Tämä osoite on vanhentunut! SATHY:n osoite on nyt WWW.SATHY.FI
This is an old address! SATHY's address is now WWW.SATHY.FI
TEXT="#000000" BGCOLOR="#FFFFFF" LINK="#0D3057" VLINK="#0D3057" alink="#FF0033">

Muut yhdistykset ja järjestöt

 

Yhdistykset perustetaan yleensä ajamaan tiettyä asiaa, harrastusta tai tarkoitusta. Kun kyseessä on koirat ja koiraharrastus on yhdistysten kirjo valtava.

Suomen amerikkalaisperäisten työkoirarotujen harrastajayhdistys ry. pitää yhteyttä moniin ulkomaisiin yhdistyksiin, jotka edistävät koiratietoutta, harrastusta ja tervettä työkoira-asennetta.

Merkittäviä tällaisia yhdistyksiä ovat, mm:

Endangered Breed Association (EBA), joka on yhdysvaltalainen yhdistys, jonka tavoitteena on estää rotukohtaisia koirarotulakeja ja asetuksia. Samalla EBA tekee työtä tiedottamalla asiatietoa koirista ja eri koiraroduista.

Endangered Dog Association (EDA), brittiäinen EBA:n kaltainen yhdistys, joka pyrkii minimoimaan sikäläisen koirakielteisen asenteen haittoja. Brittiläisten tukalasta tilanteesta saa osviittaa lukemalla heidän lainsäädännöstään tästä linkistä.

Muut eri maiden koiraharrastusyhdistykset. Näistä muutamilla on kotisivut ja ne on linkitetty linkki-sivulle.

Pelkästään Suomen kokoisessa maassa on valtava määrä koiraharrastusta tukevia yhdistyksiä ja näiden kautta on mahdollisuus harrastaa vaikka mitä. Esimerkiksi näyttelytoimintaan keskittyneen koirankasvattajien asiaa ajava Suomen kennlliitto ry. toimii vain niiden koirarotujen kanssa joista on sovittu Federation Cynologique International (FCI) -yhdistyksen kanssa. Moni suomalainen koirayhdistys puolestaan toimii Suomen kennelliitto ry.:n alaisuudessa, joten samat rajoitukset koskevat näitä.

 

taakanvetopitbulli

Tätä esitettä ja esitteen sisältöä ei saa käyttää mihinkään koira- tai koirarotuvastaiseen tarkoitukseen.
Lisätietoja http://WWW.SATHY.ORG
© 1990 - 2003 SATHY