Tämä osoite on vanhentunut! SATHY:n osoite on nyt WWW.SATHY.FI
This is an old address! SATHY's address is now WWW.SATHY.FI
bgcolor="#FFFFFF" link="#336633" vlink="#003399">

Amerikanpitbullterrieri

Suomalaisia pitbullterriereit˙


ROTUMÄÄRITELMÄ

alkuperä: Yhdysvallat
ulkonäkö: keskikokoinen, lyhytkarvainen, ruusukorvat
korkeus: n. 50 cm, polvenkorkuinen
paino: n. 25 kg
pää: pää on lyhytkalloinen ja leveäposkinen
silmät: mantelinmuotoiset
kuono: keskipitkä tai lyhyt, huulet lurpat, kirsun värillä ei merkitystä
jalat: etujalat suorat ja kauttaaltaan lihaksikkaat. Takajalat voimakkaat.
runko: lihaksikas ja urheilullinen
väri: kaikki värit
luonne: rauhallinen, kuitenkin helposti innostuva ja leikkisä
rekisteröinti: puhdasrotuinen pitbulli on aina rekisteröity American Dog Breederęs Association (ADBA) tai United Kennel Club (UKC).

Lisätietoja Suomessa antaa SATHY ry.


HISTORIA

Amerikanpitbullterrierin tyyppisiä koiria on aina ollut olemassa. Ensimmäiset tarkat kuvaukset tästä rodusta ovat niinkin vanhoja kuin 350 vuotta. Näissä vanhoissa maalauksissa koirat ovat metsästyskäytössä. Tämän jälkeisissä kuvauksissa pitbullterrieri toimi karjankasvattajan ja teurastajan apuna karjan erottelussa ja käsittelyssä. Samalla amerikanpitbullterrierille lankesi myös muut koiran työtehtävät ja vahtikoirana olo. Olosuhteet olivat varmasti ankarat nykyoloihin nähden ja jo senkin takia pitbullterrierit jalostuivat vahvoiksi, rohkeiksi ja tasapainoisiksi koiriksi. Nämä ominaisuudet ovat osoittautuneet vertaansa vailla oleviksi myös muussa käytössä. Esimerkiksi taakanvetokilpailussa on amerikanpitbullterrierin peräänantamattomuus se voimavara jolla koira saa liikkeelle jopa omaan painoonsa verrattuna 80-kertaisia taakkoja.

Entisaikojen hyv˙˙ meininki˙

Amerikanpitbullterrierin tyyppisiä koiria on aina ollut olemassa.

Siirtolaisten mukana amerikanpitbullterrieri kulkeutui uudelle mantereelle ja pysyi siellä muuttumattomana. Samaan aikaan rodun Eurooppaan jääneet sukulaiset jalostettiin näyttelytoiminnassa ulkomuodoiltaan näyttävämmän ja erikoisemman näköisiksi. Esimerkiksi James Hinks aloitti 1850-luvulla bullterrierin jalostuksen. Bullterrieri oli vielä 1800-luvun lopulla hyvin paljon amerikanpitbullterrierin näköinen.

Amerikanpitbullterrieriä rekisteröidään ADBA:ssa ja UKC:ssa.

Amerikanpitbullterrieriä alettiin rekisteröimään United Kennel Clubissa vuonna 1897 ja muutamaa vuotta myöhemmin American Dog Breeders Associationissa. Nämä molemmat yhdistykset ovat vielä tänä päivänä tärkeimmät pitbullia rekisteröivistä yhdistyksistä. Vuonna 1936 amerikanpitbullterrieriä ryhdyttiin rekisteröimään American Kennel Clubissa uudella nimellä staffordshirenterrieri. Tämä nimi muutettiin 1970-luvulla amerikanstaffordshirenterrieriksi erotukseksi starffordshirenbullterrieristä, jota Englannin TKC alkoi rekisteröimään 1950-luvulla.

1900-luvun alussa amerikanpitbullterrierin maine oli erinomainen. Rotu oli rohkeuden ja itsenäisyyden vertauskuva. Amerikanpitbullterrieri oli Yhdysvaltojen kansalliskoira ja esiintyi maailmansotien propaganda-julisteissa. Pitbulli oli elokuvatähti, mm. Rascals-sarjassa ja se pääsi ainoana koirana LIFE-lehden kanteen. Pitbulli oli myös eniten palkittu sotakoira 1. maailmansodassa.

Ensimm˙isen maailmansodan propagandajulisteen APBT

Amerikanpitbullterrieri maailmansotien propagandajulisteessa.

Toinen maailmansota siirsi koiraharrastukset taka-alalle ihmisten mielistä pitkiksi aikaa. Samalla amerikanpitbullterrieri ja monet muut koirarodut vaipuivat unholaan odottamaan parempia aikoja.


YLEISTÄ

Amerikanpitbullterrieri (APBT) on perinteikäs, vanha koirarotu. Kirjallinen sukupuu puhdasrotuisella APBT:lla ulottuu yleensä 1900-luvun alkuun. APBT tunnetaan myös nimellä Pit Bull.

Amerikanpitbullterrieri on Suomessa huonosti tunnettu koirarotu. Yleensä ihmisten ainut mielikuva tästä koirarodusta on saatu lehtien skandaalihakuisista jutuista. Lemmikin ollessa median silmätikkuna aiheuttaa se omistajalle jatkuvaa huolta ja murhetta. Tilannetta pahentaa myös se, että Suomessa Suomen Kennelliitto ry. ei katso suopeasti koirarotuja, joita se itse ei rekisteröi, eikä Kennelliitto täten anna julkisuuteen muita kuin amerikanpitbullterrierivastaisia lausuntoja. Tämä väärään faktaan perustuva median puolelta aiheutuva paine asettaa aivan omaa luokkaansa olevia erityisvaatimuksia amerikanpitbullterrierin omistajalle. Kaikki tämä kielteinen mediahömpötys on kuitenkin pieni suru verrattuna iloon omistaa aito puhdasrotuinen amerikanpitbullterrieri.

APBT on kokoisekseen voimakasrakenteinen, keskikokoinen koira. Ulkonäkö vaihtelee suuresti yksilöiden välillä, verrattuna moneen muuhun koirarotuun. Selvän jalostustaustan omaava amerikanpitbullterrieri on työkoira, eli rotua ei ole näyttelyjalostettu. Samasta syystä pitbull on terverakenteinen ja tukevaa, kestävää mallia oleva koirarotu.

Amerikanpitbullterrieri on ulkonäöltään lyhytkarvainen, kompakti, lihaksikas ja leveähymyinen koira, joka on taatusti valmis seuraamaan omistajaansa minne vain ja koska tahansa.

APBT

Amerikanpitbullterrieri on lyhytkarvainen, kompakti, lihaksikas ja leveähymyinen koira.

Yhteistä kaikille amerikanpitbullterriereille on se, että ne ovat ihmisten kanssa hyvin toimeen tulevia ja yleensä muiden koirien kanssa vähemmän kavereita. Amerikanpitbullterrieri ei aiheuta ongelmia perheen hierarkiassa. Pitbullterrierit eivät koskaan kyseenalaista ihmisen paikkaa perheen päänä. Pitbulli ei ole pelottava, se ei komentele, eikä se ole vaativa ihmisiä kohtaan. Lyhyesti sanottuna, amerikanpitbullterrierit ovat mainioita lemmikkejä.

Amerikanpitbullterrieristä löytyy ominaisuuksia tarpeen mukaan. Pitbulli ei ruikuta ulkoilua päivän mittaan mutta on pitkälläkin lenkillä väsymätön kaveri ja aina valmiina toimintaan, hauskanpitoon ja oppimaan uutta.

Lähinnä APBT:ä sukua olevat koirarodut ovat amerikanbulldoggi, amerikanstaffordshirenterrieri, staffordshirenbullterrieri ja bullterrieri.

Ulkonäöltään APBT eroaa edellä mainituista seuraavanlaisesti:

Amerikanstaffordshirenterrieri (AST) - ei voida päätellä ulkonäön perusteella onko kyseessä AST vai APBT. Suurempi muoto- ja kokovaihtelu voisi löytyä APBT-rodusta, jota ei ole muotojalostettu. AST-rotu erkani APBT-rodusta omille teilleen vasta vuonna 1936. Kyseessä oli jo silloin varsin homogeeninen koirarotu, suurta eroa ei ole vieläkään syntynyt. Ainut varma tapa erottaa AST ja APBT on sukupuu. AST-koirat ovat useimmiten risteytys jalostettuja kun taas APBT:t ovat työkoirien tapaan linjajalostettuja. Joissakin maissa AST:n korvat typistetään, mitä ei juurikaan harrasteta APBT:n keskuudessa, paitsi UKC näyttelykoirilla.

Staffordshirenbullterrieri (SBT) - yleensä selvästi lyhytselkäisempi ja matalajalkaisempi, kuin APBT. Massaltaan ei SBT kuitenkaan jää jälkeen APBT:sta.

Bullterrieri (BT) - pään muoto on paras tunniste, päin vastoin kuin APBT:lla, bullterrierillä ei ole otsapengertä. Bullterrierit ovat yleensä myös suurempia. Ero oli paljon vähäisempi vuosisadan vaihteessa.

APBT on sopiva valinta kelle tahansa joka tarvitsee itselleen hyvän lemmikin ja uskollisen ystävän. Omistajan on luonnollisesti tunnettava vastuu koirastaan ja tekemisistään. APBT ei ole sopiva koirarotu sellaiselle joka haluaa päteä koiransa avulla.

Ainutlaatuiseksi ja täysin muista koiraroduista poikkeavaksi amerikanpitbullterrierikoiran tekee sen saama huono kohtelu julkisuudessa. Mitään muuta koirarotua ei ole kohdeltu niin kaltoin kuin pitbullia. Pelkästään Iso-Britanniassa on lopetettu 1990-luvulla lähes 6 000 pitbullterrieriä APBT-vastaisen lain nojalla, joka perustuu pelkästään virheellisiin tietoihin.

Onneksi moni havahtunut ottamaan selvää asioiden todenperäisyyksistä ja samalla löytänyt itselleen uskollisen ystävän. Amerikanpitbullterrierin omistaminen on pitbullperinteiden ylläpitoa parhaimmillaan. Koirat pidetään hyvässä kunnossa ja muihin pitbullomistajiin pidetään tiivistä yhteyttä.

APBT tykk˙˙ Pikachusta!

APBT ei ole sopiva koirarotu sellaiselle joka haluaa päteä koiransa avulla.

Pystymme itse vaikuttamaan minkälaiseksi amerikanpitbullterrierin julkinen kuva muovautuu. Vaikka yksittäinen koiranomistaja saattaa vaikuttaa vähäpätöiseltä on juuri hänellä suurin panos pelissä - oma lemmikkikoira.

Amerikanpitbullterrierin maine tuntuu paranevan ja yhä useampi ihminen - myös täällä Suomessa - on löytänyt itselleen tämän verrattoman koirarodun.


(Sara & Napsu)
Sara 13 yrs and Chinaman Buddy 2.5 yrs in a Dog show here in Helsinki. Napsu was BIS III.


AMERIKAN-
BULLDOGGI
AMERIKAN-
PITBULLTERRIERI
AMERIKAN-
KÄÄPIÖTERRIERI
VANHAENGLANNIN-
BULLDOGGI
YHDISTYKSET
DOKUMENTIT
LINKIT
UUTISET
Tätä esitettä ja esitteen sisältöä ei saa käyttää mihinkään koira- tai koirarotuvastaiseen tarkoitukseen.
Lisätietoja http://WWW.SATHY.ORG
© 1990 - 2003 SATHY