Poliisikoodit

06 Viranomainen uhattuna

07 Huumerikos

20 Ryöstö

30 Pahoinpitely , tappelu

33 Mielisairas

34 Päihtynyt henkilö

35 Häiriökäyttäytyminen

40 Siveellisyysrikos

41 Itsensäpaljastaja

42 Lapsen seksuaalinen riisto

43 Raiskaus

50 Pommiuhkaus

80 Kaappaustilanne

81 Henkilön kaappaus

82 Ilma-alus

83 Muu kulkuneuvo

90 Muu henkeä uhkaava tilanne

100 Hälytys , hälytys laitteista

110 Murto

200 Tieliikenne onnettomuus

210 Raideliikenne onnettomuus

220 Vesiliikenne onnettomuus

230 Ilmaliikenne Onnettomuus

27 Maastoliikenne

290 Muu liikenteestä johtuva tehtävä

300 Sairaskohtaus

360 Kotihälytys

370 Kuollut henkilö

380 Kadonnut tai hoidosta kadonnut henkilö

390 Pelastus tehtävät

400 Rakennus palo

420 Maastopalo

430 Muu tulipalo

440 Räjähdys

450 Vaarallisen aineen onnettomuus

460 Vahingon torjunta

470 Öljyvahinko

480 Meripelastustehtävä

490 Muu onnettomuus tai tilanne

500 Kuljetus

510 Henkilöhaku , kotietsintä

520 Vartiointitehtävä

530 Turvaamis- tehtävä

540 Sosiaalitehtävä

550 Virka-apu / avunanto

560 Koirapartion etsintätehtävät

570 Yleisötilaisuus

580 Eläintehtävä

59 Muu erityistehtävä

600 Tutkintatehtävä

610 Järjestyksen valvonta

620 Liikennevalvonta

630 Vene valvonta

640 Maastoliikenne valvonta

650 Esittely / koulutus tilaisuus

660 Sidosryhmä yhteistyö

670 Maahan tulo /lähtö valvonta

680 Rajavartiointi ja valvonta

690 Muu valvonta / ennalta ehkäisy

Tehty

ANNETTU/TEHTY/VIETY

811 Sairaalaan / terveyskeskukseen

812 Kotiin

813 Muualle

820 Ei tavattu

821 Ilmoittajaa

830 Toinen partio hoitaa

840 Avustettu

890 Muu toimenpide

900 Tehtävä peruutettu

910 Ilmoitettu tarkkailuun

920 Kaksoisilmoitus

930 Ei partiota