa Johansdr                                                             1736

dr Helena  Nikodemusdr  yliv.                                               1758          

dr Sophia Nikod. dr                                                           1759

dr Sara Nikod.dr  yliv.                                                        1760

son Mats Nikodemusson                                                     27.4.1765

pig Anna Matsdr  yliv.                                                        1764

pig  Maria Johansdr yliv.                                                     1765

drg Michel Eliasson  yliv.                                                     1763

drg Samuel Matson  ifr Rimmi?

sexman ea Carin Johansdr  yliv.                                             1764

pig Sophia Johansdr  yliv.                                                    1750

drg Eric Matson                                                               1760

pig Lena Thomasdr  yliv.                                                     1756

Lena Jakobsdr  yliv.

drg Nikodemus Johansson  yliv.                                             1758

pig  Marg. Johansdr  yliv.                                                    1750

drg Michel Matson  yliv.                                                     1756

pig Helena Simonsdr  yliv.

drg  Jonas Thomasson   yliv.

Johan Ersson

pig Ewa Jöransdr

inh Thomas Gustavsson                                                      1737

hru Lisa Zachrisdr                                                            1743

pig Lisa Thomasson  yliv.                                                    1752

pig Lisa Christersdr  yliv.                                                     1733

do. Maria Jonasdr  yliv.

Anders Johansson  yliv.                                                      1755

Sophia Johansdr  yliv.                                                         1750

piga Ewa Johansdr  yliv.                                                     1753

do. Caisa Henriksdr  yliv.                                                    1755

Anna Sophia Plogman                                                        1750

corp  Marten Plogman  yliv.                                                 1723

hru Catharina Johansdr  yliv.                                                1724

hru Johanna Andersdr yliv                                                   1715

bror Ephraim Plogman  fånig?                                               1731

res sold Henrik Martenson                                                   1734

hru Helena Nilsdr                                                             1727

sock. skom. Simon Danielsson  yliv.                                        1728

hru Anna Thomasdr  yliv.                                                    1730

alamarginaalissa:

pig  Brita Philipsdr yliv.                                                       1762

pig. Ewa Gustavsdr                                                           1782???

pig Christin Ersdr?                                                            1777

Christer Gustavsson                                                          1767

seuraavalla sivulla:

??? Carl Johan Rykenik??                                                   3.4.1748

corporal C.A. Nordman                                                      17.2.1752    

 

 

 

                                 27 Staffanila

 

Bonden Thomas Ersson                                                      1730

hru Helena Michelsdr                                                         1734

måg Eric Johansson   Lahtimäki?                                           1754

hru Ewa Thomasdr  yliv.                                                     1755

hru Lena Thomasdr  yliv.                                                    1761

son Michel Thomasson                                                       1764

hru Ewa Nilsdr                                                                1765

mor ea Christin Thomasdr   yliv

bror? Eric Ersson  yliv.                                                       6.4.1749

dr Maria Thomasdr  till Petäjävesi                                          10.2.1768

pig  Lena Jonasdr  till Sydänmaa

bror Johan Ersson                                                             1744

drg Philip Henriksson                                                         1760

alla  ??  Samuelsson                                                          1753

piga Regina Jöransdr  yliv.                                                   1755

Maria Ersdr  yliv.                                                             1743

inh Michel Henriksson?                                                      1748

hru Ewa Johansdr

hru Anna Jakobsdr?  yliv.

pig  Ewa Thomasdr  yliv.                                                     1762

pig Maria Michelsdr  yliv.                                                    1756

inh Johan Thomasson  Varsaviita?

hru Sophia Philipsdr Kåpiseva

sold Jöran Trogen                                                             1731

hru Sophia Jöransdr                                                           1733

inh Samuel Johansson  yliv.                                  1706

hru Brita Henriksdr  yliv.                                                     1704

inh Eric Johansson  yliv.                                                      1709

hru Hebla Johansdr  yliv.                                                     1704

son Johan Ersson  yliv.                                                       1740

inh Maria Ersdr   abf. 1781                                                  1742

inh Michel Eskilsson?  yliv.                                                  1718

hru Christin Simonsdr  yliv.                                  1720

Maria Matsdr                                                                  1747

sold Henrik Plogman                                                          1758

hru Ewa Adamsdr                                                            1760

drg Jonas Johansson                                                          1767

 

 

 

 

 

 

                                 28 Saukkola

 

Bonden Clemet Michelsson                                 1724

hru Lisa Johansdr  yliv.                                                       1710

son Mats Clemetson                                                          1.5.1751

hru Ewa   Michelsdr

dr Maria Clemetsdr  yliv.                                                     6.3.1750

drg  Eric Thomasson

son Thomas Clemetsson                                                     1757

hru Susanna Axelsdr

Michel Clemetson  rivin jatkona pig Lisa Ersdr if. Heinänen abf. 1723  1753

hru Ewa Ersdr

son Jonas Clemetson                                                         1758

hru Christina Jakobsdr

Eric Michelsson  yliv.                                                         1765

Philip Michelsson  yliv.                                                       1762

Carl Clemetsson?

ea Anna Jakobsdr  yliv.                                                      1736

pig  Sophia Johansdr  yliv.                                                    1753

P. Maria Michelsdr                                                           1756

inh  Jakob Hansson?                                                          1746

hru Caisa Henriksdr                                                          1748

Lena Johansdr  yliv.                                                          1762

pig Ewa Thomasdr  yliv.                                                     1766

pig Lena Johansdr  yliv.                                                      1762

 

inh Gustav Ersson  yliv.                                                      1697

inh Johan Gustavsson                                                         1732

hru Caisa Lucasdr                                                            1734

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 29 Pecka

 

Bond. Michel Thomasson  yliv.                                              1720

hru Lisa Davidsdr  yliv.                                                       1724

son Mats Michelsson                                                         1744

hru Christin Matsdr                                                           1743

dr Maria Matsdr                                                               24.12.1765

Johan? Henriksson                                                            1761

Nikodemus Johansson   yliv. David?                                        1758

Lisa Eliasdr  yliv.

son Thomas Michelsson  yliv.                                               1760

hru? Elin (sotkua) Nilsdr?  yliv.                                             

hru Lisa Matsdr                                                               1751

son David Michelsson                                                        1765

hru Ewa Michelsdr                                                            1765

dr Ewa Michelsdr  yliv.                                                       1756

???  Salomonsson   yliv.                                                      1750

hru Maria Michelsdr                                                          1760

dr Helena Michelsdr  yliv.                                                    1755

P. Regina Jöransdr   yliv.                                                    1716???

dr Caisa Michelsdr  (Savio?)                                                1761

drg Mats Simonsson  yliv.

Adam Matson  yliv.

Mats Mattson                                                                  1740

hru Regina Axelsdr                                                           1750

Mats Johansson (Kankaanmäki?)                                           1763

Jonas Johansson  yliv.                                                        1767

 

inh Christian Michelsson                                                     1732

hru Carin Matsdr                                                              1731

 

Arvid Kutts ifrån Sutola                                                      1759

hru Helena Simonsdr                                                         1756

 

inh Agneta Matsdr  yliv.                                                      1690

ea Lisa Larsdr   yliv.                                                          1725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 30 Vähä-Sutola

 

Bond. Johan Jakobsson  yliv.                                                1705

hru Maria Simonsdr   yliv.                                                    1754???

hru Sophia Johansdr  yliv.                                                    1702

son Mats Johansson

hru Maria Jakobsdr                                                           1746

måg Michel Ersson                                                           1761

måg Carl Clemetsson  yliv.                                                  1742

pig Anna Andersdr  yliv.                                                     1761

pig? Lisa? Johansdr  yliv.                                                    1743

 

torp Gustav Gabrielsson Mändymäki                                       1748

Johan Philipsson                                                               1765

hru Ewa Johansdr                                                             1758

dr Lisa Gustavsdr?  yliv.

son Philip Gustavsson  yliv.                                                  1755

drg Mats Philipson  yliv.                                                      1759

Michel Larsson?   yliv.                                                      

Mats Henriksson  yliv.                                                        1753

drg Petter Clemetsson  yliv.                                                 1760

Mats Thomasson yliv.                                                        1764

drg  Henrik Henriksson  yliv.                                                1755

Jonas Simonsson

 

inh  Mats Matson  yliv.                                                       1730

hru Regina Axelsdr   yliv.                                                    1750

gl sold Thomas Walkengren   yliv.                                          1715

hru Maria Påhlsdr                                                             1714

sold Thomas Snäll  yliv.                                                      1748

hru? Lena Andersdr?  yliv.

hru Helena Eliasdr    yliv.                                                    17.9.1748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 31 Sutola

 

Bonden Eric Andersson   yliv.                                               1727

hru Brita Johansdr  yliv.                                                      1743

Bs  Eric Ersson                                                                6.7.1742

hru Brita Johansdr                                                            1743

dr Sophia Ersdr                                                                1766

son Anders Ersson                                                            1762

drg Jonas Isaksson?   yliv.                                                   1768

dr Caisa Ersdr                                                                 1769

drg Jonas Johansson   yliv.                                                   1764

drg Michel Matson   yliv.                                                    

Jonas  Thomasson    yliv.                                                    1757

Henrik Plogman  yliv.                                                         1758

drg Mats Henriksson   yliv.                                                  1756

inh Bertil Michelsson                                                         1730

pig Ewa Johansdr   yliv.                                                      1752

Lena Michelsdr                                                                1749

inh Maria Johansdr    yliv.

drg Philip Michelsson   yliv.                                 1760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 32 Murame, Hietala

 

1 Bonden Eric Thomasson                                                   1718

hru Christin Henriksdr  yliv.                                 1720

måg? Christer Johansson                                                     1749

dr Ewa Ersdr                                                                  1751

mor ea Christina Henriksdr  yliv.                                            1707

2 Bonden Christer Thomasson                                              1738

hru Lisa Simonsdr                                                             1742

son Anders Ersson                                                            1756

do Michel Ersson                                                              1760

hru Lisa Alexandersdr                                                        10.6.1764

son Henrik Ersson                                                            1761

hru? Helena Marcusdr ifr. Witsalax

Helena Thomasdr  yliv.                                                       1763

Johan Christersson                                                            1765

pig Lisa Johansdr  yliv.                                                       1764

 

drg Christer Johansson yliv.                                 1749

inh Henrik Jöransson                                                         1743

hru Christin Samuelsdr  yliv.                                                 1737

hru Anna Michelsdr?  yliv.                                                   1757

hru Caisa Michelsdr                                                          1765

Johan Matson  yliv.                                                           1755

 

inh  Mats Ersson  yliv                                                         1696

hru Lena Gabrielsdr                                                           1711

son Rf Thomas Matson  blind?                                              1738

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 33 Heikkilä, Knutila

 

Bonden Adam Jöransson   yliv.                                             1694

hru Maria Ersdr   yliv.                                                        1711

bond. Mats Adamsson                                                        1743

hru Ewa Johansdr                                                             1743

son Philip Matson                                                             1763

son Mats Matson  yliv.                                                       1765

hru Lena Thomasdr                                                           1765

son Johan Matson                                                             22.5.1768

dr Lena Matsdr                                                                30.5.1772

pig  Lisa Johansdr   yliv.                                                      1764

drg Christer Johansson  yliv.                                                 1749

do. Mats Jakobsson   yliv.                                                    1754

hru Sophia Ersdr  yliv.                                                        1756

drg Påhl Jöransson   yliv.                                                     1748

drg Staffan Johansson  yliv.                                 1742

pig Maria Matsdr?   yliv.                                                     1742

pig  Lisa Danielsdr  yliv.                                                      1754

drg Thomas? Simonsson   yliv.                                              1756

pig Christina Mårtensdr   yliv.                                               1757

pig Walborg Thomasdr  yliv.                                                 1756

pig Sophia Johansdr  yliv.                                                    1761?

pig Lisa Simonsdr?  yliv.                                                     1756

pig Helena Simonsdr  yliv.                                                   1756

sold Jonas Ståhl                                                               1749

hru Helena Jöransdr                                                          1751

Maria Dionysiusdr                                                            1687

Rf Mats (sotkua) Thom?son                                                 1742

Sophia Johansdr                                                               1752

drg Alexander Jakobsson  ifr. Knutila

gl. sold. Bertil Stålfot                                                         1726

hru Esther Jöransdr                                                           1730

inh Caisa Jöransdr                                                            1713

inh Thomas Simonsson i Sipilä                                               1759

ap? Anna Andersdr                                                           1764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 34 Kauppila

 

Bonden Mats Sigfridsson  yliv.                                              1699

hru Carin Jöransdr  yliv.                                                      1713

Bonden Thomas Matson                                                     1779???

hru Sophia Michelsdr                                                         1730

dr Ewa Thomasdr   yliv.                                                      1758

dr Christina Thomasdr                                                        1760

dr Sophia Thomasdr                                                          1766

son Staffan Thomasson                                                      1766

son Johan Matson   yliv.                                                      1734

hru Maria Christersdr   yliv.                                                 1751

drg Mats Henrikson   yliv.                                                   1759

son? Philip Matson  yliv.                                                     1746

hru Margareta Johansdr  yliv.                                               1754

drg Jakob Jakobson  yliv.                                                     1752

måg Israel Thomasson    Mehtola torp                                     1756

hru Ewa Thomasdr                                                           1758

 

drg Jöran Danielsson   yliv.                                                  1749

 

 

piga Sophia Jöransdr  yliv.                                                    1752

drg Mats Matson   yliv.                                                       1744

hru Sophia Jöransdr   yliv.                                                    1738

drg Mats Jakobson   yliv.                                                     1754

 

inh Jöran Jöransson   yliv.                                                    1699

hru Maria Knutsdr?   yliv.                                                    1696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 35 Kauppila

 

Bonden Johan Matson                                                       

hru Maria Christersdr                                                         1734

Thomas Thomasson   yliv.                                                   1751

Lena Simonsdr   yliv.                                                         1760

drg Eric Matson   yliv.                                                        1758

 

måg  Mats Johansson

?1776 Johan  Matson   yliv.                                 1753

Lisa Johansdr  yliv.                                                           1764

 

P. Christin Thomasdr   yliv.                                 1752

Walborg Thomasdr    yliv.                                                   1756

Lars?  Thomasson    yliv.                                                   

 

?? skrädd  Jakob Jöransson Sandberg                                      1715

Lisa Thomasdr?                                                               1749

drg Carl Thomasson                                                          1759

drg Abraham Adamson

 

Rf inh  Maria Ersdr  yliv.                                                     1704

inh Mats Johansson  yliv.                                                     1756

hru Lisa Matsdr   yliv.                                                        1757

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 36 Kaupila

 

Staphan Simonsson

Helena Adamsdr?

Sophia Ersdr ?      (sivun yläreuna sotkettu lähes lukukelvottomaksi!)

Johan Simonsson  yliv.                                                        1762

hru Margareta Johansdr                                                      1754

 

Eric Matson   yliv.                                                            1758

drg Christer Jakobsson  yliv.                                                 1759

drg Carl Henriksson  yliv.                                                    1761

drg Jöran Davidson   yliv.                                                    1749

drg Alexander Matson  yliv.                                                 1753

Mats Jakobson  yliv.                                                          1754?

P. Maria Matsdr   yliv.                                                      

pig  Anna Henriksdr   yliv.                                                   1759

Erik Ersson

hru Ewa Johansdr

drg Christer Johansson  yliv.                                                 1749

Adam Matson  yliv.                                                           1765

inh Nils Matson                                                                1748

hru Ewa Staffansdr                                                           1759

drg Thomas Eliasson    yliv.                                 1765          

drg Erik Ersson ifr Joutsa                                                    25.8.1767

inh Johan Johansson  yliv.                                                    1769

drg Anders Mårtenson ifrån Hietala?

pig Hedvig Knutsdr Åmans dr?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Heikilä, Sysmäläinen

 

Bonden, sexman Johan Larsson                                             1730

hru Anna? Matsdr                                                            1727

inh MatsClemetsson                                                          1762

son Johan Johansson  yliv.                                                   1753

hru Maria Samuelsdr                                                         6.3.1750

son Thomas Johansson                                                       1758

hru Lisa Zachrisdr                                                            1764

dr Walborg Johansdr                                                          1764

dr Helena Johansdr                                                           1766

Bror Philip Larsson                                                           1744

hru Walborg Jöransdr                                                         1753

 

inh Anna Thomasdr                                                           1720

drg Jöran Danielsson   yliv.                                                  1749

pig Maria Henriksdr                                                          1755

inh Nils Matson   yliv.                                                        1748

hru Ewa Staphansdr   yliv.                                                   1759

 

sold Erik Berg i Tapani                                                       1743

hru Helena Jöransdr                                                          1745

inh Marg. Jöransdr                                                            1751?

Henrik Berg                                                                   1749

Helena Carlsdr?                                                               16.10.1752

 

inh ea Maria Thomasdr  yliv.                                                1698

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Sysmäläinen

 

Bond Mats Larsson                                                           1738

hru Carin Johansdr                                                            1741

drg Mats Matson                                                              1752

hru Christina (Sophia?) Davidsdr                                            1761

Lena? Adamsdr?  yliv.

dr Caisa Matsdr    yliv.                                                       1763

son Adam Matson                                                            21.12.1765

 

drg Simon Michelsson    yliv.    abf. 1771

 

inh Paul Paulsson   yliv       bondstraft?                                    1760

hru Ewa Ersdr   yliv.                                                          1762

 

 

skom  Mats Henriksson   år 1779   yliv.                                    1744

hru Marg. Nilsdr   yliv.                                                       1728

dr Lisa Matsdr     yliv.                                                        1762

 

 

inh Margareta Jöransdr                                                       1736

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Sipilä

(sotkuinen, hankala sivu!)

 

Bonden (yliv.)  Mats Matson                                                1744

hru Maria Samuelsdr                                                         1728

inh Jöran Johansson                                                           1752

Samuel Johansson   yliv.                                                     1755

Walborg Thomasdr   yliv.

hru Juliana Matsdr                                                            1753

 

                                 Torp Salomäki

 

Thomas Johansson                                                            1761

hru Helena Matsdr                                                            1759

Johan Johansson  yliv.                                                        1769?

Michel Ersson?

Eufrosina?

Mats Johansson

Erik Johansson

Ewa Matsdr

torp Marten Plogman

hru Johanna Andersdr

inh Ewa Jakobsdr ifr Knutila

Jöran Danielsson                                                              1749

pig  Walborg Isaksdr   yliv.                                                  1751

pig Ewa Staffansdr    yliv.                                                   1758

pig  Christina Mårtensdr  yliv.                                               1759

B?H? Erik Matson  yliv.                                                     1759

pig  Maria Matsdr i Sipilä (yliv) i Nisula                                    1766

pig Ewa Johansdr   yliv.                                                      1763

pig Lena Matsdr i Sipilä                                                      1765

Brita Andersdr

sold? Erik Wacker till Sysmäläinen                                         1730

hru Christina  Jöransdr                                                       1746

Ewa Ersdr  yliv.                                                               7.7.1759

pig Maria Henriksdr  yliv.                                                    1762

Thomas Simonsson                                                           1730

Anna

inh gs. Marten Michelsson Nöjd i Hietala                  1730

hru Anna Nilsdr                                                               1740

inh Margareta Ersdr  yliv.                                                    1697

Christer Mårtensson                                                          1697

alamarginaalissa Lena Matsdr   yliv.

 

 

                                 Tervala

 

Bonden Påhl Jöransson                                                       1733

hru Walborg Jöransdr                                                         1734

drg Philip Carlsson                                                            1752?

Ewa Thomasdr                                                                1752

dr Caisa Påhlsdr   yliv.                                                       1760

son Mats Paulsson                                                            1762

son Erik Paulsson                                                             1763

dr Lena Påhlsdr                                                               1766

son Johan Paulsson                                                           3.1.1768

 

 

drg Mats Jakobsson   yliv.                                                   1754

drg Mats Simonsson                                                          1748

hru Agneta Matsdr                                                            1758

drg Johan Zachrisson                                                         1738

hru Helena Matsdr                                                            1739

drg Mats Thomasson  yliv                                                    1742

 

Piga Maria Henriksdr   yliv.                                                 1755

drg Jonas Utter                                                                1758

hru Sophia Johansdr                                                          1761

 

 

                Torp Haukanmaa i Päiväkunda

 

Christer Pylväläin

hru Maria Larsdr

inh  Esther?  ??   rtf?

Maria Thomasdr   yliv.                                                       1708

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Mickola

 

Bond Sigfrid Simonsson   yliv.                                               1697

hru Sophia Jöransdr  yliv.                                                    1698

son Mats Sigfridsson                                                          1722

hru Marg. Matsdr                                                             1717

hru Helena Jonasdr   yliv.

svärson? Thomas Matson                                                    1749

hru Maria Matsdr                                                             1759

dr Sophia Matsdr  yliv.                                                       1760

son Adam Matson                                                            1762

 

 

drg Mats Thomasson  yliv.                                                   1742

drg Mats Philipsson?  yliv.                                                   1757

drg Anders Jöransson  yliv.                                                  1751

pig Lena Eriksdr    yliv.                                                       1754

Carl Henriksson   yliv.                                                        1761

Johan Matson  yliv.                                                           1755

 

inh Erik Michelsson                                                           1736

hru Maria Matsdr                                                             1737

 

inh Sigfrid Danielsson i Kingomaa ??                                       1742

hru Maria Jöransdr                                                            1737

dr Lisa Sigfridsdr   yliv.                                                       1766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Staffanila

 

Landsbonden?  Mats Johansson                                             1734

hru Lisa Eriksdr                                                               1756

hru Christin  Jöransdr  yliv.                                                  1736

mor ea Anna Eriksdr                                                         1710

qp Sophia Matsdr i Kuhmalax? gift  yliv.                                   1760

B Christer Matson                                                            1760

drg Jakob Johansson  yliv.                                                   1746

Ewa Jöransdr  yliv.                                                           1749

Bror Simon Johansson  inh Pitkäsanda?                                    1748

hru Hedvig Zachrisdr                                                         1746

2 dr Ewa Matsdr  yliv.                                                        1764

Ewa? Staffansdr?   ylisutattu                                                1758

Walborg Thomasdr   yliv.                                                    1751

Jakob Matson                                                                  1766

hru Maria Eriksdr                                                             1764

 

Piga Walborg Thomasdr   yliv.                                              1751

Piga Lisa Matsdr  yliv.                                                      

Rf.gl Piga Brita Bertilsdr    ???                                             1714

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Knutila

 

Bonden Henrik Jöransson                                                    11.3.1742

hru Helena Adamsdr                                                         1744

mor ea Maria Eriksdr   yliv.                                 1715

sr Lisa Jöransdr   yliv.                                                        1736

sr Marg. Jöransdr                                                             1733

Maria Sigfridsdr  yliv.                                                         1764

pig  Ewa Jakobsdr                                                            1765

drg Philip Christersson   yliv.                                                1765

drg Carl Henriksson  yliv.                                                    1761

 

drg Alexander Jakobsson  yliv.                                              1762

drg Abell Clemetsson  yliv.                                                  1757

drg Mats Thomasson   yliv.                                  1742

drg Philip Eliasson   yliv.                                                     1749

Christer  Johansson  yliv.                                                     1742

Walborg Thomasdr   yliv.                                                    1752

Lisa Simonsdr?    yliv.                                                        1751

drg Michel Johansson  yliv.                                                  11.3.1755

drg Johan Michelson?                                                        1732

pig Walborg Clemetsdr?   yliv.                                              1760          

Lena Simonsdr    yliv.                                                        1756

Jakob Jakobson                                                                1758

Walborg Clemetsdr                                                           30.4.1760

Clemet Matson                                                                1718

 

inh Mats Johansson   yliv.                                                    1736

hru Brita Andersdr   yliv.                                                     1741

 

                Carindanpeldo?  (ylisutattu)

 

tigg Simon Matson  blind   död  yliv.                                        1720

gl sold Thomas Ståhlberg                                                     1733

hru Maria Staffansdr                                                         1727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Knutila

 

 

Bonden Erik Danielsson                                                      1724

hru Anna Jöransdr                                                            1731

dr Anna Ersdr  yliv.                                                           1748

son Jöran Erikson                                                             11.3.1751

hru Maria Matsdr                                                             1759

son Jakob Eriksson                                                            20.7.1752

 

                                 Torp Valkesuo

 

måg Mats Jakobsson

hru Sophia Ersdr                                                              1758

Lisa Ersdr  yliv.                                                               1761

inh Philip Petterson                                                           1765

Maria Ersdr                                                                    1761

 

inh Mats Henrikson                                                           1744

hru Margareta Nilsdr                                                         1728

gl sold Thomas Simonsson  yliv.                                             1733

hru Maria Staphansdr   yliv.                                                 1727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Dominus

 

Bonden Erik Sigfridsson                                                      1721

hru Maria Johansdr                                                           1727

hru Maria? Henriksdr?  ylisutattu                                           1723

Ewa Danielsdr ???                                                            1764

B Johan Jöransson                                                            1722

hru Helena Ersdr                                                              1744

son Jonas Johansson                                                          1765

drg Carl Henriksson  yliv.                                                    1761

drg Mats Jöransson  yliv.                                                     1738

hru Maria Jöransdr   yliv.                                                    1748

Lisa Johansdr                                                                  1768

pig Maria Matsdr if. Mickola

Philip Pettersson   yliv.                                                       1765

drg Erik Matson   yliv.                                                        1769?

Anna Henriksdr?  ylisotkettu                                                1769?

drg Carl Thomasson   yliv.                                                   1759

drg Jakob Jakobsson   yliv.                                                   1752

drgJonas? Jonasson  yliv.                                                    1752

drg Abel Clemetson  yliv.                                                    1758

drg Thomas Eriksson   yliv.                                  1750

Michel Johansson   yliv.                                                      10.3.1755

inh Adam Simonsson?  yliv.                                 1709?

Ewa Jöransdr    yliv.                                                          1755

Arvid Plogman   yliv.                                                         1759

Mats Johansson   yliv.                                                        20.2.1749

Lisa Matsdr     yliv.                                                           1753

pig  Lena? Ersdr?dr  sotkettu

Michel Johansson   yliv.                                                      10.2.1758

hru Lisa Matsdr   yliv.                                                        1756

sold Johan Lax                                                                1746

hru Lisa Thomasdr                                                            1752

mor? Maria Thomasdr    yliv.                                                1696

sold dr Helena Johansdr                                                      1769

 

inh Erik Eriksson                                                              1745

hru Ewa Johansdr                                                             1747

inh Clemet Matson    yliv.                                                    1718

hru Maria Jöransdr

alamarginaalissa kolme lukukelvotonta nimeä

 

 

 

 

 

 

 

                                 Nisula

 

Bonden Thomas Henrikson                                  1720

hru Eufrosina Ersdr                                                           1723

son Thomas Thomasson  yliv.                                               25.2.1750

Johan Eriksson                                                                1744

hru Maria Johansdr                                                           1748

Samuel  Thomasson                                                          1757

Ewa Thomasdr  yliv.                                                          1758

Caisa Påhlsdr                                                                                  1760

son Johan Thomasson  yliv.                                 1768

drg Philip Eriksson  yliv.                                                      1759

drg Mats Ersson ifr Ahvenlambi

drg Thomas Eriksson ifr Oitila

 

pig Helena Jöransdr   yliv.                                                   1755

 

Mats Matson                                                                  1744

hru Sophia Jöransdr                                                           1758

drg Michel Matson   yliv.                                                     1744

hru Sophia Jöransdr  yliv.                                                    1752

(yhdistetty kaarella Mats Matsoniin)

drg Jakob Johansson    yliv.                                 1752

 

skrädd? Jakob Jöransson  yliv.                                              1745

hru Lisa Thomasdr   yliv.                                                     1749

Helena Johansdr   yliv.                                                       1769

 

inh Maria Henriksdr  yliv.                                                    1712

inh Jöran Philipson?   yliv.                                                    1704

hru Maria Davidsdr?  yliv.                                                   1727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Jaackola

 

Bonden Johan Simonsson                                                    1733

hru Maria Michelsdr                                                          1739

dr Lisa Johansdr   yliv.                                                       1760

 

sfg p? Hedvig Johansdr    yliv.                                              1752

do. Margareta Johansdr   yliv.                                               1754

pig Maria Matsdr   yliv.

drg Erik Erikson   yliv.                                                        1767

dr Helena Johansdr                                                           1760

 

måg Johan Matson                                                            1755

hru Lisa Johansdr                                                             1760

Maria Eriksdr?   yliv.                                                        

drg Michel Ersson  yliv.                                                      1750

Johan Ersson     yliv.                                                          1754?

 

inh Sigfrid Danielsson   yliv.                                                 1751

Gustav  Staphansson

drg Jonas Clemetson?  yliv.                                 1749

drg Philip Ersson    yliv.                                                      1749

Maria Matsdr    yliv.                                                          1743

Maria Thomasdr   yliv.                                                       1743

torp Arvid Gruf

hru Walborg Andersdr

mor Maria Hansdr                                                            1730

 

inh Johan Johansson                                                          1731

hru Sophia Jöransdr                                                           1735

inh Erik Isaksson?   yliv.                                                     1693

hru Lisa  ???dr        yliv.

hru Sophia   ???dr   yliv.                                                     1709

inh Maria Matsdr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Jaackola

 

Bonden Erik Simonsson  yliv.                                                173?

hru Lisa Christersdr                                                           175?

Philip Christersson                                                            1743

 

pig Maria Johansdr                                                            1765

pig Christina Andersdr  yliv.                                                 1777 ???

drg Philip Eliasson   yliv.                                                     1749

drg Sigfrid  Simonsson?  yliv.                                               

drg Mats Henrikson   yliv.                                                   1759

drg Johan Eriksson   yliv.                                                     1764

P Maria Eriksdr   yliv.                                                        1753

Sara? Willman?    ylisutattu

lukukelvottomaksi ylisutattu nimi

drg Henrik Hansson?  yliv.                                                   1754?

drg Anders Ersson    yliv.

 

Philip Eliasson                                                                 1749

hru Maria Thomasdr                                                          1743

 

Thomas Olofsson   yliv.                                                      1761

drg Jonas Christersson                                                       1759

Pig Sophia Andersdr    yliv.                                 1765

 

inh Henrik Staffansson   yliv.                                                1725

hru Maria Eriksdr   yliv.                                                      1723

inh Maria Thomasdr    yliv.                                                  1743

torp Erik Willman                                                             1722

hru Anna Jöransdr                                                            1747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Bengtilä

 

Bonden Michel Erikson                                                       1733

hru Carin Jöransdr                                                            1740

g. fm? Thomas Thomasson   yliv.                                           1760

måg Jöran Jöransson                                                         24.11.1748

hru Ewa Michelsdr

Mats Andersson if. Mankola (Härkölax?)

Philip Jöransson                                                               1747

hru Caisa Thomasdr?                                                         1751

Elias Eriksson                                                                  1767

sm. ea. Sophia Larsdr                                                        1716

drg Michel Ersson?   yliv.                                                   

drg Anders Ersson    yliv.                                                    1763

Jöran Michelsson                                                              20.9.1764

Christer Jöransson ylisutattu                                                 1756

Sara Eriksdr  yliv.                                                             1759

drg Philip Eriksson  lvl? Philip                                               1759

drg Carl Henriksson  yliv.                                                    1761

drg Knut? Clemetsson  yliv.                                                 1733

Anders Staffansson  yliv.                                                    1765

Maria Jakobsdr  ylisotkettu

seuraavana neljä lukukelvottomaksi sotkettua nimeä

pig Lisa Andersdr  ifr Mickola                                               1764?

drg Johan Eriksson                                                            1764

Henrik Henrikson   yliv.                                                      1762

Erik Andersson                                                                1754

Lena Eriksdr                                                                   1760

Michel Andersson                                                             1759

hru Caisa Johansdr

pig Lisa Andersdr                                                             10.6.1769

sold? Erik Willman   yliv.                                                     1722

hru Maria Dionys.dr?  yliv.                                                  1725

dr Lisa Eriksdr     yliv.                                                        1759

Sara Eriksdr                                                                   1759

sold Mats Wijk                                                                1754/53

hru Sophia Thomasdr

inh Christer Jöransson   yliv.                                                 1704

Walborg Bengtsdr?   yliv.                                                    1725

Anders Thomasson hos Michel

hru Maria Knutsdr?

 

 

 

 

 

 

 

                                 Lulli, Wanha

(sotkuinen sivu!)

B sexman Knut Eriksson  yliv.                                              1704

hru Walborg Matsdr  yliv.                                                    1707

son Henrik Knutson                                                           1727

hru Christina Bertilsdr                                                        1729

son? Johan Henrikson                                                        1768

pig Sophia Johansdr   yliv.                                                    1764

torp Salomon Henrikson                                                      10.5.1754

hru Maria Eriksdr                                                             1758

Elias Henrikson                                                                1759

 

drg Johan Erikson   yliv.                                                      1751

Mats Henrikson                                                               1759

drg Johan Erikson  yliv.                                                       1755

Sophia Thomasdr   yliv.                                                      1753

Johan Henrikson   yliv.                                                       1750

hru Carin Christersdr                                                         1748

drg Thomas? Erikson   yliv.

 

                                 Niemelä

Nils Henrikson                                                                 1733

Maria Eliasdr    yliv.                                                          1735

Sophia Carlsdr?                                                               1736

dr Ewa Nilsdr   yliv.                                                          1764

Johan Nilsson                                                                  1754

hru Lena Thomasdr

Christer??

Mats Nilsson   yliv.                                                           1759

inh Philip Eriksson   yliv.

Ewa? Bengtsdr?   yliv.

Lena Sigfridsdr?   yliv.

Michel? Eriksson    yliv.

 

                                 Riihijärvi

Henrik Thomasson                                                            1752

hru Regina Johansdr                                                          1759

Carl Sahlberg i Kaupila

Michel? Clemetson?                                                          1754

inh David Larsson                                                             1722

hru Ester? Påhlsdr? för Pentilä ring?                                       1730

 

Alareunassa vaikeasti luettavia:

Mats Andersson?  i Hautolax?                                              1766

Jakob Philipson

Lena? Jöransdr vid torpet Hautolax

 

 

                                 Witzalax

Sotkuinen sivu!

Bonden Anders Larsson                                                     1741

hru Ewa Eriksdr                                                               1744

drg Thomas Eliasson  yliv.                                                   1765

pig Sophia Thomasdr   yliv.                                  1760

son Johan Andersson                                                         20.10.1768

dr Magdalena Andersdr   yliv.                                               1766

pig Walborg Eliasdr  yliv.                                                     1762

Arvid Plogman  yliv.                                                          1759

dr Ewa Andersdr                                                              1.1.1771

Michel Henrikson  yliv.                                                       1759

pig Brita Simonsdr   yliv.                                                     1760

do. Anna Sophia Plogman  yliv.                                             1756

Anna? Påhlsdr?   ylisutattu                                                  1752

drg Erik Johansson?  ylisutattu                                              1761

drg Jöran Jöransson  yliv.                                                    1752

Adam Johansson     yliv.                                                    

P Regina Jöransdr   yliv.                                                     1755

Lisa Simonsdr

pig Margareta Simonsdr   yliv.                                               1752

Carl Johansson  i Marcula, Macola?                                        1762

Eric Johansson                                                                1766

Mats Eliasson?

Cathar. Eliasdr

                                 Autio hemman

Bond Jöran Ersson?                                                         

Mats Jöransson   yliv.                                                        1746

dr Maria Jöransdr                                                             31.12.1767

dr Lena Jöransdr   1752?

drg Henrik Michelson                                                         1767

Jöran Clemetsson?                                                            1755          

hru Lena Jonasdr                                                              1759

Lena Sigfridsdr    yliv.                                                        1755

Arvid Plogman    yliv.                                                        175?

Anna Sophia Matsdr  yliv.                                                  

Adam Jöransson   yliv.                                                       1766

Petter Johansson   yliv.                                                       1745

hru Anna  ??dr   yliv.                                                         1741

Walborg Eliasdr    yliv.                                                       1762

Henrik Clemetson  yliv.                                                      1749

Simon  ??son  i Witzalax                                                     1728

hru Anna ??dr                                                                 1730

Jöran Petterson i Autio                                                       1704

mor Maria Matsdr   yliv.                                                     1708

Lena Simonsdr   1766  yliv.

Jonas Thomasson   yliv.                                                      1756

Lisa Sigfridsdr       Ewa  ?? dr

pig Hedwig? Andersdr  i Rutalax Nisula

 

 

                                 Härkölax

 

B. Mats Henrikson                                                            1751

hru Sophia Johansdr                                                          1750

mor ea Ester Henriksdr                                                      1730

 

svägar Erik Henrikson                                                        1745

hru Helena Davidsdr                                                          1749

 

bror Jonas Henriksson  gift i Peuha                                         1755

Joh? Carl Henriksson?   yliv.                                                1757

dr Lisa Henriksdr                                                             1764

dr Sophia Henriksdr                                                           1767

 

Bror Carl Henriksson  yliv.                                                  1757

dr Lisa Henriksdr  yliv.                                                       1760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Härkölax

 

Bonden Isak Isakson   yliv.                                                  1694

hru Carin Eliasdr    yliv.                                                      1699

bond  Jöran Isaksson                                                         1725

hru Ewa Eliasdr                                                               1722

dr Helena Jöransdr                                                            1760

dr Maria Jöransdr  yliv.                                                       1749

son Erik Jöransson                                                            1760

do. Jakob Jöransson  yliv.                                                    1752

son Johan Jöransson                                                          1755

son Michel Jöransson                                                         1757

hru Helena Philipsdr                                                          1765

dr Lisa Jöransdr                                                               1762

pig Maria Andersdr                                                           1764

 

gl sold Anders Kellberg  ifr Uitime                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Maatia

 

Bonden        Henrik      Andersson?   yliv.                                1693          

hru Carin Eriksdr  yliv.                                                       1694

bond Erik Henriksson                                                         1736

hru Lisa Jöransdr                                                              1740

dr Hedwig Eriksdr  yliv.

måg Mats Eriksson                                                           1760

hru Hedwig Eriksdr                                                           1765

 

drg Henrik Jonasson  yliv.                                                    1749

Mårten Påhlsson?  yliv.                                                      1752

Johan Sigfridsson    yliv.                                                      1753

drg Erik Michelsson   yliv.                                                   1760

drg Mats Johansson  yliv.                                                    1757

p Lisa Henriksdr?  ylisutattu                                                 1752

Lena Jöransdr   yliv.                                                          1759

p Ewa Michelsdr                                                              1757

drg Carl Henriksson  yliv.                                                    1761

drg Mats Johansson   yliv.                                                   1760

drg Erik Johansson  yliv.                                                      1762

 

sold Michel Saltström   yliv.                                 1727

hru Helena Eriksdr   yliv.                                                     1729

inh Maria Henriksdr  ifr Lakinoro

Ewa Michelsdr                                                                1765

 

 

 

 

 

                                 Maatia

 

B   Johan Henriksson   yliv.                                 1720

hru Maria Jöransdr                                                            1719

bond Mats Johansson                                                         1751

hru Anna Jöransdr                                                            1753

dr Ester Johansdr  yliv.                                                       1759

son Henrik Johansson  yliv.                                  1760

Esaias/Eric? Johansson                                                       1749

drg Carl Johansson                                                            1766

pig Lena Johansdr                                                             23.4.1769

drg Philip Ersson   yliv.                                                       1752?

Mats Johansson   yliv.                                                        1757

pig Lisa Eliasdr  yliv.                                                          1759

drg Philip Johansson  yliv.                                                    1758

hru Walborg Eliasdr   yliv.                                                   1762

drg Erik Johansson  yliv.                                                     1762

pig Ewa Eliasdr                                                                1760

drg Philip Johansson                                                          1758

 

inh gl. sold Johan Abbor                                                      1723

hru Lisa Jonasdr                                                               1754

 

Michel Saltström   yliv.                                                       1727

hru Eufrosina Ersdr  yliv.                                                     1729

inh Petter Johansson  yliv                                                    1745

hru Anna? Nilsdr? ylisutattu

Adam? Kallberg?  ylisutattu

 

inh Maria Johansdr i Packala?  yliv.                                        1718

Johan Green?   yliv.                                                           1752

hru Eufrosina? Christerdr?  yliv.                                           

inh Margareta Jakobsdr   yliv.                                               1715

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Hurtia, Wanhala

 

B Jöran Henriksson (Erik Thomasson i Niemelä)                         1712

hru Ewa Ersdr  yliv.                                                          1705

måg Erik Matson                                                              1740

son Jonas Jöransson                                                          8.3.1748

hru Maria Matsdr                                                             11.3.1749

måg Johan Clemetson  yliv.                                 1737          

hru Christina Jöransdr  yliv.                                 1736

son Thomas Jöransson  yliv.                                                 7.9.1754     

dr Lena Jöransdr   yliv.                                                       1759

p Lena Olofsdr  yliv.                                                          1755

pig Ewa Philipsdr  yliv.                                                       1762

drg Gustav Eliasson   yliv.                                                    1737

pig Ewa Michelsdr  yliv.                                                      1755

Maria Johansdr   yliv.                                                         1737

pig Ewa  Thomasdr      ylisutattu

pig Sophia Johansdr   yliv.                                                    1764

drg Carl Ersson?     yliv.                                                     1759

drg Daniel? Johansson  yliv.                                                 1761

pig Sophia Simonsdr   yliv.                                                   1755

drg Johan Matson   yliv.                                                      1760

 

                                 Olola

 

torp Johan Clemetson                                                         1737

hru Christin? Jöransdr   yliv.                                                 1736

drg Erik Staffansson                                                          1762

Ewa Johansdr                                                                 1762

dr Maria Johansdr                                                             1765

 

sold Philip Girs   yliv.                                                         1732

hru Ewa Matsdr  yliv.                                                        1741

mor Maria Thomasdr?   yliv.

sold Henrik Girs                                                               1753

hru Maria Ers.dr?                                                             1754

mor Christina Staffansdr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Hurtia, Thomala

 

B Thomas Johansson                                                         1740

hru Carin Eriksdr                                                              1744

pig Sara Johansdr   yliv.                                                      1756

Philip Jonasson  yliv.

bror Adam Johansson   yliv.                                                 1754

mor Carin Danielsdr?  ylisutattu                                            1713

bonden Marcus Johansson                                                   1744

hru Sophia Ersdr                                                              1734

 

pig   Sara Thomasdr   yliv.                                                   1756

dr Ewa Thomasdr   yliv.                                                      1762

drg Erik? Davidsson?  yliv.                                                  1754

pig Maria Thomasdr  yliv.                                                    1762

 

                                 Niemelä

 

B Thomas Jöransson                                                         1755

hru Caisa Adamsdr                                                           1755

 

inh Johan Thomasson?  yliv.

hru Walborg Danielsdr   yliv.                                                1735

 

Rf Maria Henriksdr  blind  i Kacko                                         1709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Marcula

 

B Johan Matson  yliv.                                                        1702

hru Maria Matsdr  yliv.                                                       1705

son Michel Johansson   yliv.                                                 1729

hru Maria Ersdr                                                               1728

dr Ewa Michelsdr   yliv.                                                      6.3.1752

dr Maria Ersdr/Eliasdr????   yliv.                                           1754          

son Erik Michelsson                                                          1761

son Mats Michelsson                                                         1760

gl. enkan Helena Nisiusdr                                                    1709

son Johan Michelsson                                                        1765

 

                                 Ilola

 

son Johan Johansson  yliv.                                                   1737

hru Regina Påhlsdr                                                            1735

drg Jakob Samuelsson   yliv.                                                 1756

Helena? Johansdr?  ylisotkettu

hru Helena  Johansdr                                                         1757

Sophia Johansdr gift i Sammallax                                           1760

dr Maria Johansdr   yliv.                                                     1759

Philip Ersson? (sotkettu)

Ulrica Henriksdr                                                              1756

Ewa Eliasdr  ylisutattu                                                        1758

Petter Johansson yliv.                                                        1737

hru Agneta? Pehrsdr?                                                        1740?

inh Jöran Matson                                                              1740

pig Ewa Matsdr                                                               1760

pig Maria Matsdr                                                              1750

pig Ewa Simonsdr  yliv.                                                      1759

pig Sophia Gustavsdr  i Marcula                                             1761

pig Helena Olofsdr  yliv.                                                     1755

pig Anna Jakobsdr  yliv.                                                      1762?

pig Ewa Philipsdr  yliv.                                                       1762

pig Lena Eskilsdr?  yliv.                                                      1757

Jonas Böök

hru Ewa Philipsdr?                                                            1762

inh Sophia Henriksdr i Mahi                                                 1729

inh Carl Johansson

pig Walborg Sigfridsdr  yliv.                                                 1754

pig Caisa Johansdr   yliv.                                                     1755

pig Helena Eliasdr   yliv.                                                     1752

 

Rf Marg. Matsdr  yliv.  i Wittalax                                           1719

 

 

 

 

                                 Puckala

 

B  Johan Clemetson  yliv.                                                    1704

hru Lisa Ersdr                                                                 1735

son Samuel Johansson  yliv.                                                 1758

dr Sophia Johansdr  yliv.                                                     1758

måg Johan Andersson?                                                       1735

hru Ewa Johansdr                                                             1745

mor Sophia Ersdr yliv.                                                        1695

dr Sophia Johansdr  yliv.                                                     1764

dr Maria Johansdr                                                             1760

dr Lisa Johansdr                                                               1767

drg Adam Jöransson                                                          1767

drg Elias Thomasson                                                          1768

drg Mats  Eriksson  yliv.                                                     1760

pig Sophia Henriksdr                                                          1760

pig Ewa Michelsdr/Clemetsdr  yliv.                                         1753

drg Samuel Bertilsson  yliv.                                  1752

drg Israel Thomasson  yliv.                                                  1754

drg Johan Eliasson  yliv.                                                      1754

drg Jakob Clemetson yliv.                                                    1759

drg Jonas Johansson yliv.                                                    11.11.1750

drg Elias Michelsson  yliv.                                                   1745

hru Brita Christersdr  yliv.                                                   1746

drg Elias Thomasson   yliv.                                                 

drg Clemet Michelsson  yliv.                                                 1753

Henric Ersson?   yliv.

Henrik Thomasson  yliv.                                                     1752

Elias Michelsson?                                                             1742

hru Brita? Staffansdr?  yliv.                                                                 

hru Maria Thomasdr                                                          1756

pig Brita Michelsdr   yliv.                                                    10.4.1754

pig Maria Johansdr   yliv.                                                    1740

pig Carin Johansdr   yliv.

pig Anna Caisa Nilsdr   yliv.                                                 1753

pig Anna Knutsdr?  yliv.                                                     1757

Ewa Johansdr  yliv.                                                           1760

Lena Thomasdr                                                               1725

sold? Michel Johansson                                                      1755

hru Lisa Matsdr                                                               1754

Lisa Johansdr   yliv.                                                           1754

Sophia Matsdr  yliv.                                                           1764

 

 

 

 

 

 

Puckala, jatkoa

 

Jonas Thomasson Böök  yliv.                                                1757

Skräddarens barn

Israel Michelsson/Henriksson yliv.                                          1749

Helena Andersdr   yliv.                                                       1758

Sokn skrädd Johan Ersson                                                   1764

drg Bertil Staffansson   yliv.                                                 1762

drg Anders Eriksson   yliv.                                                   1763

lärl. Thomas Sigfridsson                                                      1770

 

sold Johan Lång   yliv.                                                        1735

hru Maria Thomasdr?  yliv.                                                  1745

 

inh Johan Larsson  yliv.     (I Myllypirti)                                  1735

hru Helena Jakobsdr   yliv.                                                   1740

 

Zig  Gustav? Gustavsson?   ylisutattu

hru Agneta  Michelsdr?  ylisutattu                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Niittunen

 

B, kyrkovärden  Jonas Matson                                              1722

hru Maria Isaksdr                                                             1732

dr Sophia Jonasdr  yliv.                                                       1760

son Henrik Jonasson                                                          1762

pig Maria Jonasdr  yliv.                                                       1764

pig Anna Maria Johansdr

drg Eric Johansson

son Mats Jonasson                                                            3.5.1769

drg Mats Thomasson  yliv.                                                   1763

drg Johan Matson   yliv.                                                      1762

inh drg Eric Thomasson                                                      1759

pig Ewa Johansdr  yliv.                                                       1760

pig Ewa Simonsdr  yliv.                                                      1757

drg Elias Thomasson yliv.                                                    1748

pig Lena Thomasdr    yliv.                                                   19.1.1766

drg Johan Ersson   yliv.                                                       1764

pig Lisa Ersdr   yliv.                                                          1749

pig Ewa Clemetsdr                                                            1756

Lena Clemetsdr

 

drg Michel Michelsson  yliv.                                                 1726

hru Maria Svensdr   yliv.                                                     1741

drg Sigfrid Henriksson  yliv.                                                 1744

hru Christin Ersdr  yliv.                                                       1746

Sigfrid Jöransson                                                              1751

Ewa Andersdr                                                                 1759

Ewa Gustavsdr?  yliv.

 

Maria Sigfridsdr  yliv.                                                         1764

Christin Johansdr  yliv.                                                       1752

drg Elias Michelsson  yliv.                                                   1758

pig Lisa Matsdr   yliv.                                                        1756

pig Maria Paulsdr  yliv.                                                       1759

pig Brita Påhlsdr   yliv.                                                       1761

gl. Maria Martensdr  yliv.                                                    1716

 

gl. sold Jöran Frimodig   yliv.                                                1701

hru Christin Thomasdr  blind  yliv.                                          1699

inh Eufrosina Matsdr   yliv.

inh ea Walborg  Thomasdr

inh Ewa Bengtsdr  yliv.                                                       1699

Carin Olofsdr?

sotkua alareunassa

pig Lena And.dr                                                               1767

 

 

 

 

 

 

 

                                 Niittunen

 

B Jöran Eliasson                                                              1740

hru Maria Marcusdr                                                          1748

dr Maria Jöransdr   yliv.                                                      1766

son Henrik? Jöransson  yliv.                                                 1762

pig Walborg Eliasdr                                                           1762

pig Helena Jöransdr                                                           1769

 

Sophia Michelsdr                                                              14.1.1761                                                     

pig Lisa Paulsdr

drg Mats Thomasson                                                         1763

pig Ewa Matsdr  yliv.                                                         1760

pig Walborg Henriksdr                                                       1765

drg Erik Michelsson   yliv.                                                   1752

drg Jonas Thomasson  yliv.                                                  1753

Philip Clemetson   yliv.                                                       1755

inh Henric  Jöransson                                                         1734

hru Brita Josephsdr                                                           1731

pig  Lisa Jöransdr   yliv.                                                      1752

pig Ewa Andersdr  yliv.                                                      1759

inh Elias Jöransson                                                            1739

hru Maria Danielsdr                                                          1747

drg Jöran Thomasson                                                         1761

pig  Maria Michelsdr  yliv.                                                   1758

pig Helena Jöransdr  yliv.                                                    1750

Maria Eliasdr   yliv.                                                           1751

Ewa Clemetsdr   yliv.                                                         1758

 

inh ea Maria Ersdr   yliv.                                                     1704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Rutalax, Nisula

 

B Johan Samuelsson   yliv.                                                   1705

Mats Thomasson                                                              1761

hru Agneta Ersdr    yliv.                                                      1718

1.son Samuel Johansson                                                      1736

hru Lisa Israelsdr                                                             1742

2.son Eric Johansson                                                         1745

hru Lena Christersdr                                                          1752

son Johan Johansson  yliv.                                                   1744

hru Sophia? Axelsdr?  yliv.                                                  19.4.1753

son Jöran Johansson   yliv.                                                   1748

Helena Michelsdr   yliv.                                                     

drg Michel Andersson  hos Eric                                             1761

pig Hedwig Andersdr?                                                       1768

son Alexander Johansson  yliv.                                              1750

son Philip Johansson   yliv.                                                   1753

Helena Clemetsdr?    yliv.

son Carl Johansson   yliv.                                                    1761

pig Caisa Påhlsdr?

pig Hedwig Andersdr  yliv.                                                  1764

pig Carin Olofsdr   yliv.                                                       1744

inh Sophia Lahucain?  yliv.                                                   1759

pig Helena Henriksdr  yliv.                                                   1759

sold torp  Erik Matson                                                        1766

sold Mats  Pijl i Wääräjärvi                                                  1740

hru Ewa Jöransdr                                                             1743

mor Lisa Jöransdr  yliv.                                                      1713

inh Thomas Nilsson   yliv.                                                    1706

inh ea Maria Hansdr   yliv.                                                   1712

inh Mats  Jöransson                                                           1726

hru Maria Matsdr                                                             1721

inh Olof Pentinen                                                              1734

hru Caisa Pöndiäinen?   yliv.                                                 1731

hru Caisa Johansdr                                                            1757

 

 

 

 

 

 

                                 Rutalax, Jusila

 

B Mats Johansson   yliv.                                                     1708

hru Eufrosin Christersdr  yliv.                                               1707

son Henrik Matson                                                            1729

hru Ewa Ersdr                                                                 1733

måg? Adam Johansson   yliv.                                                1756

mor???

hru Maria Johansdr                                                           10.3.1756

måg. Thomas Johansson

Sophia Matsdr  yliv.                                                           1742

hru Anna Christina Henriksdr                                               1760

 

son Michel Matson  yliv.                                                     1740

hru Maria Johansdr                                                           1744

Caisa Ersdr  yliv.                                                              1764

drg Mats Olofsson                                                             1760

pig Sophia Michelsdr  yliv.                                                   1756

pig Christin Jöransdr    yliv.                                  1756

pig Anna Sigfridsdr  yliv.                                                     1764

 

drg Mats Påhlsson  yliv.                                                      1756

hru Maria Philipsdr  yliv.                                                     1758

Anders Andersson Lintz i Palois                                            1763

hru Anna Christersdr                                                         1762

 

Eric Påhlsson                                                                  1755

Lena Andersdr                                                                1758

Bef. Lars Larsson  yliv.                                                      1741

hru Maria Matsdr   yliv.                                                      1742

pig? Sophia Jakobsdr  yliv.                                                   1712

son inh Christer Jakobsson i Päiväkunda  yliv.                             1737

Christina Sigfridsdr?      yliv.                                                 1722          

Philip Bertilsson?                                                              1740

hru Lena Eliasdr  till Haas.                                                   1736

 

                                 Kaakonmäki hemman

 

B Mats Jöransson                                                             1740

hru Anna Simonsdr                                                           1747

 

 

 

 

                                 Haasiainen

 

gl B Simon Jöransson                                                         1719

hru Lisa Gustavsdr                                                            1726

måg Mats Jöransson   yliv.                                                   1740

hru Anna Simonsdr  yliv.                                                     1747

 

son Mats Simonsson                                                          1752

hru Walborg Matsdr                                                          1754

 

inh fd. sold  Philip Bomb  i Rutalax  yliv.                                   1740

inh. Hru Helena Eliasdr   yliv.                                               1736                          

grenad? Michel Saltström   yliv.                                             1737

hru Lena Ersdr                                                                1727

 

                                 Kaakonmäki

 

B  Mats Jöransson   yliv.                                                     1740

hru Anna Simonsdr  yliv.                                                     1747

 

inh Johan Rutanen?  yliv.                                                     1706

hru Agneta Pehrsdr?  yliv.                                                   1708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Haasiainen

 

B  Mats Jöransson                                                            1727

hru Sophia Sigfridsdr                                                          1737

son Johan Matson                                                             1758

hru Helena Thomasdr  i Bak?? torp                                        1755

måg Mats Matson                                                             1765

hru Maria Matsdr                                                             1759

måg Gabriel Henrikson                                                       1758

Lena Matsdr                                                                   1761

Elias Eliasson                                                  1742

hru Lena Matsdr                                                              1753

son Mats Matson                                                              1765

 

inh Maria Hansdr  yliv.                                                       1712

pig Lisa Thomasdr  yliv.                                                      1744

inh Walborg Paulsdr?  yliv.                                                  1749

 

Rof. And. Linden? yliv.                                                      1763

pig Anna Christersdr  yliv.                                                   1762

Eufrosin Thomasdr  yliv.                                                     1740

Olof Rootman                                                                 1746

hru Lena Hansdr?                                                             1749

Johan Matson

 

sold Anders Ruutman  yliv. Rutalax, Nisula                                1730

hru Anna Michelsdr  yliv.                                                    1733

Rf inh Maria Matsdr  yliv.                                                   1729

inh Jöran Johansson  yliv.                                                    1727

hru Christin Johansdr  yliv.                                                   1732

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Palois, Kandola

 

B Jöran Matson                                                               1734

hru Helena Johansdr                                                          1738

dr Helena Jöransdr  yliv.                                                     1761

Maria Thomasdr  yliv.                                                        1759

inh Johan Sigfridsson  yliv.                                                   1701

ea hru Caisa Thomasdr                                                       1702

dr Ewa Jöransdr                                                               1764

son Johan Jöransson                                                          1766

 

drg Johan Ersson?  yliv.

drg Mats Påhlsson?  yliv.                                                    1756

Lena/Lisa?  Matsdr?  ylisutattu                                             1759          

pig Margeta  yliv.

Lisa Ersdr  yliv.                                                               1756

pig Caisa? Påhlsdr  yliv.                                                      1750

drg Philip Johansson   yliv.                                                   1753

 

                                 Siika Taival

 

Christer Hämäläinen  yliv.                                                   1729

hru Ewa Jatinen                                                               1727

son Christer Christersson                                                    1.10.1766

hru Helena Olofsdr                                                           1.1.1755

sotkua

inh Agneta Jöransdr  yliv.                                                    1717

 

Christer Abramson?

hru Anna Sigfridsdr?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Wihijärvi

 

B Henrik Joh. Danielsson Bengtilä?  yliv.                

hru Margareta Matsdr

son Sigfrid Henriksson                                                        1753

hru Ewa Henriksdr                                                            1746

son Johan Henriksson                                                        14.2.1747

hru Ewa Christersdr                                                          1759

dr Ewa Henriksdr  yliv.                                                       1750

dr Christin Henriksdr   yliv.                                  1755

dr Lisa Henriksdr                                                             1761

son Jonas Henriksson

drg Simon Jöransson  yliv. i Palois                                          1749

hru Ewa Thomasdr?                                                          1749

drg Samuel Philipsson  i Ketola   yliv.                                      1.1.1767

 

pig Maria Jöransdr  yliv.                                                      1754

 

Jör?  Johansson   yliv.                                                        1727

Eufrosina Johansdr                                                            1732

Mats Påhlsson Styr?    yliv.                                                  1756

hru Maria Philipsdr   yliv.                                                    1738

Jonas  Henriksson                                                             1759

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Ketola

 

LB  Lars Johansson   yliv.                                                   1732

hru Lisa Johansdr   yliv.                                                      1728

måg Johan Jöransson   yliv.                                 1752?

hru Ewa Larsdr   yliv.

 

dr Maria Larsdr   yliv.                                                        1756

dr Helena Larsdr  yliv.                                                       1762

 

LB Philip Jöransson                                                           1751

Henrik Jöransson  yliv.                                                       1757

hru Helena Jöransdr                                                          1760

 

Elias Henriksson?                                                             1745

hru Maria Ersdr                                                               1760

drg Samuel Philipsson                                                        1.1.1767

Sam. Philipsson  yliv.                                                         1.1.1767

 

P Lisa Philipsdr                                                                6.5.1764

Staffan Johansson Lilia                                                       14.12.1764

 

inh Mats Påhlsson Styv?    yliv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Päiväkunda, Mäkelä

 

B Thomas Ersson                                                             1734

hru Brita Henriksdr                                                           1738

mor Maria Matsdr  yliv.                                                      1707

dr Helena Thomasdr                                                          1765

måg Mats Matson (Eliasson)  yliv.                                          1743

 

inh Michel Simonsson  yliv.                                  1754

hru Maria Thomasdr                                                          1762

 

drg Michel Andersson   yliv.                                                 1761

 

enka? Mats Matson   yliv.                                                   1759

drg Jakob Jöransson                                                          1742

ylisotkettu nimi Jakob? Olofsson?                                           1756          

pig Carin Johansdr   yliv.                                                     1752

 

                                 Päiväkunda, Heikilä

 

B Mats Christersson

hru Carin Ersdr

 

B Johan Christersson                                                         1760

hru Ewa Andersdr                                                            1768

Lena Andersdr                                                                1768

 

f. Ewa Jöransdr  yliv.                                                         1763

 

pig Christina Abrahamsdr  yliv.                                              1759

pig Caisa Paulsdr   yliv.                                                      1765

 

drg Mats Bertilsson  yliv.                                                     1752

drg Henric Jöransson  yliv.                                                   1753

drg Mats  Matson  yliv.                                                       1759

seuraa kolme lukukelvottomaksi sotkettua riviä

drg Mats Matson  yliv.                                                       1752

pig Carin Johansdr   yliv.                                                     1752

pig Ewa Matsdr   yliv.                                                        1766

inh. Christer Abrahamsson                                                   1737

hru Anna Sigfridsdr                                                           1740

Alexander Matson                                                            1755

Stina Abrahamsdr                                                             1750

Maria Sigfridsdr?                                                              1735

Elias Henriksson                                                              1732

Walborg Matsdr                                                               1732                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Päiväkunda

 

B Erik Henriksson

hru Helena Henriksdr

Bm? Mats Henriksson                                                        1750?

 

pig Agneta Michelsdr

drg Henrik Olofsson  yliv.                                                    1758

drg Mats Matson    yliv.                                                      1752

drg Henrik Paulsson                                                          15.12.1766

pig Caisa Paulsdr  yliv.                                                       1765

 

g? Maria Påhlsdr   yliv.                                                       1758

 

P Lisa Philipsdr  yliv.                                                         6.3.1764

drg Johan Sigfridsson  yliv.                                                   1757

inh? Caisa Thomasdr   yliv.                                                  1758

drg Thomas Olofsson   yliv.                                 1760

P Ewa Adamsdr  yliv.                                                        1759

pig Maria Larsdr                                                              1769

 

inh Olof Pentinen  yliv.                                                       1734

hru Caisa Pynnönen   yliv.                                                   1731

vag. Caisa Johansdr  yliv.                                                    1757

 

inh Lars Larsson                                                              1741

Maria Matsdr                                                                  1742

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Tijainen

 

B Henric Matson   yliv.

son Henric Henriksson  yliv.

hru Maria Andersdr

son Adam Henriksson   yliv.                                                 1733          

hru Helena Simonsdr   yliv.                                                  1738?

måg Philip Johansson                                                         1746

hru Maria Adamsdr                                                           1754

inh piga Lisa Davidsdr                                                        1764

son Elias Davidson                                                            1759

 

torp Michel Henriksson  yliv.                                                1737

hru Walborg Johansdr   yliv.                                                 1742

drg Johan Olofsson                                                           1764

pig Christina Paulsdr?  yliv.                                  1746

pig Maria Jöransdr                                                            1764

drg Michel Matson   yliv.                                                     1746

Philip Johansson   yliv.                                                        1753

drg Erik Eriksson  yliv.                                                       1760

pig Helena Henriksdr?  yliv.                                                 1767

drg Johan Jöransson                                                          1749

varg. Anders Bengtson?  yliv.                                               1750

pig Ester Johansdr  yliv.                                                      1751

pig Carin Ersdr  yliv.                                                          1749

Jakob Andersson   yliv.                                                       1750

Caisa Johansdr?  yliv.                                                        1759

Sophia Andersdr   yliv.                                                       1757

drg Carl Matson   yliv.                                                        1757

drg Johan Matson  yliv.                                                       1756

pig Maria Christersdr   yliv.                                 1756

pig Maria Olofsdr  yliv.                                                       1753

pig Maria Matsdr                                                              1760

Mats Jöransson  yliv.                                                         1774

Maria Matsdr                                                                  1772

Helena Michelsdr  yliv.                                                       1767

drg Anders Adamsson                                                        1754?

inh Jöran Matson                                                              1739

hru Brita Larsdr                                                               1739

Christer Olofsson  yliv.                                                       1740

inh Mats Matson   yliv.                                                       1720

pig Sophia Michelsdr  yliv.                                                  

Christina Bengtsdr?  yliv.                                                    1707

alamarginaalissa:

inh Maria Matsdr                                                              1760

pig Maria Jöransdr  Kouko?  yliv.                                           1764

 

                                 Raidanlax

 

Nämndeman B Mats Johansson                                             1731

hru Sophia Ersdr                                                              1731

son Thomas Matson                                                          1767

dr Maria Matsdr  yliv.                                                        1750

dr Juliana Matsdr  yliv.                                                       1752

dr Walborg Marsdr  yliv.                                                     1754

son Mats Matson                                                              1759

hru Sophia Jonasdr                                                            1760

pig Ewa Eriksdr  yliv.                                                         1766

pig Ewa Eliasdr   yliv.                                                        1760

pig Caisa Påhlsdr                                                              1766

 

drg Christer Påhlsson  yliv.                                                  1755

drg Samuel  Ersson  yliv.                                                     1748

inh drg Johan Sigfridsson  yliv.                                              1749

hru Maria Ersdr

do. Johan Thomasson  yliv.                                  1749

Johan? Sigfridsson   yliv.                                                     1755

pig Lisa Matsdr                                                                1756

inh pig Maria Michelsdr?  yliv.                                              1758

pig Maria Ersdr  yliv.                                                         1753

inh drg Johan Ersson                                                          1751

hru Maria Michelsdr                                                          1758

 

                                 Lamäki?

 

sold Erik Bro?    yliv.                                                         1747

hru Helena Michelsdr   yliv.                                                 1748

sold Samuel Bro                                                               1748

hru Carin Sigfridsdr                                                           1750

 

inh Ewa Danielsdr  yliv.                                                      1742?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Raidanlax

 

B Clemet Johansson   yliv.                                                   1734?

hru Helena Matsdr                                                            1737

Mats Andersson                                                               1757

hru Lena Matsdr                                                              1768

Eric Andersson                                                                1759

Lisa Andersdr  yliv.                                                           1766

 

drg Philip Clemetson/Henrikson  yliv.                                       1755

drg Eric Simonsson   yliv.                                                    1757

inh Simon Pehrsson?                                                          1729

hru Brita Bertilsdr  yliv.                                                      1738

hru Maria Michelsdr                                                          1754

pig Lisa  ?? dr   yliv.                                                          1753

inh Ewa Thomasdr I  andra gården?                                        1742

 

gl skom?  Mats Montan?   yliv.                                              1725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Oitila

 

B Philip Clemetson                                                           1726

hru Agneta Simonsdr                                                         1733

hru Walborg Bertilsdr  yliv.                                  1728

dr Helena Philipsdr  yliv.                                                     1755

 

son Philip Philipson                                                            1758

hru Helena Eriksdr                                                            1760

son Erik Philipson                                                             1762

dr Ewa Philipsdr  yliv.                                                        1766

hru?? Ewa Eriksdr                                                            1765

pig Lena Jonasdr                                                              1758

drg Marcus Jonasson  yliv.                                                   5.5.1767

 

drg Michel Clemetson  yliv.                                 1743

drg Carl Matson  yliv.                                                        1730

drg Johan Sigfridsson  yliv.                                                   1742

pig Caisa Johansdr  yliv.                                                      1756

P. Ewa Andersdr   yliv.                                                      1759

 

sold? Carl Matson Clar                                                       1750

hru Maria Sigfridsdr?                                                         1756

 

inh Anna Hansdr  yliv.                                                        1750

inh Maria Påhlsdr   yliv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Oitila

 

B Clemet Clemetson   yliv.                                                  1736

Henrik Olofsson                                                               1758

hru Regina Henriksdr                                                         1741

son Philip Clemetson                                                          1752

hru Helena Philipsdr                                                          1764

 

son Clemet Clemetson                                                        1761

dr Sophia ???(sotkua)

Caisa Clemetsdr   yliv.                                                       1765

Jonas Clemetson                                                              1763

son Johan Clemetson                                                         1766

 

drg Petter Clemetson   yliv.                                 1753

pig Lena Michelsdr?   yliv.                                                   1756

drg Henric Ersson

pig Walborg                                                                    1747

 

inh Philip   Simonsson  yliv.                                  1746          

hru Carin Philipsdr?  yliv.                                                    1750

 

                                 Kaakonperä?

 

Clemet Clemetson                                                            1761

hru Sophia Samuelsdr?                                                       1761

 

inh gl pig Brita Matsdr                                                        1730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Aladihtari

 

inh (B)   Mats Jöransson                                                     1718

hru Lisa  Bertilsdr                                                             1741

hru Walborg Jakobsdr  yliv.                                 1724?

 

Johan Johansson                                                              1737

hru Sophia Jöransdr                                                           1735

hru Maria Henriksdr?   yliv.                

son Erik Matson  yliv.                                                        1748

dr Helena Matsdr  yliv.                                                       1747

Maria Johansdr   yliv.                                                         1759

Walborg Johansdr   yliv.                                                      1760

son Mats Johansson                                                          1763

 

pig Sophia Johansdr   yliv.                                                    1755

pig Helena Jonasdr  yliv.

pig Anna Hansdr  yliv.                                                        1748

pig Lena Michelsdr  yliv.                                                     1748

pig Lisa Philipsdr                                                              1765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Ylädihtari

 

Nämndeman B Adam Thomasson                                          1729

Maria Henriksdr                                                               1730

dr Maria Adamsdr                                                            1753

 

dr Ewa Adamsdr  yliv.                                                       1756

son Mats Adamsson                                                          1759

son Eric Adamsson                                                           1762

 

sold Olof Haegg  yliv.                                                        1737

hru Brita Simonsdr  yliv.                                                      1736

dr Ewa Olofsdr    yliv.                                                        1761

 

inh Brita Matsdr?  yliv.                                                       1734

inh Sophia Påhlsdr    yliv.                                                    1730

inh Jöran Jakobsson                                                           1710

hru Christin Thomasdr                                                        1715

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutais

 

Sacell   Elias Forsander                                                      5.2.1722

hru Karin Lucander?                                                         1755

Michel Sam. Forsander   yliv.                                               1734

son Per Joh Forsander  yliv.                                                 1755

son Elias Forsander                                                           1756

dr Maria Oth. Forsandra  yliv.                                               1757

 

mor Maria Roos  yliv.                                                        1703

Juliana Lucander   yliv.                                                       1748

 

Philip Simonsson  yliv.                                                        1746

hru Christina Thomasdr  yliv.                                               

Philip Philipson

 

drg Eric Jöransson  yliv.                                                      1746

drg Jöran Jöransson  yliv.                                                    1751

drg Johan Matson   yliv.                                                      1757

Jakob Jöransson yliv.                                                         1749

pig Christina Thomasdr  yliv.                                               

Samuel? Johansson  yliv.                                                     1752

pig Lisa Abrahamsdr  yliv.                                                   1753

Helena Michelsdr   yliv.                                                      1756

Jonas Thomasson?   yliv.

pig Brita Matsdr  yliv.                                                        1736

pig Maria Michels/Eliasdr  yliv. död                                         1748

Sophia Michelsdr  yliv.                                                       1746

Anna Sophia Plogman  yliv.

Maria Michelsdr  yliv.

Sophia Johansdr  yliv.

Maria Matsdr  yliv.

inh Walborg Henriksdr                                                       1707

Sophia Sigfridsdr?   yliv.                                                      1744

Carl? Simonsson  yliv.

Sophia Simonsdr   yliv.                                                       1746

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutais, tjänstefolk

 

drg  Jonas Johansson  yliv.                                                   1753

drg Jakob Jöransson   yliv.                                                   1749

pig Sophia Johansdr  yliv.                                                    1755

pig Lisa Simonsdr   yliv.                                                      1756

pig Maria Ersdr   yliv.                                                        1758

pig Sophia Johansdr  yliv.                                                    1755

pig Ewa Matsdr   yliv.                                                        1760

pig Lisa Simonsdr?  yliv.                                                    

pig Maria Sigfridsdr   yliv.

pig Brita Simonsdr   yliv.

drg Arved Mårtenson   yliv.                                                 1759

drg Johas Thomasson   yliv.

Ewa   ??man    yliv.

pig Brita Matsdr   yliv.

pig Helena Michelsdr   yliv.                                 1762

pig Maria ??dr    yliv.                                                         1763

pig Ewa Ersdr    yliv.                                                         1766

drg Jonas Bertilsson  yliv.                                                    1760

pig Helena

drg Abraham Andersson   yliv.                                              1765

pig Maria Jöransdr                                                            1764

Caisa R

sold Henrik Skarp                                                             1762

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Wejo

 

B Mats Matson                                                                1733

hru Christina Adamsdr                                                       1735

dr Maria Matsdr  yliv.                                                        1756

mor Sophia Henriksdr                                                        1700

dr Helena Matsdr   yliv.                                                      1758

dr Sophia Matsdr   yliv.                                                       1760

son Mats Matson                                                              1762

son Eric Matson   yliv.                                                       

drg Petter Olofsson                                                           1770

 

pig Lena Matsdr   yliv.                                                       1756

pig Ewa Johansdr                                                             1760

 

drg Eric Michelsson                                                           1752

Jakob Davidsson  yliv.                                                        1752

 

 

                                 Torp Heinämaa

 

alussa sotkua

Carin Johansdr                                                                1754

måg Johan Christersson                                                      22.6.1749

hru Helena Matsdr                                                            1753

Ewa Johansdr yliv.                                                            1760

 

 

inh Brita Thomasdr                                                           1761

inh Sigfrid Jonasson   yliv.                                                    1751

hru Helena Christersdr  yliv.                                                 1757?

 

inh gl sold Johan Gren?   yliv.

hru Christina Christersdr   yliv.                                              1740

 

 

inh And. Kjällberg  yliv.                                                      1722

Maria Jöransdr    yliv.                                                        1704

 

 

 

 

 

 

                                 Esko Wejo

 

Bond Henrik Henriksson                                                     1722

hru Maria Johansdr                                                           1721

son Johan Henriksson                                                        19.5.1751

hru Walborg Johansdr                                                        1743

son Elias Henriksson  yliv.                                                   1755

s.s. Johan Johansson                                                          1766

dr Ewa Henriksdr   yliv.                                                      21.12.1746

p. Walborg Påhlsdr   yliv.                                                    1755

p. Caisa Påhlsdr   yliv.                                                        1765

pig Ewa Larsdr   yliv.                                                         1766

pig Ewa Johansdr                                                             1713

 

pig Hedvig? Matsdr   yliv.                                                    1747

Sophia Michelsdr   yliv.                                                       1756

pig Ewa Carlsdr   yliv.                                                        1757

drg Johan Olofsson   yliv.                                                    1754

drg Philip Johansson  yliv                                                     1758

inh Brigitta Thomasdr  yliv.

drg Thomas Olofsson                                                         1761

pig Maria Jöransdr  abf. 78  yliv.                                           

p. Sophia Andersdr   yliv.                                                    1769

 

pig Maria Ericsdr   yliv.                                                      1756

inh Sigfrid Jöransson                                                          1751

hru Helena Christersdr                                                       1756

 

inh Maria Michelsdr  yliv.                                                    1754

pig Maria Eliasdr    yliv.                                                      1748

inh Johan Adolphsson   yliv.                                                 1746

Maria? Matsdr  yliv.                                                          1741

hru Maria  Hansdr?   yliv.                                                    1750

Lisa Jakobsdr    yliv.                                                          1728

inh Maria Eliasdr

Walborg Andersdr   yliv.                                                     1728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Putkilax, Nickilä

 

gl bonden Henrik Jöransson  yliv.                                           1707

hru Sophia Henriksdr                                                         1707

son Michel Henriksson  yliv.                                                 1735

hru Sophia   Knutsdr?   yliv.                                                 1736          

son Simon Henriksson                                                        1737

hru Maria Sigfridsdr                                                          1764

hru Maria Philipsdr  yliv.                                                     1749

son Samuel Henriksson                                                       1747

hru Maria Thomasdr                                                          1758

son Mats Henriksson                                                         4.2.1750

hru Ewa Johansdr                                                             1750

Simon Jonasson                                                               1769

Henrik? Matson?                                                              1757

hru Ewa Johansdr                                                             1761

son? Johan Nilsson   yliv.                                                    1760

Anna Maria Nilsdr   yliv.                                                     1759

Mats Nilsson?

Thomas Matson  yliv.                                                         1767

pig Sophia Simonsdr ifr Härkölax?

 

drg Jonas Matson  yliv.                                                       1761

drg Petter Clemetson  yliv.                                                   1751

drg Johan Johansson   yliv.                                                   1756

drg Michel Michelsson  yliv.                                                 1760

drg Mats Jöransson                                                           1761

pig Clara Eriksdr                                                              1759

Johan Weis   hos Sam.                                                       1757

hru Sophia Michelsdr                                                         1759

 

Könnö

 

B Henrik Henrikson                                                          1714

hru Maria Jöransdr                                                            1720

son Mats Henrikson                                                          1745

hru Maria Eriksdr                                                             1746

Mats/Jonas Matson

son Michel Henrikson                                                        1746

hru Susanna Marcusdr                                                       1757

son Henrik Henrikson                                                        1747

hru Lisa Michelsdr

Michel Michelsson                                                            1760

son Israel Henriksson                                                         1740

son Thomas Henriksson  yliv.                                               1751

 

hru Caisa Larsdr?   yliv.                                                      1756

dr Anna Henriksdr                                                            1750

dr Maria Henriksdr  yliv.                                                     1753

son Johan Henriksson                                                        1755

                                                                                                                  

                                 Torp Säynetjärvi?

måg Israel Michelsson                                                        1749

hru Sophia Henriksdr                                                         1764

Ewa Henriksdr  yliv.                                                          1756

??    Andersson                                                               1763

Henrik Henriksson                                                            1768

drg Henrik Andersson  ifr Salmela

 

inh Christer Nilsson   yliv.                                                    1694

hru Maria Jöransdr  yliv.                                                     1704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Kopiseva

 

Bond Johan Thomasson                                                      1711

hru Lisa Mårtensdr  yliv.                                                     1717

måg Johan Jöransson                                                         1735

hru Walborg Johansdr                                                        1744

måg Philip Philipson                                                          1741

hru Sophia Johansdr                                                          1736

dr Ewa Johansdr  yliv.                                                        1750

Philip Johansson                                                               1763

Mats Johansson                                                               2.3.1765

Michel Johansson                                                             1770

pig Eufrosina Ersdr                                                           1760

 

inh Sophia Thomasdr                                                         1733

Samuel Samuelsson                                                           1762

 

sold Michel Färdig                                                            1739

hru Sophia Zachrisdr  yliv.                                                   1740

hru Lisa Thomasdr ifr Narajärvi?

 

inh Philip Simonsson                                                          1730

hru Caisa Thomasdr   yliv                                                    1750

hru Lena Matsdr

Sm Christin Matsdr                                                           1712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Kopiseva

 

B Anders Jakobsson  yliv.                                                   1704

hru Margareta Påhlsdr  yliv.                                                 1729

son Michel Andersson  yliv.                                                 1746

måg Elias Michelsson                                                         1747

hru Helena Andersdr  yliv.                                                   10.7.1753

dr Walborg Andersdr                                                         1759

Caisa Jakobsdr  yliv.                                                          1707

dr Ewa Sophia Andersdr                                                     1760?

dr Lisa Andersdr  yliv.                                                        26.1.1763

afs sold Mats Mausen?                                                       1712

hru Christina Andersdr                                                       1755

drg Jöran Jöransson                                                           1751

Margareta Andersdr                                                          25.6.1766

drg Johan ??son  yliv.                                                         1758

pig Maria Jöransdr                                                            1765

inh Johan Lembiäin

hru Anna Andersdr

torp Michel Andersson                                                       1746

hru Hedvig Thomasdr                                                        1748

 

Thomas? Thomasson?                                                        1747

hru Maria Andersdr                                                           1750

Henrik Henriksson  yliv.                                                      1762

 

inh Jöran Henriksson                                                         1719

hru Brita Henriksdr                                                           1725

Erik Bertilson  yliv.                                                            1745

hru Ewa Johansdr   yliv.                                                      1738

 

inh Samuel Tarfvin  yliv.                                                     1681

hru Sophia Thomasdr  yliv.                                                   1733

pig Anna Påhlsdr  yliv.                                                       1726

Rf Fredrik Eliasson                                                           1720

Anna Påhlsdr                                                                  1718

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Kopiseva, Rihilax

 

Bond Olof Jöransson  yliv.                                                   1722

hru Anna Michelsdr   yliv.                                                   1728

son Mats Olofsson                                                            1753

hru Caisa Johansdr                                                            1762

son Philip Olofsson                                                            1757

son Simon Olofsson                                                           1759

dr Maria Olofsdr                                                              1760

 

pig Maria Jöransdr   yliv.                                                     24.6.1765

hr Fänrich Christop. Reinh. Taube                                          1711

fru Anna Sophia Ollongren

son Carl Adolph Taube

pig Walborg Andersdr  yliv.                                 1745

 

inh Johan Jakobsson                                                          1732

hru Anna  ??dr                                                                1745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Peuha

 

B Christer Jöransson   yliv.                                                  1700

hru Walborg Larsdr   yliv.                                                    1711

dr Ewa Christersdr                                                            1744

Jonas Henriksson                                                             1755

son Johan Christersson  yliv.                                                 1736

hru Maria Sigfridsdr                                                          1749

son Jonas Johansson                                                          1769

Maria  ??dr  yliv.                                                              1755

pig Walborg Johansdr (Maria Johansdr sivuunkirj.)

Carl Thomasson                                                               1760

hru Hebla Sigfridsdr                                                          1758

Johan Thomasson                                                             1762

drg Johan Matson ifr Sivola?

pig Lena Simonsdr                                                            1765

 

drg Olof Simonsson   yliv.                                                    1762

Johan Bertilsson   yliv.                                                        1754

 

Henrik Henriksson  yliv.                                                      1750

hru Eufrosina Andersdr   yliv.                                               1755

 

enka Maria Sigfridsdr   yliv.                                                 1705

inh Simon Henriksson                                                         1728

hru Caisa Henriksdr                                                          1735

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Peuha

 

B Bertil Jöransson  yliv.                                                      1706

hru Brita Nilsdr    yliv.                                                        1711

son Bertil Bertilsson                                                          1739

hru Margareta Thomasdr                                                    1742

son Henrik Bertilsson   yliv.                                 1746

hru Maria Simonsdr  yliv.                                                    1761

dr Lisa Bertilsdr                                                               1761

son Philip Bertilsson                                                          1762

hru Lena Christersdr                                                          5.6.1763

son Johan Bertilsson                                                          1766

dr Ewa Bertilsdr

pig Maria Andersdr  yliv.                                                     1746

drg Johan Andersson   yliv.                                                  17??

drg Anders Michelsson?                                                     1753

 

                                 Salmela

 

Bonden Johan Bertilsson                                                     1763

hru Lisa Thomasdr  yliv.

päällä Eufrosina Simonsdr

Hedvig? Andersdr

 

sold Jöran Hitzig                                                               1742

hru Christina Henriksdr  yliv.                                                1749?

Sophia Jakobsdr  yliv.

hru Walborg Andersdr                                                        1745

 

inh Anders Andersson                                                        1750

hru Caisa Johansdr                                                            1754

mor Maria Jöransdr                                                           1704

sold son Michel Jöransson                                                   1762

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Peuha

 

B Henrik Bertilsson?                                                         1742

hru Maria Simonsdr                                                           1748

 

Johan Bertilsson?  yliv.                                                       1754

drg Jonas Jöransson   yliv.                                                   1756

drg Philip Simonsson  yliv.                                                   1759

drg Johan Simonsson   yliv.                                  1769

 

B Simon Jöransson                                                            1720

hru Maria Matsdr                                                             1722

Philip Simonsson  yliv.                                                        26.12.1759

drg Henrik Andersson   yliv.                                                 1762

pig Lena Simonsdr   yliv.                                                     1765

Olof Simonsson                                                                1762

pig Maria Jöransdr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Majalax torp

 

Adam Michelsson  yliv.                                                      1737

hru Ewa Jöransdr   yliv.                                                      1741

 

                                 Lahnamäki

 

Adam Michelsson                                                             1737

hru Ewa Jöransdr                                                             1741

son Eric Adamsson  i torp?                                                  1764

 

                                 Kattilamäki

 

torp Israel? Abramsson  abf Jämsä

hru Maria Philipsdr

 

Maria Matsdr                                                                  1769

 

torp Israel Adamsson   yliv.                                 1749

hru Lisa? Henriksdr   yliv.                                                   1747

Maria Eliasdr   yliv.                                                          

Henrik Ersson?

 

                                 Alamurame?

 

torp Israel Matson                                                            1750

hru Carin Matsdr                                                              1757

torp Johan Jöransson                                                         1759

Caisa Matsdr                                                                  1772

Br Philip Adamsson  yliv.                                                    1768

Maria Matsdr   yliv.                                                           1769

Ewa Matsdr                                                                   1772

 

                                

                                 Levaniemi

 

torp Elias Johansson   yliv.                                                   1710

hru Christin Simonsdr                                                         1720

son Simon Eliasson                                                            16.10.1751

son Eric Eliasson  yliv.                                                        1760

dr Ewa Eliasdr  yliv.                                                          1762

Anna Eliasdr                                                                   1762

Lisa Eliasdr gift till ??

 

                                 Vatja?  torp

 

torp Mats Eliasson

hru Eufrosina Thomasdr

 

                                 Hirvimäki

 

torp Jonas Johansson                                                         1733

hru Ewa Ersdr    ???   yliv.                                                  1743

Anna Simonsdr                                                                1758

Mats Jonasson                                                                 1763

mor Lena Thomasdr                                                          1698

Johan Larsson?                                                                1698

hru Maria Jöransdr  yliv.

Anna Simonsdr  yliv.

son Johan Jonasson                                                           1767

Ewa Simonsdr                                                                 1766

 

drg Mats Simonsson  yliv.                                                    1764

 

                                

               

 

 

                                 Hirvimäki