Historia Toimintaperiaatteet Yhteystiedot Kirjoituksia
Kauppa ja tuotteet Ajankohtaista Projektit Linkit

Projektit

Kehitysyhteistyö
MOECO
Yhdistyksen ensimmäinen varsinainen kehitysyhteistyöprojekti oli osa Iisalmen Nuorison Tuen (kehypajan ympäristöhanketta Tansanian Morogorossa. Projektin yhteistyökumppanina toimi MOECO eli Morogoro Environment Conservation Organization. Projektin tavoitteena on estää kylien puuston tuhoutuminen ja istuttaa uusia puuntaimia eroosiosta kärsiviin vuoristokyliin. Lisäksi perataan Ngerengerejokea ja rakennetaan jätehuoltoa kyläkoulujen yhteyteen.

Koulutus ja tiedottaminen yhteistyössä MOECON kanssa on oleellinen osa projektia. Yhdistys sai kehitysyhteisyötukea Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosastolta. Varoilla hankittiin MOECON esityksestä videotaltiointivälineitä. Niillä taltioidaan yhteisöteatteriesityksiä. Taltiointeja eli videonauhoja myydään samankaltaisissa ympäristöongelmissa painivien kylien käyttöön koulutus- ja tiedottamistarkoituksessa. Kuljetusviivästymisten takia videointilaitteet saapuivat perille vasta huhtikuussa 2000.

MEHAYO
Yhdistyksen uusikin projekti sijoittuu Morogoroon. Olemme saaneet kehitysyhteistyömäärärahoja Mehayon, vammaisten nuorten päiväkeskuksen, toiminnan tukemiseksi kolmelle vuodelle. Kuluvana vuonna tuen määrä on 50.000 markkaa, mistä kymmenen prosenttia yhdistyksen pitää kerätä itse. Varoilla rakennetaan uusia tiloja, hankitaan kalustoa ja kodinkoneita. Mikäli projektin ensimmäinen vaihe onnistuu, tulevina vuosina on edessä mittavammat haasteet.

Mehayon legendaarinen johtaja Mama Linda saapuu Suomeen elokuun lopulla. Yhdistys pyrkii saamaan hänet vierailulle myös Hyvinkäälle.

Projektin hyvinkääläisenä yhteistyökumppanina toimii Hyvinkään terveydenhuolto-oppilaitos, joka lähettää Mehayoon alan opiskelijoita työharjoittelijoiksi.

Muut projektit
Yhdistyksen aikaisemmat projektit ovat liittyneet vahvasti tiedottamiseen. Yhdistys on toimittanut kaksi tiedotuslehteä, jotka ovat valottaneet kehitysmaaliikkeen ja ns. reilun maailmankaupan tuotteitten taustaa. Paikallislehden kanssa on myös järjestetty kirjoituskilpailu rasismista ja suvaitsevaisuudesta. Kosovoon kerättiin tavaraa ja rahaa yhdessä Hyvinkäällä asuvien albaanipakolaisten kanssa.

Tilakysymys
Mutkan kahvilan lopetettua toimintansa yhdistys on ollut vailla kauppa- ja toimitilaa. Se on osaltaan köyhdyttänyt yhdistyksen toimintaa. Tulevaisuuden toimitilan yhdeksi ratkaisuksi on esitetty ajatus, joka saa mallinsa kehitysmaaliikkeen uljaimmasta suomalaisesta symbolista, Estelle-laivasta Turussa. Estelleä on kunnostettu talkoovoimin yli kymmenen vuotta ja syksyllä 1999 sen on tarkoitus purjehtia ensimmäisen kerran Afrikkaan. Hyvinkääläinen versio tästä voisi olla junanvaunu, josta kunnostettaisiin kauppa-, kahvila ja toimitila ja johon myös voitaisiin kerätä yhteistyö- ja avustusprojekteihin liittyvää tavaraa odottamaan jatkokuljetusta.


Reilun kaupan periaatteet:
  1. Kehitysmaiden viljelijöille maksetaan tuotteista takuuhintaa
  2. Suurtilojen työntekijät saavat lainmukaista palkkaa ja heidän työehtonsa ovat oikeudenmukaiset
  3. Osa Reilun kaupan lisätuloista käytetään elinolojen parantamiseen
  4. Lapsityövoimaa ei käytetä
  5. Kaikkien tuotteiden alkuperä tiedetään
  6. Ympäristönäkökohdat otetaan huomioon tuotannossa
Tunnistat reilun kaupan tuotteet alla olevasta merkistä

Reilun kaupan edistämisyhdistys