Historia Toimintaperiaatteet Yhteystiedot Kirjoituksia
Kauppa ja tuotteet Ajankohtaista Projektit Linkit

Toimintaperiaate:
Ajattele globaalisti, toimi paikallisesti

Puolueellista
Hyvinkään kehitysmaayhdistys on aatteellinen ja yhteiskunnallinen järjestö. Vaikka se on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton, on sen toiminta vahvasti "puolueellista". Kaikessa toiminnassa asioita tarkastellaan kehitysmaitten köyhien ihmisten näkökulmasta. Se voi usein tarkoittaa myös toimintaa, joka asettaa kyseenalaiseksi nykyisin vallalla olevat, laillisetkin järjestelmät esim. kansainvälisen kaupan alueella.

Kaikille tilaa toimia
Toisaalta yhdistys toimii demokraattisesti ja tekee juuri ja vain sitä, mitä sen kulloinkin toiminnassa mukana olevat jäsenet päättävät. Kun yhdistyksen säännöissä mainitaan yhdistyksen tarkoitukseksi mm. toiminta kehitysmaitten kansojen hyväksi ja maailmassa vallitsevan epäoikeudenmukaisuuden poistaminen, riittää tilaa monenlaisille toimijoille - sinullekin.

Tehdä oma osuutensa
Yhdistys tai sen jäsen ei ole tulosvastuussa. Toiminnan moraalisena ohjeena voidaan pitää, että se mitä pieni ja vaatimaton mitä kulloinkin tehdään, tehdään parhaalla mahdollisella tavalla. Ketään ei syyllistetä toimimattomuudesta, mutta jokaiselle annetaan mahdollisuus tehdä osuutensa

Monipuolista
Ehkä keskeisintä yhdistyksen toiminnassa on pitää yllä ja lisätä tietoisuutta maailman köyhien ja rikkaiden kasvavasta elintasokuilusta ja siihen liittyvästä luonnon riistosta sekä etsiä keinoja kehityksen suunnan muuttamiseksi. Tätä voi tehdä todella monella tavoin ja usealla tasolla:

* ns. reilun maailmankaupan tuotteitten myynti
* kulttuuritilaisuuksien ja näyttelyjen järjestäminen
* opintopiirit ja koulutus
* julkiset kannanotot ja lehtikirjoittelu
* kulutustottumuksien muuttaminen
* aloitetoiminta
* retket ja juhlat
* työleiri- ja opintomatkat kehitysmaihin

Jos tämä sopii sinulle, tule mukaan!

Reilun kaupan periaatteet:
  1. Kehitysmaiden viljelijöille maksetaan tuotteista takuuhintaa
  2. Suurtilojen työntekijät saavat lainmukaista palkkaa ja heidän työehtonsa ovat oikeudenmukaiset
  3. Osa Reilun kaupan lisätuloista käytetään elinolojen parantamiseen
  4. Lapsityövoimaa ei käytetä
  5. Kaikkien tuotteiden alkuperä tiedetään
  6. Ympäristönäkökohdat otetaan huomioon tuotannossa
Tunnistat reilun kaupan tuotteet alla olevasta merkistä

Reilun kaupan edistämisyhdistys